מסלול ללא עבודת גמר

 

 

 

סה"כ 36 ש"ס

 

במסגרת לימודיהם ישתתפו הסטודנטים בסמינרים לתואר שני בהיקף 36 ש״ס. בשניים מהם יגישו עבודה סמינריונית. הלימודים יסתיימו בבחינת גמר.

 

מבנה הלימודים

 

שנה א'

 

קורס מסגרת אופן ההוראה מס' השעות
קולוקוויום מחלקתי חובה (כתיבת עבודת רפרט) 402 סמינר 2 ש"ס
סמינר מתודולגי חובה (כתיבת עבודה סמינריונית או עבודת רפרט) 400 סמינר 4 ש"ס
סמינר בביה"ס  (כתיבת עבודה סמינריונית) 401 סמינר 4 ש"ס
סמינרים בביה"ס (כתיבת עבודות רפרט) 400 סמינר 10 ש"ס
סה"כ     20 ש"ס

 

 

שנה ב'

 

קורס מסגרת אופן הוראה מס' שעות
סמינר בביה"ס (כתיבת עבודת סמינר) 401 סמינר 4 ש"ס

סמינרים בביה"ס  (כתיבת עבודות רפרט) 

400 סמינר 12 ש"ס
סה"כ     16 ש"ס

 

 

הערה לבחירת סמינרים:

בבחירה של סמינר מחוץ לביה"ס או סמינר ברמת תואר ראשון נדרש אישור של יועץ/ת או ראש תכנית לימודי התואר השני. 

 

מועדי הגשת עבודות סמינריוניות

 

רשאי לגשת לבחינת הגמר מי שהשלים את כל שעות הלימוד לתואר במסלול זה (כולל הגשת עבודות ובחינות).

 

מבחן גמר

מבחן הגמר ייערך לאחר השלמת כל חובות הלימודים כמפורט בידיעון.

המבחן ייערך בכתב או בעל-פה לפי בחירת התלמיד.

התלמיד ימצא מוביל בחינה  מבין מורי ביה"ס (כל מורה מדרגת ד"ר), ויתאם אתו את החומר למבחן.

 

חומר המבחן

1. יש לבחור שני נושאים:

נושא א': סוגיה תיאורטית; ניתוח מושג מחקרי/ביקורתי; ז'אנר; דיוקן של תקופה/דור/ חבורה/סגנון; זרם אמנותי/ביקורתי/פילוסופי; פרשיה היסטורית וכיוצ"ב.

נושא ב': קורפוס יצירה: קבוצת יצירות של יוצר (בהיקף צנוע – לא כלל היצירה); או: קבוצת יצירות סביב נושא מלכד; או: קבוצת יצירות בחתך של מאפיין נוסף (כגון ז'אנר, דור, תקופה, סגנון, תימה וכיוצ"ב).

מומלץ, אך לא הכרחי, לבחור שני נושאים שיש ביניהם זיקה. אפשר למשל, להדגים את הסוגיה התיאורטית (נושא א') באמצעות קורפוס היצירות הנבחרות (נושא ב').   

 

אין לבחור נושא לבחינת הגמר בנושא שהתלמיד כתב עליו עבודה סמינריונית.

2. התלמיד יכין רשימה ביבליוגרפית של כתבים מחקריים, ביקורתיים, תיאורטיים לחומר הנ"ל: לנושא הראשון תקיף הרשימה סה"כ של כ-200 עמודים; לנושא השני – מלבד היצירות עצמן – תקיף הרשימה סה"כ של כ-120 עמודים. יש לבחור בכל רשימה לפחות חמישה פריטים שונים, שיבטאו את המחקר העיקרי והמשמעותי בתחום הנושא; אין לבחור בספר מחקר שלם גם אם הוא עוסק כולו בנושא, אלא בפרק מתוכו; אפשר לכלול ברשימה מאמרים ממקורות אלקטרוניים (לכל היותר אחד בכל נושא) אם הם בעלי איכות מוכחת. 

 

3. הרשימה תוגש למורה מוביל הבחינה לאישור. התלמיד והבוחן יקבעו תאריך מוסכם לבחינה בתיאום עם מזכירות ביה"ס.

 

עריכת מבחן בכתב

המורה המוביל ימסור למזכירות ביה"ס את שאלון הבחינה לא יאוחר משבוע לפני המועד שנקבע לבחינה, שאלה אחת לכל נושא. השאלון יועבר לתלמיד על ידי מזכירות התכנית במועד שנקבע. התלמיד יגיש את תשובותיו למזכירות בתוך 3 ימים. התשובות צריכות להיות מודפסות. היקף תשובה  בין 2100 - 3000 מילים ברווח כפול, גופן 12. היקף הכולל של המבחן יהיה 6000 מילים לכל היותר, ברווחים כפולים, כמקובל. ההיקף הכולל של המבחן הוא לפיכך 20 עמודים לכל היותר. יש להתייחס בתשובות אל חומר הקריאה, להוכיח שליטה  בחומרים הביבליוגרפיים הנִלווים ולצרף רשימה ביבליוגרפית. המבחן ייבדק ע"י המורה המוביל ומורה נוסף.

 

עריכת מבחן בעל-פה

לקראת מועד המבחן יכין המורה הבוחן שלוש שאלות עבור כל אחד משני הנושאים. השאלות ייצגו את הסוגיות הביקורתיות והפרשניות המרכזיות בתחום הנושאים שבחומר. המבחן עצמו יכלול שאלה אחת לכל נושא. השאלות יימסרו לתלמיד שלושה ימים לפני המועד שנקבע לעריכת המבחן.

המבחן ייערך באוניברסיטה, בנוכחות המורה המוביל ומורה נוסף, ויימשך כשעה. התלמיד רשאי להביא למבחן את כל החומר ולעיין בו בשעת המבחן.  

 

 השאלונים יועברו למזכירות ביה"ס ע"י המורים.

ציון הבחינה הוא סופי ולא ניתן לערער על ציון בחינה המתקיימת בעל פה.

 

הרכב ציון גמר

 

ציוני שיעורים ורפרטים - 40%

ציוני עבודות סמינריוניות - 40%

ציון בחינת הגמר -  20%

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>