קורסים - התכנית הרב תחומית באמניות - תשע"ט

תשע"טסמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
התכנית הרב-תחומית באמנויות
•יש לשים לב לדרישות קדם של קורסים
• אין להרשם לקורס שמספרו זהה לקורס שכבר נלמד
שיעורי ליבה - חטיבה רב-תחומית
שיעורי חובה - לתלמידי שנה א'
אב0861121001תחנות בתרבות המערבד"ר איתי שניר
שיעורא12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו4
א'0821190001אמנות על ציר הזמן א': העת העתיקה-ממצרים ועד סוף ימי הבינייםד"ר פישר מתי
ד"ר אריה קפיטיקין
שיעורא16:0018:0001קיקואין2
•לתלמידים במסלול דו-חוגי:
• חובה להקבץ אדריכלות ולהקבץ תולדות האמנות
ב'0821190201אמנות על ציר הזמן ב': מהרנסנס ועד לאמנות המודרניתד"ר הגר נעמי
ד"ר צ'ולקמן תמר
שיעורא16:0018:0001קיקואין2
•לתלמידים במסלול דו-חוגי:
• חובה להקבץ אדריכלות ולהקבץ תולדות האמנות
א'0861130101מבוא לשפת המוזיקהד"ר אופנהיים רועי
שיעורד10:0014:00א206מכסיקו4
א'0861110601תיאטרון ומחול כשפה בימתיתד"ר מלכא ליאורה
שיעורג14:0016:00א206מכסיקו2
•לתלמידים במסלול דו-חוגי:חובה בהקבץ תיאטרון וקולנוע
ב'0861110701מבוא לשפת הקולנועד"ר דובדבני שמוליק
שיעורג16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0861110701מבוא לשפת הקולנועד"ר דובדבני שמוליק
שיעורג18:0020:00א206מכסיקו2
• היקף הקורס 2 ש"ס בלבד
•בקורס מתקיימות הקרנות שאינן נכללות בשעות הקורס
•לתלמידים במסלול דו-חוגי:חובה בהקבץ תיאטרון וקולנוע
• לימודי אנגלית
א'0809000201אנגליתיפורסם
שו"תב18:0020:00212מכסיקו0
א'0809000201אנגליתיפורסם
שו"תד18:0020:00212מכסיקו0
א'0809000601אנגליתיפורסם
שו"תג08:0010:00212מכסיקו0
א'0809000601אנגליתיפורסם
שו"תה14:0016:00209מכסיקו0
ב'0809000401אנגליתיפורסם
שו"תב14:0016:00 0
ב'0809000401אנגליתיפורסם
שו"תה14:0016:00 0
ב'0809000501אנגליתיפורסם
שו"תב08:0010:00 0
ב'0809000501אנגליתיפורסם
שו"תה08:0010:00 0
שיעורי חובה לתלמידי שנה ב' וג'
•תלמידים במסלול דו-חוגי ייבחרו 4 ש"ס מהקורסים:
א'0861158801אמנות ופילוסופיה: מבוא לאסתטיקהד"ר בליך ברוך
שיעורג10:0014:00211מכסיקו4
•או:
א'0861158501אמת וייצוג באמנויותד"ר רז-דגני אירית
שיעורב14:0016:00209מכסיקו2
ב'0861158601זרמים בביקורת המאה העשריםד"ר רז-דגני אירית
שיעורד10:0012:00117מכסיקו2
שיעורים ייעודיים רב-תחומיים:
•שיעורים אלה מיועדים לתלמידי השנה השנייה והשלישית של התכנית
•יש ללמוד 8 ש"ס במהלך התואר, החל משנה ב':
א'0861600301נזירים ופופ-קורן: אמנות ימי הביניים בקולנועפרופ' פינקוס אסף
שיעורג18:0020:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0861600101ניהול מוסדות תרבותמר גלעד מלצר
שיעורב16:0018:00209מכסיקו2
ב'0861600201ביקורת אמנות, ביקורת תרבותד"ר סתר שאול
שיעורג14:0016:00ג206מכסיקו2
סמינריון בחטיבה הרב-תחומית
ב'0861405601פינה באוש- מחול והמונטאג' הבימתיד"ר מלכא ליאורה
סמינרב14:0018:00120מכסיקו4
ב'0810509101לנוע בלי לזוז: מחשבות על זמן, תנועה והבעה במעשה האמנות המוזיד"ר אופנהיים רועי
סמינרד08:0012:00209מכסיקו4
הקבצים חוגיים
אמנות התיאטרון
שנה א' - שיעורי חובה:
א'0811120001תולדות הדרמה והתיאטרון:יוון ורומא***ד"ר שלגו שלומית
שיעורב10:0012:0001קיקואין2
ב'0811119501תולדות התיאטרון: ימי הביניים והרנסנסד"ר מלכא ליאורה
שיעורג10:0012:00א206מכסיקו2
שנה ב' - שיעורי חובה:
יש להירשם לקורסים בהיקף 8 ש"ס מרשימת הקורסים להלן:
א'0811114901קריאת מחזותד"ר בן - שאול דפנה
שיעורד08:0010:00א206מכסיקו2
א'0811119301שיטות מחקר של האירוע התיאטרוניד"ר בן - שאול דפנה
שיעורד10:0012:00211מכסיקו2
• צפייה בהצגות + כתיבה
א'0811213601תולדות הדרמה והתיאטרון מהמאה ה- 17 ועד איבסןד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא12:0014:00209מכסיקו2
א'0811213701מבוא לתיאטרון המודרניד"ר הררי דרור
שיעורד10:0012:0001קיקואין2
ב'0811213801תיאוריות וביקורת:גישות למחקר וליצירה של תיאטרוןד"ר בן - שאול דפנה
שיעורד08:0010:00213מכסיקו2
תלמיד ישתתף בקורס כתיבה אקדמית בהקבץ חוגי לפי בחירתו
קורס זה יילמד במקום קורס בחירה בהקף 2 ש"ס
ב'0811107201כתיבה אקדמית- מבוא למחקר בתיאטרוןד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא10:0012:00211מכסיקו2
שיעורי בחירה
ב'0811220201מבוא לתיאטרון יהודי ועברי: דת, תרבות, שפהד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא12:0014:00211מכסיקו2
א'0811113401מבוא לתיאטרון מקומיד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא10:0012:00120מכסיקו2
א'0811177501כל העולם במהמר פרידמן במבי עודד
שיעורה08:0010:00213מכסיקו2
א'0811179001חנוך לוין והטרגדיה הקלאסיתפרופ' יערי נורית
שיעורא10:0012:00א206מכסיקו2
ב'0811134301מבוא לתיאטרון פוסט-מודרניד"ר הררי דרור
שיעורג12:0014:0001קיקואין2
א'0811020601לורקה: דרמה פיוט, מחאהד"ר בלהה בלום
שיעורה10:0012:00403 רקנאטי2
א'0811179101העל טבעי בתיאטרון: אלים, מלאכים, פיות, רוחות ומכשפותד"ר עירא אבנרי
שיעורב12:0014:00120מכסיקו2
א'0811123301אוונגארדד"ר הררי דרור
שיעורא12:0014:00200מכסיקו2
ב'0811020801ברטולט ברכט: דרמה, תיאוריה, תיאטרוןד"ר עירא אבנרי
שיעורב08:0010:00200מכסיקו2
א'0811100701תיאוריות בימוימר משה פרלשטיין
שיעורא16:0018:00212מכסיקו2
ב'0811124001אחרים בתיאטרון ובמופע הישראליד"ר הררי דרור
שיעורג10:0012:00211מכסיקו2
א'0811113401מבוא לתיאטרון מקומיד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא10:0012:00120מכסיקו2
שיעור בחירה מעשי
א'0811082101משחקן לשחקנים ול'לא שחקנים': בין סטניסלבסקי לבואלד"ר חן אלון
עבודה מעשיתא15:0018:00א207מכסיקו3
סמינריונים
ב'0811024601תיאטרון משנה מציאותד"ר הררי דרור
סמינרב10:0014:00201דן-דוד4
א'0811025601דמויות שיקספיריות:פעולה, דימוי ופוליטיקה של זהויותד"ר מלכא ליאורה
סמינרג10:0014:0002קיקואין4
א'0811080801מיתוס, חלל, גוף: טרגדיה קלאסית ודרמה מקראית.ד"ר ליפשיץ יאיר
סמינרד14:0018:00201דן-דוד4
ב'0811024101המופע הרפלקסיבי: תיאטרון משקף את עצמוד"ר בן - שאול דפנה
סמינרד14:0018:0002קיקואין4
א'0687344401התאטרון היפני הקלאסי וגלגוליו המודרנייםפרופ' סרפר צביקה
סמינרב14:0018:00262גילמן0
תולדות האמנות
תלמיד שלומד בהקבץ תולדות האמנות
לא יוכל ללמוד גם הקבץ אמנות בישראל ובמרחב הים התיכון
שנה א
שיעורי חובה
יש להירשם לקורסים בהיקף 8 ש"ס מרשימת הקורסים להלן:
ב'0821113101מבוא לאמנות קלאסית : יוון ורומאד"ר פישר מתי
שיעורג14:0016:0001קיקואין2
א'0821130601מבוא לאמנות ימי הביניים: דמויי פולחן: אמנות ימה"ב, משלהי העתפרופ' פינקוס אסף
שיעורב10:0012:00א206מכסיקו2
א'0821133101מבוא לאמנות עמי האסלאם: הראשיתד"ר אריה קפיטיקין
שיעורא14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0821143001מבוא לאמנות הרנסנס: ממיכלאנג'לו עד קרוואג'יו: האמנות האיטלקיד"ר ספי הנדלר
שיעורג10:0012:0001קיקואין2
א'0821150901מבוא לאמנות מודרנית: אמנות המאה ה-19ד"ר מאיר תמר
שיעורה14:0016:0001קיקואין2
תלמיד ישתתף בקורס כתיבה אקדמית בהקבץ חוגי לפי בחירתו
קורס זה יילמד במקום קורס בחירה בהקף 2 ש"ס
א'0821171101יסודות הכתיבה האקדמית: "העט היא לשון המחשבה"ד"ר צ'ולקמן תמר
תרגילד14:0016:00א206מכסיקו2
ב'0821171102יסודות הכתיבה האקדמיתד"ר שלום גילי
תרגילב14:0016:0002קיקואין2
שנה ב'
שיעורי חובה
יש להירשם לקורסים בהיקף 4 ש"ס מרשימת הקורסים להלן :
ב'0821152801מבוא לאמנות מודרנית: אמנות האוונגרדד"ר לוריא-חיון עדי
שיעורא10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0821162201מבוא לאמנות עכשוויתד"ר מיימון ורד
שיעורב10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0821172201מבוא לאמנות גלובלית בעת המודרנית: תרבות חזותית, קולוניאליזםד"ר אילת זהר
שיעורד14:0016:0001קיקואין2
שיעורי בחירה
א'0821143201מבוא לאמנות הרנסנס: על הציור: אמנות ותאוריה ברנסנסד"ר צ'ולקמן תמר
שיעורד16:0018:00א206מכסיקו2
א'0821172001מבוא לאמנות גלובלית: מפגשים בין-תרבותיים במרחב האסייני מאותד"ר אילת זהר
שיעורב12:0014:0001קיקואין2
א'0821131401מבוא לאמנות ימי הביניים: הנרטיב הנוצרי באמנות-טקסט ודימויד"ר ברטל רננה
שיעורא10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0821131201מבוא לימי הביניים בשיאם: אמנות בתום האלף - רומנסק וגותיקהד"ר שלום גילי
שיעורד10:0012:00212מכסיקו2
ב'0821143101מבוא לאמנות הרנסנס: אמנות חדשה מציאות ישנה: משחק הראליזם ברד"ר צ'ולקמן תמר
שיעורד16:0018:0001קיקואין2
א'0821689601בגן נעול: נזירות כפטרוניות, צופות ויוצרותד"ר ברטל רננה
שיעורא14:0016:00212מכסיקו2
א'0821684801ענקי עידן הזהב של ארצות השפלה: רובנס, ואן-דייק ורמברנדטד"ר שרה בנינגה
שיעורד12:0014:0001קיקואין2
א'0821645601ארץ גדושת אמנות-תרבות חזותית נוצרית מודרנית בארץ הקודשד"ר קשמן אנסטסיה
שיעורא12:0014:00212מכסיקו2
א'0821647701פנדמוניום: מאפיינים דיוניסיים באמנות ישראלית עכשוויתד"ר שדה נאוה
שיעורד10:0012:00213מכסיקו2
ב'0821686801art in the making: materialities of modern artד"ר רייצ'ל פרי
שיעורג14:0016:00213מכסיקו2
ב'0821654301הקתדרלות הגדולות: מבט ליצירות המופת של הגותיקה הצרפתיתד"ר שלום גילי
שיעורב08:0010:00א206מכסיקו2
ב'0821644001ברונזה או שעווה, שיש לבן או חימר צבוע: סוגיות נבחרות בפיסולד"ר ספי הנדלר
שיעורב16:0018:00א206מכסיקו2
ב'0821641601על תבונה ורגישות: גויה ועידן הנאורותד"ר צ'ולקמן תמר
שיעורד10:0012:0001קיקואין2
ב'0821664201אמנות ו(אינ)סוףד"ר לוריא-חיון עדי
שיעורד14:0016:00211מכסיקו2
סמינריונים
א'0821368501רפובליקה מנייר: אמנים, אמנות ומלומדים בעת החדשה המוקדמתד"ר צ'ולקמן תמר
סמינרג08:0012:00200מכסיקו4
א'0821379501אמן מיתוס ומציאות:מיתוסים באמנות מ-מודרניזם לתקופה עכשוויתד"ר ארונוב איגור
סמינרד12:0016:00203דן-דוד4
א'0821342301המפנה ההיסטורי באמנות הישראליתד"ר שבי אורלי
סמינרג14:0018:0002קיקואין4
ב'0821378701לחם ושעשועים: יצרים ואשליות באמנות העולם הרומיד"ר שדה נאוה
סמינרב10:0014:00ג206מכסיקו4
ב'0821321001דרך הייסורים בירושלים-תהליך בעבודהד"ר קשמן אנסטסיה
סמינרא12:0016:00213מכסיקו4
א'0821373901דימוי, תנועה, זמן: על היחס בין הצילומי והקולנועי באמנות המודד"ר מיימון ורד
סמינרה16:0020:00200מכסיקו4
מוזיקולוגיה
הרישום לקורסים יהיה ידני במזכירות ביה"ס למוזיקה,
•מותנה בריאיון קבלה בביה"ס למוזיקה
•ובעמידה בבחינות הכניסה
שנה א
א'0845100101תולדות המוזיקה ימה"ב והרנסאנספרופ' טנאי דורית
שיעורא16:0020:00030ביה"ס למוזיקה4
אב0842141201מבוא ליסודות המוזיקהמר רוזנקרנץ עדי
שו"תב12:0014:00מ002ביה"ס למוזיקה0
שנים ב+ג
שיעורי חובה בשנים ב' וג' - 4 ש"ס מהרשימה להלן:
אב0845210901המוזיקה במאה ה-20ד"ר יצחקי עפרה
שו"תג12:0014:00041 טארגביה"ס למוזיקה4
א'0845200101תולדות המוזיקה-קלסיקה רומנטיקהפרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
שיעורב10:0012:00מ014ביה"ס למוזיקה2
אב0842120601יסודות המרקם והצורה Iד"ר גוטר ענבל
שו"תב12:0014:00מ017ביה"ס למוזיקה4
אב0845100501פיתוח שמיעה וסולפג' Iמר רוזנקרנץ עדי
תרגילב16:0017:00מ002ביה"ס למוזיקה2
אב0845100501פיתוח שמיעה וסולפג' Iמר רוזנקרנץ עדי
תרגילה16:0017:00מ002ביה"ס למוזיקה2
שיעורי בחירה:
א'0842182601תולדות המוזיקה Iד"ר קליינר בוריס
שיעורג10:0012:00041 טארגביה"ס למוזיקה2
א'0842282601תולדות המוזיקה IIשיעור 2
ב'0845100201תולדות המוזיקה-בארוקשיעור 4
סמינרים
א'0845311901מיניאטורות מוזיקליות - קלסיקה ורומנטיקהפרופ' איתן זהר
סמינרב10:0012:00מ002ביה"ס למוזיקה0
ב'0845312001מיניאטורות מוזיקליות - המאה ה-20פרופ' איתן זהר
סמינרב10:0012:00מ002ביה"ס למוזיקה0
אב0845312101בלוז וג'ז: ביצוע מודע היסטוריתד"ר גזית עופר
סמינרא10:0012:00מ017ביה"ס למוזיקה0
קולנוע וטלוויזיה
שנה א
שיעורי חובה
א'0861158201מבוא לתולדות הקולנוע א'ד"ר דובדבני שמוליק
שיעורב16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0861158301מבוא לתולדות הקולנוע ב' **ד"ר דובדבני שמוליק
שיעורב16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
• דרישת קדם : מבוא לתולדות הקולנוע א'
תלמיד ישתתף בקורס כתיבה אקדמית בהקבץ חוגי לפי בחירתו
קורס זה יילמד במקום קורס בחירה בהקף 2 ש"ס
ב'0851654601קריאה מודרכת וכתיבה אקדמיתמר ארבל יואב
תרגילא10:0012:00209מכסיקו2
ב'0851654603קריאה מודרכת וכתיבה אקדמיתמר אלחליבי עובד
תרגילא10:0012:00213מכסיקו2
ב'0851654605קריאה מודרכת וכתיבה אקדמיתמר פלדמן אופיר
תרגילה10:0012:00211מכסיקו2
ב'0851654607קריאה מודרכת וכתיבה אקדמיתגב' גלסטיאן דיאנה
תרגילה14:0016:00117מכסיקו2
ב'0851654608קריאה מודרכת וכתיבה אקדמיתמר ארבל יואב
תרגילה16:0018:00212מכסיקו2
שיעורי חובה בשנים א' וב' :
א'0851652401מבוא לתיאוריות קולנועיותד"ר חגין בועז
שיעורג16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
יש לבחור אחד מהתרגילים הרשומים להלן:
א'0851652701תרגיל בתיאוריות קולנועיותמר עוזיאל שלמה
תרגילא16:0018:00120מכסיקו2
א'0851652702תרגיל בתיאוריות קולנועיותמר עוזיאל שלמה
תרגילה10:0012:00211מכסיקו2
א'0851652704תרגיל בתיאוריות קולנועיותגב' גלסטיאן דיאנה
תרגילא14:0016:00213מכסיקו2
א'0851652705תרגיל בתיאוריות קולנועיותמר ארבל יואב
תרגילא14:0016:00א117מכסיקו2
א'0851652706תרגיל בתיאוריות קולנועיותגב' גלסטיאן דיאנה
תרגילד16:0018:00א119מכסיקו2
ב'0851653101מבוא ללימודי טלוויזיהד"ר חרל"פ איתי
שיעורד12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0851659501מבוא לקולנוע ישראליד"ר דובדבני שמוליק
שיעורב12:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
שנה ג' - שיעורי בחירה
ב'0851761501פילם נוארד"ר כהן רז אודיה
גב' פישר תומר
שיעורה14:0018:00211מכסיקו2
ב'0851620801היום הארוך ביותר :9/11 בטלוויזיה ובקולנוע האמריקנייםמר אבישר אריאל
שיעורב16:0020:00209מכסיקו2
ב'0851616701הקולנוע האמריקאי העכשווימר דבורה ארז
שיעורה12:0014:00א206מכסיקו2
א'0851610801זיכרון, בידור ומדיה פופולריתד"ר ערב דן
שיעורג10:0012:0001קיקואין2
א'0851671101הקולנוע הגרמני החדש בשנות ה - 60'- 80'גב' מזור יעל
שיעורב16:0020:00א206מכסיקו2
ב'0851619701קולנוע מזרח אירופאי חדשד"ר דובדבני שמוליק
שיעורא14:0018:00א206מכסיקו2
ב'0851620101פריק באופן ביקורתי:קולנוע ומוגבלותגרינברג סלבה
שיעורד12:0014:0001קיקואין2
א'0851614801קולנוע אמריקאיבשנות ה- 70מר דבורה ארז
שיעורה14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0851623101מבעד לחומה :קולנוע גרמני עכשוויגב' מזור יעל
שיעורא16:0020:00212מכסיקו2
ב'0851671401הסרט המוזיקליגב' פישר תומר
שיעורד10:0014:00213מכסיקו2
א'0851671301הסרטים של לארס פון טראייר: משחקים "על אמת"גב' עובדיה מורן
שיעורב10:0014:00209מכסיקו2
א'0851671001הגל החדש הצרפתיד"ר שוייצר אריאל
שיעורה14:0016:00213מכסיקו2
א'0662261401מהגולם לדיבוק- מסע פנטסטי בקולנוע היהודיד"ר אביב לבנת
שיעורד10:0012:00326גילמן0
סמינרים
ב'0851511601הקולנוע האמריקאי: המחקר העכשווי של הוליווד והקולנוע העצמאיד"ר חגין בועז
סמינרד14:0018:00ג206מכסיקו4
א'0851507301סירק, פסבינדר, אלמודובר: מלודרמה תיאוריה וקולנועפרופ' יוסף רז
סמינרא10:0016:00117מכסיקו4
א'0851511701לראות את האור:על אסתטיקה רוחנית בקולנועד"ר חיוטין דן
סמינרב16:0020:00א119מכסיקו4
ב'1031449301הקולנוע והסכסוך הישראלי-פלשתיניפרופ' אמל ג'מאל
סמינרד16:0019:00108נפתלי0
אדריכלות
שנה א
שיעורי חובה :
ב'0881121201מבוא לניתוח יצירות אמנות - מבט על אדריכלותד"ר מאירי-דן נעמי
שיעורה12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0881421601מבוא לתיאוריות ביקורתיותד"ר שיבר יואב
שיעורא12:0014:0001קיקואין2
שיעורי חובה בשנה ב'- 6 ש"ס מתוך הקורסים להלן:
א'0881120701תולדות אדריכלות א': העת העתיקהד"ר קוזלובסקי רועי
שיעורג10:0012:00א206מכסיקו2
ב'0881121701תולדות אדריכלות ב' + ג': מהנצרות המוקדמת ועד הברוקד"ר שרה בנינגה
שיעורג12:0016:00א206מכסיקו4
א'0881221201תולדות אדריכלות ד':תולדות האדר' במאות ה-18 וה-19ד"ר מרגלית דנה
שיעורא14:0016:00203דן-דוד2
ב'0881320701תולדות אדריכלות ה': אדריכלות במאה ה- 20ד"ר קוזלובסקי רועי
שיעורג08:0010:00א206מכסיקו2
ב'0881320701תולדות אדריכלות ה': אדריכלות במאה ה- 20ד"ר קוזלובסקי רועי
שיעורא12:0014:00א206מכסיקו2
שנים ב+ג - שיעורי בחירה
ב'0881350901תולדות התיכנון הנוף והמרחבד"ר קוזלובסקי רועי
שיעורב16:0018:0001קיקואין2
א'0881350301אדריכלות בארץ-ישראל בעת החדשהד"ר מטרני קרן
שיעורא14:0016:0001קיקואין2
ב'0881440701מבוא לתרבות דיגיטאלית באדריכלותד"ר שיבר יואב
שיעורא14:0016:0001קיקואין2
א'0881350501סוגיות ותיאוריות בתכנון עירוניאדר' גולדמן ענת
שיעורא09:0012:0001קיקואין3
א'0881450601קיימות עירונית ובניה ירוקהד"ר חופית יצחק בן שלום
שיעורב10:0012:00203דן-דוד2
ב'0881240701אדריכלות וקולנועאדר' פרי - באדר איה
שיעורה14:0016:00א206מכסיקו2
א'0881312801מבוא לעיצוב עירוניד"ר מרגלית טליה
שו"תה10:0013:0001קיקואין3
א'0687206201אדריכלות וסביבה ביפן המסורתיתמר אריה קוץ
שיעורב18:0020:00278גילמן0
ב'0881351801מודרניזם אדריכלי ומעברי ידע במזרח התיכוןד"ר פניגר נטע
שיעורג10:0012:00 0
ב'0881351901סוגיות מגדריות באדר' מודרניתד"ר דוידי סיגל
שיעורב09:0011:00203דן-דוד0
ב'0881352001מגורים ואדריכלות מודרניתד"ר יזהר דקלה
שיעורג12:0014:00212מכסיקו0
ב'0881352101אדריכלות, אתיקה ושינוי חברתיד"ר כהן שלי
שיעורה13:0015:00201דן-דוד0
סמינרים
ב'0881452201תרבות חזותית - בין מקור למקוריותד"ר מאירי-דן נעמי
סמינרב14:0018:00203דן-דוד4
ב'0881400801מורכבות והעירד"ר אפרת ליברטל
סמינרא10:0014:00ג206מכסיקו4
ב'0881412601שימור מורשת אורבנית ותהליכי התחדשות עירונייםד"ר מטרני קרן
סמינרב14:0018:00ג206מכסיקו4
ב'0861900401אדריכלות בישראל במאה העשריםד"ר סאבין בן שושן ליאת
סמינרה10:0014:00210 עיצובמכסיקו4
הקבצים רב תחומיים
הקבץ אמנות בישראל ובמרחב הים התיכון
תלמיד בהקבץ תולדות האמנות לא יוכל ללמוד
הקבץ אמנות בישראל ובמרחב הים התיכון
א'0821162001מבוא לאמנות ישראלית: סוגיות נבחרות באמנות ישראליתד"ר שבי אורלי
שיעורב14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0821645601ארץ גדושת אמנות-תרבות חזותית נוצרית מודרנית בארץ הקודשד"ר קשמן אנסטסיה
שיעורא12:0014:00212מכסיקו2
א'0821601401מות האמנות האסלאמיתדר' קרן צדפי
שיעורג16:0018:00120מכסיקו2
ב'0881350901תולדות התיכנון הנוף והמרחבד"ר קוזלובסקי רועי
שיעורב16:0018:0001קיקואין2
א'0881350301אדריכלות בארץ-ישראל בעת החדשהד"ר מטרני קרן
שיעורא14:0016:0001קיקואין2
ב'0851659501מבוא לקולנוע ישראליד"ר דובדבני שמוליק
שיעורב12:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0851670601קולנוע תיעודי ישראלי עכשוויד"ר דובדבני שמוליק
שיעורב10:0014:00212מכסיקו2
א'0851670501הקולנוע הפלסטיני:זהות, מרחב, וזיכרוןד"ר אריאל שיטרית
שיעורג14:0018:0001קיקואין2
ב'0851671601הוליווד שעל הנילוס- תולדות הקולנוע המצרי והבניית הזהות הלאוממר ביזאוי איל שגיא
שיעורב16:0020:00212מכסיקו2
ב'0811124001אחרים בתיאטרון ובמופע הישראליד"ר הררי דרור
שיעורג10:0012:00211מכסיקו2
א'0811113401מבוא לתיאטרון מקומיד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא10:0012:00120מכסיקו2
ב'0811220201מבוא לתיאטרון יהודי ועברי: דת, תרבות, שפהד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא12:0014:00211מכסיקו2
א'0811179001חנוך לוין והטרגדיה הקלאסיתפרופ' יערי נורית
שיעורא10:0012:00א206מכסיקו2
א'0662261401מהגולם לדיבוק- מסע פנטסטי בקולנוע היהודיד"ר אביב לבנת
שיעורד10:0012:00326גילמן0
סמינרים
א'0821342301המפנה ההיסטורי באמנות הישראליתד"ר שבי אורלי
סמינרג14:0018:0002קיקואין4
ב'0821321001דרך הייסורים בירושלים-תהליך בעבודהד"ר קשמן אנסטסיה
סמינרא12:0016:00213מכסיקו4
א'0851511401ייצוג חבורות בטלוויזיה ישראלית כשיח על זהותד"ר טלמון מירי
סמינרא16:0020:00א206מכסיקו4
א'0851904901קולנוע ישראלי עכשוויפרופ' נאמן יהודה
סמינרד14:0018:00211מכסיקו4
ב'0851904701הסרט הישראלי והפרובלמטיקה של קולנוע לאומיפרופ' אבישר אילן
סמינרג16:0020:0002קיקואין4
א'0851907101קולנוע אירניד"ר רינאוי חליל
סמינרד10:0014:00א117מכסיקו4
ב'1031449301הקולנוע והסכסוך הישראלי-פלשתיניפרופ' אמל ג'מאל
סמינרד16:0019:00108נפתלי0
ב'0861900401אדריכלות בישראל במאה העשריםד"ר סאבין בן שושן ליאת
סמינרה10:0014:00210 עיצובמכסיקו4
הקבץ נשים ומגדר באמנות
א'0608100301תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרניתד"ר טל דקל
שיעורה14:0016:00001ווב0
א'0608111001מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשיםד"ר מירי רוזמרין
שיעורה08:0010:00144 (אולם אתינגר)גילמן2
א'0608340101כשפסיכואנליזה פוגשת מגדרד"ר אפי זיו
שיעורג12:0014:00144 (אולם אתינגר)גילמן0
ב'0608100501ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיותד"ר להד כנרת
שיעורה16:0018:00001ווב0
א'0821689601בגן נעול: נזירות כפטרוניות, צופות ויוצרותד"ר ברטל רננה
שיעורא14:0016:00212מכסיקו2
א'0687242002נשים מגדר ומיניות בסין-בין היסטוריה לפילוסופיהד"ר סמדר וינטר
שיעורד14:0016:00279גילמן0
ב'0851671701מלחמה וקולנועגב' גזית אירית
שיעורד14:0018:00א206מכסיקו2
א'0851615401נשים בקולנוע הישראליד"ר יעל מונק
שיעורג16:0020:00212מכסיקו2
א'0851669601קולנוע קווירי חדשד"ר ניר קדם
שיעורג14:0018:00213מכסיקו2
ב'0851620301נקמתה של עקרת הבית :נשים ובית בקולנוע וטלוויזיה אמריקנייםגב' לוי יעל
שיעורג16:0018:00א206מכסיקו2
א'0680317601דיוקן האמן - והאמנית - כאיש צעירד"ר גדעון טיקוצקי
שיעורב16:0018:00278גילמן0
ב'0881351901סוגיות מגדריות באדר' מודרניתד"ר דוידי סיגל
שיעורב09:0011:00203דן-דוד0
סמינרים
ב'0861405601פינה באוש- מחול והמונטאג' הבימתיד"ר מלכא ליאורה
סמינרב14:0018:00120מכסיקו4
א'0608410301'כמו באגדות': דברים שוולט דיסני לא ספר לכםד"ר רוני הלפרן
סמינרד16:0020:00305גילמן0
הקבץ אמנות גלובלית
ב'0821134101מבוא לאמנות עמי האסלאם: התפארתד"ר אריה קפיטיקין
שיעורא14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0821133101מבוא לאמנות עמי האסלאם: הראשיתד"ר אריה קפיטיקין
שיעורא14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0821172001מבוא לאמנות גלובלית: מפגשים בין-תרבותיים במרחב האסייני מאותד"ר אילת זהר
שיעורב12:0014:0001קיקואין2
ב'0821639001סיפורי אהבה, שנאה ותשוקה: מיניאטורות פרסיות בעידן האימפריותד"ר הגר נעמי
שיעורג16:0018:00120מכסיקו2
ב'0821614101סימני דיו: קליגרפיה וציור דיו, תאוריה ופרקטיקהד"ר אילת זהר
סדנהד16:0018:00200מכסיקו2
ב'0821624201נוף כמושג: "הר ומים" ומשמעותם באמנויות סיןד"ר אילת זהר
שיעורד18:0020:00200מכסיקו1
א'0821638901קסם האימפריה: הערים הגדולות של האסלאם - אצפהאן, אסתנבול ואגרד"ר הגר נעמי
שיעורג18:0020:00209מכסיקו2
ב'0821656401מודרניזם ומודרניות באמנות ותרבות חזותית ביפןד"ר אילת זהר
שיעורג18:0020:00200מכסיקו1
א'0687206201אדריכלות וסביבה ביפן המסורתיתמר אריה קוץ
שיעורב18:0020:00278גילמן0
א'0687250201סין מבעד לעדשה:מבטים קולונועיים על סין העכשוויתד"ר דרור קוכן
שיעורא16:0018:00220גילמן0
ב'0687245601על אנשים, מוסיקה וגלובליזציה בטאיוואןד"ר עדיאל פורטוגלי
שיעורה08:0010:00279גילמן0
א'0687248101סוגיות באמנות יפןד"ר שלמית בג'רנו
שיעורד10:0012:00279גילמן0
ב'0687246401מנגה ואנימה: בין המקומי לגלובלי בקומיקס ובאנימציה של יפןד"ר רז גרינברג
שיעורא12:0014:00278גילמן0
א'0687249301פילוסופיה הודית בקולנועפרופ' דני רוה
שיעורד14:0016:00001ווב0
א'0687241601תרבות ומוסיקה עכשווית בסיןד"ר עדיאל פורטוגלי
שיעורה14:0016:00278גילמן0
ב'0687249901קולנוע קוריאני:ממשל ותרבות בקוריאה בראי הקולנועמר גיא שבבו
שיעורג18:0020:00281גילמן0
ב'0851623601מבוא לתרבות פופולריתגרינברג סלבה
שיעורד14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0851668501קולנוע דרום קוריאני חדשד"ר אוטין פבלו
שיעורב10:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0662261101"תמונה שווה אלף מילים?" - הטיעון החזותיפרופ' ינושבסקי גליה
שיעורה14:0016:00326גילמן0
ב'0881351801מודרניזם אדריכלי ומעברי ידע במזרח התיכוןד"ר פניגר נטע
שיעורג10:0012:00 0
סמינרים
א'0851511701לראות את האור:על אסתטיקה רוחנית בקולנועד"ר חיוטין דן
סמינרב16:0020:00א119מכסיקו4
ב'0851904401מנטליות ומצור בקולנוע העולמיפרופ' בן שאול ניצן
סמינרב10:0014:00120מכסיקו4
א'0821373901דימוי, תנועה, זמן: על היחס בין הצילומי והקולנועי באמנות המודד"ר מיימון ורד
סמינרה16:0020:00200מכסיקו4
א'0687344401התאטרון היפני הקלאסי וגלגוליו המודרנייםפרופ' סרפר צביקה
סמינרב14:0018:00262גילמן0
הקבץ תקשורת אמנותית בעידן הדיגיטלי(new media)
ב'0851618901מבוא לקולנוע בעידן הדיגיטליד"ר לנדסמן אוהד
שיעורד16:0018:00212מכסיקו2
ב'0851618901מבוא לקולנוע בעידן הדיגיטלי ( הקרנה)ד"ר לנדסמן אוהד
שיעורד18:0020:00212מכסיקו0
א'0851621001בין משחקיות לסרטד"ר רז גל
שיעורא14:0016:00א206מכסיקו2
ב'0851671501הקולנוע של סטנלי קובריקד"ר לנדסמן אוהד
שיעורד10:0014:00א206מכסיקו2
ב'0851610101קולנוע ורגשד"ר רז גל
שיעורא16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0881440701מבוא לתרבות דיגיטאלית באדריכלותד"ר שיבר יואב
שיעורא14:0016:0001קיקואין2
א'0662260301תרבות הסייבר ומדע בדיוניד"ר יעל מאורר
שיעורב14:0016:00277גילמן0
ב'0662310301שיח דיגיטליד"ר וייסמן כרמל
שיעורא14:0016:00326גילמן0
ב'0662261101"תמונה שווה אלף מילים?" - הטיעון החזותיפרופ' ינושבסקי גליה
שיעורה14:0016:00326גילמן0
ב'0687246401מנגה ואנימה: בין המקומי לגלובלי בקומיקס ובאנימציה של יפןד"ר רז גרינברג
שיעורא12:0014:00278גילמן0
א'1843062101סוגיות בהיסטוריה של האינטרנט:טכנוטופיה כתרבות אמריקאיתד"ר אלחנתי משה
שיעורד10:0012:00281גילמן0
ב'0851671201קולנוע ניסיוני ווידאו ארטגב' לוין אורי
שיעורב16:0018:00211מכסיקו2
סמינרים
א'0851510501קולנוע תיעודי וטכנולוגיות חדשותד"ר לנדסמן אוהד
סמינרב10:0016:0002קיקואין4
א'0851512001מדע בדיוני ופנטזיה :בין קולנוע ופילוסופיהד"ר בידרמן שי
סמינרג08:0012:00א119מכסיקו4
א'0821373901דימוי, תנועה, זמן: על היחס בין הצילומי והקולנועי באמנות המודד"ר מיימון ורד
סמינרה16:0020:00200מכסיקו4
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>