תואר שני - ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה - תשע"ט

תשע"ט

-סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
לימודי תואר שני MFA
שיעורי השלמה עיוניים (לתלמידים ללא רקע בתחום)
• יש לסיים את שיעורי ההשלמה בשנה הראשונה ללימודים
א'0851652401מבוא לתיאוריות קולנועיותד"ר חגין בועז
שיעורג16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0851623401תולדות הקולנוע א'גב' לוין אורי
שיעורג10:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו4
א'0851623401תולדות הקולנוע א' (הקרנה)גב' לוין אורי
שיעורג14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו0
ב'0851623501תולדות הקולנוע ב'ד"ר חיוטין דן
שיעורג10:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו4
ב'0851623501תולדות הקולנוע ב' (הקרנה)ד"ר חיוטין דן
שיעורג14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו0
ב'0861110701מבוא לשפת הקולנועד"ר דובדבני שמוליק
שיעורג16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
לימודי תואר שני (MFA)
מסלול בימוי/הפקה
•ניתן ללמוד עד 25% מהשעות בתואר שני משעורי תואר ראשון
חטיבת שיעורים מעשית
הדרכות חובה/ סדנאות מקצועיות
א'0851001202בטיחות כללית וחשמלסדנה
• חובה להשתתף בכל תאריכי הסדנה
7.10.18
•08:45-09:00 - התכנסות ורישום
•09:00-10:30 - הרמה נכונה
• 10:30-10:45 הפסקה
• 10:45-12:15 בטיחות בחשמל
• 12:15-12:30 הפסקה
• 12:30-13:15 המשך בטיחות בחשמל
• 13:15-14:00 הפסקת צהריים
• 14:00-15:30 בטיחות בעבודה בגובה
8.10.18
•08:45-09:00 - התכנסות ורישום
•09:00-10:30 - בטיחות כללית,בטיחות אש, בטיחות עבודה בצבע
• 10:30-10:45 הפסקה
• 10:45-12:15 עזרה ראשונה והחייאה
• 12:15-13:00 הפסקת צהריים
• 13:00-14:30 המשך עזרה ראשונה והחייאה
•14:30-15:00 - מבחן
א'0851001002סדנה לשימוש בציודמר גולדווסר תום
סדנהב13:3015:30
• הסדנה תתקיים ב-08.10.18
ב'0851001102סדנה למקצועות הסטגב' שושני שירי
סדנה
• סדנה מרוכזת תאריכים יפורסמו בהמשך
שנה א'
שיעור חובה בשנה א'
סדנאות בימוי- יש להרשם לשתי סדנאות מתוך שלוש סדנאות בימוי
א'0851911901סדנת בימוי דוקומנטרי א'פרופ' אביעד מיכל
סדנהד18:0020:00א119מכסיקו2
ב'0851913901סדנת בימוי דוקומנטרי ב'פרופ' אביעד מיכל
סדנהד14:0016:00119מכסיקו2
א'0851932401סוגיות בימוי בקולנוע דוקומנטריפרופ' הקר ראובן
סדנהה16:0018:00119מכסיקו2
• שיעור חובה לתלמידים הרשומים לסדנת בימוי דוקומנטרי
א'0851911801סדנת תסריט ובימוי עלילתי א'פרופ' גביזון שבתאי
סדנהה12:0014:00א117מכסיקו2
ב'0851912201סדנת תסריט ובימוי עלילתי ב'פרופ' גביזון שבתאי
סדנהה12:0014:00117מכסיקו2
אב0851916001תסריט לדרמה קצרהמר בלוך ירון
סדנהה10:0012:00א117מכסיקו4
•שיעור חובה לתלמידים הרשומים לסדנת בימוי עלילתי
ב'0851912901עבודה עם שחקניםגב' שלום עזר טלי
סדנהה16:0020:00א122מכסיקו4
•שיעור חובה לתלמידים הרשומים לסדנת בימוי עלילתי
ב'0851953701חונכות בימוי עלילתי תשע"טמר טל רן
הדרכה אישיתד18:0020:00ג122מכסיקו2
א'0851916201סדנת בימוי קולנוע נסיונימר מוגרבי אברהם
סדנהא10:0014:00211מכסיקו4
•תלמידים הרשומים לסדנאות הבימוי חייבים להרשם ל:
•סדנת צילום אחת, סדנת עריכה אחת וסדנת הקלטה אחת
א'0851911401סגנונות בעריכה אמר שטויר דב בוריס
סדנהא16:0018:00א119מכסיקו2
ב'0851932201סגנונות בעריכה במר גרינפלד יוסף
סדנהה14:0016:00א122מכסיקו2
א'0851931801פסקול- פוסט פרודקשןגב' דרור רותם
סדנהה14:0016:00ב122מכסיקו2
א'0851932001סגנונות בצילום אמר כצנלסון רוני
סדנהא14:0016:00א119מכסיקו2
ב'0851266801עיצוב הצליל 2מר רשף אורי
סדנהג12:0014:00ב122מכסיקו2
סדנאות מקצועיות: יש לבחור סדנאות בהיקף עד 6 ש"ס
א'0851250901סינמטוגרפיה 1מר פיצ'חדזה יוסף
שו"תב12:0016:00213מכסיקו2
א'0851258901ביצוע וכתיבת תחקירגב' קרפל דליה
סדנהג14:0016:00א119מכסיקו2
א'0851258301פיתוח רעיון מקורי לתכנית טלוויזיהגב' בן נתן נעמי
סדנהג10:0012:00120מכסיקו2
א'0851258301פיתוח רעיון מקורי לתכנית טלוויזיהגב' בן נתן נעמי
סדנהג10:0012:00120מכסיקו2
א'0851669401סדנה - דוד פרלובפרופ' הקר ראובן
סדנהא10:0014:00א117מכסיקו2
א'0851380201עריכה ממוחשבת 1מר שטויר דב בוריס
סדנהא18:0020:00א119מכסיקו0
ב'0851259001מתחקיר לתסריטגב' קרפל דליה
סדנהג14:0016:00119מכסיקו2
ב'0851362101צילום דוקומנטרימר כצנלסון רוני
סדנהא12:0014:00ב122מכסיקו2
ב'0851380301עריכה ממוחשבת 2מר שטויר דב בוריס
סדנהה16:0018:00א119מכסיקו0
ב'0851380001סדנת עריכה למתקדמיםסדנה 2
ב'0851269901הבמאי כמנצח מתסריט לסרטמר קוסושווילי דובר
סדנהג18:0020:00117מכסיקו2
שנה ב'
שיעורי חובה לשנה ב' - יש להרשם לשני הסמסטרים
א'0851914601ליווי פרוייקט גמר א'פרופ' רובינשטיין דובי
סדנהה16:0018:00א119מכסיקו2
•יש להגיש בשיעור הראשון טריטמנט או הצעה דוק' לפרוייקט גמר
ב'0851914701ליווי פרוייקט גמר ב'מר פיצ'חדזה יוסף
שו"תה12:0014:00א117מכסיקו2
•יש להגיע לשיעור הראשון עם תקציר של פרויקט גמר לעבודה בשעו
רשימת החונכויות המיועדות לתלמידים שעובדים על פרויקט גמר
ב'0851953201חונכות בימוי תשע"טפרופ' אביעד מיכל
הדרכה אישיתד12:0014:00119מכסיקו2
ב'0851953401חונכות בימוי עלילתימר שני ירון
הדרכה אישיתה10:0012:00א119מכסיקו2
א'0851962801חונכות תסריטפרופ' גרין איתן
שו"תה10:0012:00124מכסיקו2
סדנאות מקצועיות לשנה ב'
אב0851914901בימוי דוקומנטרי 3מר טל רן
סדנהד12:0014:00ב122מכסיקו2
•מתקיים לאורך כל השנה, אחת לשבועיים
ב'0851914101הפקה והפצהמר שחורי כתריאל
סדנה 2
• סדנה מרוכזת בשבוע הפסטיבל לסרטי סטודנטים
ב'0851962701מטריטמנט לתסריט לסרט גמרפרופ' גרין איתן
שו"תה10:0012:00117מכסיקו2
א'0851362801חונכות עריכה לסרטי קיץ וגמרגב' פרלוב יעל
הדרכה אישיתה16:0018:00א014מכסיקו0
• באחריות התלמיד לתאם חדר עריכה לפגישה
סדנאות לבחירה ממסלול הפקה תואר ראשון
א'0851359001פיתוח סדרת טלוויזיהגב' ויס ברקוביץ רונית
סדנהד10:0014:00117מכסיקו4
א'0851250901סינמטוגרפיה 1מר פיצ'חדזה יוסף
שו"תב12:0016:00213מכסיקו2
א'0851258901ביצוע וכתיבת תחקירגב' קרפל דליה
סדנהג14:0016:00א119מכסיקו2
א'0851258301פיתוח רעיון מקורי לתכנית טלוויזיהגב' בן נתן נעמי
סדנהג10:0012:00120מכסיקו2
א'0851358201פיתוח סדרת אינטרנט להפקהמר צפור אסף
שיעורג10:0012:00117מכסיקו2
א'0851362901פיתוח תוכן 1גב' להט קרמן מאיה
שיעורד18:0020:00119מכסיקו2
א'0851358701בימוי - "שחקנים לא מקצועיים"מר שני ירון
סדנהג10:0014:00א122מכסיקו4
א'0851931801פסקול- פוסט פרודקשןגב' דרור רותם
סדנהה14:0016:00ב122מכסיקו2
א'0851669401סדנה - דוד פרלובפרופ' הקר ראובן
סדנהא10:0014:00א117מכסיקו2
ב'0851259001מתחקיר לתסריטגב' קרפל דליה
סדנהג14:0016:00119מכסיקו2
ב'0851362101צילום דוקומנטרימר כצנלסון רוני
סדנהא12:0014:00ב122מכסיקו2
ב'0851352701עריכה 4גב' פרלוב יעל
סדנהה12:0014:00ג206מכסיקו2
ב'0851352702עריכה 4מר גרינפלד יוסף
סדנהג12:0014:00119מכסיקו2
סדנאות מרוכזות
א'0851352401סינמטוגרפיה 3מר דה מאיו שרון ( שרק)
סדנה 2
ב'0851352501סינמטוגרפיה 4מר קלמן פרד
סדנה 2
א'0851380201עריכה ממוחשבת 1מר שטויר דב בוריס
סדנהא18:0020:00א119מכסיקו0
ב'0851380301עריכה ממוחשבת 2מר שטויר דב בוריס
סדנהה16:0018:00א119מכסיקו0
ב'0851380001סדנת עריכה למתקדמיםסדנה 2
א'0851362801חונכות עריכה לסרטי קיץ וגמרגב' פרלוב יעל
הדרכה אישיתה16:0018:00א014מכסיקו0
א'0851362802חונכות עריכה לסרטי קיץ וגמרמר שטויר דב בוריס
הדרכה אישיתא14:0016:00ג122מכסיקו0
חטיבת לימודים עיונית-(מסגרת שיעורים עיוניים) לתלמידי בימוי
שיעור מתודולוגי-חובה לתלמידי שנה א'
א'0851900101נרטיב טלוויזיוניד"ר ברנשטיין עלינא
שיעורד12:0016:00120מכסיקו4
סמינר חובה
ב'0851932901תיאוריות קולנועיות בנות זמננוד"ר בן דוד בני
סמינרד10:0014:00א119מכסיקו4
סמינר מחלקתי עיוני-חובה לתלמידי שנה ב'
ב'0851900601סמינר מחלקתי עיוניפרופ' בורשטיין יגאל
סמינרה14:0016:00ג122מכסיקו2
•הקורס יתקיים כפגישות אישיות בתאום מראש
סמינרים
ב'0851903901"שוטטות קולנועית"-מסעות ערים ומרחביםפרופ' זנגר ענת
סמינרב10:0016:00א119מכסיקו4
ב'0851906901הנרטיב הקולנועיד"ר רז גל
סמינרא12:0016:00א119מכסיקו4
ב'0851905601חלף עם הסיקסטיז- מודרניזם בקולנועפרופ' נאמן יהודה
סמינרד14:0018:00213מכסיקו4
ב'0851907001תיאוריות קוגנטיביות קולנועיותד"ר רז גל
סמינרב10:0014:00א117מכסיקו4
ב'0851904601בין תיעוד לבדיון:גבולות הקולנוע הדוקומנטריד"ר דובדבני שמוליק
סמינרה10:0014:00120מכסיקו4
א'0851904901קולנוע ישראלי עכשוויפרופ' נאמן יהודה
סמינרד14:0018:00211מכסיקו4
א'0851907101קולנוע אירניד"ר רינאוי חליל
סמינרד10:0014:00א117מכסיקו4
ב'0851904401מנטליות ומצור בקולנוע העולמיפרופ' בן שאול ניצן
סמינרב10:0014:00120מכסיקו4
ב'0851902001האסתטיקה והפוליטיקה של ייצוגי השואה בקולנועפרופ' אבישר אילן
סמינרב16:0020:0002קיקואין4
ב'0851904701הסרט הישראלי והפרובלמטיקה של קולנוע לאומיפרופ' אבישר אילן
סמינרג16:0020:0002קיקואין4
ב'0851989201שיח ההיסטוריה בקולנוע ובטלוויזיה בארה"ב ובישראל :דיון משווהד"ר טלמון מירי
סמינרג12:0016:00211מכסיקו4
א'0851987601שקרים אמיתיים:החמקמקות של האמת הדוקומנטריתד"ר דובדבני שמוליק
סמינרה16:0020:00117מכסיקו4
א'0851988901אין דבר כזה יחסים מיניים: פסיכואנליזה וקולנועדר' אלפנדרי עידית
סמינרד10:0014:00א119מכסיקו4
לימודי השלמה MA קולנוע וטלוויזיה
• שיעורי השלמה עיוניים (לתלמידים ללא רקע בתחום)
• יש לסיים את שיעורי ההשלמה בשנה הראשונה ללימודים
א'0851623401תולדות הקולנוע א'גב' לוין אורי
שיעורג10:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו4
א'0851623401תולדות הקולנוע א' (הקרנה)גב' לוין אורי
שיעורג14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו0
ב'0851623501תולדות הקולנוע ב'ד"ר חיוטין דן
שיעורג10:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו4
ב'0851623501תולדות הקולנוע ב' (הקרנה)ד"ר חיוטין דן
שיעורג14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו0
א'0851652401מבוא לתיאוריות קולנועיותד"ר חגין בועז
שיעורג16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
אחת מהקבוצות הבאות:
א'0851400001תיאוריות קולנועיות עכשוויותגב' מזור יעל
פרו"סג10:0014:00209מכסיקו4
א'0851400002תיאוריות קולנועיות עכשוויותגרינברג סלבה
פרו"סד10:0014:0002קיקואין4
א'0851400003תיאוריות קולנועיות עכשוויותגב' לוי יעל
פרו"סב16:0020:00211מכסיקו4
א'0851400004תיאוריות קולנועיות עכשוויותגב' לוי יעל
פרו"סד12:0016:00119מכסיקו4
א'0851400005תיאוריות קולנועיות עכשוויותמר אבישר אריאל
פרו"סב16:0020:00א117מכסיקו4
א'0851400006תיאוריות קולנועיות עכשוויותמר דבורה ארז
פרו"סה10:0014:0002קיקואין4
א'0851400007תיאוריות קולנועיות עכשוויותד"ר בן דוד בני
פרו"סא10:0014:00א119מכסיקו4
ב'0851400008תיאוריות קולנועיות עכשוויותגב' לוין אורי
פרו"סד10:0014:00א117מכסיקו4
ב'0851400009תיאוריות קולנועיות עכשוויותגב' לוי יעל
פרו"סה14:0018:00ג206מכסיקו4
אחד מהשניים הבאים:
ב'0851653101מבוא ללימודי טלוויזיהד"ר חרל"פ איתי
שיעורד12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0851659501מבוא לקולנוע ישראליד"ר דובדבני שמוליק
שיעורב12:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
• סמינריון מתוך היצע הסמינריונים לתואר ראשון
•בחוג לקולנוע. ראה בתוכנית הלימודים לתואר ראשון
ב'0861110701מבוא לשפת הקולנועד"ר דובדבני שמוליק
שיעורג16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
•בנוסף שיעור מתקדם משנים ב'/ג':
לימודי MA קולנוע וטלוויזיה
סמינריונים מתודולוגיים
אב0851988401קולוקוויום מחלקתיד"ר חגין בועז
סמינרג18:0020:00ג206מכסיקו1
סמינריון מתודולוגי
שנה א'
א'0851987401מחקרים עכשווים בקולנוע טלוויזיה ומדיהד"ר חגין בועז
סמינרד14:0018:00ג206מכסיקו4
• מדי שנה יוצע סמינר מתודולוגי שונה
• חובה לקחת לפחות אחד מהם
קורסי חובה שנה ב'
א'0851981001סמינריון מחקריפרופ' זנגר ענת
סמינרה10:0014:00א119מכסיקו4
• סמינר חובה לתלמידי שנה ב' במסלול כתיבת תזה ודוקטורט
סמינריונים לבחירה
•פתוח לתלמידי תואר ראשון מצטיינים בעלי ציון ממוצע מעל 85
• דרישת קדם מבע קולנועי ופרו"ס תיאוריות קולנועית עכשווית
•באישור המרצה ועל בסיס מקום פנוי
א'0851982201זיכרון גורלי :קולנוע וטראומהפרופ' יוסף רז
סמינרב10:0016:00117מכסיקו4
א'0851987601שקרים אמיתיים:החמקמקות של האמת הדוקומנטריתד"ר דובדבני שמוליק
סמינרה16:0020:00117מכסיקו4
א'0851988901אין דבר כזה יחסים מיניים: פסיכואנליזה וקולנועדר' אלפנדרי עידית
סמינרד10:0014:00א119מכסיקו4
א'0851989101The American Modern Horror Film, 1960-1978prof Adam Lowenstein
סמינרב16:0020:00119מכסיקו2
א'0851989101The American Modern Horror Film, 1960-1978prof Adam Lowenstein
סמינרג14:0018:00209מכסיקו2
• הסמינר באנגלית ייתקיים בתאריכים 24.12.18- 4.1.19
•אסיסטנט: שלמה עוזיאל
• הסמינר ינתן באנגלית ניתן להגיש עבודות בעברית
•מתקיים באופן מרוכז פעמיים בשבוע במשך חודש
ב'0851989001קולנוע וטכנולוגיהד"ר חגין בועז
סמינרה16:0018:00א117מכסיקו2
ב'0851988701מורכבות נרטיביתפרופ' בן שאול ניצן
סמינרד14:0018:00א119מכסיקו4
ב'0851989201שיח ההיסטוריה בקולנוע ובטלוויזיה בארה"ב ובישראל :דיון משווהד"ר טלמון מירי
סמינרג12:0016:00211מכסיקו4
ב'0851989401אמפתיה והיטמעות בקולנוע ובמדיה דיגיטליתד"ר רז גל
סמינרב14:0018:00א117מכסיקו4
ב'0851988601פמיניזם וקוויר כאן ועכשיו: מגדר, מיניות וקולנועפרופ' יוסף רז
סמינרא10:0016:00117מכסיקו4
ב'0851988501כתב עת: גחליליות - העבר שעוד לא היה -היסטוריוגרפיה ומדע בדיופרופ' זנגר ענת
סמינרה10:0014:00119מכסיקו4
• יעל מזור הפקה ועורכת שותפה- גליון 3
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>