קורסים תואר ראשון - אמנות התיאטרון - תשע"ט

תשע"ט

-סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
תשע"ט
שנה א' 38 ש"ס
תכנית חד-חוגית,
22ש"ס שעורי יסוד-חובה; 4 ש"ס שעור הפקה;
12ש"ס עבודה מעשית
התכנית הדו-חוגית - 24 ש"ס
14ש"ס שעורי יסוד- חובה; 4 ש"ס שעורי הפקה;6 ש"ס עבודה מעשית
מסלול בימוי
22ש"ס שעורי יסוד-חובה; 4 ש"ס שעור הפקה;
12ש"ס עבודה מעשית
מסלול תיאטרון קהילתי*
22ש"ס שעורי יסוד-חובה; 4 ש"ס שעור הפקה;
12ש"ס עבודה מעשית
*תלמידי מסלול תיאטרון קהילתי-ניתן לברר באופן אישי לגבי
קורסים מתוך מקבץ הוראה של ביה"ס לחינוך
=============================================
שיעורי יסוד - חובה (מסגרת 104)
א'0811100601הדרכת בטיחותעבודה מעשית
•קורס בטיחות. יתקיים ימים ספורים לפני פתיחת
•שנת הלימודים נוכחות חובה. השתתפות בקורס היא תנאי קדם
•להשתתפות בשעורי ההפקה.
א'0811100801הכרות ויצירת סביבה בטוחה; דיאלוג בתהליכי יצירה משותפיםסדנה
•*סדנת היכרות חד פעמית עם שנה א'
א'0811120001תולדות הדרמה והתיאטרון:יוון ורומא***ד"ר שלגו שלומית
שיעורב10:0012:0001קיקואין2
•*חובה לחד חוגי ולדו חוגי
א'0811132302תרגיל חובה בתולדות התיאטרון יוון ורומאגב' ענבר ליהיא
תרגילא14:0016:0002קיקואין2
א'0811132303תרגיל חובה בתולדות התיאטרון יוון ורומא***גב' דרור בן שושן ים
תרגילה12:0014:00ג206מכסיקו2
•*קבוצה 03 מיועדת לכתת המשחק
•*חובה לחד חוגי ולדו חוגי
א'0811113401מבוא לתיאטרון מקומיד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא10:0012:00120מכסיקו2
•*חובה לחד חוגי ולדו חוגי
א'0811119301שיטות מחקר של האירוע התיאטרוניד"ר בן - שאול דפנה
שיעורד10:0012:00211מכסיקו2
א'0811177501כל העולם במהמר פרידמן במבי עודד
שיעורה08:0010:00213מכסיקו2
א'0811114901קריאת מחזותד"ר בן - שאול דפנה
שיעורד08:0010:00א206מכסיקו2
•*חובה לחד חוגי ולדו חוגי
ב'0811107201כתיבה אקדמית- מבוא למחקר בתיאטרוןד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא10:0012:00211מכסיקו2
•*חובה לחד חוגי ולדו חוגי
ב'0811119501תולדות התיאטרון: ימי הביניים והרנסנסד"ר מלכא ליאורה
שיעורג10:0012:00א206מכסיקו2
•*חובה לחד חוגי ולדו חוגי
ב'0811220201מבוא לתיאטרון יהודי ועברי: דת, תרבות, שפהד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא12:0014:00211מכסיקו2
א'0811100701תיאוריות בימוימר משה פרלשטיין
שיעורא16:0018:00212מכסיקו2
ב'0811121501תיאטרון, חברה, קהילהד"ר חן אלון
שיעורא14:0016:00212מכסיקו2
•*חובה לחד חוגי ולדו חוגי
שעורי הפקה (מסגרת 450)
א'0811024801פלאי קלעים - מבוא מעשי להרכבת הצגהגב' גליה יואלי
תרגילא12:0014:00306רקנאטי2
א'0811020501שיבוץ בהפקות-שנה א'תרגילה16:0018:00 2
ב'0811020401שיבוץ בהפקות - שנה אתרגילא16:0018:00 2
•*השיבוץ לשיעור ולהפקה יבוצע ע"י משרד ההפקות
שיעורים מעשיים-מסגרת 107
א'0811135101משחק :מטקסט עצמי לעצמי כטקסטפרופ' לב אלג'ם שולי
עבודה מעשיתה12:0015:00121מכסיקו3
א'0811135101משחק: מטקסט עצמי לעצמי כטקסטפרופ' לב אלג'ם שולי
עבודה מעשיתב12:0015:00121מכסיקו3
א'0811136201שיעור משחק לבימוימר ברזין איגור
עבודה מעשיתה11:0014:00315ביה"ס להנדסאים3
ב'0811136201שיעור משחק לבימוימר ברזין איגור
עבודה מעשיתג12:0015:00315ביה"ס להנדסאים3
א'0811023201בימוי: מצילום דקומנטרי למופעפרופ' הניג אופירה
עבודה מעשיתד14:0017:00121מכסיקו3
ב'0811023201בימוי: מצילום דקומנטרי למופעפרופ' הניג אופירה
עבודה מעשיתד12:0015:00ב206מכסיקו3
אב0811121701פרויקט תיאטרון בקהילהד"ר חן אלון
עבודה מעשיתב17:0020:00מחוץ לקמפוסמחוץ לקמפוס6
•השיעור יתקיים מחוץ לאוניברסיטה
מסלול מצטיינים שנה א'
20 ש"ס שעורי יסוד- חובה; 32 ש"ס עבודה מעשית
(כולל 4 ש"ס שיעור הפקה)
ב'0811022301יסודות המשחקגב' קרמסקי יעל
עבודה מעשיתב12:0015:00ב206מכסיקו3
א'0811022301יסודות המשחקגב' קרמסקי יעל
עבודה מעשיתא14:0017:00315ביה"ס להנדסאים3
ב'0811022301יסודות המשחקגב' קרמסקי יעל
עבודה מעשיתד09:0012:00ב206מכסיקו3
א'0811022201תנועה לשחקניםמר אליה דומנוב
עבודה מעשיתד12:0014:00א207מכסיקו2
א'0811081701תנועה לשחקניםגב' הלר רוני
עבודה מעשיתה14:0016:00א207מכסיקו2
ב'0811081701תנועה לשחקניםגב' הלר רוני
עבודה מעשיתג12:0014:00א207מכסיקו2
א'0811022501פיתוח קולגב' אופנהיים מיכל
עבודה מעשיתב08:0010:00א207מכסיקו2
ב'0811022501פיתוח קולגב' אופנהיים מיכל
עבודה מעשיתה10:0012:00א207מכסיקו2
א'0811022601אמנות הדיבורד"ר כהן בן שאול דפנה
עבודה מעשיתב15:0018:00א207מכסיקו3
ב'0811022601אמנות הדיבורד"ר כהן בן שאול דפנה
עבודה מעשיתה13:0016:00א207מכסיקו3
א'0811021601תיאטרון פיזימר טיראן אלון
עבודה מעשיתב12:0015:00א207מכסיקו3
שנה ב'
תכנית חד חוגית 44ש"ס
18ש"ס שעורי יסוד- חובה; 4ש"ס סמינריון; 4 ש"ס שעורי הפקה
18 ש"ס שיעורים מעשיים
שנה ב' מסלול דו חוגי סה"כ 20 ש"ס
6 ש"ס שעורי יסוד- חובה; 4 ש"ס סמינריון; 4 ש"ס שעור הפקה*
6 ש"ס שיעורים מעשיים
מסלול בימוי - 44 ש"ס
18ש"ס שעורי יסוד- חובה; 4ש"ס סמינריון; 4 ש"ס שעורי הפקה
18 ש"ס שיעורים מעשיים
מסלול תיאטרון קהילתי - 44 ש"ס*
18ש"ס שעורי יסוד- חובה; 4ש"ס סמינריון; 4 ש"ס שעורי הפקה
18 ש"ס שיעורים מעשיים
*תלמידי מסלול תיאטרון קהילתי -ניתן לברר באופן אישי לגבי
קורסים מתוך מקבץ הוראה של ביה"ס לחינוך
שעורי יסוד חובה - מסגרת 105
•*ניתן לבחור מתוך השיעורים המוצעים
א'0811213701מבוא לתיאטרון המודרניד"ר הררי דרור
שיעורד10:0012:0001קיקואין2
•*חובה לחד חוגי ולדו חוגי
א'0811021001דרמטורגיה, כתיבת תכנייה ומפגשי תיאטרוןד"ר להבי שרון
שיעורד16:0018:0001קיקואין2
ב'0811021001דרמטורגיה, כתיבת תכנייה ומפגשי תיאטרוןד"ר להבי שרון
שיעורג10:0012:00200מכסיקו2
א'0811179001חנוך לוין והטרגדיה הקלאסיתפרופ' יערי נורית
שיעורא10:0012:00א206מכסיקו2
א'0811213601תולדות הדרמה והתיאטרון מהמאה ה- 17 ועד איבסןד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא12:0014:00209מכסיקו2
•*חובה לחד חוגי ולדו חוגי
א'0811020601לורקה: דרמה פיוט, מחאהד"ר בלהה בלום
שיעורה10:0012:00403 רקנאטי2
א'0811179101העל טבעי בתיאטרון: אלים, מלאכים, פיות, רוחות ומכשפותד"ר עירא אבנרי
שיעורב12:0014:00120מכסיקו2
ב'0811020801ברטולט ברכט: דרמה, תיאוריה, תיאטרוןד"ר עירא אבנרי
שיעורב08:0010:00200מכסיקו2
ב'0811213801תיאוריות וביקורת:גישות למחקר וליצירה של תיאטרוןד"ר בן - שאול דפנה
שיעורד08:0010:00213מכסיקו2
ב'0811134301מבוא לתיאטרון פוסט-מודרניד"ר הררי דרור
שיעורג12:0014:0001קיקואין2
•*חובה לחד חוגי ולדו חוגי
4 ש"ס שעורי הפקה שנה ב' -מסגרת 450
•*השיבוץ לשיעור ולהפקה יבוצע ע"י משרד ההפקות
א'0811020301ניהול מתקדם בהפקהמר צ'ך לוקאס
תרגילה12:0014:00120מכסיקו2
א'0811025001שיבוץ בהפקות שנה ב'תרגילה18:0020:00 2
ב'0811025101שיבוץ בהפקות שנה ב'תרגילא16:0018:00 2
•*השיבוץ לשיעור ולהפקה יבוצע ע"י משרד ההפקות
סמינריונים- מסגרת 303
א'0811025601דמויות שיקספיריות:פעולה, דימוי ופוליטיקה של זהויותד"ר מלכא ליאורה
סמינרג10:0014:0002קיקואין4
א'0811024301חקר שיטות משחק -כתיבת רפראט בשנה ב'פרופ' לב אלג'ם שולי
סמינרג10:0014:00212מכסיקו4
א'0811080801מיתוס, חלל, גוף: טרגדיה קלאסית ודרמה מקראית.ד"ר ליפשיץ יאיר
סמינרד14:0018:00201דן-דוד4
•*סמינר לכתת משחק-כתיבת סמינר שנה ג'
א'0811023901דרמה קלאסית ותיאטרון ניסיוני בישראלד"ר להבי שרון
סמינרה14:0018:0002קיקואין4
ב'0811024101המופע הרפלקסיבי: תיאטרון משקף את עצמוד"ר בן - שאול דפנה
סמינרד14:0018:0002קיקואין4
ב'0811024701קומדיה: דרמה ,תיאוריה, פרשנותד"ר שלגו שלומית
סמינרד10:0012:00201דן-דוד4
ב'0811024701קומדיה: דרמה ,תיאוריה, פרשנותד"ר שלגו שלומית
סמינרד12:0014:00201דן-דוד
ב'0811024601תיאטרון משנה מציאותד"ר הררי דרור
סמינרב10:0014:00201דן-דוד4
אב0811119601תיאטרון וארטיביזם בקהילה ובמרחב הציבוריד"ר חן אלון
סמינרב15:0017:00מחוץ לקמפוסמחוץ לקמפוס4
•הסמינר מחייב השתתפות בקורס פרויקט תיאטרון קהילתי 08111010
•הסמינר יתקיים מחוץ לאוניברסיטה
•חובה למסלול קהילתי
•סמינר עיוני מעשי
א'0687344401התאטרון היפני הקלאסי וגלגוליו המודרנייםפרופ' סרפר צביקה
סמינרב14:0018:00262גילמן
שיעורים מעשיים - מסגרת 107
א'0811081001בימוי:- עבודה באמצעות פרוטוקולים של בתי משפטפרופ' הניג אופירה
עבודה מעשיתב14:0017:00ב206מכסיקו3
ב'0811081001בימוי:- עבודה באמצעות פרוטוקולים של בתי משפטפרופ' הניג אופירה
עבודה מעשיתב11:0014:00315ביה"ס להנדסאים3
א'0811082101משחקן לשחקנים ול'לא שחקנים': בין סטניסלבסקי לבואלד"ר חן אלון
עבודה מעשיתא15:0018:00א207מכסיקו3
ב'0811082201אימפרוביזציהד"ר הריס פיטר
עבודה מעשיתא09:0012:00121מכסיקו3
•חובה למסלול קהילתי
אב0811121701פרויקט תיאטרון בקהילהד"ר חן אלון
עבודה מעשיתב17:0020:00מחוץ לקמפוסמחוץ לקמפוס6
•חובה להרשם לסמינר תיאטרון וארטיביזם בקהילה ובמרחב הציבורי
א'0811101801חשיבה דרמטית-מניתוח טקסטואלי לביצוע בימתימר ברגמן נמרוד
עבודה מעשיתא14:0017:00121מכסיקו3
א'0811178901עבודה בחלל-פעולה ותנועהגב' מור לידור
עבודה מעשיתג14:0017:00א207מכסיקו3
א'0811140101עבודת השחקן-גוף,קול,טקסטגב' קרק טלי
עבודה מעשיתג14:0017:00315ביה"ס להנדסאים3
ב'0811140101עבודת השחקן-גוף,קול,טקסטגב' קרק טלי
עבודה מעשיתג14:0017:00121מכסיקו3
א'0811148801יסודות הבימויגב' קרמסקי יעל
עבודה מעשיתד12:0015:00ב206מכסיקו3
ב'0811148801יסודות הבימויגב' קרמסקי יעל
עבודה מעשיתא12:0015:00ב206מכסיקו3
שנה ב' מצטיינים
14 ש"ס יסוד; 8 ש"ס סמינריונים (כתיבת עבודת רפראט וסמינר);
30 ש"ס שיעורים מעשיים.
שיעורים מעשיים למסלול מצטיינים (מסגרת 107)
ב'0811178401משחק ב'גב' טטיאנה קנלינס-אוליאר
עבודה מעשיתב15:0018:00ב206מכסיקו3
א'0811022701משחקפרופ' קנר רות
עבודה מעשיתג15:0018:00ב206מכסיקו3
א'0811022701משחקפרופ' קנר רות
עבודה מעשיתא15:0018:00ב206מכסיקו3
ב'0811080701פרויקט צ'כוב- הפקהמר ברזין איגור
עבודה מעשיתג15:0018:00315ביה"ס להנדסאים3
א'0811240801תנועה וריקוד לשחקניםגב' דיימונד ריבי
עבודה מעשיתה12:0014:00א207מכסיקו2
ב'0811240801תנועה וריקוד לשחקניםגב' דיימונד ריבי
עבודה מעשיתא15:0017:00א207מכסיקו2
א'0811022901הבעה קולית בדיבור ובשירהגב' רייזמן שושנה
עבודה מעשיתד12:0015:00317ביה"ס להנדסאים3
ב'0811025901הפקה מוזיקליתגב' רייזמן שושנה
עבודה מעשיתד14:0017:00א207מכסיקו3
א'0811023301קולגב' אופנהיים מיכל
עבודה מעשיתה10:0012:00א207מכסיקו2
ב'0811023401דיבור ושפהגב' פינשטין נתלי
עבודה מעשיתג14:0017:00ב206מכסיקו3
א'0811178701משחק לשנה ב': סיפורי ומחזות יעקב שבתאימר ברזין איגור
עבודה מעשיתה15:0018:00ב206מכסיקו3
שנה ג'
מסלול חד חוגי - סה"כ 40 ש"ס
10ש"ס חובה ; 8 ש"ס סמינרים;4 ש"ס שעורי הפקה;
18 ש"ח שיעורים מעשיים
דו-חוגי 18ש"ס
4 ש"ס שעורי חובה;4 ש"ס סמינריון; 4 שעור הפקה;
6 ש"ס שיעורים מעשיים
שעורי חובה שנה ג' - מסגרת 106
מסלול בימוי 40 ש"ס
10ש"ס חובה ; 8 ש"ס סמינרים;4 ש"ס שעורי הפקה;
18 ש"ח שיעורים מעשיים
מסלול תיאטרון קהילתי 40 ש"ס*
10ש"ס חובה ; 8 ש"ס סמינרים;4 ש"ס שעורי הפקה;
18 ש"ח שיעורים מעשיים
*תלמידי מסלול תיאטרון קהילתי -ניתן לברר באופן אישי לגבי
קורסים מתוך מקבץ הוראה של ביה"ס לחינוך
שעורי חובה מסגרת 106***
•*ניתן לבחור מתוך השיעורים המוצעים
א'0811123301אוונגארדד"ר הררי דרור
שיעורא12:0014:00200מכסיקו2
ב'0811124001אחרים בתיאטרון ובמופע הישראליד"ר הררי דרור
שיעורג10:0012:00211מכסיקו2
א'0811020601לורקה: דרמה פיוט, מחאהד"ר בלהה בלום
שיעורה10:0012:00403 רקנאטי2
ב'0811020801ברטולט ברכט: דרמה, תיאוריה, תיאטרוןד"ר עירא אבנרי
שיעורב08:0010:00200מכסיקו2
א'0811179001חנוך לוין והטרגדיה הקלאסיתפרופ' יערי נורית
שיעורא10:0012:00א206מכסיקו2
א'0811123501זרקור על הבמהמר פרידמן במבי עודד
שיעורה10:0012:00121מכסיקו2
ב'0811123501זרקור על הבמהמר פרידמן במבי עודד
שיעורד08:0010:00121מכסיקו2
•שיעורים מהיחידה להכשרה להוראה, בית הספר לחינוך
ב'0769209401אילתור ויצירתיות בהוראהד"ר שם-טוב נפתלי
שיעורג16:0018:00324שרת
א'0769100203מערכת החינוך בישראלד"ר הופמן תמי
שיעורג10:0012:00432שרת
ב'0769709301נוער בסיכון ובהדרהגב' לרר-כנפו אורית
שיעורג14:0016:00004שרת
•*שיעורים מהתכנית 0769 מיועדים לתלמידי מסלול קהילתי
•*המעוניינים נא לפנות למזכירות החוג
שעורי הפקה שנה ג'- מסגרת 450
•*השיבוץ לשיעור ולהפקה יבוצע ע"י משרד ההפקות
4 ש"ס שעורי הפקה -מסגרת 450
שיעור הפקה חובה לשנה ג' סאונד ותאורה
ב'0811199901שיעור עיוני להפקות ג'גב' גליה יואלי
תרגילג12:0014:0002קיקואין2
א'0811178501שיבוץ בהפקות שנה ג'גב' גליה יואלי
תרגילה18:0020:00 2
ב'0811020101שיבוץ להפקות שנה ג'תרגילה18:0020:00 2
•*השיבוץ לשיעור ולהפקה יבוצע ע"י משרד ההפקות
שיעורים מעשיים* - מסגרת 107
א'0811081401הבמאי כפרשן - עבודה על סצינות ממחזותיו של ברטולט ברכטמר עידו ריקלין
עבודה מעשיתה12:0015:00ב206מכסיקו3
ב'0811081401הבמאי כפרשן - עבודה על סצינות ממחזותיו של ברטולט ברכטמר עידו ריקלין
עבודה מעשיתה15:0018:00ב206מכסיקו3
אב0811121701פרויקט תיאטרון בקהילהד"ר חן אלון
עבודה מעשיתב17:0020:00מחוץ לקמפוסמחוץ לקמפוס6
•חובה למסלול קהלתי
•מחייב השתתפות בסמינר תיאוריות של משחק ומופע פוליטי 0811024
•יתקיים מחוץ לאוניברסיטה
א'0811133401עבודת מעצב במאי בתיאטרון שלב א'***מר צ'ך לוקאס
עבודה מעשיתא14:0017:00209מכסיקו3
ב'0811133501עבודת מעצב במאי בתיאטרון שלב ב'***מר צ'ך לוקאס
עבודה מעשיתג14:0017:00212מכסיקו3
•*חובה לתלמידי בימוי (2 סמסטרים)
•*חובה לתלמידי עיצוב במה שנה ג' תואר ראשון סמ' א'
•*חובה לתלמידי עיצוב במה שנה ג' תואר שני סמ' ב'
ב'0811173101סוגיות בבימוי תיאטרון לילדיםגב' רכבי חגית
עבודה מעשיתב14:0017:00121מכסיקו3
א'0811178301תהליכי עבודה במאי שחקןמר תבורי דורון
עבודה מעשיתב10:0013:00315ביה"ס להנדסאים3
סמינרים - מסגרת 303
ב'0811024601תיאטרון משנה מציאותד"ר הררי דרור
סמינרב10:0014:00201דן-דוד4
ב'0811024701קומדיה: דרמה ,תיאוריה, פרשנותד"ר שלגו שלומית
סמינרד10:0012:00201דן-דוד4
א'0811025601דמויות שיקספיריות:פעולה, דימוי ופוליטיקה של זהויותד"ר מלכא ליאורה
סמינרג10:0014:0002קיקואין4
א'0811023901דרמה קלאסית ותיאטרון ניסיוני בישראלד"ר להבי שרון
סמינרה14:0018:0002קיקואין4
א'0811024301חקר שיטות משחק -כתיבת רפראט בשנה ב'פרופ' לב אלג'ם שולי
סמינרג10:0014:00212מכסיקו4
א'0811080801מיתוס, חלל, גוף: טרגדיה קלאסית ודרמה מקראית.ד"ר ליפשיץ יאיר
סמינרד14:0018:00201דן-דוד4
•*סמינר לכתת משחק-כתיבת סמינר שנה ג'
אב0811119601תיאטרון וארטיביזם בקהילה ובמרחב הציבוריד"ר חן אלון
סמינרב15:0017:00מחוץ לקמפוסמחוץ לקמפוס4
•הסמינר מחייב השתתפות בקורס פרויקט תיאטרון קהילתי 08111010
•סמינר עיוני ומעשי
•הסמינר יתקיים מחוץ לאוניברסיטה
=============================
מצטיינים שנה ג'
מצטיינים במשחק שנה ג' סמסטר א'
4 ש"ס סמינר מתואר ראשון(כתיבת עבודה סמינריונית)
שיעורים מעשיים 13ש"ס
סמינרים ת. ראשון (מסגרת 303)
א'0811080801מיתוס, חלל, גוף: טרגדיה קלאסית ודרמה מקראית.ד"ר ליפשיץ יאיר
סמינרד14:0018:00201דן-דוד4
שיעורים מעשיים סמסטר א'(מסגרת 107)
א'0811102001חקר התנועה-לשחקניםמר הולנדר נועם
עבודה מעשיתד09:0012:00א207מכסיקו3
א'0811102101דיבור לשחקניםגב' רייזמן שושנה
עבודה מעשיתב16:0018:00317ביה"ס להנדסאים2
א'0811152601הכנה לעבודה עם במאיםפרופ' הניג אופירה
עבודה מעשיתד12:0014:00121מכסיקו2
א'0811101901טכניקות משחק יפניות ויישומןפרופ' סרפר צביקה
עבודה מעשיתא11:0014:00א207מכסיקו3
א'0811178301תהליכי עבודה במאי שחקןמר תבורי דורון
עבודה מעשיתב10:0013:00315ביה"ס להנדסאים3
א'0811178801משחק לשחקנים ג'מר תבורי דורון
עבודה מעשיתב13:0014:00315ביה"ס להנדסאים1
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>