קורסי בחירה בפקולטה למדעי הרוח/חברה - תשע"ט

תשע"טסמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
שיעורי בחירה ברוח וחברה לתלמידי אדריכלות
שיעורי בחירה של ביה"ס לאדריכלות
ב'0881240701אדריכלות וקולנועאדר' פרי - באדר איה
שיעורה14:0016:00א206מכסיקו
א'0881351701סדנת מיקור המונים באדריכלותאדר' דורטהיימר יונתן
סדנהג15:0017:00201דן-דוד
ב'0881351901סוגיות מגדריות באדר' מודרניתד"ר דוידי סיגל
שיעורב09:0011:00203דן-דוד
ב'0881352101אדריכלות, אתיקה ושינוי חברתיד"ר כהן שלי
שיעורה13:0015:00201דן-דוד
ב'0881351702סדנת מיקור המונים באדריכלותאדר' דורטהיימר יונתן
סדנהג16:0018:00001גסנרט
ב'0881250801יוצאים לקהילה - שימוש במרחבים ציבורייםאדר' עמיר טל
אדר' גולדמן ענת
שו"סד16:0018:00203דן-דוד
שיעורי בחירה בביה"ס ללימודי הסביבה
ב'0910150001פרקים נבחרים באקולוגיהד"ר בועז שחם
שיעורב18:0020:00013Bפורטר
א'0910110001מבוא לאקו-פילוסופיה ואתיקה סביבתיתד"ר ג'רמי בנשטיין
שיעורב16:0018:00013Bפורטר
א'0910122201העולם סביבנו - נושאים נבחריםד"ר ניר נפתלי
שיעורב08:0010:00101פורטר
שיעורי בחירה ברפואה
א'0111271201ספרות ורפואהד"ר שרייבמן-שריר לימור
ה14:0016:00
שיעורי בחירה בחוג לגיאוגרפיה
ב'0349229201גיאוגרפיה של המזרח התיכוןד"ר אמנון קרטין
שו"תא10:0012:00120יד אבנר 0
א'0349226401יסודות הגיאוגרפיה העירוניתד"ר אורנה צפריר-ראובן
שו"תג10:0012:00115יד אבנר
א'0349223401יסודות הגיאוגרפיה ההיסטוריתד"ר ירון בלסלב
שו"תב12:0014:00115יד אבנר 0
א'0349228701גיאוגרפיה של תיירות ופנאיד"ר עמית בירנבוים
שו"תב12:0014:00013יד אבנר
א'0349226501יסודות הגיאוגרפיה המדיניתד"ר אמנון קרטין
שו"תג12:0014:00120יד אבנר 0
שיעורי בחירה בחוג ללימודים קלאסיים
א'0672154701הדרמה היוונית והרומיתפרופ' רחל צלניק-אברמוביץ
שיעורה10:0012:00279גילמן
א'0672155701אמנות הנאום והשכנוע ביוון וברומאפרופ' אורי יפתח
שיעורה18:0020:00277גילמן
א'0672152201שער לעולם העתיקפרופ' אורי יפתח
שיעורב18:0020:00277גילמן0
א'0672154501השירה האפית ביוון וברומאפרופ' רחל צלניק-אברמוביץ
שיעורג10:0012:00306גילמן
שיעורי בחירה בלימודי נשים ומגדר
ב'0608100501ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיותד"ר להד כנרת
שיעורה16:0018:00001ווב0
א'0608340101כשפסיכואנליזה פוגשת מגדרד"ר אפי זיו
שיעורג12:0014:00144 (אולם אתינגר)גילמן0
א'0608100301תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרניתד"ר טל דקל
שיעורה14:0016:00001ווב
ב'0608100701נשים בישראל: מיתוס ומציאותד"ר גבע שרון
שיעורה16:0018:00001רוזנברג
א'0608360201סרבנות גט - איך יוצאים מזה?ד"ר עליזה בזק
שיעורב12:0014:00002רוזנברג
א'0608111001מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשיםד"ר מירי רוזמרין
שיעורה08:0010:00144 (אולם אתינגר)גילמן0
א'0608112201פמיניזמים, משפט וחברה בישראלפרופ' דפנה הקר
שיעורה10:0012:00282גילמן0
ב'0608113301שיטות מחקר איכותניות במחקר הפמיניסטיד"ר וילמובסקי ענבל
שו"תג12:0014:00002רוזנברג
ב'0608360301על אהבה אינטימיות ופשרה ביהדותד"ר עליזה בזק
שיעורב12:0014:00205רוזנברג
שיעורי בחירה בחוג להסטוריה כללית
א'0621116701המאה ה-19 באירופה 1890-1789פרופ' איריס רחמימוב
שיעורג10:0012:00144 (אולם אתינגר)גילמן
א'0621120801היסטוריה, תרבות ודתות באירן הפרה-איסלאמיתד"ר דומניקו אגוסטיני
שיעורא14:0016:00282גילמן
א'0621121301מבוא להיסטוריה אמריקאית מקולומבוס ועד מלחמת האזרחיםד"ר יעל שטרנהל
שיעורה14:0016:00144 (אולם אתינגר)גילמן
א'0621140001העשייה ההיסטורית לסוגיהד"ר חררדו לייבנר
שיעורג16:0018:00282גילמן
א'0621120901התהוותה של אירופה: משלהי העולם העתיק אל ראשית העת החדשה המוקפרופ' גדי אלגזי
שיעורא10:0012:00144 (אולם אתינגר)גילמן
ב'0621121201הדת היוונית מהומרוס עד ערב הנצרותפרופ' סילבי הוניגמן
שיעורה14:0016:00144 (אולם אתינגר)גילמן0
ב'0621118001אימפריות: "מערב", "מזרח" וכוח בעידן המודרני 2019-1700פרופ' בלהה מלמן
שיעורב10:0012:00144 (אולם אתינגר)גילמן0
ב'0621121401מעבדות לחרות? היסטוריה אפריקנית אמריקנית מודרניתד"ר יעל שטרנהל
שיעורה12:0014:00144 (אולם אתינגר)גילמן0
שיעורי בחירה בתוכנית הרב תחומית במדעי הרוח
א'0662196201תרבות וקוגניציהד"ר רונן סלמן צדקה
שיעורב10:0012:00326גילמן
ב'0662201001מגרים לוולט דיסני - מעשיות האחים גרים: תקופה, יוצר ומדיהד"ר חנה לבנת
שיעורה10:0012:00326גילמן
ב'0662130601הרעיון הסוציאליסטי במאה ה-21ד"ר אפרים דוידי
שיעורה12:0014:00326גילמן
ב'0662261101"תמונה שווה אלף מילים?" - הטיעון החזותיפרופ' ינושבסקי גליה
שיעורה14:0016:00326גילמן
ב'0662175501קנאביס: דיון ביקורתי על רפואה, חברה ומדעד"ר מישורי דניאל
שיעורא10:0012:00282גילמן
א'0662145001מבוא לרטוריקהד"ר ננה אריאל
שיעורא12:0014:00326גילמן
א'0662130701ההיסטוריה הכלכלית והחברתית של ישראלד"ר אפרים דוידי
שיעורה12:0014:00279גילמן
א'0662225201תחת גלגלי הצדקד"ר נועה גדי
שיעורב12:0014:00326גילמן0
א'0662260501אגדות יהודיות על הורים וילדיםד"ר דרור בורשטיין
שיעורה14:0016:00326גילמן
א'0662175401למי שייכת נחלת הכלל?ד"ר מישורי דניאל
שיעורא12:0014:00317גילמן
א'0662130901אקולוגיה רדיקלית וביקורת חברתיתד"ר מישורי דניאל
שיעורא10:0012:00280גילמן
ב'0662130301דמויות ורגשותד"ר רונן סלמן צדקה
שיעורב10:0012:00326גילמן
א'0662209901ג'נוסייד: המבנה הפילוסופי של רצח עםד"ר חיים דעואל לוסקי
שיעורב16:0018:00326גילמן0
ב'0662225301תרבות הסייבר כתרבות נוערד"ר יובל גוז'נסקי
שיעורה08:0010:00326גילמן
שיעורי בחירה בהסטוריה של עם ישראל
ב'0677106201יהודים ונוצרים בימה"ב -ב (ממסעי הצלב ואילך)פרופ' שמחה גולדין
שיעורב10:0012:00001רוזנברג0
א'0677106101יהודים ונוצרים בימה"ב - א (עד מסעי הצלב)פרופ' שמחה גולדין
שיעורב10:0012:00001רוזנברג0
א'0677128301מבוא לברית החדשהד"ר יפעת מוניקנדם
שיעורג14:0016:00280גילמן
ב'0677128401יהודים ונוצרים כותבים: מבוא למקורות שלהי העת העתיקהד"ר יפעת מוניקנדם
שיעורג10:0012:00205רוזנברג
א'0677122901יהודי ארה"ב: היסטוריה, חברה ותרבות, 2019-1654ד"ר סקוט אורי
שיעורא12:0014:00281גילמן
א'0677114701מחיבת ציון להצהרת בלפור: הציונות והיישוב 1917-1881פרופ' מאיר חזן
שיעורה10:0012:00001רוזנברג
א'0677122901יהודי ארה"ב: היסטוריה, חברה ותרבות, 2019-1654ד"ר סקוט אורי
שיעורא12:0014:00281גילמן
שיעורי בחירה בחוג לארכיאולוגיה
א'0671100101ארכיאולוגיה מהי?פרופ' שלמה בונימוביץ
שיעורא10:0012:00281גילמן0
ב'0671100102ארכיאולוגיה מהי?ד"ר עדו קוך
שיעורב14:0016:00281גילמן0
א'0671104501מבוא למצרים העתיקהד"ר דבורה סוויני
שיעורב14:0016:00282גילמן
ב'0671103301מבוא לתרבויות מסופוטמיה - האלף ה-3 וה-2 לפנה"ספרופ' יורם כהן
שיעורג14:0016:00281גילמן0
א'0671123801טקסט ותמונה - מוסד המלוכה במזרח הקדום וייצוגיו הטקסטואליים וד"ר אמיר גילן
שיעורא14:0016:00277גילמן0
ב'0671112001ממצא וטקסט מתקופת הברזלד"ר עומר סרגי
שיעורג12:0014:00282גילמן
ב'0671246101סוגיות בפרשנות אומנות קדומהד"ר עדו קוך
שיעורג14:0016:00280גילמן
ב'0671248501ארכיאולוגיה של מפגשים קולוניאליםד"ר עדו קוך
שיעורג16:0018:00361גילמן
שיעורי בחירה בחוג למזרח אסיה
א'0687206201אדריכלות וסביבה ביפן המסורתיתמר אריה קוץ
שיעורב18:0020:00278גילמן0
א'0687245001מבוא לתרבות הוודה:מיתולוגיה,הגות ופולחןד"ר צחי פרידמן
שיעורא12:0014:00280גילמן
א'0687248301היסטוריה של מלחמה וזכרון-יפן במאות ה - 19 וה - 20ד"ר רעות הררי
שיעורג10:0012:00279גילמן
א'0687248201כלכלת , תרבות ושיווק לסיןמר ארז כ"ץ וולובלסקי
שיעורה10:0012:00278גילמן
ב'0687246401מנגה ואנימה: בין המקומי לגלובלי בקומיקס ובאנימציה של יפןד"ר רז גרינברג
שיעורא12:0014:00278גילמן
א'0687250601זהויות תרבויות, לאומיות ואתניות בסין המודרניתד"ר עודד אבט
שיעורא14:0016:00326גילמן
א'0687245701מדיניות החוץ של יפן וסין במאה ה - 21ד"ר רחל שאול
שיעורב08:0010:00279גילמן
א'0687247301בודהיזם באסיה חלק א':הבודהיזם בהודוד"ר רועי צהר
שיעורב10:0012:00144 (אולם אתינגר)גילמן
א'0687246101עם היד על הדופק:שיח ציבורי עכשווי ביפןד"ר דלית בלוך
שיעורא12:0014:00282גילמן
ב'0687216601עולם העבודה ביפן הגלובאליתד"ר בייקוביץ אביטל
שיעורא10:0012:00278גילמן
ב'0687249701מבוא להינדואיזם חי:פרקטיקות ואמונות בהודו העכשוויתד"ר אהוד הלפרין
שיעורא12:0014:00277גילמן
ב'0687243902חיים בין תרבויותפרופ' מרק גמזה
שיעורא14:0016:00280גילמן
ב'0687210901יפן בזירה הבינלאומיתד"ר רחל שאול
שיעורב08:0010:00280גילמן
ב'0687250701בודהיזם באסיה חלק ב':הבודהיזם ודתות סיןפרופ' מאיר שחר
שיעורב10:0012:00001ווב
ב'0687242201מבט פנורמי על הודו המודרנית:רקע,אתגרים ותמורותד"ר רוני פרצ'ק
שיעורג10:0012:00280גילמן
ב'0687249901קולנוע קוריאני:ממשל ותרבות בקוריאה בראי הקולנועמר גיא שבבו
שיעורג18:0020:00281גילמן
ב'0687245601על אנשים, מוסיקה וגלובליזציה בטאיוואןד"ר עדיאל פורטוגלי
שיעורה08:0010:00279גילמן
שיעורי בחירה בלימודי ערבית ואיסלם
א'0631222001קווים מאפיינים בספרות הקלאסיתד"ר אמיר לרנר
שיעורב10:0012:00282גילמן
ב'0631114001מבוא לספרות ערבית מודרניתגב' שיבי מייסון
שיעורב12:0014:00002רוזנברג
שיעורי בחירה בחוג לצרפתית
א'0668140001צרפת במאה ה-19 בראי הספרות, האומנות והקולנועד"ר עילי ראונר
שיעורה12:0014:00102ווב
א'0668140401תרגיל לשיעור צרפת במאה ה-19 בראי הספרות, האמנות והקולנוד"ר עילי ראונר
תרגילה14:0016:00262גילמן
א'0668234801ויקטור הוגו א'מר עמנואל הלפרין
שיעורג16:0018:00001ווב
א'0668259401יצירות מופת של צרפת הקלאסיתפרופ' נדין קופרטי-צור
שיעורב12:0014:00102ווב
ב'0668233801ויקטור הוגו ב'מר עמנואל הלפרין
שיעורג16:0018:00001ווב
לימודי בחירה בחוג לספרות
אב0680130501תחנות יסוד בספרות המערב א'פרופ' אורי ש. כהן
שיעורה10:0012:00281גילמן
א'0680318001כותבות ישראליות מזרחיותד"ר סמדר שיפמן
שיעורג14:0016:00304גילמן
א'0680318001כותבות ישראליות מזרחיותד"ר סמדר שיפמן
שיעורה14:0016:00304גילמן
ב'0680212701על הזהות הפלסטינית בישראלד"ר מנאר מח'ול
שיעורה14:0016:00279גילמן
ב'0680306201מה נשים כותבות? סקס-טקסט- סקסטד"ר רוני הלפרן
שיעורה14:0016:00306גילמן
לימודי בחירה בחוג לאנגלית
א'0626127801מבוא לתרבות אנגליה א' Introduction to British Culture 1ד"ר יונתן סטבסקי
שיעורב10:0012:00001ווב0
א'0626127801מבוא לתרבות אנגליה א' Introduction to British Culture 1ד"ר יונתן סטבסקי
שיעורה10:0012:00001ווב0
ב'0626127901מבוא לתרבות אנגליה ב' Introduction to British Culture 2ד"ר אמי גרנאי
שיעורה10:0012:00282גילמן
ב'0626127901מבוא לתרבות אנגליה ב' Introduction to British Culture 2ד"ר אמי גרנאי
שיעורב10:0012:00282גילמן
ב'0626150001מבוא לתרבות אמריקה Intro to American Cultureפרופ' מלאת שמיר
שיעורב12:0014:00001ווב0
ב'0626150001מבוא לתרבות אמריקה Intro to American Cultureפרופ' מלאת שמיר
שיעורה12:0014:00001ווב
שיעורי בחירה בחוג לפסיכולוגיה
ב'1071233001"כחול זה צבע של בנים?"- תרגיל**פרופ' יואל דפנה
תרגילג10:0012:00112 אדלרשרת
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>