המסלול הרגיל

 תנאי קבלה כתלמיד מחקר שלב א'

רשאי לפנות לוועדה היחידתית לתלמידי מחקר בבקשה להתקבל למסלול הרגיל כתלמיד מחקר שלב א' בעל תואר "מוסמך אוניברסיטה" עם עבודת גמר בתחום שבו הוא מבקש להתקבל לתואר השלישי, בציון משוקלל 90 לפחות, שהגיש עבודת גמר שציונה הוא 90 לפחות, והשיג הסכמה להנחותו בכתב מאיש סגל באוניברסיטת תל אביב בדרגת מרצה בכיר ומעלה במסלול הרגיל.
 

 חובות תלמיד מחקר שלב א' במסלול הרגיל

א. תלמיד מחקר שלב א' יהיה חייב, תוך שנה אחת, ובמקרים מיוחדים תוך שנתיים להגיש הצעת מחקר מאושרת ע"י המנחה.

ב. תוך שנתיים מהתקבלותו כתלמיד מחקר שלב א, יסיים התלמיד את חובות לימודיו בהיקף של 12 שעות סמסטריאליות, כולל שני סמינריונים והגשת עבודה סמינריונית אחת. על התלמיד תחול חובת השתתפות  בקורסים אלה, בממוצע 90 לפחות. תכנית הלימודים תקבע ע"י הוועדה לתלמידי מחקר בתיאום עם המנחה.

ג. תלמיד מחקר חייב להוכיח בזמן לימודיו ידיעת השפה העברית, השפה האנגלית ושפה זרה נוספת כמפורט להלן:

- תלמיד מחקר שלב א' החסר תעודת בגרות ישראלית, ימציא אישור על ידיעת השפה העברית ברמת פטור מהיחידה ללימודי עברית באוניברסיטה. במקרים מיוחדים רשאית הוועדה לפטור את התלמיד מלימודי עברית.

- תלמיד מחקר חייב בידיעת השפה האנגלית ושפה זרה נוספת ברמת פטור, מתוך השפות הנלמדות באוניברסיטה או בהתאם לצורכי המחקר.

חובות תלמידי המחקר

  1. במהלך השנתיים הראשונות מקבלתו ישלים תלמיד המחקר את חובות לימודיו.
  2. במידת הצורך, רשאית הוועדה לתלמידי מחקר, לאחר התייעצות עם המנח/ים או עם הוועדה המלווה, להטיל על תלמיד המחקר חובות לימוד נוספות על אלה שנקבעו לו.
  3. התלמיד ייפגש עם המנחה אחת לשלושה חודשים לפחות. אם הוא או המנחה שוהים בחו"ל, התלמיד יקיים קשר עם המנחה בתדירות כנ"ל. כן יגיש התלמיד למנחה(ים) או לחברי הוועדה המלווה (אם הוקמה כזו) "דו"ח התקדמות חצי שנתי של תלמיד/ת מחקר" (ראו נספח מס' 9)

 

חובות המנחה

  1. על מנחה/י עבודת דוקטורט חלה אחריות על תקינותה של הצעת המחקר ואיכותה, על קצב ההתקדמות של כתיבת העבודה, ועל תקינות העבודה הגמורה ואיכותה. אחריות זו תבוא לידי ביטוי בחתימתו על גבי הצעת המחקר והעבודה הגמורה, כמו גם על גבי הטפסים הנלווים לשלבים שונים אלו, לאחר שמילא אותם.  
  2. מנחה לא ינחה הצעת מחקר ועבודת מחקר בנושא שאינו מומחה בו. במידה שהמנחה מומחה בהיבטים מסוימים של העבודה, אך לא  באחרים (לדוגמה, אם העבודה היא רב-תחומית), הוא יצרף מנחה נוסף, שישלים את מומחיותו, או לחילופין ימליץ בפני הוועדה לתלמידי מחקר להקים וועדה מלווה.
  3. המנחה ישמש כאחד משופטי עבודת הדוקטורט ויגיש לוועדה לתלמידי מחקר בפקולטה את חוות דעתו עליה.

 

מעקב הוועדה אחר התקדמות המחקר

  1. אחת לשנה יגיש המנחה(ים) לוועדה לתלמידי מחקר "דו"ח מנחה על התקדמות והערכה שנתית של תלמיד/ת מחקר" (ראו נספח מס' 8), אליו יצרף המנחה את שני הדוחות החצי שנתיים של התלמיד.
  2. אם הוקמה וועדה מלווה, יגיש כל אחד מחבריה לוועדה לתלמידי מחקר "דו"ח חבר וועדה מלווה על התקדמות שנתית של  תלמיד/ת מחקר", אליו יצורפו שני הדוחות החצי שנתיים של התלמיד.
  3. נציג התחום בוועדה לתלמידי מחקר יקבל לידיו את דוחות ההתקדמות של המנחה/ים (ושל חברי הוועדה המלווה אם הוקמה כזו) ויביא בפני הוועדה את המלצתו לאישור המשך העבודה, להצבת תנאים להמשך או להפסקת העבודה. הוועדה תדון בהמלצה זו ותחליט אם לקבלה או להציב תנאים משלה להמשך. אם התלמיד לא התקדם בלימודיו או במחקר בצורה נאותה, רשאית הוועדה לתלמידי מחקר להחליט על הפסקת לימודיו.

 

משך הלימודים

על התלמיד להגיש את עבודת הדוקטור תוך חמש שנים מהמועד שבו התקבל כתלמיד שלב א'. כל חריגה מפרק הזמן הזה טעונה אישור הוועדה היחידתית לתלמידי מחקר.

 

מלגות לתלמידי תארים מתקדמים

הפקולטה לאמנויות מעניקה מידי שנה מלגות לתלמידי תואר שלישי העומדות לרשותה על בסיס ההקצאה וההחלטה של ועדת המלגות של הפקולטה. הודעה על אפשרות להגיש בקשות לקבלת המלגות מתפרסמת ע"י מזכירות התלמידים בפקולטה ומופצת לכל התלמידים לתואר השלישי ולסגל הפקולטה.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>