ביטוח לתלמידים במסלולים המעשיים

 

תלמידים במסלולים המעשיים בפקולטה לאמנויות העונים לקריטריונים של מספר שעות התנסות שבועיות, מבוטחים בביטוח לאומי בענף תאונות עבודה לתלמידים המצויים בהכשרה מקצועית.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive