קורסים תואר ראשון - תולדות האמנות - תשע"ו

תשע"ו

-סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
לימודי התואר הראשון
----------------------------------------------------
שיעורים פנוראמיים
א'0821190001אמנות על ציר הזמן א'מורי החוג
שיעורא16:0018:0001קיקואין2
ב'0821190201אמנות על ציר הזמן ב'מורי החוג
שיעורא16:0018:0001קיקואין
שיעורי ליבה (מבוא)
**אין להרשם לקורס שמספרו זהה למספר קורס שכבר נלמד בעבר
א'0821100501מבוא לאמנות קלאסית: אמנות יוונית ואמנות הלניסטיתד"ר מיכאלי טלילה
שיעורא10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0821113101מבוא לאמנות קלאסית: האימפריה הרומית והפרובינקיה יהודה: מרכזד"ר פישר מתי
שיעורב14:0016:00א206מכסיקו2
א'0821100901המיתולוגיה באמנות (קורס חתך)ד"ר מיכאלי טלילה
שיעורג14:0016:0001קיקואין2
א'0821130601מבוא לאמנות ימי הביניים המוקדמים: דימויי פולחןפרופ' פינקוס אסף
שיעורד10:0012:0001קיקואין2
ב'0821131201מבוא לאמנות ימי הביניים בשיאם: אמנות בזמן האלף; רומנסק וגותיפרופ' פינקוס אסף
שיעורד10:0012:00א206מכסיקו2
ב'0821131401הנרטיב הנוצרי באמנות-טקסט ודימוי (קורס חתך)ד"ר פישהוף גיל
שיעורד12:0014:00212מכסיקו2
א'0821133101מבוא לאמנות האסלאם: מבוא כללי לאמנות עמי-האסלאםד"ר אריה קפיטיקין
שיעורג14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0821134101מבוא לאמנות האסלאם: הדמות באמנות האסלאם: מהנביא מוחמד ועד הטד"ר אריה קפיטיקין
שיעורג16:0018:0001קיקואין2
א'0821143001מבוא לאמנות הרנסנס: ממיכלאנג'לו עד קרוואג'יו: האמנות האיטלקיד"ר ספי הנדלר
שיעורד14:0016:0001קיקואין2
ב'0821143101אמנות חדשה מציאות ישנה: משחק הראליזם ברנסנס הצפוניד"ר צ'ולקמן תמר
שיעורא14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0821143201על הציור: אמנות ותאוריה ברנסנסד"ר צ'ולקמן תמר
שיעורא14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0821150901מבוא לאמנות מודרנית: אמנות המאה ה-19ד"ר שוסטרמן רבקה
שיעורה10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0821152801מבוא לאמנות מודרנית: מודרניזם ואוונגארדד"ר לוריא-חיון עדי
שיעורה10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0821162001מבוא לאמנות ישראלית: סוגיות נבחרות באמנות ישראליתד"ר שבי אורלי
שיעורב14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0821162201***מבוא לאמנות עכשוויתד"ר מיימון ורד
שיעורב10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
•תנאי קדם: מבוא למודרנית המאה ה-20 08211528
א'0821172001מבוא לאמנות גלובאלית: תרבות חזותית, קולוניאליזםד"ר זהר אילת
שיעורד12:0014:00א206מכסיקו2
תרגיל בשפת האמנות (3 קבוצות מקבילות)
ב'0821171001שפת האמנות החזותית-התבוננות וניתוחגב' שלום גילי
תרגילג08:0010:00200מכסיקו2
ב'0821171002שפת האמנות החזותית-התבוננות וניתוחד"ר אריה קפיטיקין
תרגילה12:0014:00212מכסיקו2
א'0821171004שפת האמנות החזותית - התבוננות וניתוחד"ר ספי הנדלר
תרגילד10:0012:00200מכסיקו2
תרגיל ביסודות הכתיבה האקדמית (3 קבוצות מקבילות)
א'0821171103יסודות הכתיבה האקדמיתד"ר מיכאלי טלילה
תרגילג12:0014:00120מכסיקו2
א'0821171101יסודות הכתיבה האקדמיתד"ר מיכאלי טלילה
תרגילב12:0014:00211מכסיקו2
ב'0821171102יסודות הכתיבה האקדמיתד"ר ברטל רננה
תרגילד12:0014:00208מכסיקו2
תרגילי קריאה העת העתיקה***
•*אחת לשבועיים לסירוגין
א'0821180101תרגיל קריאה / העת העתיקהגב' שלום גילי
תרגילב08:0010:0002קיקואין2
א'0821180102תרגיל קריאה/העת העתיקהגב' שלום גילי
תרגילג08:0010:00ג206מכסיקו2
א'0821180103תרגיל קריאה/העת העתיקהגב' שלום גילי
תרגילא12:0014:00208מכסיקו2
תרגילי קריאה/ העת החדשה***
•*אחת לשבועיים לסירוגין
ב'0821180203תרגיל קריאה העת החדשהד"ר קלורמן-עראקי נעמה
תרגילה14:0016:0001קיקואין2
ב'0821180204תרגיל קריאה העת החדשהד"ר קלורמן-עראקי נעמה
תרגילה14:0016:0001קיקואין2
שיעורים
א'0821616501האמנות בעולם האגאיד"ר מיכאלי טלילה
שיעורא12:0014:00213מכסיקו2
א'0821616601האמנות ההלניסטית: "מרכז" ו"פריפריהד"ר מיכאלי טלילה
שיעורג10:0012:00208מכסיקו2
א'0821514501ונוס ודיוניסוס בציור ובפסיפס הרומיד"ר שדה נאוה
שיעורד18:0020:00120מכסיקו2
ב'0821625101* ימי הביניים במוזיאון*ד"ר ברטל רננה
שיעורד08:0010:00200מכסיקו2
קורס ייעודי למצטיינים; תנאי קדם: ציון 80 לפחות במבוא לימה"ב
ב'0821620901מלחמה הקדושה, ממלכה חדשה: האמנות והאדריכלות בממלכת ירושלים הד"ר פישהוף גיל
שיעורד10:0012:00212מכסיקו2
א'0821638701גברים וגבריות באמנות האסלאםד"ר הגר נעמי
שיעורב16:0018:00208מכסיקו2
ב'0821638801השושלת המוגולית בהודו: ארכיטקטורה, ציור ותעמולהד"ר הגר נעמי
שיעורב16:0018:00208מכסיקו2
ב'0821633301מודרניות קולוניאלית, קוסמופוליטיות והקריקטורה בעולם הערבי: מגב' קרן צדפי
שיעורג10:0012:00208מכסיקו2
א'0821601101אמונה וכפירה וביטויין באמנות הרנסנסד"ר בלס גולדה
שיעורה10:0012:0001קיקואין2
ב'0821601001מחזורי אמנות היסטוריים-ביוגרפיים ברנסנס האיטלקיד"ר בלס גולדה
שיעורה10:0012:0001קיקואין2
ב'0821675901כמיהה למציאות: ריאליזם, אימפרסיוניזם, היפר-ריאליזםד"ר ארונוב איגור
שיעורד12:0014:0001קיקואין2
ב'0821617001בכחנליה: היבטים קלאסיים באמנות ישראלית עכשוויתד"ר שדה נאוה
שיעורד18:0020:00213מכסיקו2
ב'0821699101ההדפס באמנות הישראליתד"ר שוסטרמן רבקה
שיעורג10:0012:00209מכסיקו2
א'0821656101לקראת אקוסטיקת יחסים*ד"ר לוריא-חיון עדי
שיעורג18:0020:00200מכסיקו2
* קורס ייעודי למצטיינים; תנאי קדם: מבוא לאמנות מודרנית או עכ
ב'0821644401כתת אמן: מעברלחוקגב' מעין אמיר
גב' רותי סלע
שיעורא10:0012:00200מכסיקו2
ב'0821623201וידיאו וצילום בישראלד"ר מיימון ורד
שיעורב14:0016:00120מכסיקו2
א'0821670301תולדות הצילום המקומי - היהודי והערבי- מסוף המאה ה-19 עד סוףד"ר סלע רונה
שיעורג18:0020:00213מכסיקו2
א'0821664501צילום דוקומנטרי ופוטו ז'ורנליזם בארה"בד"ר איילת כרמי
שיעורג10:0012:00213מכסיקו2
ב'0821666601אמנים, אספנים פטרונות וכלכלה בתרבות המערבית מ1945 ועד היוםד"ר מירה בנאי
שיעורד16:0018:0001קיקואין2
ב'0821661001טראומת התבוסה וכלכלת הבועה: אמנות עכשווית ביפן, 1945-2015ד"ר זהר אילת
שיעורד14:0016:0001קיקואין2
ב'0662116201התיאוריה והפילוסופיה של הצילום המודרניד"ר חיים דעואל לוסקי
שיעורב12:0014:00326גילמן
א'0821668001ההיסטוריה של הצילום במאה ה-19ד"ר שבי אורלי
שיעורב16:0018:00120מכסיקו2
ב'0821669001ההיסטוריה של הצילום במאה ה-20ד"ר שבי אורלי
שיעורב14:0016:00212מכסיקו2
ב'0821667001לכתוב על אמנות: יחסי החזותי והמילולי, תיווך הארה וביקורתד"ר סמדר שפי
שיעורב10:0012:00211מכסיקו2
ב'0821676701סדנת דיגיטציה: אמנות הוידאו הישראלית משנות ה-70ד"ר שחר כסלו
שיעורג14:0016:00200מכסיקו2
סמינרים מתודולוגיים (פרו"ס) 3 קבוצות מקבילות
א'0821218704אמנות ותאוריהד"ר ברטל רננה
פרו"סג10:0014:00200מכסיקו4
ב'0821218702אמנות ותאוריהד"ר לוריא-חיון עדי
פרו"סד10:0014:00200מכסיקו4
א'0821218705אמנות ותיאוריהד"ר מיימון ורד
פרו"סה12:0016:00200מכסיקו4
סמינריונים
ב'0821314001דיוקן, זהות, אופיד"ר פישר מתי
סמינרא16:0020:00200מכסיקו4
ב'0821380001מקתדרלת נוטרדאם למוזיאון הלובר: סמינר יישמונ בפריזפרופ' פינקוס אסף
סמינרב16:0020:00200מכסיקו4
•סמינר ייעודי לתלמידי חד-חוגי בלבד
א'0821313301הפטרון, תפישותיו ודימוייו באמנות הרומנסקיתד"ר פישהוף גיל
סמינרג10:0014:00ג206מכסיקו4
ב'0821346501אמנות אנדלוסית (מוסלמית) בספרד בימי-הבינייםד"ר אריה קפיטיקין
סמינרה16:0020:00ג206מכסיקו4
א'0821346901המקום בו אירופה ניגמרת: האמנות בספרד בתקופת הרנסנס והבארוקד"ר צ'ולקמן תמר
סמינרב16:0020:00200מכסיקו4
א'0821365501אמנות אחוות הפרה-רפאליטים ותרבות וויקטוריאניתד"ר ארונוב איגור
סמינרד14:0018:00203דן-דוד4
א'0821365001סטודיו האמן בציור המודרניד"ר שוסטרמן רבקה
סמינרד10:0014:00201דן-דוד4
ב'0821374901האמנות בתחילת המאה ה-20ד"ר לוריא-חיון עדי
סמינרא16:0020:00ג206מכסיקו4
ב'0821380201***פרקטיקות של צפייה באמנות: ביקור בגלריות ומוזיאוניםד"ר שבי אורלי
סמינרג10:0014:00213מכסיקו4
•*סמינר ייעודי לתמידי חד-חוגי בלבד
ב'0821375001סימני דיו: קליגרפיה, ציור והגות: סין ויפןד"ר זהר אילת
סמינרד16:0020:00200מכסיקו4
לימודי התואר השני
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>