המסלול המחקרי עם עבודת גמר .M.A

המסלול המחקרי (עם עבודת גמר)

 

 

תלמיד המבקש לכתוב עבודת גמר יידרש לעבור קולוקוויום (ראה בהמשך) , להשיג ממוצע ציונים של 85 לפחות,  בשלושה קורסי סמינר מהתואר השני, ולהציג הסכמה להנחיה מאיש סגל בדרגת מרצה ומעלה (איש סגל תקני באוניברסיטת תל אביב).

 

מסלול מחקרי (עם עבודת גמר) (32 ש"ס), שבסיומו תיכתב עבודת מחקר מקורית של התלמיד.

תלמיד המבקש לכתוב עבודת גמר יחויב בקולוקוויום.

  

עבודות סמינר

 

התלמיד ישתתף בשבעה סמינרים בהם יגיש שתי עבודות סמינריוניות  כתובות שלפחות אחת מהן היא בתקופת ההתמחות שבחר וחמש עבודות רפרט. שלוש עבודות רפרט לפחות יוגשו על שלוש תקופות שונות שאינן תקופת ההתמחות.

תלמידי המסלול המחקרי מחויבים להשלים סמינר מתודולוגי, סמינר זה מיועד לתלמידי המחקר בחוג לתולדות האמנות. מטרתו להקנות לסטודנטים כלים למחקר, ביקורת וכתיבה באמצעות לימוד מתודות המחקר ההיסטוריות (איקונולוגיה, איקונוגרפיה, סגנון, פורמליזם וכדומה) ומתודות המחקר העכשוויות (סמיוטיקה, מרקסיזם, פמיניזם, פוסטסטרוקטורליזם ופוסטקולוניאליזם וכדומה) של הדיסציפלינה.

 

 שפה זרה

 

תלמידי המסלול המחקרי חייבים להגיע לרמת "פטור" בשפה אירופית מודרנית (צרפתית/גרמנית/ איטלקית/ספרדית). תלמיד אשר ירצה ללמוד לחילופין כל שפה אחרת, יוכל לעשות זאת בכפוף לאישור יועץ התואר השני.

קורסי השפה נלמדים ביחידה לשפות זרות. מידע נוסף ניתן לקרוא באתר

http://www3.tau.ac.il/foreign-languages/

תלמידי המסלול העיוני פטורים מחובה זו.

  

מועדי הגשת עבודות סמינריוניות:

 

 קולוקוויום

 

תלמיד המבקש לכתוב עבודת גמר יוזמן למפגש עם ועדת הקולוקוויום של החוג בין תום הסמסטר השני לתום הסמסטר השלישי ללימודיו במעמד "מן המניין". במפגש תיבדק התאמת המועמד למסלול המחקרי. 

הסטודנט יתבקש להציג מסמך קצר (3 - 4 עמודים, עד 1200 מילה, גופן  12, רווח כפול) בו יפורט מצב המחקר של תחום המחקר העתידי שבו בחר, וזאת מתוך שאלה או פרספקטיבה עיונית ספציפית.

למסמך תצורף רשימה ביבליוגרפית קצרה ואישור הסכמה מהמנחה. על התלמיד להעביר את המסמך לוועדת הקולוקוויום כשבועיים לפני התכנסותה. לאחר אישור ועדת הקולוקוויום יוכל התלמיד להתחיל בכתיבת הצעת המחקר עצמה.

ועדת הקולוקוויום תתכנס פעמיים בשנה, בשבוע האחרון לסמסטר ותורכב מנציגי כל הדיסציפלינות בחוג. מומלץ לתלמיד לבחור מועד קולוקוויום מוקדם ככל האפשר כדי לא לעכב את ההתקדמות לעבר הצעת המחקר.

  

"הגילדה" - פורום תלמידי המחקר של החוג לתולדות האמנות

 

"הגילדה" היא פורום תלמידי המחקר  המתכנס מספר פעמים במהלך שנת הלימודים. בכל מפגש מציג אחד מתלמידי המחקר של החוג (תלמידי התואר השני במסלול מחקרי ותלמידי התואר השלישי), את מחקרו הנמצא עדיין בשלבי עבודה. מסגרת הצגת המחקר היא הרצאה (בת 30-20 דקות) המהווה בסיס לדיון במתודולוגיה והתיאוריה של תולדות האמנות. לכל הרצאה שלושה מגיבים: מנחה העבודה, מומחה בתחום קרוב ועמית (תלמיד מחקר).

הנוכחות במפגשי הגילדה מהווה חלק מחובות התואר והנוכחות במפגשים הינה חובה לכל תלמידי המחקר בחוג. 

   

עבודת גמר

 

עבודת הגמר לתואר השני היא חיבור אקדמי המציג מחקר עצמאי ומקורי בהנחיית חבר סגל אקדמי בכיר במסלול הרגיל בדרגת מרצה ומעלה באוניברסיטת תל-אביב.

הצעת המחקר המגובשת תוגש למזכירות החוג. ראש החוג יקבע  קורא נוסף לשם חוות דעת ואישור ההצעה. בעבודה יפתח התלמיד את נושא וטענת המחקר ויציגם באמצעות שימוש בהיר במתודולוגיות, תיאוריות, ניתוח של יצירות אמנות ומקורות כתובים.

נושא עבודת הגמר יסוכם עם המנחה. מומלץ לגבש את נושא העבודה כבר במהלך השנה הראשונה ולהשלים את הצעת המחקר עד סוף הסמסטר השלישי ללימודים. 

 

כתיבת עבודת גמר בתחום ההתמחות מותנית בכך שהתלמיד כתב במהלך לימודיו לפחות שתי עבודות סמינר  בתחום ההתמחות וקיבל בהן ציון 85 לפחות, והשלים פטור בשפה זרה (ראה למעלה סעיף "שפה זרה").

 

מועד אחרון להגשת הצעת המחקר לאישור ועדת ההוראה: סוף סמסטר א' של שנת הלימודים השנייה.

תלמיד הכותב עבודת גמר חייב להגיש למנחה דו"ח התקדמות במהלך השבוע הראשון של כל סמסטר. העתק הדו"ח החתום ע"י המנחה, יוגש ליו"ר ועדת ההוראה ולע' המנהלית של החוג. העבודה הסופית תוגש לאחר השלמת כל חובות הלימודים כמפורט בידיעון.

 


העבודה תיבדק ע"י המנחה וקורא נוסף שימונה ע"י ראש החוג.


להנחיות נוספות ראה תקנון הפקולטה. (ראה קישור)

 

 

ציון גמר

במסלול עם עבודת גמר ציון הגמר מורכב משקלול ציוני השיעורים, עבודות סמינריוניות, עבודות רפרט, וציון העבודה ביחס של:​

עבודת גמר               50%

עבודות סמינריוניות    25%

עבודות רפרט            20%

שיעורים                   5%

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>