מסלול הבעה ויצירה באמנויות

מסלול הבעה ויצירה באמנויות

ראש המסלול: פרופ' אסף פינקוס

 

לאתר התכנית לחץ/י כאן

 

מהי יצירה? מהי יצירתיות? מהו תהליך היצירה? מיהו היוצר? ומה בין כל אלו?

מסלול ייחודי זה בתכנית הבינתחומית מציע העמקה וחקירה לתוך ההקשרים המרובדים והמורכבים שבין העצמי היוצר של האמן לבין יצירתו, שבין החומרים של האמן ובין ההליך הנפשי שמוביל ליצירה בתחומי האמנויות והמדיה השונים,  באמנויות הפלסטיות, ציור, פיסול, אדריכלות, קולנוע, וידאו, אמנויות הבמה, תאטרון, פרפורמנס, מוזיקה ומחול. מסלול ייחודי זה מציע דיון מעמיק בקשר שבין חוויות העצמי לבין היצירה, בין אם כיוצרים, תאורטיקנים, אנשי חינוך, או בעלי תואר טיפולי המעוניינים להרחיב את ידיעותיהם בתחום היצירה.
המסלול מיועד לסטודנטים אשר מעוניינים לחקור את הקשר שבין יצירה, חווית האמנות והאמנויות השונות, לבין חווית היוצר והעצמי, כמו גם את תהליכי היצירה האינדיבידואליים והקבוצתיים. במסגרת הלימודים נדון בסוגיות אסתטיות, פילוסופיות, חברתיות ופוליטיות הנוגעות באמנויות כצומת להתבוננות תוך אישית ובין-אישית וכמרחבי פרשנות להלכי הנפש האנושית. מתוך מתודולוגיות מגוונות של חקר האמנויות ופרשנותן, נעסוק בדמות "האני היוצר" ובהשתקפות היוצר ביצירה. בנוסף, נבחן את האופן שבו היוצרים ויצירתם נוגעים בקהל ובקהילה. כמו כן, נתנסה בעבודה אישית במסגרת שיעורים ייחודיים, לרבות סמינרים יישומיים.

בכל שנה מקיימת התכנית סמינר מחלקתי המורכב מהרצאות בנושא נבחר (כמו למשל "אמנות ומחאה או "הבית") מזוויות רבות.
 מרצים מן היחידות השונות בפקולטה לאמנויות, כמו גם מרצים אורחים, בוחנים את הסוגיה הנבחרת במגוון רחב של תקופות, גישות ומדיה.

 

הלימודים ירוכזו ביום אחד בשבוע, במשך שנתיים, ביום רביעי.

 

מכסת השעות לתואר: 36 ש"ס.

ניתן לסיים את התכנית בבחינת גמר בלבד.  

 

 תנאי קבלה:

מועמדים בעלי תואר ראשון, מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, בציון גמר 80 לפחות יוכלו להתקבל בתנאי שוועדת  הקבלה של התכנית אישרה את קבלתם.

תלמידי שנה ג' בתואר הראשון רשאים להגיש מועמדותם במהלך שנת הלימודים. 

ועדת הקבלה רשאית לשקול בחיוב את קבלתם של מועמדים שאינם עומדים בסף הקבלה הנדרש.

לימודי השלמה:

תלמידים בעלי  תואר ראשון, שהשכלתם האקדמית אינה מתחום האמנויות, יידרשו ללמוד לימודי השלמה בהתאם להחלטת ועדת ההוראה והקבלה של התכנית בהיקף של עד 12 ש"ס במקביל לשנת הלימודים הראשונה של התואר השני.

לימודי ההשלמה יתבססו על לימודים מקוונים או לימודים פרונטליים, בהתאם להחלטת ועדת ההוראה והקבלה. 

 התואר שיוענק

מוסמך (M.A.) בתכנית הבינתחומית באמנויות במסלול הבעה ויצירה באמנויות

עבודות סמינר

התלמידים ישתתפו בסמינרים כנדרש על פי תכנית הלימודים. בשניים מהם יכתבו התלמידים עבודות סמינריוניות ובשאר הסמינרים יכתבו עבודות רפרט.

בסמינרים היישומים תוגש  עבודת רפרט. לא ניתן להגיש עבודות סמינריוניות בסמינרים היישומים.

 

בחינת גמר

בחינת  הגמר תיערך לאחר השלמת כל חובות הלימודים כמפורט בידיעון.

הבחינה תיערך בכתב או בעל-פה לפי בחירת התלמיד.

התלמיד ימצא מוביל בחינה  מבין מורי החוג (כל מורה מדרגת ד"ר), ויתאם איתו את החומר למבחן.

 

חומר המבחן

1. יש לבחור שני נושאים:

נושא א': סוגיה תיאורטית; ניתוח מושג מחקרי/ביקורתי; ז'אנר; דיוקן של תקופה/דור/ חבורה/סגנון; זרם אמנותי/ביקורתי/פילוסופי; פרשיה היסטורית וכיוצ"ב.

נושא  ב': קורפוס יצירה: קבוצת יצירות של אמן (בהיקף צנוע – לא כלל היצירה); או: קבוצת יצירות סביב נושא מלכד; או: קבוצת יצירות בחתך של מאפיין נוסף (כגון ז'אנר, דור, תקופה, סגנון, תימה וכיוצ"ב).

מומלץ, אך לא הכרחי, לבחור שני נושאים שיש ביניהם זיקה. אפשר למשל, להדגים את    הסוגיה התיאורטית (נושא א') באמצעות קורפוס היצירות הנבחרות (נושא ב').   

 

אין לבחור נושא לבחינת הגמר בנושא שהתלמיד כתב עליו עבודה סמינריונית.

2. התלמיד יכין רשימה ביבליוגרפית של כתבים מחקריים, ביקורתיים, תיאורטיים לחומר הנ"ל: לנושא הראשון תכלול הרשימה  כ-200 עמודים; לנושא השני – מלבד היצירות עצמן – תכלול הרשימה סה"כ של כ-120 עמודים. יש לבחור בכל רשימה לפחות חמישה פריטים שונים, שיבטאו את המחקר העיקרי והמשמעותי בתחום הנושא; אין לבחור בספר מחקר שלם גם אם הוא עוסק כולו בנושא, אלא בפרק מתוכו.

 

3. הרשימה תוגש למורה מוביל הבחינה לאישור. התלמיד והבוחן יתאמו תאריך לבחינה עם מזכירות התכנית.

 

עריכת מבחן בכתב

המורה המוביל ימסור למזכירות התכנית   את שאלון הבחינה לא יאוחר משבוע לפני המועד שנקבע לבחינה, שאלה אחת לכל נושא. השאלון יועבר לתלמיד על ידי מזכירות התכנית במועד שנקבע. התלמיד יגיש את תשובותיו למזכירות בתוך שלושה ימים. התשובות צריכות להיות מודפסות. היקף כל תשובה בין 2100 - 3000 מילים ברווח כפול, גופן 12. היקף הכולל של המבחן יהיה 6000 מילים לכל היותר. יש להתייחס בתשובות אל חומר הקריאה, להוכיח שליטה  בחומרים הביבליוגרפיים הנִלווים ולצרף רשימה ביבליוגרפית. המבחן ייבדק ע"י המורה המוביל ומורה נוסף

 

עריכת מבחן בעל-פה

לקראת מועד המבחן יכין המורה הבוחן שלוש שאלות עבור כל אחד משני הנושאים. השאלות ייצגו את הסוגיות הביקורתיות והפרשניות המרכזיות בתחום הנושאים שבחומר. המבחן עצמו יכלול שאלה אחת לכל נושא. השאלות יימסרו למזכירות התכנית לא יאוחר משבוע לפני מועד הבחינה.  השאלון יועבר לתלמיד על ידי מזכירות התכנית  שלושה ימים לפני המועד שנקבע לעריכת המבחן.

המבחן ייערך באוניברסיטה, בנוכחות המורה המוביל ומורה נוסף, ויימשך כשעה. התלמיד רשאי להביא למבחן את כל החומר ולעיין בו בשעת המבחן.  

ציון הבחינה הוא סופי ולא ניתן לערער על ציון בחינה המתקיימת בע"פ.

 

 

חישוב ציון הגמר

 

30%     -  שיעורים ועבודות

40%     -  סמינרים

30%     -  בחינת הגמר

 

 סיום לימודים

תלמידים שסיימו את כל חובותיהם לתואר והשיגו את כל הציונים מתבקשים למלא "טופס טיולים – מסיימי לימודים" באמצעות ה"מידע האישי".

 

 תכנית הלימודים

 

 *הקורסים המוצעים בתכנית נתונים לשינויים

*התכנית תיפתח מדי שנה באופן אלטרנטיבי, כך שתכנית השנה הראשונה ללימודים תהיה זו של שנה א' או זו של שנה ב'. 

 

שנה א'

 

שם הקורס

מסגרת

אופן ההוראה

מס' ש"ס

אסתטיקה אובייקטיבית – בגדר האפשר?

420

שיעור

2  ש"ס 

המבט כמפתח פרשני

401

סמינר

4 ש"ס

סכיזואנליזה

401

סמינר

4 ש"ס

הפילוסופיה מתבוננת באמנויות: נושאים נבחרים באסתטיקה מערבית

401

סמינר

4 ש"ס

שיטות וטכניקות תיאטרוניות: עבודה עם קהילות מוחלשות

401

סמינר עם היבט יישומי

6 ש"ס

סה"כ

20 ש"ס

 

 

שנה ב'

 

שם הקורס

מסגרת

אופן ההוראה

מס' ש"ס

"לנוע בלי לזוז" - מחשבות על זמן, תנועה והבעה במעשה האמנות המוזיקלי

401

סמינר

4 ש"ס

קולני יותר ממילים 

401

סמינר עם
היבט יישומי

6 ש"ס

היוצר ביצירתו: יצירתם של שלושה יוצרים סקנדינביים – כדרמות נפש

401

סמינר

4 ש"ס

סמינר מחלקתי

401

סמינר

2 ש"ס

סה"כ

16 ש"ס  

 
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>