קורסי תואר ראשון - התכנית למצטיינים בעיצוב במה, קולנוע וטלוויזיה - תשע"ט

תשע"טתכנית למצטיינים בעיצוב במה, קולנוע וטלוויזיה
שיעורי ליבה
שנה א'
א'0861700101זרמים וסגנונות בתולדות העיצוב והבגד א'ד"ר שלגו שלומית
שיעורד10:0012:00210 עיצובמכסיקו2
ב'0861700201זרמים וסגנונות בתולדות העיצוב והבגד ב' **ד"ר שלגו שלומית
שיעורא12:0014:00210 עיצובמכסיקו2
• דרישת קדם: 0861.7001 זרמים וסגנונות בתולדות העיצוב והבגד
א'0821190001אמנות על ציר הזמן א': העת העתיקה-ממצרים ועד סוף ימי הבינייםד"ר פישר מתי
ד"ר אריה קפיטיקין
שיעורא16:0018:0001קיקואין2
ב'0821190201אמנות על ציר הזמן ב': מהרנסנס ועד לאמנות המודרניתד"ר הגר נעמי
ד"ר צ'ולקמן תמר
שיעורא16:0018:0001קיקואין2
ב'0861110701מבוא לשפת הקולנועד"ר דובדבני שמוליק
שיעורג16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0861110701מבוא לשפת הקולנועד"ר דובדבני שמוליק
שיעורג18:0020:00א206מכסיקו2
•היקף הקורס 2ש"ס. הקרנות הסרטים אינן נכללות בשעות הקורס
א'0861100201הדרכת בטיחותסדנה 0
השתתפות בקורס הבטיחות היא חובה ותנאי
קדם להשתתפות בקורסי ההפקה
קורס בטיחות יתקיים בתאריכים 9-10.10.18
• לימודי אנגלית
א'0809000201אנגליתיפורסם
שו"תב18:0020:00212מכסיקו0
א'0809000201אנגליתיפורסם
שו"תד18:0020:00212מכסיקו0
א'0809000601אנגליתיפורסם
שו"תג08:0010:00212מכסיקו0
א'0809000601אנגליתיפורסם
שו"תה14:0016:00209מכסיקו0
ב'0809000401אנגליתיפורסם
שו"תב14:0016:00 0
ב'0809000401אנגליתיפורסם
שו"תה14:0016:00 0
הקבצים חוגיים
הקבץ אמנות התיאטרון
שנה א'
א'0811120001תולדות הדרמה והתיאטרון:יוון ורומא***ד"ר שלגו שלומית
שיעורב10:0012:0001קיקואין2
א'0811114901קריאת מחזותד"ר בן - שאול דפנה
שיעורד08:0010:00א206מכסיקו2
ב'0811119501תולדות התיאטרון: ימי הביניים והרנסנסד"ר מלכא ליאורה
שיעורג10:0012:00א206מכסיקו2
תלמידים ישתתפו בשיעור הפקה אחד בלבד או בסמסטר א או ב
א'0861801801הפקה בתיאטרון-שנה א'עבודה מעשיתה16:0018:00 0
ב'0861801802הפקה בתיאטרון-שנה א'עבודה מעשיתה16:0018:00 0
• עבור ההשתתפות בשיעורי ההפקה לא יינתן קרדיט של שעות
הקבץ קולנוע וטלוויזיה
שנה א'
א'0861158201מבוא לתולדות הקולנוע א'ד"ר דובדבני שמוליק
שיעורב16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0861158301מבוא לתולדות הקולנוע ב' **ד"ר דובדבני שמוליק
שיעורב16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
• דרישת קדם:מבוא לתולדות הקולנוע א'
ב'0861700401הנראטיב הקולנועי והטלוויזיונימר עדי סופר
סדנהב12:0014:00210 עיצובמכסיקו2
תלמידים ישתתפו באחת מן הקב' בשני הסמסטרים
א'0851659101יסודות בבימוי קולנועי א'פרופ' רובינשטיין דובי
סדנהד16:0018:00212מכסיקו2
ב'0851658801יסודות בבימוי קולנועי ב'פרופ' רובינשטיין דובי
סדנהד16:0018:00119מכסיקו2
א'0851659102יסודות בבימוי קולנועי א'מר גולדפינגר ארנון
סדנהד16:0018:00117מכסיקו2
ב'0851658802יסודות בבימוי קולנועי ב'מר גולדפינגר ארנון
סדנהד16:0018:00211מכסיקו2
א'0851659104יסודות בבימוי קולנועי א'פרופ' אביעד מיכל
סדנהד16:0018:00213מכסיקו2
ב'0851658804יסודות בבימוי קולנועי ב'פרופ' אביעד מיכל
סדנהד16:0018:00209מכסיקו2
א'0851659105יסודות בבימוי קולנועי א'מר גולדפינגר ארנון
סדנהד18:0020:00209מכסיקו2
ב'0851658805יסודות בבימוי קולנועי ב'מר גולדפינגר ארנון
סדנהד18:0020:00119מכסיקו2
א'0851659106יסודות בבימוי קולנועי א'פרופ' גרין איתן
סדנהה12:0014:00119מכסיקו2
ב'0851658806יסודות בבימוי קולנועי ב'פרופ' גרין איתן
סדנהה12:0014:00א119מכסיקו2
א'0851659107יסודות בבימוי קולנועי א'פרופ' הקר ראובן
סדנהד16:0018:00209מכסיקו2
ב'0851658807יסודות בבימוי קולנועי ב'גב' ויניק מיכל
סדנהד16:0018:00117מכסיקו2
א'0851659108יסודות בבימוי קולנועי א'פרופ' גביזון שבתאי
סדנהה14:0016:00117מכסיקו2
ב'0851658808יסודות בבימוי קולנועי ב'פרופ' גביזון שבתאי
סדנהה14:0016:00119מכסיקו2
א'0851659109יסודות בבימוי קולנועי א'מר מנור עמיר
סדנהד16:0018:00119מכסיקו2
ב'0851658809יסודות בבימוי קולנועי ב'מר מנור עמיר
סדנהד16:0018:00ב122מכסיקו2
הקבצים יישומיים
גרפי- פלסטי
שנה א'
א'0861800401יסודות ברישוםמר ערן וובר
סדנהא09:0014:00210 עיצובמכסיקו5
א'0861800501שרטוט בסיסימר פרידמן במבי עודד
סדנהב08:0010:00210 עיצובמכסיקו2
ב'0861800601מאקטגב' קונסון דינה
סדנהב14:0016:00210 עיצובמכסיקו2
ב'0861800701שרטוט בעזרת מחשב (אוטוקד)גב' קונסון דינה
סדנהג12:0014:00210 עיצובמכסיקו2
ב'0861800801עיצוב בעזרת מחשב (פוטושופ)גב' קונסון דינה
סדנהג14:0015:00210 עיצובמכסיקו1
עיצוב
שנה א'
א'0861800101יסודות העיצוב א'פרופ' גורצקי מרים
שו"תב13:0016:00210 עיצובמכסיקו3
ב'0861800201יסודות העיצוב ב'מר דולב עידו
שו"תב09:0012:00210 עיצובמכסיקו3
א'0861800301ציור תלבושותפרופ' גורצקי מרים
שו"תד13:0016:00213מכסיקו3
שנה ב'
שיעורי ליבה
א'0821150901מבוא לאמנות מודרנית: אמנות המאה ה-19ד"ר מאיר תמר
שיעורה14:0016:0001קיקואין2
ב'0821152801מבוא לאמנות מודרנית: אמנות האוונגרדד"ר לוריא-חיון עדי
שיעורא10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0861700301תרגיל בכתיבה אקדמיתמר ארנון רוזנטל
תרגילא10:0012:00ג206מכסיקו2
א'0861802001ניהול טכני בהפקהמר פרידמן במבי עודד
שו"תה12:0014:00210 עיצובמכסיקו2
הקבצים חוגיים - שנה ב'
הקבץ אמנות התיאטרון
א'0811213601תולדות הדרמה והתיאטרון מהמאה ה- 17 ועד איבסןד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא12:0014:00209מכסיקו2
א'0811213701מבוא לתיאטרון המודרניד"ר הררי דרור
שיעורד10:0012:0001קיקואין2
א'0811123501זרקור על הבמהמר פרידמן במבי עודד
שיעורה10:0012:00121מכסיקו2
ב'0811123501זרקור על הבמהמר פרידמן במבי עודד
שיעורד08:0010:00121מכסיקו2
תלמידים ישתתפו בשיעור הפקה אחד בלבד או בסמסטר א או ב
א'0861801901הפקה בתיאטרון-שנה ב'עבודה מעשיתד17:0019:00 0
ב'0861801902הפקה בתיאטרון-שנה ב'עבודה מעשיתה18:0020:00 0
• עבור ההשתתפות בשיעורי ההפקה לא יינתן קרדיט של שעות
הקבץ קולנוע וטלוויזיה - שנה ב'
ב'0851653101מבוא ללימודי טלוויזיהד"ר חרל"פ איתי
שיעורד12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו2
•יש לבחור קורס אחד מבין שני הקורסים הרשומים למטה על פי ייעו
א'0811100701תיאוריות בימוימר משה פרלשטיין
שיעורא16:0018:00212מכסיקו2
א'0851652401מבוא לתיאוריות קולנועיותד"ר חגין בועז
שיעורג16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
סמינרים
יש לבחור סמינרים מתוך הרשימה:
ב'0861900401אדריכלות בישראל במאה העשריםד"ר סאבין בן שושן ליאת
סמינרה10:0014:00210 עיצובמכסיקו4
ב'0861405601פינה באוש- מחול והמונטאג' הבימתיד"ר מלכא ליאורה
סמינרב14:0018:00120מכסיקו4
א'0821368501רפובליקה מנייר: אמנים, אמנות ומלומדים בעת החדשה המוקדמתד"ר צ'ולקמן תמר
סמינרג08:0012:00200מכסיקו4
ב'0811024601תיאטרון משנה מציאותד"ר הררי דרור
סמינרב10:0014:00201דן-דוד4
ב'0851511601הקולנוע האמריקאי: המחקר העכשווי של הוליווד והקולנוע העצמאיד"ר חגין בועז
סמינרד14:0018:00ג206מכסיקו4
א'0851507201נאו- ראליזם איטלקיד"ר שוייצר אריאל
סמינרה16:0020:00212מכסיקו4
ב'0851906901הנרטיב הקולנועיד"ר רז גל
סמינרא12:0016:00א119מכסיקו4
ב'0851904601בין תיעוד לבדיון:גבולות הקולנוע הדוקומנטריד"ר דובדבני שמוליק
סמינרה10:0014:00120מכסיקו4
ב'0851902001האסתטיקה והפוליטיקה של ייצוגי השואה בקולנועפרופ' אבישר אילן
סמינרב16:0020:0002קיקואין4
א'0687344401התאטרון היפני הקלאסי וגלגוליו המודרנייםפרופ' סרפר צביקה
סמינרב14:0018:00262גילמן0
הקבץ גרפי-פלסטי - שנה ב'
ב'0861800901תוכנות מחשב בקולנועגב' ביבר עדי
סדנהד10:0012:00210 עיצובמכסיקו2
ב'0861800902תוכנות מחשב בקולנועמר גלזר דן
סדנהה14:0016:00210 עיצובמכסיקו2
ב'0861801001טכניקות בהבעה גרפית-פלסטיתד"ר גולדמן אלה
סדנהא14:0019:00210 עיצובמכסיקו5
הקבץ עיצוב - שנה ב'
א'0861801101סגנונות בעיצוב במה א'גב' קיש כנרת
סדנהד12:0015:00210 עיצובמכסיקו3
א'0861801201סגנונות בעיצוב תלבושות א'פרופ' גורצקי מרים
שו"תה16:0019:00210 עיצובמכסיקו3
ב'0861801501סגנונות בעיצוב במה ותלבושות ב'פרופ' גורצקי מרים
שו"תד14:0018:00210 עיצובמכסיקו4
ב'0861801701טכניקה של תלבושותגב' קלריך-דרץ' ילנה
סדנהה16:0018:00210 עיצובמכסיקו2
הקבץ קולנוע וטלוויזיה
א'0861801301עיצוב למצלמהמר דולב עידו
שו"תג09:0012:00210 עיצובמכסיקו3
א'0861801601עיצוב אולפן טלוויזיהמר משה פנחס
שו"תג13:0016:00210 עיצובמכסיקו3
שנה ג'
שיעורי ליבה
ב'0821162201מבוא לאמנות עכשוויתד"ר מיימון ורד
שיעורב10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0821152801מבוא לאמנות מודרנית: אמנות האוונגרדד"ר לוריא-חיון עדי
שיעורא10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0861900201שיטות מחקר בעיצובד"ר שלגו שלומית
סמינרד12:0016:00328ביה"ס להנדסאים4
א'0861802001ניהול טכני בהפקהמר פרידמן במבי עודד
שו"תה12:0014:00210 עיצובמכסיקו2
יש לבחור סמינרים:
ב'0861900401אדריכלות בישראל במאה העשריםד"ר סאבין בן שושן ליאת
סמינרה10:0014:00210 עיצובמכסיקו4
ב'0861405601פינה באוש- מחול והמונטאג' הבימתיד"ר מלכא ליאורה
סמינרב14:0018:00120מכסיקו4
ב'0811024701קומדיה: דרמה ,תיאוריה, פרשנותד"ר שלגו שלומית
סמינרד10:0012:00201דן-דוד4
א'0821373901דימוי, תנועה, זמן: על היחס בין הצילומי והקולנועי באמנות המודד"ר מיימון ורד
סמינרה16:0020:00200מכסיקו4
א'0821368501רפובליקה מנייר: אמנים, אמנות ומלומדים בעת החדשה המוקדמתד"ר צ'ולקמן תמר
סמינרג08:0012:00200מכסיקו4
ב'0851511601הקולנוע האמריקאי: המחקר העכשווי של הוליווד והקולנוע העצמאיד"ר חגין בועז
סמינרד14:0018:00ג206מכסיקו4
א'0851507201נאו- ראליזם איטלקיד"ר שוייצר אריאל
סמינרה16:0020:00212מכסיקו4
ב'0851906901הנרטיב הקולנועיד"ר רז גל
סמינרא12:0016:00א119מכסיקו4
ב'0851904601בין תיעוד לבדיון:גבולות הקולנוע הדוקומנטריד"ר דובדבני שמוליק
סמינרה10:0014:00120מכסיקו4
ב'0851902001האסתטיקה והפוליטיקה של ייצוגי השואה בקולנועפרופ' אבישר אילן
סמינרב16:0020:0002קיקואין4
הקבץ אמנות התיאטרון
ב'0811134301מבוא לתיאטרון פוסט-מודרניד"ר הררי דרור
שיעורג12:0014:0001קיקואין2
הקבץ עיצוב
א'0811133401עבודת מעצב במאי בתיאטרון שלב א'***מר צ'ך לוקאס
עבודה מעשיתא14:0017:00209מכסיקו3
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>