החוג לאמנות התיאטרון - תשע"ט תואר II - כלל התכניות

תשע"טסמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
מצטיינים במשחק שנה ג' סמסטר ב'
סמינר מתואר שני (כתיבת רפרט)
שיעורים מעשיים 18 ש"ס(מסגרת 617)
שיעורים מעשיים סמסטר ב' (מסגרת 617)
ב'0811021301משחק גגב' קרמסקי יעל
עבודה מעשיתב09:0012:00ב206מכסיקו3
ב'0811173001דיבור לשחקניםגב' פינשטין נתלי
עבודה מעשיתד10:0012:00א207מכסיקו
ב'0811024201דיבור אמנותי לשחקניםגב' רייזמן שושנה
עבודה מעשיתב14:0016:00א207מכסיקו4
ב'0811021701תהליכי עבודה ויצירה בבימוי-סמסטר ב'עבודה מעשיתד15:0017:00 0
ב'0811615401חזרותעבודה מעשיתד17:0019:00 0
•*התלמידים מחוייבים בשעתיים חזרות
ב'0811177301מטקסט לפעולה- פרשנות מוסיקלית לטקסט דרמטימר קפטן משה
עבודה מעשיתג14:0017:00א207מכסיקו3
ב'0811102301משחק בקולנועגב' אזולאי אורית
עבודה מעשיתד12:0015:00121מכסיקו3
ב'0851256401משחק 2גב' בת אדם מיכל
סדנהב16:0019:00ב122מכסיקו3
ב'0851256403משחק 2מר קוסושווילי דובר
סדנהג10:0013:00א122מכסיקו3
ב'0851256402משחק 2גב' שלום עזר טלי
סדנהה12:0015:00ב122מכסיקו3
ב'0811026001הפקת במאי חיצוני-דפנה זילברגגב' דפנה זילברג
עבודה מעשית
מצטיינים שנה ד
סמינרים 8 ש"ס; עבודה מעשית 16 ש"ס
סמינרים 8 ש"ס מסגרת 602
ב'0811615601"ביצועי הריטואל היהודי:טקסט,טקס, ותיאטרון"ד"ר ליפשיץ יאיר
סמינרה14:0016:0001קיקואין4
א'0811124301משחקן לפרפורמר, מדמות לעצמיד"ר הררי דרור
סמינרא14:0018:00409רקנאטי4
ב'0811481001מחקר היסטורי והיסטוריוגרפיה של תיאטרון ישראליד"ר להבי שרון
סמינרא14:0018:00120מכסיקו4
א'0811404501הדיאלוג של בקט עם האמנויות הפלסטיותד"ר רז-דגני אירית
סמינרה10:0014:00212מכסיקו4
סמינרים מחוץ לחוג מסגרת 603
שיעורים מעשיים 16 ש"ס מסגרת 617
א'0811454801כתת אמןמר פיטר אנדר
עבודה מעשיתב09:0013:00 4
ב'0811701801עבודה על סצינות : שיקספירמר תבורי דורון
עבודה מעשיתד10:0014:00315ביה"ס להנדסאים4
ב'0811454901הפקה כתתיתמר טיראן אלון
עבודה מעשית 4
פרויקט והפקת גמר מסגרת 618
א'0811454301פרוייקט גמרמר משה פרלשטיין
מר תבורי דורון
עבודה מעשיתג18:0022:00121מכסיקו4
•להשלמת הלימודים חובה להשתתף ב- 6 הפקות.
•שנה ב'-הפקה ב': הפקה מוסיקלית: שנה ג'-הפקה ג': שנה ד'-הפקה
•שנה ד'-פרויקט גמר: הפקת סטודנט/ית לבימוי
------------------------------------------------------------
תואר שני MA
32 ש"ס מסלול עם עבודת גמר
שנה א': 16ש"ס סמינריונים
כתיבת עבודת סמינ' והגשת שני רפרטים בחוג
ורפרט מהתוכנית הבינתחומית
שנה ב': 16 ש"ס סמינריונים.
כתיבת עבודת סמינר ושתי עבודות רפרט בחוג
ורפראט מהתכנית הבינתחומית
סמינריונים מסגרת - 602
א'0811404501הדיאלוג של בקט עם האמנויות הפלסטיותד"ר רז-דגני אירית
סמינרה10:0014:00212מכסיקו4
ב'0811481001מחקר היסטורי והיסטוריוגרפיה של תיאטרון ישראליד"ר להבי שרון
סמינרא14:0018:00120מכסיקו4
א'0811124301משחקן לפרפורמר, מדמות לעצמיד"ר הררי דרור
סמינרא14:0018:00409רקנאטי4
ב'0811455001הדרך הביתה: אתרים ביתיים בתיאטרון ובמופעד"ר בן - שאול דפנה
סמינרא10:0014:00200מכסיקו4
ב'0811615601"ביצועי הריטואל היהודי:טקסט,טקס, ותיאטרון"ד"ר ליפשיץ יאיר
סמינרה14:0016:0001קיקואין4
ב'0811615601"ביצועי הריטואל היהודי:טקסט,טקס, ותיאטרון"ד"ר ליפשיץ יאיר
סמינרה16:0018:00א206מכסיקו
א'0811701101Stage Design in Europe: 1970 - present***ד"ר Taubert Sofie
סמינרב12:0016:00211מכסיקו4
א'0811701101Stage Design in Europe: 1970 - present***ד"ר Taubert Sofie
סמינרה16:0020:00209מכסיקו4
•Condensed course: twice a week (8 hours a week)- 6 Weeks
•שישה שבועות - 8 שעות בשבוע
סמינרים מחוץ לחוג מסגרת 603
שיעורים מתכנית הלימודים הבינתחומית
מסגרת 603
א'0810509501רוחות רפאים באמנויותדר' אלפנדרי עידית
סמינרה10:0014:00209מכסיקו4
א'0810508901פורנוגרפיה בראי התרבותד"ר ברוך בליך
סמינרג14:0018:00211מכסיקו4
א'0810507601ארכיאולוגיה של החושיםד"ר רועי ברנד
סמינרד14:0018:0002קיקואין4
ב'0810509401ברבור שחור - אירועי קיצון וייצוגם באמנויותד"ר אייל דותן
סמינרד10:0014:0002קיקואין4
ב'0810508001מושגי יסוד בתרבות חזותיתד"ר אהד זהבי
סמינרה10:0014:00209מכסיקו4
ב'0810509601על יצירתיות באמנות ובמדעד"ר רז-דגני אירית
סמינרג10:0014:00209מכסיקו4
ב'0810508801גוף-מכונה: רובוטים, סייבורגים ומה שביניהםד"ר יעל אילת ון-אסן
סמינרב10:0014:0002קיקואין4
============================
מסלול MA עם בחינת גמר 36 ש"ס
שנה א':20 ש"ס
כתיבת עבודת סמינריונית והגשת שלושה רפרטים בחוג
4ש"ס שיעורי בחירה בפקולטה
שנה ב': 16ש"ס
כתיבת עבודה סמינריונית והגשת שלושה רפרטים
סמינריונים (כתיבת שתי עבודות סמינר-חובה) -מסגרת 602
ניתן לבחור סמינר מהתכנית הבינתחומית ולכתוב רפראט
א'0811404501הדיאלוג של בקט עם האמנויות הפלסטיותד"ר רז-דגני אירית
סמינרה10:0014:00212מכסיקו4
א'0811124301משחקן לפרפורמר, מדמות לעצמיד"ר הררי דרור
סמינרא14:0018:00409רקנאטי4
ב'0811481001מחקר היסטורי והיסטוריוגרפיה של תיאטרון ישראליד"ר להבי שרון
סמינרא14:0018:00120מכסיקו4
ב'0811615601"ביצועי הריטואל היהודי:טקסט,טקס, ותיאטרון"ד"ר ליפשיץ יאיר
סמינרה14:0016:0001קיקואין4
א'0811701101Stage Design in Europe: 1970 - present***ד"ר Taubert Sofie
סמינרב12:0016:00211מכסיקו4
א'0811701101Stage Design in Europe: 1970 - present***ד"ר Taubert Sofie
סמינרה16:0020:00209מכסיקו4
•Condensed course: twice a week (8 hours a week)- 6 Weeks
סמינרים מחוץ לחוג מסגרת 603
א'0810509501רוחות רפאים באמנויותדר' אלפנדרי עידית
סמינרה10:0014:00209מכסיקו4
א'0810508901פורנוגרפיה בראי התרבותד"ר ברוך בליך
סמינרג14:0018:00211מכסיקו4
א'0810507601ארכיאולוגיה של החושיםד"ר רועי ברנד
סמינרד14:0018:0002קיקואין4
ב'0810509401ברבור שחור - אירועי קיצון וייצוגם באמנויותד"ר אייל דותן
סמינרד10:0014:0002קיקואין4
ב'0810508001מושגי יסוד בתרבות חזותיתד"ר אהד זהבי
סמינרה10:0014:00209מכסיקו4
ב'0810509601על יצירתיות באמנות ובמדעד"ר רז-דגני אירית
סמינרג10:0014:00209מכסיקו4
ב'0810508801גוף-מכונה: רובוטים, סייבורגים ומה שביניהםד"ר יעל אילת ון-אסן
סמינרב10:0014:0002קיקואין4
=============================
תואר שני MFA
המגמה היישומית המשולבת
ב'0811100501התמודדויות אתיות ואתגרים בחלל חזרות ובתהליכי יצירה משותפים**סדנה
•*סדנה לתלמידי MFA
שנה א'
8 ש"ס כתיבת עבודת סמינר ורפרט בחוג
קורסי מעשיים חובה בהתאם למסלול
שנה ב'
8 ש"ס כתיבת עבודת סמינר ורפרט
קורסי מעשיים חובה בהתאם למסלול
ניתן לבחור סמינר מהתכנית הבינתחומית ולכתוב רפראט
א'0811404501הדיאלוג של בקט עם האמנויות הפלסטיותד"ר רז-דגני אירית
סמינרה10:0014:00212מכסיקו4
ב'0811481001מחקר היסטורי והיסטוריוגרפיה של תיאטרון ישראליד"ר להבי שרון
סמינרא14:0018:00120מכסיקו4
ב'0811615601"ביצועי הריטואל היהודי:טקסט,טקס, ותיאטרון"ד"ר ליפשיץ יאיר
סמינרה14:0016:0001קיקואין4
א'0811701101Stage Design in Europe: 1970 - present***ד"ר Taubert Sofie
סמינרב12:0016:00211מכסיקו4
א'0811701101Stage Design in Europe: 1970 - present***ד"ר Taubert Sofie
סמינרה16:0020:00209מכסיקו4
•Condensed course: twice a week (8 hours a week)- 6 Weeks
שעורי מעשיים 30 ש"ס
מסגרות: שחקן יוצר 614;בימוי קהילתי 615;
בימוי כתיבה ודרמטורגיה 613
שיעורים משולבים לתלמידי בימוי, כתיבה, דרמטורגיה, בימוי קהלתי
שחקן יוצר מסגרת 614,
שנה א'
ב'0811616001אוטוביוגרפיה ומופעד"ר חן אלון
עבודה מעשיתה10:0013:00ב206מכסיקו3
א'0811022001תיאטרון סיפורפרופ' קנר רות
עבודה מעשיתא11:0014:00ב206מכסיקו3
א'0811022001תיאטרון סיפורפרופ' קנר רות
עבודה מעשיתג11:0014:00ב206מכסיקו3
ב'0811616501דרמטורגיהפרופ' קינר גד
עבודה מעשיתה14:0017:0002קיקואין3
א'0811616101הכנה לקראת פרויקטד"ר בן - שאול דפנה
עבודה מעשיתג14:0016:00212מכסיקו2
שחקן יוצר שנה ב'
ב'0811616201עיצוב ליוצרי תיאטרוןגב' קיש כנרת
עבודה מעשיתה10:0014:0001קיקואין4
א'0811403801מכניזם של מופעגב' קרמסקי יעל
עבודה מעשיתא10:0014:00315ביה"ס להנדסאים4
א'0811616101הכנה לקראת פרויקטד"ר בן - שאול דפנה
עבודה מעשיתג14:0016:00212מכסיקו2
ב'0811025801הפקה בתיאטרון עצמאי - ש.יוצר ב'מר ברעוז גד
עבודה מעשיתד14:0016:00315ביה"ס להנדסאים2
ב'0811025701הנחייהגב' צוקרמן נטלי
עבודה מעשיתד12:0014:00317ביה"ס להנדסאים1
א'0811616301לווי אמנותי והפקתי בסדנאות טריבונה- .יוצר גד"ר חן אלון
עבודה מעשיתד16:0020:00ב206מכסיקו2
•לתלמידי שחקן יוצר/חוקר שהחלו ללמוד בשנת תשע"ז בלבד
א'0811700901הפקה בתיאטרון עצמאי ב'-ש.יוצר ג'מר ברעוז גד
עבודה מעשיתה14:0015:00200מכסיקו
א'0811700901הפקה בתיאטרון עצמאי ב'-ש.יוצר ג'מר ברעוז גד
עבודה מעשיתה15:0018:00121מכסיקו
•לתלמידי שחקן יוצר/חוקר שהחלו ללמוד בשנת תשע"ז בלבד
בימוי שנה א' - מסגרת 613
שיעורים מעשיים מסגרת 613
בימוי שנה א'
א'0811431401תהליכי עבודה ויצירה בבימויפרופ' הניג אופירה
עבודה מעשיתג14:0018:00121מכסיקו4
ב'0811431401תהליכי עבודה ויצירה בבימויפרופ' הניג אופירה
עבודה מעשיתד15:0019:00ב206מכסיקו4
ב'0811701801עבודה על סצינות : שיקספירמר תבורי דורון
עבודה מעשיתד10:0014:00315ביה"ס להנדסאים4
א'0811022001תיאטרון סיפורפרופ' קנר רות
עבודה מעשיתא11:0014:00ב206מכסיקו3
א'0811022001תיאטרון סיפורפרופ' קנר רות
עבודה מעשיתג11:0014:00ב206מכסיקו3
בימוי שנה ב'-מסגרת 613
ב'0811178201פרויקט בעקבות אניואני מאת אלזה לסקר שולרגב' ברון דדי
עבודה מעשיתה15:0018:00121מכסיקו3
א'0811422801עיצוב ליוצרי תיאטרוןפרופ' גורצקי מרים
עבודה מעשיתא10:0013:0002קיקואין3
ב'0811422801עיצוב ליוצרי תיאטרוןפרופ' גורצקי מרים
עבודה מעשיתב16:0019:00213מכסיקו3
א'0811421201פרוייקטים מתקדמים בבימויפרופ' הניג אופירה
עבודה מעשיתב11:0013:00 2
ב'0811421201פרוייקטים מתקדמים בבימוימר תבורי דורון
עבודה מעשיתב11:0012:00 1
א'0811700001תאורהמר ברנר עמיר
עבודה מעשיתב16:0019:00219ביה"ס להנדסאים3
קהילתי שנה א-מסגרת 615
ב'0811616001אוטוביוגרפיה ומופעד"ר חן אלון
עבודה מעשיתה10:0013:00ב206מכסיקו3
א'0811022001תיאטרון סיפורפרופ' קנר רות
עבודה מעשיתא11:0014:00ב206מכסיקו3
א'0811022001תיאטרון סיפורפרופ' קנר רות
עבודה מעשיתג11:0014:00ב206מכסיקו3
אב0811121701פרויקט תיאטרון בקהילהד"ר חן אלון
עבודה מעשיתב17:0020:00מחוץ לקמפוסמחוץ לקמפוס6
קהילתי שנה ב' - מסגרת 615
א'0811616101הכנה לקראת פרויקטד"ר בן - שאול דפנה
עבודה מעשיתג14:0016:00212מכסיקו2
ב'0811616501דרמטורגיהפרופ' קינר גד
עבודה מעשיתה14:0017:0002קיקואין3
ב'0811616201עיצוב ליוצרי תיאטרוןגב' קיש כנרת
עבודה מעשיתה10:0014:0001קיקואין4
אב0811121701פרויקט תיאטרון בקהילהד"ר חן אלון
עבודה מעשיתב17:0020:00מחוץ לקמפוסמחוץ לקמפוס6
•חובה להרשם לסמינר תיאוריות של משחק ומופע פוליטי 0811106201
•מהתואר הראשון
•הסמינר והפרויקט יתנהלו מחוץ לאוניברסיטה
תכנית למצטיינים בעיצוב במה, קולנוע וטלויזיה***
מיועד לתלמידי התכנית בלבד
שנה ג' - תואר שני 22 ש"ס מעשיות מסגרת 620
4 ש"ס סמינר מסגרת 602
א'0811404501הדיאלוג של בקט עם האמנויות הפלסטיותד"ר רז-דגני אירית
סמינרה10:0014:00212מכסיקו4
ב'0811481001מחקר היסטורי והיסטוריוגרפיה של תיאטרון ישראליד"ר להבי שרון
סמינרא14:0018:00120מכסיקו4
א'0811124301משחקן לפרפורמר, מדמות לעצמיד"ר הררי דרור
סמינרא14:0018:00409רקנאטי4
ב'0811615601"ביצועי הריטואל היהודי:טקסט,טקס, ותיאטרון"ד"ר ליפשיץ יאיר
סמינרה14:0016:0001קיקואין4
א'0811701101Stage Design in Europe: 1970 - present***ד"ר Taubert Sofie
סמינרב12:0016:00211מכסיקו4
א'0811701101Stage Design in Europe: 1970 - present***ד"ר Taubert Sofie
סמינרה16:0020:00209מכסיקו4
•Condensed course: twice a week (8 hours a week)- 6 Weeks
שיעורים מעשיים מסגרת 620 שנה ג'
א'0811700301עיצוב למצלמה מתקדםגב' אהרוני שונית
עבודה מעשיתג09:0012:00219ביה"ס להנדסאים3
א'0811700001תאורהמר ברנר עמיר
עבודה מעשיתב16:0019:00219ביה"ס להנדסאים3
א'0811700501סדנת חונכות בעיצוב תאורהמר ברנר עמיר
עבודה מעשיתא19:0020:00219ביה"ס להנדסאים1
•*בחירה בן תאורה ועיצוב תלבושות לתיאטרון וקולנוע
ב'0811700201טכניקה של במהפרופ' גורצקי מרים
עבודה מעשיתא17:0020:00219ביה"ס להנדסאים3
ב'0811701301מדברים עיצובד"ר שלגו שלומית
עבודה מעשיתד18:0020:00213מכסיקו1
א'0811701001עיצוב תלבושות מתקדם***גב' קלריך-דרץ' ילנה
עבודה מעשיתג16:0019:00219ביה"ס להנדסאים3
•*לשנים ג+ד
א'0811700601עיצוב למחזמרמר פרידמן במבי עודד
עבודה מעשיתא11:0014:00219ביה"ס להנדסאים3
ב'0811700101עיצוב במה ותלבושות מודרני ופוסטמודרני***גב' קיש כנרת
עבודה מעשיתד14:0017:00328ביה"ס להנדסאים3
•*בחירה בן עיצוב במה ותלבושות לתאורה
ב'0811700701סדנת הפקה, קולנוע, טלויזיה או תיאטרוןפרופ' גורצקי מרים
עבודה מעשיתג17:0020:00219ביה"ס להנדסאים3
•*בחירה בן עיצוב למצלמה לעיצוב למחזמר
ב'0811133501עבודת מעצב במאי בתיאטרון שלב ב'***מר צ'ך לוקאס
עבודה מעשיתג14:0017:00212מכסיקו3
ב'0811700801עיצוב לטלויזיהמר משה פנחס
עבודה מעשיתא13:0016:0002קיקואין3
שנה ד'
2 סמינרים: 11 שעות מעשיות
סמינרים: מסגרת 602
א'0811701101Stage Design in Europe: 1970 - present***ד"ר Taubert Sofie
סמינרב12:0016:00211מכסיקו4
א'0811701101Stage Design in Europe: 1970 - present***ד"ר Taubert Sofie
סמינרה16:0020:00209מכסיקו4
•Condensed course: twice a week (8 hours a week)- 6 Weeks
•הסמינר יילמד בשפה האנגלית
א'0811404501הדיאלוג של בקט עם האמנויות הפלסטיותד"ר רז-דגני אירית
סמינרה10:0014:00212מכסיקו4
ב'0811481001מחקר היסטורי והיסטוריוגרפיה של תיאטרון ישראליד"ר להבי שרון
סמינרא14:0018:00120מכסיקו4
א'0811124301משחקן לפרפורמר, מדמות לעצמיד"ר הררי דרור
סמינרא14:0018:00409רקנאטי4
ב'0811615601"ביצועי הריטואל היהודי:טקסט,טקס, ותיאטרון"ד"ר ליפשיץ יאיר
סמינרה14:0016:0001קיקואין4
א'0851987601שקרים אמיתיים:החמקמקות של האמת הדוקומנטריתד"ר דובדבני שמוליק
סמינרה16:0020:00117מכסיקו4
ב'0851988601פמיניזם וקוויר כאן ועכשיו: מגדר, מיניות וקולנועפרופ' יוסף רז
סמינרא10:0016:00117מכסיקו4
שיעורים מעשיים מסגרת 620 שנה ד'
א'0811701201סדנא עם מעצב אורח (פרוייקט פראג)מר ליסיאנסקי אלכסנדר
עבודה מעשיתד14:0017:00219ביה"ס להנדסאים3
א'0811701001עיצוב תלבושות מתקדם***גב' קלריך-דרץ' ילנה
עבודה מעשיתג16:0019:00219ביה"ס להנדסאים3
•*לשנים ג+ד
ב'0811701901עיצוב תפאורה לקולנועמר לוי איתן
סדנהד16:0018:00317ביה"ס להנדסאים
ב'0811701301מדברים עיצובד"ר שלגו שלומית
עבודה מעשיתד18:0020:00213מכסיקו1
•אחת לשבועיים
ב'0811701401סדנת הפקה בתיאטרוןפרופ' גורצקי מרים
עבודה מעשיתה14:0018:00 4
ב'0811701501סדנת הפקה בקולנוע- עידו דולבמר דולב עידו
עבודה מעשיתה08:0012:00219ביה"ס להנדסאים4
ב'0811701601הפקת גמרפרופ' גורצקי מרים
עבודה מעשיתד20:0021:00 1
ב'0811701701פרויקט גמרפרופ' גורצקי מרים
עבודה מעשית 0
===========================
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>