לימודי "צבירה" לתואר שני "במעמד מיוחד"

מסלול זה מיועד למועמדים בעלי תואר ראשון מלא, שנמצאו ראויים לקבלה לתואר שני.

 

מתקבלים הרוצים להתחיל בלימודיהם, אך אינם יכולים ללמוד תכנית מלאה, יוכלו לבחור ב"לימודי צבירה" לתקופה שלא תעלה על שנתיים או בהיקף לימודים של עד 50% ממכסת השעות הנוהגת בתכנית הלימודים, זאת  תוך שמירה על זכאות הקבלה:

 

תלמיד המעוניין לעבור ללימודים סדירים במהלך פרק זמן זה, יגיש בקשה למזכירות היחידה.

עם המעבר למעמד "מן המניין" ייזקפו לזכותו של התלמיד כל הקורסים בהם השיג ציון חיובי.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive