קורסים תואר ראשון - תולדות האמנות - תשע"ז

תשע"זסמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
לימודי התואר הראשון
----------------------------------------------------
שיעורים פנוראמיים
א'0821190001אמנות על ציר הזמן א': העת העתיקה - ממצרים ועד סוף ימי הבינייד"ר אריה קפיטיקין
ד"ר ברטל רננה
שיעורא16:0018:0001קיקואין2
א'0821190001אמנות על ציר הזמן א': העת העתיקה - ממצרים ועד סוף ימי הבינייד"ר פישר מתי
שיעורא16:0018:0001קיקואין
ב'0821190201אמנות על ציר הזמן ב': מהרנסנס ועד לאמנות המודרניתד"ר צ'ולקמן תמר
ד"ר ספי הנדלר
שיעורא16:0018:0001קיקואין2
ב'0821190201אמנות על ציר הזמן ב': מהרנסנס ועד לאמנות המודרניתד"ר הגר נעמי
ד"ר לוריא-חיון עדי
שיעורא16:0018:0001קיקואין
שיעורי ליבה (מבוא)
**אין להרשם לקורס שמספרו זהה לקורס שכבר נלמד
א'0821100501מבוא לאמנות קלאסית: אמנות הלניסטית ואמנות יוונית קלאסיתד"ר מיכאלי טלילה
שיעורא10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0821130601מבוא לאמנות ימי הביניים: בין מסורת, שינוי ותחייה: אמנות ימיד"ר פישהוף גיל
שיעורד10:0012:0001קיקואין2
א'0821133101מבוא לאמנות עמי האסלאם: הראשיתד"ר אריה קפיטיקין
שיעורג14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0821143201מבוא לאמנות הרנסנס: על הציור: אמנות ותאוריה ברנסנסד"ר צ'ולקמן תמר
שיעורא14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0821150901מבוא לאמנות מודרנית: אמנות המאה ה-19ד"ר שוסטרמן רבקה
שיעורה12:0014:0001קיקואין2
א'0821162001מבוא לאמנות ישראלית: סוגיות נבחרות באמנות ישראליתד"ר שבי אורלי
שיעורב14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0821172001מבוא לאמנות גלובאלית: תרבות חזותית, קולוניאליזם וגלובליזציהד"ר אילת זהר
שיעורד14:0016:00א206מכסיקו2
ב'0821113101מבוא לאמנות קלאסית : רומא ויהודה, מרכז ושוליים באמנות הרומיתד"ר פישר מתי
שיעורב16:0018:00א206מכסיקו2
ב'0821131201מבוא לאמנות ימי הביניים בשיאם: אמנות בתום האלף; רומנסק וגותיפרופ' פינקוס אסף
שיעורב14:0016:00א206מכסיקו2
ב'0821100901מבוא לאמנות קלאסית: המיתולוגיה באמנות (קורס חתך)ד"ר מיכאלי טלילה
שיעורא10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0821152801מבוא לאמנות מודרנית: אמנות מסוף המאה ה-19 ועד אמצע המאה ה-20ד"ר לוריא-חיון עדי
שיעורה10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0821134101מבוא לאמנות עמי האסלאם: התפארתד"ר אריה קפיטיקין
שיעורג14:0016:0001קיקואין2
ב'0821143101מבוא לאמנות הרנסנס: אמנות חדשה מציאות ישנה: משחק הראליזם ברד"ר צ'ולקמן תמר
שיעורא14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0821143001מבוא לאמנות הרנסנס: ממיכלאנג'לו עד קרוואג'יו: האמנות האיטלקיד"ר ספי הנדלר
שיעורג10:0012:0001קיקואין2
ב'0821131401מבוא לאמנות ימי הביניים: הנרטיב הנוצרי באמנות-טקסט ודימוי (קד"ר ברטל רננה
שיעורב10:0012:0001קיקואין2
תרגיל בשפת האמנות (3 קבוצות מקבילות)
א'0821171001שפת האמנות החזותית-התבוננות וניתוחד"ר שדה נאוה
תרגילד18:0020:00ג206מכסיקו2
ב'0821171002שפת האמנות החזותית - התבוננות וניתוחד"ר ארונוב איגור
תרגילד12:0014:00212מכסיקו2
ב'0821171003שפת האמנות החזותית-התבוננות וניתוחד"ר שדה נאוה
תרגילא12:0014:00ג206מכסיקו2
תרגיל ביסודות הכתיבה האקדמית (3 קבוצות מקבילות)
א'0821171101יסודות הכתיבה האקדמית: "העט היא לשון המחשבה"ד"ר צ'ולקמן תמר
תרגילא12:0014:00ג206מכסיקו2
ב'0821171102יסודות הכתיבה האקדמיתד"ר ברטל רננה
תרגילב12:0014:00200מכסיקו2
ב'0821171103יסודות הכתיבה האקדמיתד"ר מיכאלי טלילה
תרגילג10:0012:00200מכסיקו2
תרגילי קריאה העת העתיקה***
•*אחת לשבועיים לסירוגין
א'0821180101תרגיל קריאה / העת העתיקהד"ר עדית שגיב
תרגילג10:0012:00ג206מכסיקו1
א'0821180102תרגיל קריאה / העת העתיקהד"ר עדית שגיב
תרגילג10:0012:00ג206מכסיקו1
תרגילי קריאה/ העת החדשה***
•*אחת לשבועיים לסירוגין
ב'0821180203תרגיל קריאה העת החדשהגב' גלעד איריס
תרגילה12:0014:00212מכסיקו1
ב'0821180204תרגיל קריאה העת החדשהגב' גלעד איריס
תרגילה12:0014:00212מכסיקו1
שיעורי בחירה
א'0821601201מיתוסים בשולי המיתוסים ביוון וברומאד"ר מיכאלי טלילה
שיעורא12:0014:00213מכסיקו2
א'0821604501סדנת מקורות עתיקיםד"ר מיכאלי טלילה
ס'ב10:0012:00200מכסיקו2
א'0821653901האמנות הרומנסקית באירופה: לידה, תחייה והמצאהד"ר פישהוף גיל
שיעורד12:0014:00א206מכסיקו2
א'0821639401ארמונות בעידן האימפריות המוסלמיות: מבט משווה (איראן, הודו והד"ר הגר נעמי
שיעורב16:0018:0001קיקואין2
א'0821602001רנסנס קליפורני: על הולדת אוסף ומוזיאון הגטיד"ר ספי הנדלר
שיעורה08:0010:00200מכסיקו2
•*שיעור ייעודי לתלמידי מסלול המצטיינים וחד-חוגי
•*תנאי קדם לשיעור רנסנס קליפורני: מבוא לאמנות הרנסנס
א'0821643901הארמון והווילה: אדריכלות ועיטור ברנסנס האיטלקיד"ר בלס גולדה
שיעורה10:0012:0001קיקואין2
א'0821601601צבעי מים באמנות ישראליתד"ר שוסטרמן רבקה
שיעורג12:0014:00א206מכסיקו2
א'0821680301שיעור במקצועות האמנות: חומרים וטכניקותגב' אפרת גל נור
סדנהג08:0012:00 4
•*סדנה ייעודית לתלמידי מסלול המצטיינים והמסלול החד חוגי
א'0821661601צילום ואקטיביזם חברתיד"ר קלורמן-עראקי נעמה
שיעורב12:0014:00211מכסיקו2
א'0821619001כתת אמן: אמת ושקרים אחרים, 24 פעמים בשניהמר עברון ניר
שיעורה16:0018:00213מכסיקו2
•*שיעור ייעודי לתלמידי מסלול המצטיינים ולתלמידי המסלול החד
א'0608100301תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרניתד"ר דקל טל
שיעורה10:0012:00282גילמן
ב'0821606501האדס ואליזיום- אמנות קבורה בעולם העתיקד"ר מיכאלי טלילה
שיעורא12:0014:00211מכסיקו2
ב'0821606001פסיכה וסומא: "הגוף הפוליטי" בעולם הקלאסי ובאמנות ישראלית עכשד"ר שדה נאוה
שיעורד18:0020:00213מכסיקו2
ב'0821604001אוריינטליזם, קולוניאליזם וארכיטקטורה: קהיר כנרטיב בתקופה המודר' קרן צדפי
שיעורג16:0018:00208מכסיקו2
ב'0821601501הקרבה, דם וקדושה: אמנות שיעיתד"ר הגר נעמי
שיעורב18:0020:00א206מכסיקו2
ב'0821605001האמנות ככלי תעמולה ברומא בתקופת הרנסנס והבארוקד"ר בלס גולדה
שיעורה12:0014:0001קיקואין2
ב'0821605501פיסול בריטי במאה ה-20ד"ר שוסטרמן רבקה
שיעורג08:0010:00211מכסיקו2
ב'0821669401אמנות וסאונדד"ר לוריא-חיון עדי
שיעורב12:0014:00א206מכסיקו2
ב'0821609001מוזיאולוגיה: שדה האמנות בישראלד"ר מירה בנאי
שיעורד16:0018:0001קיקואין2
ב'0821601701מהפכות, מלחמות וקטסטרופות באמנות מאה ה-19גב' מאיר תמר
שיעורד12:0014:0001קיקואין2
ב'0821607001צילום קולוניאלי ופוסט-קולוניאלי: צילום באסיה, צילום מאסיהד"ר אילת זהר
שיעורד14:0016:0001קיקואין2
ב'0821606101צילום, וידאו ואמנות חזותית פלסטינית עכשווית בזיקה לאמנות מהמד"ר רונה סלע
שיעורג18:0020:00213מכסיקו2
ב'0821600601אמנות עכשיו! מבט על אמנות בישראל בשנות ה80 ומהן לעבר ההווהד"ר יעל גילעת
שיעורא16:0018:00211מכסיקו2
ב'0821699901סדנה באמנות האסלאם במוזיאוןד"ר אריה קפיטיקין
סדנהא12:0014:00א117מכסיקו
• שיעור ייעודי לתלמידי מסלול המצטיינים
•תנאי קדם:מבוא לאמנות האסלאם-הראשית ומבוא לאמנות האסלאם-התפ
ב'0687246401מנגה ואנימה: בין המקומי לגלובלי בקומיקס ובאנימציה של יפןד"ר רז גרינברג
שיעורא16:0018:00279גילמן
ב'0687246901מנזרי זן,מדיטציה וציור ביפןד"ר גלית אבימן
שיעורה10:0012:00278גילמן
סמינרים מתודולוגיים (פרו"ס) 3 קבוצות מקבילות
א'0821218701אמנות ותאוריהד"ר ברטל רננה
פרו"סה10:0014:00ג206מכסיקו4
א'0821218702אמנות ותאוריהד"ר שבי אורלי
פרו"סג16:0020:00ג206מכסיקו4
ב'0821218703אמנות ותאוריהד"ר ברטל רננה
פרו"סה10:0014:00213מכסיקו4
סמינריונים
א'0821320001אספנות כפייתית - הסקרנות המלומדת במאות ה-16 וה-17 באירופהד"ר צ'ולקמן תמר
סמינרב16:0020:00200מכסיקו4
א'0821320101"האחר" באמנות המודרניתד"ר ארונוב איגור
סמינרד12:0016:00200מכסיקו4
א'0821321501ייצוגי גוף, מגדר, ומיניות ביפןד"ר אילת זהר
סמינרד16:0020:00200מכסיקו4
א'0821322001טראגי-קומי-סטירי: המחזות הקלאסיים והאמנות החזותיתד"ר פישר מתי
סמינרב12:0016:00א119מכסיקו4
ב'0821380201פרקטיקות של צפייה באמנות: ביקור בגלריות ומוזיאוניםד"ר שבי אורלי
סמינרג10:0014:00213מכסיקו4
•*סמינר ייעודי לתלמידי מסלול המצטיינים והחד-חוגי
ב'0821322501גיאוגרפיה קדושה, מסורת וחידוש: האמנות הנוצרית בירושלים בימיד"ר פישהוף גיל
סמינרה14:0018:00200מכסיקו4
ב'0821323001הגירה ואמנות בישראל - סוגיות של מגדר וזהות בעידן של גלובליזצד"ר דקל טל
סמינרג16:0020:00200מכסיקו4
ב'0821380001מקדתרלת נוטרדאם למוזיאון הלובר - סמינר יישומיד"ר ספי הנדלר
סמינרב16:0020:0002קיקואין4
•*סמינר ייעודי לתלמידי מסלול המצטיינים בלבד
•*תנאי קדם לסמינר הייעודי: 08211312 ו-08211430
ב'0821324001דימויים מפליליםדר' מעין אמיר
סמינרב08:0012:00200מכסיקו4
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>