המסלול העיוני עם בחינת גמר .M.A

 

מסלול לימודים עם בחינת גמר

 

מספר השעות לתואר במסלול ללא עבודת גמר  הוא 36 ש"ס.

 

עבודות סמינר

על התלמידים לכתוב שתי עבודות סמינריוניות, לפחות אחת מהן בסמינר של התכנית. ביתר הסמינרים יכתבו עבודות רפרט.

 

שנה א'

 

שם הקורס

מסגרת

אופן ההוראה

מס' שעות

שיעור ליבה

420

שיעור

2 ש"ס

סמינרים של התכנית

401

סמינר

10 ש"ס

סמינרים מתכנית המוסמך של אחת היחידות*

401

סמינר

8 ש"ס

סמינר מחלקתי של התכנית 401 שיעור

2 ש"ס

 סה"כ

22 ש"ס

 

שנה ב'

שם הקורס

מסגרת

אופן ההוראה

מס' שעות

סמינרים של התכנית

401

סמינר

8 ש"ס

סמינרים מתכנית המוסמך של אחת היחידות*

401

סמינר

4 ש"ס

סמינר מחלקתי  של התכנית או סמינר של התכנית או סמינר מתכנית המוסמך של אחד החוגים 401 סמינר

2 ש"ס

 סה"כ

14 ש"ס

 

על התלמיד להגיש שתי עבודות סמינריוניות כתובות לפחות אחת מהן בסמינר של התכנית.


* במסגרת הסמינרים מלימודי המוסמך מהחוגים האחרים בפקולטה, יוצעו השנה בחוג לתולדות האמנות קורסים בלימודי צילום. תלמידי התכנית יכולים להירשם לקורסים אלה בהיקף של עד 12 ש"ס במהלך התואר, בהתאם לתכנית הלימודים הנהוגה בתכנית.

 

 

בחינת גמר

בחינת הגמר תיערך לאחר השלמת כל חובות הלימודים כמפורט בידיעון.

הבחינה תיערך בכתב או בעל-פה לפי בחירת התלמיד.

התלמיד ימצא מוביל בחינה  מבין מורי החוג (כל מורה מדרגת ד"ר), ויתאם אתו את החומר למבחן.

חומר המבחן

1. יש לבחור שני נושאים:

נושא א': סוגיה תיאורטית; ניתוח מושג מחקרי/ביקורתי; ז'אנר; דיוקן של תקופה/דור/ חבורה/סגנון; זרם אמנותי/ביקורתי/פילוסופי; פרשיה היסטורית וכיוצ"ב.

נושא  ב': קורפוס יצירה: קבוצת יצירות של אמן (בהיקף צנוע – לא כלל היצירה); או: קבוצת יצירות סביב נושא מלכד; או: קבוצת יצירות בחתך של מאפיין נוסף (כגון ז'אנר, דור, תקופה, סגנון, תימה וכיוצ"ב).

מומלץ, אך לא הכרחי, לבחור שני נושאים שיש ביניהם זיקה. אפשר למשל, להדגים את    הסוגיה התיאורטית (נושא א') באמצעות קורפוס היצירות הנבחרות (נושא ב').   

 

אין לבחור נושא לבחינת הגמר בנושא שהתלמיד כתב עליו עבודה סמינריונית.

2. התלמיד יכין רשימה ביבליוגרפית של כתבים מחקריים, ביקורתיים, תיאורטיים לחומר הנ"ל: לנושא הראשון תכלול הרשימה  כ-200 עמודים; לנושא השני – מלבד היצירות עצמן – תכלול הרשימה סה"כ של כ-120 עמודים. יש לבחור בכל רשימה לפחות חמישה פריטים שונים, שיבטאו את המחקר העיקרי והמשמעותי בתחום הנושא; אין לבחור בספר מחקר שלם גם אם הוא עוסק כולו בנושא, אלא בפרק מתוכו.

 

3. הרשימה תוגש למורה מוביל הבחינה לאישור. התלמיד והבוחן יתאמו תאריך לבחינה עם מזכירות התכנית.

 

עריכת מבחן בכתב

המורה המוביל ימסור למזכירות התכנית   את שאלון הבחינה לא יאוחר משבוע לפני המועד שנקבע לבחינה, שאלה אחת לכל נושא. השאלון יועבר לתלמיד על ידי מזכירות התכנית במועד שנקבע. התלמיד יגיש את תשובותיו למזכירות בתוך שלושה ימים. התשובות צריכות להיות מודפסות. היקף כל תשובה בין 2100 - 3000 מילים ברווח כפול, גופן 12. היקף הכולל של המבחן יהיה 6000 מילים לכל היותר. יש להתייחס בתשובות אל חומר הקריאה, להוכיח שליטה  בחומרים הביבליוגרפיים הנִלווים ולצרף רשימה ביבליוגרפית. המבחן ייבדק ע"י המורה המוביל ומורה נוסף

 

עריכת מבחן בעל-פה

לקראת מועד המבחן יכין המורה הבוחן שלוש שאלות עבור כל אחד משני הנושאים. השאלות ייצגו את הסוגיות הביקורתיות והפרשניות המרכזיות בתחום הנושאים שבחומר. המבחן עצמו יכלול שאלה אחת לכל נושא. השאלות יימסרו למזכירות התכנית לא יאוחר משבוע לפני מועד הבחינה.  השאלון יועבר לתלמיד על ידי מזכירות התכנית  שלושה ימים לפני המועד שנקבע לעריכת המבחן.

המבחן ייערך באוניברסיטה, בנוכחות המורה המוביל ומורה נוסף, ויימשך כשעה. התלמיד רשאי להביא למבחן את כל החומר ולעיין בו בשעת המבחן.  

ציון הבחינה הוא סופי ולא ניתן לערער על ציון בחינה המתקיימת בעל פה.

 

 

ציון גמר
 

ציון הגמר יחושב כדלקמן:

שיעורים ועבודות רפרט  - 30%

עבודות סמינריוניות  -      40%

ציון בחינת הגמר -          30%

 

סיום לימודים

תלמידים שסיימו את כל חובותיהם לתואר והשיגו את כל הציונים מתבקשים למלא "טופס טיולים – מסיימי לימודים" באמצעות ה"מידע האישי"

 
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>