תואר שני - ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה - תש"פ

תש"פ

-סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
לימודי תואר שני MFA
שיעורי השלמה עיוניים (לתלמידים ללא רקע בתחום)
• יש לסיים את שיעורי ההשלמה בשנה הראשונה ללימודים
א'0851652401מבוא לתיאוריות קולנועיותד"ר חגין בועז
שיעורג16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0851623401תולדות הקולנוע א'ד"ר חיוטין דן
שיעורג10:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו4
א'0851623401תולדות הקולנוע א' (הקרנה)ד"ר חיוטין דן
שיעורג14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו0
ב'0851623501תולדות הקולנוע ב'ד"ר חיוטין דן
שיעורג10:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו4
ב'0851623501תולדות הקולנוע ב' (הקרנה)ד"ר חיוטין דן
שיעורג14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו0
ב'0861110701מבוא לשפת הקולנועד"ר דובדבני שמוליק
שיעורג16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
לימודי תואר שני (MFA)
מסלול בימוי/הפקה
•ניתן ללמוד עד 25% מהשעות בתואר שני משעורי תואר ראשון
חטיבת שיעורים מעשית
הדרכות חובה/ סדנאות מקצועיות
א'0851001202בטיחות כללית וחשמלסדנה
• חובה להשתתף בכל תאריכי הסדנה
• 6.10.19
•08:45-09:00 - התכנסות ורישום
•09:00-10:30 - הרמה נכונה
• 10:30-10:45 הפסקה
• 10:45-12:15 בטיחות בחשמל
• 12:15-12:30 הפסקה
• 12:30-13:15 המשך בטיחות בחשמל
• 13:15-14:00 הפסקת צהריים
• 14:00-15:30 בטיחות בעבודה בגובה
• 7.10.19
•08:45-09:00 - התכנסות ורישום
•09:00-10:30 - בטיחות כללית,בטיחות אש, בטיחות עבודה בצבע
• 10:30-10:45 הפסקה
• 10:45-12:15 עזרה ראשונה והחייאה
• 12:15-13:00 הפסקת צהריים
• 13:00-14:30 המשך עזרה ראשונה והחייאה
•14:30-15:00 - מבחן
א'0851001002סדנה לשימוש בציודמר גולדווסר תום
סדנה
• הסדנה תתקיים ב-23.10.19 בשעות 10:30-12:30
ב'0851001102סדנה למקצועות הסטגב' שושני שירי
סדנה
• סדנה מרוכזת בתאריך 3.2.2020בשעות 09:30-14:00
שנה א'
שיעור חובה בשנה א'
סדנאות בימוי- יש להרשם לשתי סדנאות מתוך שלוש סדנאות בימוי
א'0851911901סדנת בימוי דוקומנטרי א'פרופ' אביעד מיכל
סדנהד18:0020:00א119מכסיקו2
ב'0851913901סדנת בימוי דוקומנטרי ב'פרופ' אביעד מיכל
סדנהד14:0016:00119מכסיקו2
א'0851932401סוגיות בימוי בקולנוע דוקומנטריגב' בראון נטע לי
סדנהה16:0018:00119מכסיקו2
• שיעור חובה לתלמידים הרשומים לסדנת בימוי דוקומנטרי
א'0851911801סדנת תסריט ובימוי עלילתי א'פרופ' גביזון שבתאי
סדנהה12:0014:00א117מכסיקו2
ב'0851912201סדנת תסריט ובימוי עלילתי ב'פרופ' גביזון שבתאי
סדנהה12:0014:00117מכסיקו2
אב0851916001תסריט לדרמה קצרהמר בלוך ירון
סדנהה10:0012:00א117מכסיקו4
•שיעור חובה לתלמידים הרשומים לסדנת בימוי עלילתי
ב'0851912901עבודה עם שחקניםגב' שלום עזר טלי
סדנהה16:0020:00א122מכסיקו4
•שיעור חובה לתלמידים הרשומים לסדנת בימוי עלילתי
ב'0851953701חונכות בימוי עלילתי תש"פמר טל רן
הדרכה אישיתד18:0020:00ג122מכסיקו2
•תלמידים הרשומים לסדנאות הבימוי חייבים להרשם ל:
•סדנת צילום אחת, סדנת עריכה אחת וסדנת הקלטה אחת
א'0851911401סגנונות בעריכה אמר שטויר דב בוריס
סדנהה18:0020:00ב122מכסיקו2
ב'0851932201סגנונות בעריכה במר גרינפלד יוסף
סדנהה14:0016:00ב122מכסיקו2
א'0851931801פסקול- פוסט פרודקשןגב' דרור רותם
סדנהה14:0016:00ד014מכסיקו2
א'0851932001סגנונות בצילום אמר כצנלסון רוני
סדנהד10:0012:00א122מכסיקו2
ב'0851266801עיצוב הצליל 2מר רשף אורי
סדנהג12:0014:00ב122מכסיקו2
• סדנה מרוכזת
סדנאות מקצועיות: יש לבחור סדנאות בהיקף עד 6 ש"ס
א'0851250901סינמטוגרפיה 1מר פיצ'חדזה יוסף
שו"תב12:0016:00213מכסיקו2
א'0851258901ביצוע וכתיבת תחקירגב' קרפל דליה
סדנהג14:0016:00א119מכסיקו2
א'0851380201עריכה ממוחשבת 1מר שטויר דב בוריס
סדנהא18:0020:00א119מכסיקו0
ב'0851259001מתחקיר לתסריטגב' קרפל דליה
סדנהג14:0016:00119מכסיקו2
ב'0851362101צילום דוקומנטרימר כצנלסון רוני
סדנהא12:0014:00ב122מכסיקו2
ב'0851380301עריכה ממוחשבת 2מר שטויר דב בוריס
סדנהה16:0018:00א119מכסיקו0
ב'0851380001סדנת עריכה למתקדמיםיפורסם
סדנה 2
ב'0851269901הבמאי כמנצח מתסריט לסרטמר קוסושווילי דובר
סדנהג18:0020:00117מכסיקו2
שנה ב'
שיעורי חובה לשנה ב' - יש להרשם לשני הסמסטרים
א'0851914601ליווי פרוייקט גמר א'פרופ' רובינשטיין דובי
סדנהה16:0018:00117מכסיקו2
•יש להגיש בשיעור הראשון טריטמנט או הצעה דוק' לפרוייקט גמר
ב'0851914701ליווי פרוייקט גמר ב'מר פיצ'חדזה יוסף
שו"תה12:0014:00א117מכסיקו2
•יש להגיע לשיעור הראשון עם תקציר של פרויקט גמר לעבודה בשעו
רשימת החונכויות המיועדות לתלמידים שעובדים על פרויקט גמר
ב'0851953201חונכות בימויפרופ' אביעד מיכל
הדרכה אישיתד12:0014:00119מכסיקו2
ב'0851953401חונכות בימוי עלילתימר שני ירון
הדרכה אישיתה10:0012:00א119מכסיקו2
סדנאות מקצועיות לשנה ב'
א'0851933001סדנת מאיץ לפיתוח סדרות טלוויזיהמר ארניה אלון
סדנה 2
• סדנה מרוכזת בחודש דצמבר 2019
ב'0851914901בימוי דוקומנטרי 3מר טל רן
סדנהד12:0014:00ב122מכסיקו2
ב'0851914101הפקה והפצהמר שחורי כתריאל
סדנה 2
• סדנה מרוכזת בשבוע הפסטיבל לסרטי סטודנטים
ב'0851962701מטריטמנט לתסריט לסרט גמרמר יואב כץ
שו"תה10:0012:00117מכסיקו2
א'0851362801חונכות עריכהגב' פרלוב יעל
הדרכה אישיתה16:0018:00 0
• באחריות התלמיד לתאם חדר עריכה לפגישה
סדנאות לבחירה ממסלול הפקה תואר ראשון
א'0851250901סינמטוגרפיה 1מר פיצ'חדזה יוסף
שו"תב12:0016:00213מכסיקו2
א'0851258901ביצוע וכתיבת תחקירגב' קרפל דליה
סדנהג14:0016:00א119מכסיקו2
א'0851358201פיתוח סדרת אינטרנטמר צפור אסף
שיעורג10:0012:00117מכסיקו2
א'0851362901פיתוח תוכן 1גב' להט קרמן מאיה
שיעורד18:0020:00119מכסיקו2
א'0851358701בימוי - "שחקנים לא מקצועיים"מר שני ירון
סדנהג10:0014:00א122מכסיקו4
א'0851931801פסקול- פוסט פרודקשןגב' דרור רותם
סדנהה14:0016:00ד014מכסיקו2
ב'0851259001מתחקיר לתסריטגב' קרפל דליה
סדנהג14:0016:00119מכסיקו2
ב'0851362101צילום דוקומנטרימר כצנלסון רוני
סדנהא12:0014:00ב122מכסיקו2
ב'0851352701עריכה 4גב' פרלוב יעל
סדנהה12:0014:00ד014מכסיקו2
ב'0851352702עריכה 4מר גרינפלד יוסף
סדנהג12:0014:00ד014מכסיקו2
סדנאות מרוכזות
א'0851352401סינמטוגרפיה 3גב' גלאון טליה
סדנה 2
ב'0851352501סינמטוגרפיה 4מר קלמן פרד
סדנה 2
א'0851380201עריכה ממוחשבת 1מר שטויר דב בוריס
סדנהא18:0020:00א119מכסיקו0
ב'0851380301עריכה ממוחשבת 2מר שטויר דב בוריס
סדנהה16:0018:00א119מכסיקו0
ב'0851380001סדנת עריכה למתקדמיםיפורסם
סדנה 2
א'0851362801חונכות עריכהגב' פרלוב יעל
הדרכה אישיתה16:0018:00 0
א'0851362802חונכות עריכהמר שטויר דב בוריס
הדרכה אישיתא14:0016:00ג122מכסיקו0
חטיבת לימודים עיונית-(מסגרת שיעורים עיוניים) לתלמידי בימוי
שיעור מתודולוגי-חובה לתלמידי שנה א'
א'0851900101נרטיב טלוויזיוניד"ר חרל"פ איתי
שיעורד12:0016:00120מכסיקו4
סמינר חובה
ב'0851932901תיאוריות קולנועיות בנות זמננוד"ר בן דוד בני
סמינרד10:0014:00א119מכסיקו4
סמינר מחלקתי עיוני-חובה לתלמידי שנה ב'
ב'0851900601סמינר מחלקתי עיוניפרופ' בורשטיין יגאל
סמינרה14:0016:00ג122מכסיקו2
•הקורס יתקיים כפגישות אישיות בתאום מראש
סמינרים
ב'0851906901הנרטיב הקולנועיד"ר רז גל
סמינרא12:0016:00א119מכסיקו4
א'0851507301סירק, פסבינדר, אלמודובר: מלודרמה וקולנועפרופ' יוסף רז
סמינרב10:0016:00117מכסיקו4
ב'0851512201האקדח: ז'אנר המערבון וזהות אמריקניתד"ר חיוטין דן
סמינרב10:0014:00212מכסיקו4
א'0851907201אסטרטגיות של תיעוד במאה ה-21ד"ר לנדסמן אוהד
סמינרג14:0018:00119מכסיקו4
ב'0851907301שחזור והעמדה מחדש בקולנועד"ר לנדסמן אוהד
סמינרד10:0014:00א117מכסיקו4
ב'0851511501קולנוע - פילוסופיה: כיוונים ויישומים חדשיםד"ר בידרמן שי
סמינרג08:0012:00213מכסיקו4
א'0851511701לראות את האור: על אסתטיקה רוחנית בקולנועד"ר חיוטין דן
סמינרב16:0020:00א119מכסיקו4
ב'0851510301קולנוע ומחאה חברתיתד"ר אלוש לברון מירב
סמינרב10:0014:00ג206מכסיקו4
א'0851907001תיאוריות קוגנטיביות קולנועיותד"ר רז גל
סמינרא10:0014:00א117מכסיקו4
א'0851904901קולנוע ישראלי עכשוויפרופ' נאמן יהודה
סמינרד14:0018:00211מכסיקו4
ב'0851510201מודרניזם בקולנוע התיעודי הישראליד"ר דובדבני שמוליק
סמינרה10:0014:00120מכסיקו4
א'0851509301קולנוע פלסטיניד"ר רינאוי חליל
סמינרד10:0014:00א117מכסיקו4
א'0851982201קולנוע טראומהפרופ' יוסף רז
סמינרא10:0016:00117מכסיקו4
א'0851989501קולנוע, פילוסופיה ופסיכואנליזה של האוטוביוגרפיה: משובו של מרדר' אלפנדרי עידית
סמינרד10:0014:00א119מכסיקו4
ב'0851988601פמיניזם וקוויר כאן ועכשיו: מגדר, מיניות וקולנועפרופ' יוסף רז
סמינרא10:0016:00117מכסיקו4
ב'0851989601דלז וקולנועד"ר ניר קדם
סמינרה10:0014:00ג206מכסיקו4
לימודי השלמה MA קולנוע וטלוויזיה
• שיעורי השלמה עיוניים (לתלמידים ללא רקע בתחום)
• יש לסיים את שיעורי ההשלמה בשנה הראשונה ללימודים
א'0851623401תולדות הקולנוע א'ד"ר חיוטין דן
שיעורג10:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו4
א'0851623401תולדות הקולנוע א' (הקרנה)ד"ר חיוטין דן
שיעורג14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו0
ב'0851623501תולדות הקולנוע ב'ד"ר חיוטין דן
שיעורג10:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו4
ב'0851623501תולדות הקולנוע ב' (הקרנה)ד"ר חיוטין דן
שיעורג14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו0
• ייש לבחור : תולדות הקולנוע א או תולדות הקולנוע ב'
א'0851654801מבע קולנועיד"ר כהן רז אודיה
שיעורד14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0851652401מבוא לתיאוריות קולנועיותד"ר חגין בועז
שיעורג16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
אחת מהקבוצות הבאות:
א'0851400001תיאוריות קולנועיות מודרנית ועכשוויותד"ר גרינברג סלבה
פרו"סג10:0014:00209מכסיקו4
א'0851400002תיאוריות קולנועיות מודרנית ועכשוויותגב' מזור יעל
פרו"סד10:0014:0002קיקואין4
א'0851400003תיאוריות קולנועיות מודרנית ועכשוויותגב' פישר תומר
פרו"סב16:0020:00211מכסיקו4
א'0851400004תיאוריות קולנועיות מודרנית ועכשוויותד"ר לוי יעל
פרו"סד12:0016:00119מכסיקו4
א'0851400005תיאוריות קולנועיות מודרנית ועכשוויותמר אבישר אריאל
פרו"סב16:0020:00א117מכסיקו4
א'0851400006תיאוריות קולנועיות מודרנית ועכשוויותגב' עובדיה מורן
פרו"סה10:0014:0002קיקואין4
א'0851400007תיאוריות קולנועיות מודרנית ועכשוויותד"ר בן דוד בני
פרו"סא10:0014:00א119מכסיקו4
ב'0851400008תיאוריות קולנועיות מודרנית ועכשוויותמר דבורה ארז
פרו"סה08:0012:00200מכסיקו4
אחד מהשניים הבאים:
ב'0851653101מבוא ללימודי טלוויזיהד"ר חרל"פ איתי
שיעורד12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0851659501מבוא לקולנוע ישראליד"ר דובדבני שמוליק
שיעורב12:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
•יש לבחור סמינריון אחד
• מתוך היצע הסמינריונים לתואר ראשון
• ראה/י בתכנית הלימודים בידיעון תואר ראשון
לימודי MA קולנוע וטלוויזיה
קורסי חובה שנה א'
אב0851988401קולוקוויום מחלקתיד"ר חגין בועז
סמינרג18:0020:00א119מכסיקו1
• אסיסטניטית: גב' גלסטיאן דיאנה
סמינריון מתודולוגי
א'0851987401מחקרים עכשוויים בקולנוע טלוויזיה ומדיהד"ר חגין בועז
סמינרד14:0018:0001קיקואין4
קורסי חובה שנה ב'
א'0851981001סמינריון מחקריפרופ' זנגר ענת
סמינרב10:0014:00200מכסיקו4
• סמינר חובה לתלמידי שנה ב' במסלול כתיבת תזה ודוקטורט
סמינריונים לבחירה
•פתוח לתלמידי תואר ראשון מצטיינים בעלי ציון ממוצע מעל 85
• דרישת קדם מבע קולנועי ופרו"ס תיאוריות קולנועית מודרניות
•באישור המרצה ועל בסיס מקום פנוי
א'0851982201קולנוע טראומהפרופ' יוסף רז
סמינרא10:0016:00117מכסיקו4
א'0851986201האתיקה של הדימוי התיעודי בעידן המציאות המדומהד"ר דובדבני שמוליק
סמינרה14:0018:00א119מכסיקו4
א'0851989501קולנוע, פילוסופיה ופסיכואנליזה של האוטוביוגרפיה: משובו של מרדר' אלפנדרי עידית
סמינרד10:0014:00א119מכסיקו4
א'0851988501כתב עת: גחליליות - העבר שעוד לא היה -היסטוריוגרפיה ומדע בדיופרופ' זנגר ענת
סמינרה10:0014:00א119מכסיקו4
• יעל מזור הפקה ועורכת שותפה- גליון 3
ב'0851989701Cinema and Migration: Ways of Seeing Refugeesprof Von Moltke Johannes
סמינרג12:0016:00א117מכסיקו4
ב'0851989701Cinema and Migration: Ways of Seeing Refugeesprof Von Moltke Johannes
סמינרה14:0018:00א117מכסיקו0
• הסמינר באנגלית ייתקיים בסמסטר ב'
• במשך 4 שבועות בחודשים מאי יוני 2020
• הסמינר ינתן באנגלית ניתן להגיש עבודות בעברית
•מתקיים באופן מרוכז פעמיים בשבוע
•אסיסטנטית: גב' דנה גרין
ב'0851983901קולנוע ופנומנולוגיהד"ר חגין בועז
סמינרג16:0018:00א119מכסיקו2
ב'0851507501היפר נרטיביות אינטראקציה וקולנועפרופ' בן שאול ניצן
סמינרב10:0014:00120מכסיקו4
ב'0851989401אמפתיה והיטמעות בקולנוע ובמדיה דיגיטליתד"ר רז גל
סמינרא16:0020:00211מכסיקו4
ב'0851988601פמיניזם וקוויר כאן ועכשיו: מגדר, מיניות וקולנועפרופ' יוסף רז
סמינרא10:0016:00117מכסיקו4
ב'0851989601דלז וקולנועד"ר ניר קדם
סמינרה10:0014:00ג206מכסיקו4
ב'0851672801שאלה של טעם? לאצור קולנוע בין תיאוריה ומעשהד"ר חיוטין דן
שיעורד16:0018:0002קיקואין2
• שאלה של טעם? הוא שיעור תואר ראשון
•מומלץ לתלמידי תואר שני
•שלא לקחו קורס אחר מהתואר הראשון
•אין אפשרות להירשם לקורסים אחרים מהתואר הראשון
•ללא אישור ראש התכנית
MFA - דוקומנטרי בינלאומי
א'0851640001Directing Workshop 1- Direct Cinema, Cinema Veriteמר הר עידו
סדנהא10:0012:00119מכסיקו2
א'0851640101Ethnographic Film Workshopגב' ליברמן תמר
סדנהב14:0016:00119מכסיקו2
א'0851640201Research for the Documentary Filmגב' פרי שירה
סדנהא14:0016:00119מכסיקו2
א'0851640301Documentary Cinematography 1מר כצנלסון רוני
סדנהא12:0014:00119מכסיקו2
א'0851642101New Theoretical Perspectives on Documentary Cinemaד"ר לנדסמן אוהד
סמינרב10:0014:00119מכסיקו4
אב0851640401Meeting with Israeli directorsגב' בראון נטע לי
סדנהב16:0018:00119מכסיקו1
ב'0851640501Directing Workshop 2 - Testimony and the Archiveמר גולדפינגר ארנון
סדנהא16:0018:00119מכסיקו2
ב'0851640601Documentary Screenplay Workshopפרופ' אביעד מיכל
סדנהב14:0016:00119מכסיקו2
ב'0851640701Documentary Cinematography 2מר מרום איתי
סדנהא14:0016:00119מכסיקו2
ב'0851640801Visiting Artist WorkshopMr Luznytsya Sergiy
סדנה 2
ב'0851640901Editing Workshop 1גב' פלר נילי
סדנהא12:0014:00119מכסיקו2
ב'0851641701A cinematic/television narrative -Ethics of the Documentaryד"ר דובדבני שמוליק
שיעורב08:0012:00119מכסיקו2
שנה ב
ק0851641001Directing Workshop 3 - Space and Placeמר טל רן
סדנהא10:0012:00119מכסיקו2
ק0851641101MFA Project - Development and Preproductionמר שחורי כתריאל
סדנהב12:0014:00119מכסיקו2
ק0851641201Editing Workshop 2מר ליאון בועז
סדנהב10:0012:00119מכסיקו2
ק0851641301Sound Designגב' דרור רותם
סדנהב14:0016:00119מכסיקו2
ק0851642201Technologies Identity and Memory in Israeli documentary cineד"ר ערב דן
סמינרא12:0016:00119מכסיקו4
תשפא
א'0851641401Final Project 2מר טל רן
הדרכה אישית 2
א'0851641402Final Project 1פרופ' אביעד מיכל
הדרכה אישית 2
א'0851641403MFA Final Project Tutoringהדרכה אישית 2
א'0851642001Final Project Seminarפרופ' בורשטיין יגאל
סמינר 4
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>