לימודים לקראת תואר B.A. B.Mus

לדרישות המעבר תואר I - ראו למטה ב"מידע נוסף"

 

 

התואר שיוענק במסלולים המעשיים: תואר ראשון  "בוגר אוניברסיטה במוזיקה" B.Mus  בביה"ס למוזיקה - בציון המגמה והמסלול
​התואר שיוענק: תואר ראשון "בוגר אוניברסיטה" .B.A ביה"ס למוזיקה - מוזיקולוגיה

 

תנאי הקבלה

 בנוסף לתנאי הקבלה האוניברסיטאיים  חייב המועמד לביה"ס לעמוד בבחינות כניסה כדלקמן:

 

מועמדים למגמה לביצוע (נגינה וזמרה) - מסלול ארבע שנתי: 

בחינות בכתב ובע"פ בסולפז', בתיאוריה ובספרות המוזיקה.

בחינות פטור במיומנות מקלדת (למועמדים שאינם פסנתרנים) – דרישות מפורטות בהמשך.

תכנית רסיטל ובה מספר יצירות מתקופות ומז'אנרים שונים.

מועמדים למחלקה הווקאלית יידרשו להציג אישור רופא על בריאות מיתרי הקול כתנאי לקבלה ללימודים.

 

מועמדים למגמה לקומפוזיציה וניצוח - מסלול ארבע שנתי:

בחינות בכתב ובע"פ בסולפז', בתיאוריה ובספרות המוזיקה.

בחינות פטור במיומנות מקלדת (למועמדים שאינם פסנתרנים) – דרישות מפורטות בהמשך.

ראיון אישי (לאחר בחינות הכניסה).

המועמדים ללימודי קומפוזיציה – חייבים להגיש עבודה מפרי-עטם.

המועמדים לניצוח – חייבים להכין שתי יצירות לניצוח (מול פסנתרים) להדגמת כישוריהם.
​ראיון הקבלה יכלול מרכיב של נגינת פרטיטורות פשוטות בפסנתר. המועמדים יביאו עמם קטע בן 20 תיבות לפחות לנגינה מתוך הפרטיטורה בניצוח תזמורת קטע בדרגת קושי מקבילה לזו (או עולה על זו) של הפרק הראשון מתוך "מוזיקת לילה זעירה" קכל 525 מאת מוצרט בניצוח מקהלה קטע אקפלה בתיווי מודרני בארבע חמשות כדוגמת המוטט Locus iste מאת ברוקנר. כמו כן המועמדים יתבקשו לנגן בקריאה מהדף קטע מכורל ארבע-קולי מאת באך בתיווי מודרני לכלי מקלדת.

למועמדים למגמה למוזיקולוגיה - מסלול תלת שנתי:

 ראיון אישי

 

 בחינות פטור במיומנות מקלדת

 כל המועמדים לביה"ס, למעט קומפוזיציה וניצוח, שמקצועם הראשי אינו פסנתר, יכינו שלוש יצירות מן הרשימה שלהלן (או יצירות ברמת קושי דומה):

 1. י.ס. באך – אינוונציות בשני קולות או סינפוניות (שלושה קולות).
 2. סונטה או סונטינה קלה, פרק ראשון  ושני או שני ושלישי של קלמנטי, היידן, מוצרט או בטהובן. 
 3. יצירה רומנטית  או יצירה מהמאה ה-20 (לדוגמה: , שומן – אופוס 68, צ'ייקובסקי – אופוס 39, קבלבסקי – אופוס 27, ברטוק – מיקרוקוסמוס II  , III  , גריג אופ' 12, פרוקופייב אופ' 65).  

יש לעבור את הבחינה במהלך הלימודים.

 

 לתלמידי קומפוזיציה וניצוח: 

 

תלמידי קומפוזיציה וניצוח יכינו ארבע יצירות מהרשימה הנ"ל הכוללת:

 1. רפרטואר בארוק
 2. רפרטואר קלאסי
 3. רפרטואר רומנטי
 4. רפרטואר בת זמננו או ישראלי.

 

על אף האמור, ועדת הקבלה איננה מתחייבת לקבל כל מועמד שעמד בדרישות הקבלה. במקרה של מספר מקומות מצומצם בתחום אליו פונה המועמד, תחליט הוועדה בכל מקרה לגופו של עניין למי מן המועמדים יוקצו המקומות הפנויים ומי מן המועמדים יידחו. הקריטריון המכריע בהחלטת הוועדה יהיה ציונו היחסי של המועמד בבחינת הכניסה במקצוע הראשי, בהשוואה לכלל המתמודדים.

 

קורס אקדמי בשפה האנגלית
החל משנת הלימודים תשע"ט נדרשים תלמידי התואר הראשון בכל יחידות הלימוד באוניברסיטה ללמוד קורס אקדמי אחד בשפה האנגלית. תלמיד במסלול דו חוגי יוכל לבחור באיזו תכנית לימודים ללמוד את הקורס.
כל המטלות בקורס הן בשפה האנגלית. היקף הקורס 2 ש"ס לפחות. 

 

קורס אקדמי "משלב עשייה חברתית"
תלמידי התואר הראשון המתחילים ללמוד בשנה"ל תשע"ט בפקולטה לאמנויות נדרשים ללמוד קורס אקדמי "משלב עשייה חברתית" במסגרת "מתחברים פלוס".

קורס אקדמי "משלב עשייה חברתית" הינו קורס אקדמי המקדם מטרות חברתיות. הקורס מורכב ממרכיב עיוני, מרכיב מעשי, ומדיונים בכיתה היוצרים חיבור בין שני המרכיבים. הקורסים עוסקים באתגרים חברתיים אקטואליים מתוך פרספקטיבה אקדמית ומשלבים חשיפה לפעילות בתחום הדעת של הקורס.

תלמידים לא יוכלו לסיים את לימודיהם ללא סיום קורס זה בהצלחה. 

 

 "כלים שלובים" - שיעורי העשרה כלל אוניברסיטאיים - חובה

 

 

 לימודי אנגלית

תלמיד בביה"ס למוזיקה חייב להשיג "פטור" בלימודי אנגלית עד סוף שנת הלימודים ראשונה שלו. תלמיד שלא יעמוד בדרישה זאת – יופסקו לימודיו.

 

 

נוהל נוכחות בשיעורים

 • התלמיד חייב להיות נוכח בכל מפגש לימודי (שיעור, תרגיל, סמינר וכו'), אשר נקבע לו במסגרת תכנית הלימודים. הנוכחות תיבדק בכל שיעור, תרגיל או סמינר, ותדווח למזכירות ביה"ס.
   
 • תלמיד, אשר מטעמים מוצדקים אינו יכול להשתתף בשיעור, חייב להודיע על כך בכתב למזכירות ביה"ס בצירוף הנמקה (מחלה, מילואים וכו').
   
 • תלמיד, אשר מטעמים בלתי מוצדקים אינו משתתף בשיעור כלשהו חמש פעמים (או יותר) במשך שנת הלימודים, הקורס לא יוכר לו והוא יהיה חייב לחזור עליו בשנה שלאחר מכן. (בסעיף זה לא נכללים שיעורי מקהלה, תזמורת ושאר גופי הביצוע – ראה בהמשך נוהל נוכחות גופי ביצוע).
   
 • סטודנט שייעדר 14 יום ברציפות מהלימודים ללא סיבה מספקת ומנומקת ו/או ללא אישור הנהלת ביה"ס, יופסקו לימודיו.
   
 • מורה רשאי לאסור על כניסת תלמידים לכיתה לאחר התחלת השיעור, או להפסיק את נוכחותם אם ימצא לנכון.
   
 • סטודנט המבקש להשתתף בהרכב מוזיקלי מחוץ לביה"ס כנגן או כזמר חייב לקבל את אישור המורה האישי וועדת ההוראה.
   
 • סטודנט המתכוון להיעדר מן הלימודים מסיבות מקצועיות (קונצרט, תחרות, אודיציות, נסיעה לחו"ל) חייב לקבל את אישורו של המורה האישי לפעילות זו ולהגיש בקשה כתובה (בצירוף אישור המורה ומסמכי הזמנה רשמיים) לוועדת ההוראה של ביה"ס. יש להגיש את הבקשה לוועדה לפחות שלושה שבועות לפני תחילת תקופת ההיעדרות.
 • כל הפניות לועדת ההוראה יהיו באמצעות טופס פניה לועדת הוראה

 

נוהל נוכחות בגופי הביצוע של ביה"ס

 1. תלמיד חייב להשתתף בכל מופע מטעם ביה"ס, שבו יידרש להשתתף ובכל אחת מהחזרות שייקבעו לקראת המופע, כולל חזרות ומופעים בתקופת החופשה. על התלמיד לשריין שעות התזמורת, בימי א', ד' 16:00-20:00, לחזרות ואירועים מיוחדים (מועדי החזרות של התזמורת ושל המקהלה ניתנים לשינוי לפי צרכי ביה"ס).  בגלל אופיים המיוחד של הלימודים במגמות המעשיות, עשויות להתקיים חזרות, הופעות ושיעורים אישיים גם בתקופות החופשות. פעילויות אלו יהוו חלק בלתי-נפרד מתכנית הלימודים ומחובות הלימודים. לפי הצורך ניתן לחלק את התלמידים בשיעורי ביצוע לקבוצות, לשנות מועדים ולקבוע חזרות נוספות.
 2. תלמיד, אשר יחסיר יותר משתי חזרות תזמורת, מקהלה, נוכחות בקורס הסדנה למוזיקה בת זמננו, או בסדנאות כלי הנשיפה (עץ ומתכת) ללא טעמים מוצדקים (כגון שירות מילואים או מחלה שיש לגביה אישורים רפואיים), לא תוכר השתתפותו בגופים הנ"ל, והוא יהיה חייב לחזור על השיעור בשנה שלאחר מכן.
 3. נוהל זה מתייחס גם למפגשים לימודיים מיוחדים – סמינרים, סדנאות וכו' – המתקיימים בנוסף למערכת השעות הרגילה. מועדי פעילויות אלו יפורסמו מראש ע"י מזכירות ביה"ס.
 4. תלמידי המגמה הווקאלית חייבים להשתתף בפרויקטים של המקהלה האורטורית ע"פ מועדים שיפורסמו מראש ע"י מזכירות ביה"ס.
 5. תקנוני משנה לכל אחד ואחד מגופי ביצוע יפורסמו בראשית כל שנה, ובהם יפורטו סדרי פעולת הגופים ונהלי הנוכחות הלכה למעשה. לתקנונים אלו יהיה תוקף מחייב למשך כל שנות הלימודים אליהן הם מתייחסים.
 6.  סטודנטים אשר לא יתפקדו בצורה נאותה במהלך עבודה שנתית של הרכב קאמרי (ביטולים/איחורים/אי הכנת רפרטואר וכד') באופן שיגרום להרכבים בהם הם משתתפים לחוסר תפקוד נאות, לא יורשו להירשם להרכב קאמרי בשנה לאחר מכן ויהיה עליהם לקחת קורס בחירה אחר בהיקף 2 ש"ס.

 

עבודות, בחינות, ציונים

כל אחד מהקורסים והסדנאות יחויב במטלת סיום מוגדרת, שתוצג לתלמידי הקורסים הרלבנטיים בתחילת שנה"ל. המטלה יכולה לכלול: בחינה, עבודה, הפקת סיום (במקרה של סדנאות מעשיות) או התנסות מעשית, הרלבנטית ליישום תכני הקורס הנלמד (כגון פרקטיקום בקורסי מתודיקה).

 

עבודות סיום קורס

על כל תלמידי ביה"ס להגיש במרוצת שנות לימודיהם עבודות שונות, כנדרש ע"פ תכנית הלימודים. עבודות לקורסים המתקיימים בסמסטר א' יש להגיש עד היום הראשון של סמסטר ב', ואילו עבודות לקורסים שנתיים או קורסים המתקיימים בסמסטר ב', עד 1.8.19.

 

 מועדי הגשת עבודות סמינריוניות

עבודות לקורסים המתקיימים בסמסטר א' יש להגיש עד 5 במאי 2019 ואילו עבודות לקורסים שנתיים או קורסים המתקיימים בסמסטר ב' עד לתאריך 22 בספטמבר 2019.  בקשה מנומקת להארכת המועד למסירת עבודות תיעשה בכתב, ותוגש בצירוף המסמכים הרלוונטיים למזכירות ביה"ס וטעונה אישור של ועדה ההוראה הפקולטטית.

 

 בחינות

א.  לבחינות בנגינה הנערכות מול צוות מורי המסלול מתקיים מועד אחד בלבד. כל תלמידי המגמה לביצוע מוזיקלי מחויבים בבחינות אלה בכל ארבעת שנות לימודיהם.. אישור מועד נוסף יינתן  במקרים מיוחדים ובאישור ועדת ההוראה של ביה"ס. יש לצרף לבקשה המלצות מהמורה האישי ומראש המסלול.

ב.  דרישות הרפרטואר למבחני מעבר מעודכנות מדי שנה באתר האינטרנט של ביה"ס. על התלמידים לעקוב אחר דרישות אלו ולעצב את תכניותיהם בהתאם. סטודנט אשר לא ימלא אחר דרישות המעבר, תכניתו תיפסל.

 

תנאי מעבר משנה לשנה

 א.  תלמיד, שקיבל ציון "נכשל" במקצוע כלשהו – למעט במקצוע הראשי של המסלול בו הוא לומד – יורשה לגשת לבחינה נוספת במועד השני של הבחינות, לפי האמור בסעיף ב'.

ב.  תלמיד, שקיבל ציון "נכשל" במקצוע הראשי (נגינה, זמרה, קומפוזיציה, ניצוח), לא יורשה לגשת לבחינה נוספת במקצוע זה, למעט מקרים שבהם יוכל התלמיד להוכיח כי הוא נכשל בבחינה כתוצאה מהמקרים המפורטים בנוהל האוניברסיטאי.

ציון מעבר במקצוע הראשי הוא 75.

 תלמיד אשר קיבל ציון נמוך מ-75 במקצוע ראשי, לפי האמור לעיל, לא יורשה להמשיך את לימודיו במסלול/מגמה בה הוא לומד. כך גם במקרה  שהתלמיד לא יתייצב לבחינת המעבר השנתית בנגינה/שירה שנקבעה לו.

ג.  השתתפות מלאה ומילוי כל החובות בתזמורת, במקהלה ובאנסמבל קאמרי מהווה אחד מתנאי המעבר משנה לשנה.

ד.  תלמיד, שקיבל ציון "נכשל" ברמה כלשהי בפיתוח-שמיעה וסולפז', ולא הצליח לשפר את הציון שלו במועד השני של הבחינות, לא יורשה להמשיך את לימודיו בביה"ס למוזיקה.

ה.  תלמיד קומפוזיציה, ניצוח תזמורת או ניצוח מקהלה לא יוכל לעבור לשנה ב' אם ממוצע ציוניו יהיה פחות מ-85. בנוסף, תלמידי ניצוח תזמורת וניצוח מקהלה יחויבו בבחינת מעבר במקצוע הראשי בפני צוות בוחנים כתנאי מעבר לשנה ב' בציון 85 לפחות .

ו. בנוסף לכך, חייב תלמיד קומפוזיציה להגיש יצירה אחת גמורה שחיבר במשך שנת הלימודים הראשונה (היצירה תוגש למזכירות ביה"ס, לא יאוחר מה-1 ביוני) וציונה ישוקלל בממוצע הציונים האמור בסעיף ה'.

 

בקיאות ברפרטואר מוזיקלי – בחינות האזנה

בראשית הלימודים יקבלו הסטודנטים רשימה של יצירות מופת שעליהם להכיר ולדעת היטב עד תום לימודיהם. בכל שנה משנות הלימוד ייערכו בחינות האזנה על כחמישים יצירות מתוך הרשימה, וזאת במועדים ובמתכונות שייקבעו ע"י מזכירות ביה"ס. יידרש זיהוי שם המלחין, שם היצירה, פרק, סולם, אופוס וזמן חיבורה. הבחינות מהוות תנאי מעבר משנה לשנה.

 

 

 בחינות מעבר ובחינת גמר בנגינה/שירה

 

בחינות מעבר ובחינת גמר בנגינה/שירה

 בשיעורים האישיים במגמות המעשיות יינתנו ציוני המעבר (משנה לשנה) וציוני הגמר (בסוף שנה ד') ע"פ השקלול הבא:

א.  ציון המורה האישי על ההישגים במשך השנה.

ב.  ציוני ועדת שיפוט בבחינת המעבר השנתית, אשר תתקיים בתום סמסטר ב'. 

ועדות השיפוט בכל מגמה ומגמה ימונו בכל שנה ע"י ראש ביה"ס או ע"י ראשי המגמות באישור ראש ביה"ס.

תקנון שיפוט מיוחד יעודכן/יאושרר בכל שנה מחדש ע"י ועדת ההוראה של ביה"ס לקראת מועדי הבחינות השנתיות לאחר תום סמסטר ב'.

ציון המורה האישי יתווסף לציוני ועדת השיפוט והוא יוגש למזכירות ביה"ס במעטפה סגורה וחתומה ע"י המורה עצמו, עד בוקר הבחינה האמורה.

מזכירות הסטודנטים תשקלל את הציונים בהתאם לתקנון השיפוט ותפרסם את הציונים באופן שייקבע לכך.

הציון הסופי הוא ממוצע בין ציון המורה וציוני חברי וועדת השיפוט.

 

 בחינות גמר

א.  לבחינת הגמר במקצוע ראשי יהיו רשאים לגשת סטודנטים שהשלימו את כל דרישות תכנית הלימודים במסלול לימודיהם.

ב.  על תלמידי קומפוזיציה להגיש שלוש יצירות להרכבים שונים:

      1. להרכב קאמרי אינסטרומנטאלי

      2. למקהלה א-קפלה

      3. יצירה קולית בליווי אנסמבל (6 כלים ומעלה), או יצירה קצרה לאנסמבל כלי (לפחות 12 נגנים ועד תזמורת סימפונית מלאה).

           יצירות הגמר תוגשנה בסוף שנת הלימודים בה נלמד השיעור האישי בקומפוזיציה. 
           היצירות המוגשות ייבדקו ע"י ועדה בהרכב של שלושה בוחנים שימנה ראש ביה"ס.

ג.  תלמידי ניצוח תזמורת כמקצוע ראשי יהיו חייבים בבחינה בניצוח על יצירות שייקבעו להם. הבחינה בניצוח תהיה בשני שלבים:

      1. יצירות עם שני פסנתרים, ליווי סולנים או זמרים.

      2. יצירה או שתיים עם התזמורת הסימפונית. לשלב השני יתקבלו רק מועמדים מצטיינים, שהומלצו לכך ע"י צוות השיפוט.

ד.  תלמידי ניצוח מקהלה יהיו חייבים בבחינה בניצוח על אחד מגופי הביצוע המקהלתיים עפ"י רפרטואר הנלמד במהלך שנה"ל.

 

 

ארכה לסיום הלימודים מעבר לשנות התקן בתואר

 

 

משך הלימודים בביה"ס למוזיקה הינו קבוע ע"פ שנות התקן שנקבעו לכל תכנית הלימודים ולכל תואר: ארבע שנים לתואר ראשון  - B.Mus. ושנתיים לתואר שני – M.Mus. ותעודת אמן.

כעיקרון לא יינתנו אורכות מעבר לשנות התקן שנקבעו למעט במקרים הבאים:

 1. סטודנטים ששירתו כמוזיקאים מצטיינים בצה"ל במקביל ללימודיהם בביה"ס למוזיקה
 2. במקרים מיוחדים בלבד בכפוף לאישור ועדת ההוראה של ביה"ס.

 

סטודנטים שיאושר להם לחרוג משנות התקן יוכלו להמשיך ולקבל שיעור אישי למשך תקופת הארכה ובלבד שישתלבו בגופי הביצוע הרלוונטיים לתחומם: כלי תזמורת – תזמורת סימפונית והרכבים קאמריים; זמרים – מקהלה קאמרית וכיתת/אנסמבל האופרה; פסנתרנים – ליווי כלי וקולי, סדנאות ביצוע וכיו"ב.

היקף שילובם של התלמידים בגופים אלו יהיה נתון לשיקול הנהלת ביה"ס בהתאם לצורכי ביה"ס באותה שנה נתונה. על הסטודנטים המעוניינים בארכה להיות זמינים להשתלבות בגופים האמורים בהיקף מלא.

סטודנטים שלא יוכלו לעמוד בדרישות אלו – לא תאושר בקשתם להמשך קבלת שיעור אישי מעבר להקצאה הסטנדרטית.

בכל מקרה, לא יאשר ביה"ס ארכה לסיום הלימודים לצורכי שיעור אישי בלבד.

 

 שקלול ציוני גמר

 המגמה לביצוע:

 

נגינה וזמרה

נגינה - 55%
​קורסים תיאורטיים וקורסי בחירה- 45%

 

 

קומפוזיציה וניצוח

קורסי קומפוזיציה או ניצוח -  40%
קורסים תיאורטיים וקורסי בחירה  - 60%

 

המגמה למוזיקולוגיה

חד חוגי :

עבודות סמינריוניות - 25%

עבודת רפרט -  5%

לימודים תיאורטיים ולימודי בחירה - 70%

 

דו חוגי :

עבודות סמינריוניות - 40%

לימודים תיאורטיים ולימודי בחירה - 60%

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>