קורסים תואר ראשון - תולדות האמנות - תשע"ט

תשע"ט

-סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
לימודי התואר הראשון
----------------------------------------------------
שיעורים פנוראמיים
א'0821190001אמנות על ציר הזמן א': העת העתיקה-ממצרים ועד סוף ימי הבינייםד"ר פישר מתי
ד"ר אריה קפיטיקין
שיעורא16:0018:0001קיקואין2
ב'0821190201אמנות על ציר הזמן ב': מהרנסנס ועד לאמנות המודרניתד"ר הגר נעמי
ד"ר צ'ולקמן תמר
שיעורא16:0018:0001קיקואין2
שיעורי ליבה (מבוא)
**אין להרשם לקורס שמספרו זהה לקורס שכבר נלמד
א'0821100901מבוא לאמנות קלאסית: המיתולוגיה באמנות - קורס חתךד"ר יעל יונג
שיעורה10:0012:00א206מכסיקו2
א'0671109101מבוא לאמנות המזרח הקדוםד"ר עדו קוך
שיעורג10:0012:00213מכסיקו
א'0821131401מבוא לאמנות ימי הביניים: הנרטיב הנוצרי באמנות-טקסט ודימויד"ר ברטל רננה
שיעורא10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0821130601מבוא לאמנות ימי הביניים: דמויי פולחן: אמנות ימה"ב, משלהי העתפרופ' פינקוס אסף
שיעורב10:0012:00א206מכסיקו2
א'0821143201מבוא לאמנות הרנסנס: על הציור: אמנות ותאוריה ברנסנסד"ר צ'ולקמן תמר
שיעורד16:0018:00א206מכסיקו2
א'0821133101מבוא לאמנות עמי האסלאם: הראשיתד"ר אריה קפיטיקין
שיעורא14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0821150901מבוא לאמנות מודרנית: אמנות המאה ה-19ד"ר מאיר תמר
שיעורה14:0016:0001קיקואין2
א'0821162001מבוא לאמנות ישראלית: סוגיות נבחרות באמנות ישראליתד"ר שבי אורלי
שיעורב14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0821172001מבוא לאמנות גלובלית: מפגשים בין-תרבותיים במרחב האסייני מאותד"ר אילת זהר
שיעורב12:0014:0001קיקואין2
ב'0821113101מבוא לאמנות קלאסית : יוון ורומאד"ר פישר מתי
שיעורג14:0016:0001קיקואין2
ב'0821131201מבוא לימי הביניים בשיאם: אמנות בתום האלף - רומנסק וגותיקהד"ר שלום גילי
שיעורד10:0012:00212מכסיקו2
ב'0821143001מבוא לאמנות הרנסנס: ממיכלאנג'לו עד קרוואג'יו: האמנות האיטלקיד"ר ספי הנדלר
שיעורג10:0012:0001קיקואין2
ב'0821143101מבוא לאמנות הרנסנס: אמנות חדשה מציאות ישנה: משחק הראליזם ברד"ר צ'ולקמן תמר
שיעורד16:0018:0001קיקואין2
ב'0821134101מבוא לאמנות עמי האסלאם: התפארתד"ר אריה קפיטיקין
שיעורא14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0821152801מבוא לאמנות מודרנית: אמנות האוונגרדד"ר לוריא-חיון עדי
שיעורא10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0821172201מבוא לאמנות גלובלית בעת המודרנית: תרבות חזותית, קולוניאליזםד"ר אילת זהר
שיעורד14:0016:0001קיקואין2
ב'0821162201מבוא לאמנות עכשוויתד"ר מיימון ורד
שיעורב10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
•*תנאי קדם לשיעור: מבואלאמנות מודרנית מאה 20-אמנות האוונגרד
תרגיל בשפת האמנות ( 2 קבוצות מקבילות)
א'0821171001שפת האמנות החזותית-התבוננות וניתוחד"ר שדה נאוה
תרגילד12:0014:00200מכסיקו2
ב'0821171002שפת האמנות החזותית - התבוננות וניתוחד"ר ארונוב איגור
תרגילד12:0014:00209מכסיקו2
תרגיל ביסודות הכתיבה האקדמית (2 קבוצות מקבילות)
א'0821171101יסודות הכתיבה האקדמית: "העט היא לשון המחשבה"ד"ר צ'ולקמן תמר
תרגילד14:0016:00א206מכסיקו2
ב'0821171102יסודות הכתיבה האקדמיתד"ר שלום גילי
תרגילב14:0016:0002קיקואין2
תרגילי קריאה העת העתיקה***
•*אחת לשבועיים לסירוגין
א'0821180101תרגיל קריאה / העת העתיקהגב' אורלי עמית
תרגילג12:0014:00ג206מכסיקו1
א'0821180102תרגיל קריאה / העת העתיקהגב' אורלי עמית
תרגילג12:0014:00ג206מכסיקו1
תרגילי קריאה/ העת החדשה***
•*אחת לשבועיים לסירוגין
ב'0821180203תרגיל קריאה העת החדשהגב' תמר אברמסון
תרגילג16:0018:00א117מכסיקו1
ב'0821180204תרגיל קריאה העת החדשהגב' תמר אברמסון
תרגילג16:0018:00א117מכסיקו1
שיעורי בחירה
א'0821689601בגן נעול: נזירות כפטרוניות, צופות ויוצרותד"ר ברטל רננה
שיעורא14:0016:00212מכסיקו2
א'0821638901קסם האימפריה: הערים הגדולות של האסלאם - אצפהאן, אסתנבול ואגרד"ר הגר נעמי
שיעורג18:0020:00209מכסיקו2
א'0821604401הגלריה הלאומית של לונדון: מוזיאון "לכל הדרגים והדרגות"ד"ר ספי הנדלר
שיעורה08:0010:00200מכסיקו2
•*שיעור ייעודי לתלמידי מסלול המצטיינים
•*ועל בסיס מקום פנוי לתלמידי המסלול החד חוגי
א'0821684801ענקי עידן הזהב של ארצות השפלה: רובנס, ואן-דייק ורמברנדטד"ר שרה בנינגה
שיעורד12:0014:0001קיקואין2
א'0821680301סטודיו חומרים וטכניקותגב' אפרת גל נור
סדנהג08:0012:00 4
•*סדנה ייעודית לתלמידי מסלול המצטיינים
א'0821645601ארץ גדושת אמנות-תרבות חזותית נוצרית מודרנית בארץ הקודשד"ר קשמן אנסטסיה
שיעורא12:0014:00212מכסיקו2
א'0821647401Made to be Seen: צילום וגזע באמריקהד"ר איילת כרמי
שיעורא08:0010:00211מכסיקו2
א'0821647701פנדמוניום: מאפיינים דיוניסיים באמנות ישראלית עכשוויתד"ר שדה נאוה
שיעורד10:0012:00213מכסיקו2
א'0821601401מות האמנות האסלאמיתדר' קרן צדפי
שיעורג16:0018:00120מכסיקו2
א'0821649601ממוצג לתערוכה: הירוגליפים מעידן הפירמידות ועד למרחב הסייברד"ר שירלי בן-דור אבין
שיעורה12:0014:00א206מכסיקו
•*שיעור ייעודי לתלמידי מסלול המצטיינים
א'0821649801הקוביה הלבנה ואקטיביזם קהילתיד"ר רונה סלע
שיעורב09:0013:00 2
•*סדנה ייעודית לתלמידי מסלול המצטיינים במוזיאון תל אביב
א'0612602101Biblical Reception in the Arts and Popular Cultureד"ר דיאנה ליפטון
שיעורג18:0020:00206 (ספרייה לתלמוד)רוזנברג
א'0861600301נזירים ופופ-קורן: אמנות ימי הביניים בקולנועפרופ' פינקוס אסף
שיעורג18:0020:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0687248101סוגיות באמנות יפןד"ר שלמית בג'רנו
שיעורד10:0012:00279גילמן
א'0671248401אומנות ואימפריה: אומנות דרום הלבנט בתקופת הברונזה המאוחרתד"ר עדו קוך
שיעורב12:0014:00279גילמן
א'0671123801טקסט ותמונה - מוסד המלוכה במזרח הקדום וייצוגיו הטקסטואליים וד"ר אמיר גילן
שיעורא14:0016:00277גילמן0
ב'0821686801art in the making: materialities of modern artד"ר רייצ'ל פרי
שיעורג14:0016:00213מכסיקו2
ב'0821639001סיפורי אהבה, שנאה ותשוקה: מיניאטורות פרסיות בעידן האימפריותד"ר הגר נעמי
שיעורג16:0018:00120מכסיקו2
ב'0821680401סדנת חומריות ויצירה-סדנה מעשית בציורגב' אפרת גל נור
סדנהג08:0012:00 4
•*סדנה ייעודית לתלמידי מסלול מקצועות האמנות
•*ועל בסיס מקום פנוי לתלמידי המסלול החד חוגי
ב'0821654301הקתדרלות הגדולות: מבט ליצירות המופת של הגותיקה הצרפתיתד"ר שלום גילי
שיעורב08:0010:00א206מכסיקו2
ב'0821615501בין הלוקלי לגלובלי: תערוכות בינלאומיות של אמנות עכשוויתד"ר מיימון ורד
שיעורב14:0016:00א206מכסיקו2
•*סדנה ייעודית לתלמידי מסלול המצטיינים בלבד
ב'0821614101סימני דיו: קליגרפיה וציור דיו, תאוריה ופרקטיקהד"ר אילת זהר
סדנהד16:0018:00200מכסיקו2
•*סדנה לתלמידי מסלול המצטיינים, מסלול מקצועות האמנות
•*ועל בסיס מקום פנוי לתלמידי המסלול החד חוגי
ב'0821624201נוף כמושג: "הר ומים" ומשמעותם באמנויות סיןד"ר אילת זהר
שיעורד18:0020:00200מכסיקו2
•*שימו לב למועדי הקורס המיוחדים
ב'0821656401מודרניזם ומודרניות באמנות ותרבות חזותית ביפןד"ר אילת זהר
שיעורג18:0020:00200מכסיקו2
•*שימו לב לתאריכי הקורס המיוחדים
ב'0821644001ברונזה או שעווה, שיש לבן או חימר צבוע: סוגיות נבחרות בפיסולד"ר ספי הנדלר
שיעורב16:0018:00א206מכסיקו2
ב'0821641601על תבונה ורגישות: גויה ועידן הנאורותד"ר צ'ולקמן תמר
שיעורד10:0012:0001קיקואין2
ב'0821664201אמנות ו(אינ)סוףד"ר לוריא-חיון עדי
שיעורד14:0016:00211מכסיקו2
ב'0821676801מלכים, קדושים וכוכבים: דימויים של מנהיגות וסמכותד"ר עינת קלפטר
שיעורג12:0014:00213מכסיקו2
ב'0821600701נוכחים וגם נפקדים:ייצוגי אמנות האסלאם במרחב המוזיאלי הישראלידר' קרן צדפי
שיעורה12:0014:00213מכסיקו2
•*שיעור ייעודי למסלול המצטיינים ולמסלול מקצועות האמנות
ב'0821645201מבעד לפני השטח - סדנת אמן עם דוד עדיקאמר דוד עדיקא
שיעורה10:0012:00200מכסיקו2
•*שיעור ייעודי למסלול המצטיינים, מסלול מקצועות האמנות
•* ולתלמידי המסלול החד חוגי
ב'0821675801הקדר, הצייר והצרכן. להבין את כלי החרס היווני העתיקד"ר יעל יונג
שיעורד12:0014:00212מכסיקו2
ב'0687246401מנגה ואנימה: בין המקומי לגלובלי בקומיקס ובאנימציה של יפןד"ר רז גרינברג
שיעורא12:0014:00278גילמן
ב'0671246101סוגיות בפרשנות אומנות קדומהד"ר עדו קוך
שיעורג14:0016:00280גילמן
סמינרים מתודולוגיים (פרו"ס) 2 קבוצות מקבילות
א'0821218701אמנות ותאוריהד"ר לוריא-חיון עדי
פרו"סא14:0018:00200מכסיקו4
ב'0821218702אמנות ותאוריהד"ר לוריא-חיון עדי
פרו"סא14:0018:00ג206מכסיקו4
סמינרים
א'0821368501רפובליקה מנייר: אמנים, אמנות ומלומדים בעת החדשה המוקדמתד"ר צ'ולקמן תמר
סמינרג08:0012:00200מכסיקו4
א'0821379501אמן מיתוס ומציאות:מיתוסים באמנות מ-מודרניזם לתקופה עכשוויתד"ר ארונוב איגור
סמינרד12:0016:00203דן-דוד4
א'0821342301המפנה ההיסטורי באמנות הישראליתד"ר שבי אורלי
סמינרג14:0018:0002קיקואין4
א'0821373901דימוי, תנועה, זמן: על היחס בין הצילומי והקולנועי באמנות המודד"ר מיימון ורד
סמינרה16:0020:00200מכסיקו4
ב'0821380001מקדתרלת נוטרדאם למוזיאון הלובר - סמינר יישומיד"ר ספי הנדלר
פרופ' פינקוס אסף
סמינרד16:0020:00 4
•*סמינר ייעודי לתלמידי מסלול המצטיינים בלבד
•*תנאי קדם לסמינר הייעודי: 08211312 ו-08211430
ב'0821378701לחם ושעשועים: יצרים ואשליות באמנות העולם הרומיד"ר שדה נאוה
סמינרב10:0014:00ג206מכסיקו4
ב'0821321001דרך הייסורים בירושלים-תהליך בעבודהד"ר קשמן אנסטסיה
סמינרא12:0016:00213מכסיקו4
ב'0821380201פרקטיקות של צפייה: מאחורי הקלעים של החללים המוזיאליים בישראלד"ר שבי אורלי
סמינרד10:0014:00200מכסיקו4
•*סמינר ייעודי לתלמידי מסלול המצטיינים
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>