קורסים תואר ראשון - תולדות האמנות - תשע"ח

תשע"ח

-סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
לימודי התואר הראשון
----------------------------------------------------
שיעורים פנוראמיים
א'0821190001אמנות על ציר הזמן א': העת העתיקה-ממצרים ועד סוף ימי הבינייםד"ר ברטל רננה
ד"ר שדה נאוה
ד"ר יעל יונג
פרופ' פינקוס אסף
ד"ר פישר מתי
שיעורא16:0018:0001קיקואין2
ב'0821190201אמנות על ציר הזמן ב': מהרנסנס ועד לאמנות המודרניתד"ר ספי הנדלר
ד"ר הגר נעמי
ד"ר צ'ולקמן תמר
ד"ר מיימון ורד
ד"ר שוסטרמן רבקה
שיעורא16:0018:0001קיקואין2
שיעורי ליבה (מבוא)
**אין להרשם לקורס שמספרו זהה לקורס שכבר נלמד
א'0821152801מבוא לאמנות מודרנית: אמנות האוונגרדד"ר לוריא-חיון עדי
שיעורא10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0821100501מבוא לאמנות קלאסית: מבוא לאמנות יווניתד"ר שדה נאוה
שיעורד10:0012:0001קיקואין2
א'0821143201מבוא לאמנות הרנסנס: על הציור: אמנות ותאוריה ברנסנסד"ר צ'ולקמן תמר
שיעורג14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0821133101מבוא לאמנות עמי האסלאם: הראשיתד"ר אריה קפיטיקין
שיעורא14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0821162001מבוא לאמנות ישראלית: סוגיות נבחרות באמנות ישראליתד"ר שבי אורלי
שיעורב14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0821172001מבוא לאמנות גלובלית:תרבות חזותית,קולוניאליזם וגלובליזציה באסד"ר אילת זהר
שיעורד14:0016:0001קיקואין2
א'0821130601מבוא לאמנות ימי הביניים: דימויי פולחן, משלהי העת העתיקה ועדפרופ' פינקוס אסף
שיעורב12:0014:0001קיקואין2
א'0821100901מבוא לאמנות קלאסית: המיתולוגיה באמנות - קורס חתךד"ר יעל יונג
שיעורב18:0020:00א206מכסיקו2
ב'0821113101מבוא לאמנות קלאסית : רומא ויהודה, מרכז ושוליים באמנות הרומיתד"ר פישר מתי
שיעורג14:0016:00209מכסיקו2
ב'0821134101מבוא לאמנות עמי האסלאם: התפארתד"ר אריה קפיטיקין
שיעורא14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0821143001מבוא לאמנות הרנסנס: ממיכלאנג'לו עד קרוואג'יו: האמנות האיטלקיד"ר ספי הנדלר
שיעורג10:0012:0001קיקואין2
ב'0821131201מבוא לימי הביניים בשיאם: אמנות בתום האלף - רומנסק וגותיקהפרופ' פינקוס אסף
שיעורד14:0016:0001קיקואין2
ב'0821143101מבוא לאמנות הרנסנס: אמנות חדשה מציאות ישנה: משחק הראליזם ברד"ר צ'ולקמן תמר
שיעורג16:0018:00א206מכסיקו2
ב'0821162201מבוא לאמנות עכשוויתד"ר מיימון ורד
שיעורב10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0821131401מבוא לאמנות ימי הביניים: הנרטיב הנוצרי באמנות-טקסט ודימוי (קד"ר ברטל רננה
שיעורה10:0012:0001קיקואין2
ב'0821150901מבוא לאמנות מודרנית: אמנות המאה ה-19ד"ר שוסטרמן רבקה
שיעורג12:0014:0001קיקואין2
תרגיל בשפת האמנות (3 קבוצות מקבילות)
א'0821171001שפת האמנות החזותית-התבוננות וניתוחד"ר שדה נאוה
תרגילד12:0014:00א117מכסיקו2
ב'0821171002שפת האמנות החזותית - התבוננות וניתוחד"ר ארונוב איגור
תרגילד12:0014:00200מכסיקו2
ב'0821171003שפת האמנות החזותית: חלל וזמן, חומריות וחזותיותד"ר אילת זהר
תרגילד14:0016:00200מכסיקו2
תרגיל ביסודות הכתיבה האקדמית (3 קבוצות מקבילות)
א'0821171101יסודות הכתיבה האקדמית: "העט היא לשון המחשבה"ד"ר צ'ולקמן תמר
תרגילג12:0014:00200מכסיקו2
ב'0821171102יסודות הכתיבה האקדמיתד"ר ברטל רננה
תרגילה12:0014:00212מכסיקו2
ב'0821171103יסודות הכתיבה האקדמיתד"ר ברטל רננה
תרגילא10:0012:00200מכסיקו2
תרגילי קריאה העת העתיקה***
•*אחת לשבועיים לסירוגין
א'0821180101תרגיל קריאה / העת העתיקהגב' אורלי עמית
תרגילג10:0012:00200מכסיקו1
א'0821180102תרגיל קריאה / העת העתיקהגב' אורלי עמית
תרגילג10:0012:00200מכסיקו1
תרגילי קריאה/ העת החדשה***
•*אחת לשבועיים לסירוגין
ב'0821180203תרגיל קריאה העת החדשהגב' גלעד איריס
תרגילה14:0016:0002קיקואין1
ב'0821180204תרגיל קריאה העת החדשהגב' גלעד איריס
תרגילה14:0016:0002קיקואין1
שיעורי בחירה
א'0821600901נשים קוראות, כותבות ומאיירות בימי הבינייםד"ר ברטל רננה
שיעורב10:0012:00213מכסיקו2
א'0821645401סיפורים גותיים: זהות ורגש ופנטזיה בגרמניה של ימי-הבינייםפרופ' פינקוס אסף
שיעורד14:0016:00209מכסיקו2
א'0821600101סמלי עושר ויוקרה בעולם היווני והרומי: מסתורי הגמות ואבני החןד"ר עדית שגיב
שיעורא12:0014:00213מכסיקו2
א'0821604601פטרונות נשים ודימויי נשים באסלאם הטרום מודרניד"ר הגר נעמי
שיעורד18:0020:00211מכסיקו2
א'0821602201לבד(ויחד)בברלין:מוזיאון הבודה והגמלדה-גלריי,מבט על אוספי הרנד"ר ספי הנדלר
שיעורה08:0010:00200מכסיקו2
•*שיעור ייעודי לתלמידי מסלול המצטיינים וחד-חוגי
•*תנאי קדם לשיעור: מבוא לאמנות הרנסנס
א'0821665301האמנות בפירנצה 1400-1600: בין רפובליקה לדוכסותד"ר בלס גולדה
שיעורג12:0014:00א206מכסיקו2
א'0821668001ההיסטוריה של הצילום במאה ה-19ד"ר שבי אורלי
שיעורב16:0018:0001קיקואין2
א'0821680301סטודיו חומרים וטכניקותגב' אפרת גל נור
סדנהג08:0012:00 4
•*סדנה ייעודית לתלמידי מסלול המצטיינים
א'0821621301עת לכל חפץ במצרים ובמזרח הקדום-סדנה ארכיאולוגית במוזיאון ישרגב' שירלי בן-דור אבין
סדנהה12:0014:00ג206מכסיקו2
•*סדנה ייעודית לתלמידי מסלול המצטיינים וחד-חוגי
א'0821601301פוסט-אימפרסיוניזם, קוביזם, סוריאליזם, ואקספרסיוניזם במצריםדר' קרן צדפי
שיעורג16:0018:00120מכסיקו2
א'0821656501זכרון, זהות ומגדר: אמנות עכשווית באסיה (1945-2017)ד"ר אילת זהר
שיעורד16:0018:00א206מכסיקו2
א'0608100301תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרניתד"ר טל דקל
שיעורה14:0016:00001ווב
א'0672153101מיתוס, אמנות ותעמולה ברומא העתיקהד"ר רבקה גרשט
שיעורד16:0018:00282גילמן
א'0671123801טקסט ותמונה - מוסד המלוכה במזרח הקדום וייצוגיו הטקסטואליים וד"ר אמיר גילן
שיעורג14:0016:00282גילמן0
א'0687248101סוגיות באמנות יפןד"ר שלמית בג'רנו
שיעורה10:0012:00281גילמן
ב'0821668301Post War: Art after the Atomic Bomb, 1945-1969ד"ר רייצ'ל פרי
שיעורה14:0016:00א206מכסיקו2
ב'0821645501בדרך לגן העדן: מוות וקבורה בארכיטקטורה המוגוליתד"ר הגר נעמי
שיעורד18:0020:00213מכסיקו2
ב'0821603401ארוטיקה ומיניות באמנות האסלאמיתדר' קרן צדפי
שיעורג14:0016:00212מכסיקו2
ב'0821612501לבוש ועירום באמנות יוון ורומא: ייצוגים של זהויותד"ר יעל יונג
שיעורג16:0018:00120מכסיקו2
ב'0821646401אמנות ימי-הביניים בעידן הטכנולוגיה הדיגיטלית-סדנה לכלי מחקרד"ר קשמן אנסטסיה
סדנהג12:0014:00200מכסיקו2
ב'0821668101צילום עכשוויד"ר מיימון ורד
שיעורב14:0016:00א206מכסיקו2
ב'0821669001ההיסטוריה של הצילום במאה ה-20ד"ר שבי אורלי
שיעורב18:0020:00א206מכסיקו2
ב'0821635901הגבולות המשתנים של המדיום האמנותי והשלכותיו על האמנות החזותיד"ר מירה בנאי
שיעורד16:0018:0001קיקואין2
ב'0821668601הרס הדימוי: איקונוקלזם מימה"ב לדאע"שד"ר עינת קלפטר
שיעורג18:0020:00213מכסיקו2
•*דרישת קדם: מבוא לימי הביניים
ב'0821665901גופניות ומיניות ביצירתו של פיטר פול רובנסד"ר שרה בנינגה
שיעורד12:0014:00212מכסיקו2
ב'0821664401כיתת אמנית: איזה סוג טקסט רוחש, מתרחש ליד עבודתי?גב' נועה צדקה
שיעורא10:0012:00211מכסיקו2
•*שיעור ייעודי לתלמידי מסלול המצטיינים וחד-חוגי
ב'0821662101צילום משחק ופרפורמטיביות: היבטים פוליטייםד"ר קלורמן-עראקי נעמה
שיעורג10:0012:00209מכסיקו
ב'0821643201ראשים מדברים: ברניני ואמנות הפורטרט המפוסלד"ר ספי הנדלר
שיעורב16:0018:00א206מכסיקו
ב'0821667301הקובייה הלבנה ואקטיביזם קהילתי - סדנה למעורבות חברתיתד"ר רונה סלע
סדנהד10:0012:00200מכסיקו2
•*סדנה ייעודית לתלמידי מסלול המצטיינים
ב'0672154501השירה האפית ביוון וברומאפרופ' אנדריאה רוטשטיין
שיעורד16:0018:00361גילמן
ב'0687246401מנגה ואנימה: בין המקומי לגלובלי בקומיקס ובאנימציה של יפןד"ר רז גרינברג
שיעורא12:0014:00279גילמן
ב'0671246301מבוא לאמנות חזותית בדרום הלבנט: 5,000 - 300 לפני הספירהד"ר עדו קוך
שיעורא12:0014:00277גילמן
סמינרים מתודולוגיים (פרו"ס) 3 קבוצות מקבילות
א'0821218701אמנות ותאוריהד"ר לוריא-חיון עדי
פרו"סא14:0018:00200מכסיקו4
א'0821218702אמנות ותאוריהד"ר ברטל רננה
פרו"סד08:0012:00200מכסיקו4
ב'0821218703אמנות ותאוריהד"ר שבי אורלי
פרו"סב14:0018:00200מכסיקו4
סמינרים
א'0821368401חוד לי חידה-אמנות האמבלמה בעת החדשה המוקדמתד"ר צ'ולקמן תמר
סמינרד16:0020:00200מכסיקו4
א'0821371301אמנות ואידיאולוגיה במודרניזם של המאה ה-20ד"ר ארונוב איגור
סמינרד12:0016:00200מכסיקו4
א'0821312301כנסיית הקבר בין עבר, הווה ונצחד"ר קשמן אנסטסיה
סמינרא12:0016:00ג206מכסיקו4
ב'0821373701מחשבות על צילום: ארכיון, עדות, זהותד"ר מיימון ורד
סמינרה16:0020:00200מכסיקו4
ב'0821380001מקדתרלת נוטרדאם למוזיאון הלובר - סמינר יישומיד"ר ספי הנדלר
פרופ' פינקוס אסף
סמינרד16:0020:00212מכסיקו4
•*סמינר ייעודי לתלמידי מסלול המצטיינים בלבד
•*תנאי קדם לסמינר הייעודי: 08211312 ו-08211430
ב'0821343401מיסטריה: משחק חברתי או נשגב אלוהי? סוגיות בניתוח פסיפס וציורד"ר שדה נאוה
סמינרב10:0014:00ג206מכסיקו4
ב'0821359001תל אביב בציור הישראליד"ר שוסטרמן רבקה
סמינרה10:0014:00213מכסיקו4
ב'0821380201פרקטיקות של צפייה באמנות: ביקור בגלריות ובמוזיאוניםד"ר שבי אורלי
סמינרג10:0014:00212מכסיקו4
•*סמינר ייעודי לתלמידי מסלול המצטיינים והחד-חוגי
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>