רשימת קורסים - התכנית הבינתחומית באמנויות - תשע"ט

תשע"ט

-סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
רשימת השיעורים
•קורס ליבה של התכנית הבינתחומית באמנויות
א'0810600301אסתטיקה, אתיקה והלא מודע באמנויותדר' אלפנדרי עידית
שיעורא16:0018:00211מכסיקו2
סמינריונים של התכנית הבינתחומית באמנויות.
א'0810509301בודריאר או נקמת הסימןד"ר אייל דותן
סמינרב10:0012:00א119מכסיקו2
א'0810509501רוחות רפאים באמנויותדר' אלפנדרי עידית
סמינרה10:0014:00209מכסיקו4
א'0810508901פורנוגרפיה בראי התרבותד"ר ברוך בליך
סמינרג14:0018:00211מכסיקו4
א'0810507601ארכיאולוגיה של החושיםד"ר רועי ברנד
סמינרד14:0018:0002קיקואין4
ב'0810509401ברבור שחור - אירועי קיצון וייצוגם באמנויותד"ר אייל דותן
סמינרד10:0014:0002קיקואין4
ב'0810508001מושגי יסוד בתרבות חזותיתד"ר אהד זהבי
סמינרה10:0014:00209מכסיקו4
ב'0810509201הרעיון והדימוי של הסצנה הביתית באיורי ספרות ילדיםד"ר מיכל קרייסברג
סמינרב14:0016:00212מכסיקו2
ב'0810509601על יצירתיות באמנות ובמדעד"ר רז-דגני אירית
סמינרג10:0014:00209מכסיקו4
ב'0810508801גוף-מכונה: רובוטים, סייבורגים ומה שביניהםד"ר יעל אילת ון-אסן
סמינרב10:0014:0002קיקואין4
ב'0810509101לנוע בלי לזוז: מחשבות על זמן, תנועה והבעה במעשה האמנות המוזיד"ר אופנהיים רועי
סמינרד08:0012:00209מכסיקו4
סמינריון מחלקתי של התכנית הבינתחומית.
ב'0810509001בין משחק למשחקיות באמנות ובתרבותד"ר ברוך בליך
סמינרד14:0016:00209מכסיקו2
סמינריונים של החוגים
סמינריונים מהחוג לתולדות האמנות
א'0821502001אמנות וסקפטיציזםד"ר לוריא-חיון עדי
סמינרד14:0018:00200מכסיקו4
א'0821589601מהו צילום עכשיו?ד"ר אהד זהבי
סמינרג16:0020:00200מכסיקו4
א'0821559401מלאכים, דרקונים ומפלצות: יצורים פנטסטיים באמנות האסלאםד"ר אריה קפיטיקין
סמינרה14:0018:00ג206מכסיקו4
א'0821537001מסעות מאוירים: מחדר הנזיר לספרייה הדיגיטליתד"ר ברטל רננה
סמינרה10:0014:00200מכסיקו4
א'0821567701תיאוריות ומתודות בתולדות האמנותד"ר מיימון ורד
סמינרב12:0016:00200מכסיקו4
ב'0821595901פרקטיקות של התערבות: דימויים ופעולות במרחב בציבוריד"ר מיימון ורד
סמינרה16:0020:00200מכסיקו4
ב'0821598701תאוריה פוסטקולוניאלית ואמנותד"ר אילת זהר
סמינרא14:0018:00200מכסיקו4
ב'0821548901זהב על הים האדריאטי: פסיפסים בהשתנותפרופ' פינקוס אסף
סמינרב12:0016:00200מכסיקו4
ב'0821506101לצלם את המרחב הישראליד"ר שבי אורלי
סמינרג14:0018:00200מכסיקו4
ב'0821596301הקול והמבט: נשים, מגדר ואמנות באמצע המאה העשריםד"ר דקל טל
סמינרה12:0016:00200מכסיקו4
שעורים מביה"ס למוזיקה
•נדרש רקע במוזיקה וידיעת תווים
הקורסים מופיעים ברשימת הקורסים של ביה"ס למוזיקה
סמינריונים מהחוג לקולנוע וטלויזיה
ב'0851904401מנטליות ומצור בקולנוע העולמיפרופ' בן שאול ניצן
סמינרב10:0014:00120מכסיקו4
ב'0851904701הסרט הישראלי והפרובלמטיקה של קולנוע לאומיפרופ' אבישר אילן
סמינרג16:0020:0002קיקואין4
א'0851904901קולנוע ישראלי עכשוויפרופ' נאמן יהודה
סמינרד14:0018:00211מכסיקו4
א'0851987601שקרים אמיתיים:החמקמקות של האמת הדוקומנטריתד"ר דובדבני שמוליק
סמינרה16:0020:00117מכסיקו4
א'0851987401מחקרים עכשווים בקולנוע טלוויזיה ומדיהד"ר חגין בועז
סמינרד14:0018:00ג206מכסיקו4
א'0851982201זיכרון גורלי :קולנוע וטראומהפרופ' יוסף רז
סמינרב10:0016:00117מכסיקו4
ב'0851988701מורכבות נרטיביתפרופ' בן שאול ניצן
סמינרד14:0018:00א119מכסיקו4
ב'0851989001קולנוע וטכנולוגיהד"ר חגין בועז
סמינרה16:0018:00א117מכסיקו2
א'0851989101The American Modern Horror Film, 1960-1978prof Adam Lowenstein
סמינרב16:0020:00119מכסיקו2
א'0851989101The American Modern Horror Film, 1960-1978prof Adam Lowenstein
סמינרג14:0018:00209מכסיקו2
ב'0851989201שיח ההיסטוריה בקולנוע ובטלוויזיה בארה"ב ובישראל :דיון משווהד"ר טלמון מירי
סמינרג12:0016:00211מכסיקו4
ב'0851988601פמיניזם וקוויר כאן ועכשיו: מגדר, מיניות וקולנועפרופ' יוסף רז
סמינרא10:0016:00117מכסיקו4
ב'0851988601פמיניזם וקוויר כאן ועכשיו: מגדר, מיניות וקולנועפרופ' יוסף רז
סמינרא10:0016:00117מכסיקו4
ב'0851906901הנרטיב הקולנועיד"ר רז גל
סמינרא12:0016:00א119מכסיקו4
ב'0851907001תיאוריות קוגנטיביות קולנועיותד"ר רז גל
סמינרב10:0014:00א117מכסיקו4
ב'0851904601בין תיעוד לבדיון:גבולות הקולנוע הדוקומנטריד"ר דובדבני שמוליק
סמינרה10:0014:00120מכסיקו4
א'0851907101קולנוע אירניד"ר רינאוי חליל
סמינרד10:0014:00א117מכסיקו4
ב'0851902001האסתטיקה והפוליטיקה של ייצוגי השואה בקולנועפרופ' אבישר אילן
סמינרב16:0020:0002קיקואין4
א'0851988901אין דבר כזה יחסים מיניים: פסיכואנליזה וקולנועדר' אלפנדרי עידית
סמינרד10:0014:00א119מכסיקו4
ב'0851989401אמפתיה והיטמעות בקולנוע ובמדיה דיגיטליתד"ר רז גל
סמינרב14:0018:00א117מכסיקו4
סמינריונים מהחוג לאמנות התאטרון
א'0811404501הדיאלוג של בקט עם האמנויות הפלסטיותד"ר רז-דגני אירית
סמינרה10:0014:00212מכסיקו4
ב'0811481001מחקר היסטורי והיסטוריוגרפיה של תיאטרון ישראליד"ר להבי שרון
סמינרא14:0018:00120מכסיקו4
א'0811124301משחקן לפרפורמר, מדמות לעצמיד"ר הררי דרור
סמינרא14:0018:00409רקנאטי4
ב'0811615601"ביצועי הריטואל היהודי:טקסט,טקס, ותיאטרון"ד"ר ליפשיץ יאיר
סמינרה14:0016:0001קיקואין4
סמינריונים מהתכנית ללימודי נשים ומגדר
א'0607542001יסודות המחשבה הקווירית*ד"ר ניר קדם
סמינרג12:0014:00320 ע"ש אלקובגילמן
א'0607540701פמיניזמים מזרחיים בישראל בראשית המאה ה- 21: מבואד"ר השש יאלי
שיעורד10:0012:00212רוזנברג
ב'0607532101מגדר ורגשותד"ר להד כנרת
סמינרב14:0018:00501ווב
ב'0607530401מגדר וטראומהד"ר אפי זיו
סמינרג12:0014:00212רוזנברג0
א'0607540501תיאוריות פמיניסטיות של זמן, גיל ומהלך חייםד"ר להד כנרת
סמינרה16:0020:00212רוזנברג
ב'0607540201חיות בסרטד"ר רוני הלפרן
שיעורד16:0018:00281גילמן0
א'0607531301משפחות טובות - דיון במגדר ובמשפחהד"ר להד כנרת
סמינרד16:0020:00319א ע"ש אלקובגילמן
א'0607542601תיאוריות פמיניסטיות מהדרום הגלובליד"ר אבורביעה ראויה
שיעורה10:0012:00304גילמן
א'0607541901ביו התרבותי למבני: מגדר בחברה הערבית-פלסטינית בישראלד"ר תגריד יחיא-יונס
סמינרד12:0016:00212רוזנברג
שיעורים מביה"ס לאדריכלות
א'0881603601מקום קדוש: זמן, מרחב ואידיאולוגיה באדריכלות המסגדפרופ' טרגן חנה
סמינרא16:0020:00ג206מכסיקו
א'0881601801ההיסטוגרפיה של האדריכלות המודרניתד"ר קוזלובסקי רועי
סמינרב16:0020:00ג206מכסיקו4
ב'0881604101ערים חכמות - עבר הווה ועתיד ( ? )ד"ר אפרת ליברטל
סמינרד08:0012:00001גסנרט4
ב'0881601101פוליטיקה של תכנון ופיתוח עירוניד"ר מרגלית טליה
סמינרג08:0012:00ג206מכסיקו4
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>