תואר ראשון - ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה - תשע"ח

תשע"ח

-סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
תשעח
שנה א'
מבואות - שנה א'
א'0851652901מבוא לתולדות הקולנוע-א'מר אינגבר נחמן
שיעורג10:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו4
• אסיסטנט גל נדלר
ב'0851653001מבוא לתולדות הקולנוע-ב'מר אינגבר נחמן
שיעורג10:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו4
• אסיסטנט גל נדלר
א'0851652401מבוא לתיאוריות קולנועיותד"ר חגין בועז
שיעורג16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0851654801מבע קולנועימר אינגבר נחמן
שיעורד12:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
• אסיסטנט גל נדלר
א'0851619001מבוא לקולנוע תיעודי [1]ד"ר דובדבני שמוליק
שיעורד10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0851621701יסודות בצילום ועריכהמר לרנר דן
שיעורה16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0851653101מבוא ללימודי טלוויזיהד"ר חרל"פ איתי
שיעורד12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0851618901מבוא לקולנוע בעידן הדיגיטליד"ר לנדסמן אוהד
שיעורד14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0851618901מבוא לקולנוע בעידן הדיגיטלי ( הקרנה)ד"ר לנדסמן אוהד
שיעורג14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו0
אב0851000501בקיאות בסרטים א'מר נדלר גל
קולוק'ה18:0021:00115 פאסטליכטמכסיקו1
ב'0851653901מבוא לתסריטאות [1]מר צפור אסף
שיעורד10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
• [1] על תלמידי דו חוגי חובה להשלים:
• או מבוא לקולנוע תיעודי או מבוא לתסריטאות.
•לתלמידי דו חוגי שישלימו את שניהם יחשב הקורס השני
• לקורס בחירה עיוני שנים ב' ג' מסגרת 600.
מבואות חובה מחוץ לחוג
אב0861121001תחנות בתרבות המערבד"ר אונגר הנריך
שיעורא12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו4
סדנאות מקצועיות מרוכזות ( ללא קרדיט אקדמי)
א'0851001201בטיחות כללית וחשמלסדנה
• להלן תאריכי סדנאות הבטיחות לתלמידי שנה א'
• חובה להשתתף בכל תאריכי הסדנה
• הסדנאות יתקיימו שבוע לפני תחילת הלימודים
16.10.17
•08:45-09:00 - התכנסות ורישום
•09:00-10:30 - הרמה נכונה
•10:45-12:15 - בטיחות בחשמל
•12:15-12:30 הפסקה
• 12:30-13:15 המשך בטיחות בחשמל
• 13:15-14:00- הפסקת צהריים
• 14:00-15:30 בטיחות בעבודה בגובה
17.10.17
•08:45-09:00 - התכנסות ורישום
•09:00-10:30 - בטיחות כללית, בטיחות אש,עבודה בצבע
•10:30-10:45 הפסקה
• 10:45-12:15 עזרה ראשונה והחייאה
• 12:15-13:00 הפסקת צהריים
• 13:100-14:30 המשך עזרה ראשונה והחייאה
•14:30-15:00 מבחן
א'0851151801סדנת צילוםמר גולדווסר תום
סדנהג14:0016:00ב122מכסיקו0
א'0851151802סדנת צילוםמר גולדווסר תום
סדנהג14:0016:00ב122מכסיקו0
א'0851151803סדנת צילוםמר גולדווסר תום
סדנהה14:0016:00א122מכסיקו0
א'0851151804סדנת צילוםמר גולדווסר תום
סדנהה14:0016:00א122מכסיקו0
א'0851151805סדנת צילוםמר גולדווסר תום
סדנהג18:0020:00ב122מכסיקו0
א'0851151806סדנת צילוםמר גולדווסר תום
סדנהג18:0020:00ב122מכסיקו0
•אחת לשבועיים
א'0851151901סדנת עריכהמר טבקמן חיים
סדנהג14:0016:00120מכסיקו0
א'0851151902סדנת עריכהמר טבקמן חיים
סדנהג14:0016:00120מכסיקו0
א'0851151903סדנת עריכהגב' עוזר איריס
סדנהה14:0016:00120מכסיקו0
א'0851151904סדנת עריכהגב' עוזר איריס
סדנהה14:0016:00120מכסיקו0
א'0851151905סדנת עריכהגב' עוזר איריס
סדנהג18:0020:00213מכסיקו0
א'0851151906סדנת עריכהגב' עוזר איריס
סדנהג18:0020:00213מכסיקו0
•אחת לשבועיים
סדנאות ייחודיות למסלול מדיה דיגיטלית
א'0851810001דו מימדמר שפירא איל
סדנהא14:0016:00208 מולטימדיהמכסיקו0
א'0851810002דו מימדמר שפירא איל
סדנהד10:0012:00208 מולטימדיהמכסיקו0
•בתאריכים: יפורסם
א'0851810201יסודות ביצירה דיגיטלית א'מר בן אריה אהוד
סדנהא10:0012:00213מכסיקו2
ב'0851810301יסודות ביצירה דיגיטלית ב'מר בן אריה אהוד
סדנהא10:0012:00119מכסיקו2
תרגילים - שנה א'
תרגיל בתיאוריות קולנועיות
א'0851652701תרגיל בתיאוריות קולנועיותמר רוזנבוים אביעד
תרגילא18:0020:00211מכסיקו2
א'0851652702תרגיל בתיאוריות קולנועיותמר עוזיאל שלמה
תרגילג14:0016:00209מכסיקו2
א'0851652703תרגיל בתיאוריות קולנועיותמר נהלוני מתן
תרגילד16:0018:00119מכסיקו2
א'0851652704תרגיל בתיאוריות קולנועיותגב' גזית אירית
תרגילג14:0016:00117מכסיקו2
א'0851652705תרגיל בתיאוריות קולנועיותגב' גלסטיאן דיאנה
תרגילא14:0016:00213מכסיקו2
א'0851652706תרגיל בתיאוריות קולנועיותמר נהלוני מתן
תרגילא14:0016:00א117מכסיקו2
א'0851652707תרגיל בתיאוריות קולנועיותגב' בקרמן אביטל
תרגילד16:0018:00120מכסיקו2
א'0851652708תרגיל בתיאוריות קולנועיותמר אלחנן גל
תרגילג14:0016:00211מכסיקו2
א'0851652709תרגיל בתיאוריות קולנועיותמר עוזיאל שלמה
תרגילא14:0016:00119מכסיקו2
א'0851652710תרגיל בתיאוריות קולנועיותמר ארבל יואב
תרגילג14:0016:00א117מכסיקו2
תרגיל במבע קולנועי 1
א'0851655101תרגיל במבע קולנועי 1מר פלדמן אופיר
תרגילא10:0012:00200מכסיקו2
א'0851655102תרגיל במבע קולנועי 1מר ברוך ירון
תרגילא10:0012:00119מכסיקו2
א'0851655103תרגיל במבע קולנועי 1מר קרבלניק משה
תרגילא16:0018:00213מכסיקו2
א'0851655104תרגיל במבע קולנועי 1מר פלדמן אופיר
תרגילה14:0016:00212מכסיקו2
א'0851655105תרגיל במבע קולנועי 1מר קרבלניק משה
תרגילא14:0016:00120מכסיקו2
א'0851655106תרגיל במבע קולנועי 1מר נדלר גל
תרגילג18:0020:00212מכסיקו2
א'0851655107תרגיל במבע קולנועי 1גב' פישר תומר
תרגילב14:0016:00200מכסיקו2
א'0851655108תרגיל במבע קולנועי 1מר נדלר גל
תרגילה10:0012:00211מכסיקו2
א'0851655109תרגיל במבע קולנועי 1מר קרבלניק משה
תרגילא10:0012:00212מכסיקו2
א'0851655110תרגיל במבע קולנועי 1מר ברוך ירון
תרגילא14:0016:00211מכסיקו2
קריאה וכתיבה מודרכת
ב'0851654601קריאה וכתיבה מודרכתמר אלחליבי עובד
תרגילא14:0016:00211מכסיקו2
ב'0851654602קריאה וכתיבה מודרכתמר פלדמן אופיר
תרגילא10:0012:00120מכסיקו2
ב'0851654603קריאה וכתיבה מודרכתגב' גלסטיאן דיאנה
תרגילד16:0018:0002קיקואין2
ב'0851654604קריאה וכתיבה מודרכתמר אלחליבי עובד
תרגילא10:0012:00213מכסיקו2
ב'0851654605קריאה וכתיבה מודרכתמר נדלר גל
תרגילג16:0018:00213מכסיקו2
ב'0851654606קריאה וכתיבה מודרכתמר פלדמן אופיר
תרגילה10:0012:00211מכסיקו2
ב'0851654607קריאה וכתיבה מודרכתמר נדלר גל
תרגילה16:0018:00212מכסיקו2
ב'0851654608קריאה וכתיבה מודרכתמר ארבל יואב
תרגילה14:0016:00120מכסיקו2
ב'0851654609קריאה וכתיבה מודרכתגב' פישר תומר
תרגילה14:0016:00117מכסיקו2
תרגיל בלימודי טלוויזיה
•תרגיל "בלימודי טלוויזיה" יינתן אחת לשבועיים
ב'0851655401תרגיל בלימודי טלוויזיהמר ברוך ירון
תרגילה16:0018:00209מכסיקו1
ב'0851655402תרגיל בלימודי טלוויזיהמר ברוך ירון
תרגילה16:0018:00209מכסיקו1
ב'0851655403תרגיל בלימודי טלוויזיהגב' בן עוזר נירה
תרגילג16:0018:00211מכסיקו1
ב'0851655404תרגיל בלימודי טלוויזיהגב' בן עוזר נירה
תרגילג16:0018:00211מכסיקו1
ב'0851655405תרגיל בלימודי טלוויזיהמר עוזיאל שלמה
תרגילה16:0018:00120מכסיקו1
ב'0851655406תרגיל בלימודי טלוויזיהמר עוזיאל שלמה
תרגילה16:0018:00120מכסיקו1
ב'0851655407תרגיל בלימודי טלוויזיהמר ברוך ירון
תרגילה14:0016:00213מכסיקו1
ב'0851655408תרגיל בלימודי טלוויזיהמר ברוך ירון
תרגילה14:0016:00213מכסיקו1
ב'0851655409תרגיל בלימודי טלוויזיהמר עוזיאל שלמה
תרגילג16:0018:00ב122מכסיקו1
תרגיל בכתיבת תסריט
ב'0851151601כתיבת תסריטגב' איטה שיר
תרגילא14:0016:00209מכסיקו2
ב'0851151602כתיבת תסריטגב' איטה שיר
תרגילא16:0018:00211מכסיקו2
ב'0851151603כתיבת תסריטמר רונן ארז
תרגילה16:0018:00119מכסיקו2
ב'0851151604כתיבת תסריטמר לרון עומרי
תרגילא14:0016:00119מכסיקו2
ב'0851151605כתיבת תסריטגב' תשרי עדי
תרגילא10:0012:0002קיקואין2
ב'0851151606כתיבת תסריטגב' ברוך שירה
תרגילא10:0012:00א119מכסיקו2
ב'0851151607כתיבת תסריטמר גבסו שי
תרגילב14:0016:00212מכסיקו2
ב'0851151608כתיבת תסריטמר לרון עומרי
תרגילא16:0018:00א117מכסיקו2
ב'0851151609כתיבת תסריטמר שקדי יונתן
תרגילה16:0018:00117מכסיקו2
סדנאות - שנה א'
יש להרשם לאותה קבוצה ואותו מרצה בסמסטר ב'
א'0851659101יסודות בבימוי קולנועי א'פרופ' רובינשטיין דובי
סדנהד16:0018:00212מכסיקו2
ב'0851658801יסודות בבימוי קולנועי ב'פרופ' רובינשטיין דובי
סדנהד16:0018:00119מכסיקו2
א'0851659102יסודות בבימוי קולנועי א'מר גולדפינגר ארנון
סדנהד16:0018:00117מכסיקו2
ב'0851658802יסודות בבימוי קולנועי ב'מר גולדפינגר ארנון
סדנהד16:0018:00213מכסיקו2
א'0851659103יסודות בבימוי קולנועי א'פרופ' גרין איתן
סדנהב12:0014:00119מכסיקו2
ב'0851658803יסודות בבימוי קולנועי ב'פרופ' גרין איתן
סדנהב12:0014:00119מכסיקו2
א'0851659104יסודות בבימוי קולנועי א'גב' דרייפוס מיה
סדנהד16:0018:00213מכסיקו2
ב'0851658804יסודות בבימוי קולנועי ב'פרופ' אביעד מיכל
סדנהד16:0018:00א119מכסיקו2
א'0851659105יסודות בבימוי קולנועי א'מר גולדפינגר ארנון
סדנהד18:0020:00209מכסיקו2
ב'0851658805יסודות בבימוי קולנועי ב'מר גולדפינגר ארנון
סדנהד18:0020:00119מכסיקו2
א'0851659106יסודות בבימוי קולנועי א'פרופ' גרין איתן
סדנהה12:0014:00119מכסיקו2
ב'0851658806יסודות בבימוי קולנועי ב'פרופ' גרין איתן
סדנהה12:0014:00א119מכסיקו2
א'0851659107יסודות בבימוי קולנועי א'פרופ' הקר ראובן
סדנהד16:0018:00209מכסיקו2
ב'0851658807יסודות בבימוי קולנועי ב'פרופ' הקר ראובן
סדנהד16:0018:00117מכסיקו2
א'0851659108יסודות בבימוי קולנועי א'פרופ' גביזון שבתאי
סדנהה14:0016:00117מכסיקו2
ב'0851658808יסודות בבימוי קולנועי ב'פרופ' גביזון שבתאי
סדנהה14:0016:00119מכסיקו2
א'0851659109יסודות בבימוי קולנועי א'מר מנור עמיר
סדנהד16:0018:00ב122מכסיקו2
ב'0851658809יסודות בבימוי קולנועי ב'מר מנור עמיר
סדנהד16:0018:00ב122מכסיקו2
•יסודות בבימוי קולנועי ב' פתוח לתלמידי הדו חוגי
• כקורס בחירה עיוני שנים ב' ג'
•קורס זה יוכר במסגרת מכסת השעות המעשיות
•שניתן לקחת בתכנית הדו חוגית
אב0851151101יסודות ביצירה לטלוויזיהמר שפירא ערן
סדנהב08:0014:00א122מכסיקו4
אב0851151102יסודות ביצירה לטלוויזיהמר שפירא ערן
סדנהב08:0014:00א122מכסיקו4
אב0851151103יסודות ביצירה לטלוויזיהגב' בנאי סיגלית
סדנהה08:0014:00א122מכסיקו4
אב0851151104יסודות ביצירה לטלוויזיהגב' בנאי סיגלית
סדנהה08:0014:00א122מכסיקו4
אב0851151105יסודות ביצירה לטלוויזיהמר נחמיאס משה
סדנהא14:0020:00א122מכסיקו4
אב0851151106יסודות ביצירה לטלוויזיהמר נחמיאס משה
סדנהא14:0020:00א122מכסיקו4
•הקורס " יסודות ביצירה בטלוויזיה" יינתן פעם בשבועיים
מבואות חובה שנה ב'
א'0851661601מבוא לקולנוע בן זמננו א'מר אינגבר נחמן
שיעורד16:0020:00115 פאסטליכטמכסיקו2
• אסיסטנט גל נדלר
ב'0851664801מבוא לקולנוע בן זמננו ב'מר אינגבר נחמן
שיעורד16:0020:00115 פאסטליכטמכסיקו2
• אסיסטנט גל נדלר
אב0851000601בקיאות בסרטים ב'מר נדלר גל
קולוק'ה18:0021:00א206מכסיקו1
ב'0851659501מבוא לקולנוע ישראליד"ר דובדבני שמוליק
שיעורב12:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
תרגיל בקולנוע ישראלי
ב'0851655301תרגיל בקולנוע ישראלימר אלחנן גל
תרגילה08:0010:00212מכסיקו2
ב'0851655302תרגיל בקולנוע ישראליגב' בקרמן אביטל
תרגילב08:0010:00117מכסיקו2
ב'0851655303תרגיל בקולנוע ישראלימר ברוך ירון
תרגילב08:0010:00209מכסיקו2
ב'0851655304תרגיל בקולנוע ישראלימר ברוך ירון
תרגילה08:0010:00120מכסיקו2
ב'0851655305תרגיל בקולנוע ישראלימר נהלוני מתן
תרגילב16:0018:00119מכסיקו2
ב'0851655306תרגיל בקולנוע ישראלימר נהלוני מתן
תרגילד14:0016:00120מכסיקו2
ב'0851655307תרגיל בקולנוע ישראלימר אלחליבי עובד
תרגילג18:0020:00120מכסיקו2
ב'0851655308תרגיל בקולנוע ישראלימר נהלוני מתן
תרגילג10:0012:00119מכסיקו2
ב'0851655309תרגיל בקולנוע ישראלימר נהלוני מתן
תרגילג12:0014:00120מכסיקו2
תיאוריות קולנועיות עכשוויות
•ריכוז: ד"ר בועז חגין
א'0851400001תיאוריות קולנועיות עכשוויותגב' מזור יעל
פרו"סג10:0014:00209מכסיקו4
א'0851400002תיאוריות קולנועיות עכשוויותגב' גרינברג סלבה
פרו"סד10:0014:0002קיקואין4
א'0851400003תיאוריות קולנועיות עכשוויותגב' לוין אורי
פרו"סב16:0020:00211מכסיקו4
א'0851400004תיאוריות קולנועיות עכשוויותגב' קוגלר תרזה
פרו"סד12:0016:00119מכסיקו4
א'0851400005תיאוריות קולנועיות עכשוויותמר אבישר אריאל
פרו"סב16:0020:00א117מכסיקו4
א'0851400006תיאוריות קולנועיות עכשוויותמר דבורה ארז
פרו"סה10:0014:0002קיקואין4
א'0851400007תיאוריות קולנועיות עכשוויותד"ר בן דוד בני
פרו"סא10:0014:00א119מכסיקו4
ב'0851400008תיאוריות קולנועיות עכשוויותגב' דן ענת
פרו"סד10:0014:00א117מכסיקו4
ב'0851400009תיאוריות קולנועיות עכשוויותגב' לוי יעל
פרו"סה14:0018:00ב122מכסיקו4
ב'0851400010תיאוריות קולנועיות עכשוויותגב' עובדיה מורן
פרו"סא14:0018:00120מכסיקו4
חטיבת לימודים עיוניים - שנים ב' ג'
הקבץ התמחות בתחום העיוני
• קורסים יעודים בעדיפות לתלמידי המגמות :
• החד חוגי עיוני, והדו חוגי, ולסטודנטים מצטיינים
• ממוצע 90 ומעלה בשיעורים העיוניים
שיעורי בחירה מתקדמים
שנה ב'
א'0851753201ביקורת קולנועד"ר דובדבני שמוליק
שיעורא10:0012:00209מכסיקו2
ב'0851617701קולנוע אתיקהד"ר בידרמן שי
שיעורג10:0012:00120מכסיקו2
ב'0851620801היום הארוך ביותר :9/11 בטלוויזיה ובקולנוע האמריקנייםמר אבישר אריאל
שיעורב16:0020:00209מכסיקו2
שנה ג'
סמינר מצטיינים -( כתב עת ) רישום באישור ראש התכנית העיונית
אב0851906801זמן והמרחב הטלוויזיונייםד"ר חרל"פ איתי
סמינרה10:0012:00200מכסיקו4
• מותנה בממוצע 90 ומעלה בתחום העיוני
ז'אנרים, יוצרים, זרמים ולאומים בקולנוע ובטלוויזיה
שיעורים
א'0851861201היצ'קוקד"ר כהן רז אודיה
שיעורג16:0020:00209מכסיקו2
ב'0851761501פילם נוארד"ר כהן רז אודיה
שיעורה14:0018:00211מכסיקו2
ב'0851614301מיכלאנג'לו אנטוניוני: מודרניזם וקולנועמר אינגבר נחמן
שיעורד12:0016:00א206מכסיקו2
א'0851669801תחנות יסוד בקולנוע הלטינו-אמריקאי:הסטוריה, אסתטיקה ופוליטיקהד"ר אוטין פבלו
שיעורב10:0014:00א206מכסיקו2
א'0851613701קולנוע צרפתי עכשוויד"ר יעל מונק
שיעורג16:0020:00א119מכסיקו2
א'0851621801הקולנוע הגרמני החדש:ממניפס אוברהאוזן ועד נפילת חומת ברליןגב' דן ענת
שיעורג12:0014:00120מכסיקו2
ב'0851622601"המערבון":מג'ון פורד ועד קוונטין טרנטינוד"ר חיוטין דן
שיעורג16:0020:00212מכסיקו2
ב'0851669901בקצה אירופה: קולנוע מזרח אירופאי בשנות ה -60ד"ר דובדבני שמוליק
שיעורא14:0018:00א206מכסיקו2
ב'0851616501אוטופיה / דיסטופיה : מדע בדיוני בקולנוע ובטלוויזיהמר דבורה ארז
שיעורה10:0012:00א206מכסיקו2
א'0851670901טלוויזיה, אקטיביזם ושינוי חברתיד"ר ערב דן
שיעורג10:0012:00א206מכסיקו2
א'0851670101רטוריקה ותמטיקה בקולנוע של מרטין סקורסזהד"ר אונגר הנריך
שיעורה14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0851670001תמטיקה ורטוריקה בסרטי טרנטינו האחרוניםד"ר אונגר הנריך
שיעורה14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0851670201אורסון וולסד"ר אונגר הנריך
שיעורה12:0014:00א206מכסיקו2
ז'אנרים, יוצרים, זרמים ולאומים בקולנוע ובטלוויזיה
סמינריונים
א'0851509201הגל החדש הצרפתיד"ר שוייצר אריאל
סמינרה16:0020:00200מכסיקו4
ב'0851511601הקולנוע האמריקאי: המחקר העכשווי של הוליווד והקולנוע העצמאיד"ר חגין בועז
סמינרד14:0018:00ג206מכסיקו4
ב'0851511901"העולם מצחיק אז צוחקים" : קומדיה בטלוויזיה וברשתד"ר ברנשטיין עלינא
סמינרג10:0014:00א119מכסיקו4
א'0851903301קולנוע ומלחמהפרופ' נאמן יהודה
סמינרד14:0018:00211מכסיקו4
א'0687335501הקולנוע היפניפרופ' סרפר צביקה
סמינרה14:0018:00262גילמן
א'0851510001ז'אנרים טלוויזיונייםד"ר חרל"פ איתי
סמינרה14:0018:00213מכסיקו4
•סטודנטים שהשלימו את הפרו"ס "תיאוריה קולנועית עכשווית"
•יכולים לקחת סמינריון כבר בסמ' ב שנה ב'.
תיאוריה ואסתטיקה בקולנוע, בטלוויזיה ובמדיה הדיגיטאלית
שיעורים
ב'0851620601עולמות מונפשים:אנימציה בקולנועד"ר לנדסמן אוהד
שיעורד10:0012:00213מכסיקו2
א'0851669601קולנוע קווירי חדשד"ר ניר קדם
שיעורג14:0018:00213מכסיקו2
א'0851670301רטוריקה פוליפונית בקולנועד"ר אונגר הנריך
שיעורה16:0018:00א206מכסיקו2
ב'0851616601הגוף בקולנועגב' גרינברג סלבה
שיעורד10:0014:00א119מכסיקו2
ב'0851771201אסתטיקה פאשיסטיתמר דבורה ארז
שיעורב10:0012:00211מכסיקו2
ב'0851615001קולנוע ופילוסופיה :כל ההקשריםד"ר בידרמן שי
שיעורג08:0010:00213מכסיקו2
ב'0851670401קולנוע אילם:אטרקציות, בידור המונים, סלפסטיק והסחות דעתגב' לוין אורי
שיעורב16:0018:00211מכסיקו2
א'0851622701שוברות שתיקה: קולנוע של נשיםגב' עוזרי יערה
שיעורא16:0020:00212מכסיקו2
ב'0851610101קולנוע ורגשד"ר רז גל
שיעורא16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0851622801תיאוריות פמיניסטיות של הטלוויזיהגב' לוי יעל
שיעורא14:0016:00212מכסיקו2
א'0851621001בין משחקיות לסרטד"ר רז גל
שיעורא14:0016:00א206מכסיקו2
סמינריונים
א'0851507301הרחק מגן עדן: מלודרמה וקולנועפרופ' יוסף רז
סמינרא10:0016:00117מכסיקו4
ב'0851506001מפסיכה ועד ביונסה :מיתוסים ונשים בקולנוע ובטלוויזיהפרופ' זנגר ענת
סמינרב10:0016:00117מכסיקו4
א'0851511701לראות את האור:על אסתטיקה רוחנית בקולנועד"ר חיוטין דן
סמינרב16:0020:00119מכסיקו4
ב'0851906901הנרטיב הקולנועיד"ר רז גל
סמינרא12:0016:00א119מכסיקו4
ב'0851907001תיאוריות קוגנטיביות קולנועיותד"ר רז גל
סמינרב10:0014:00א117מכסיקו4
ב'0851904601בין תיעוד לבדיון:גבולות הקולנוע הדוקומנטריד"ר דובדבני שמוליק
סמינרה10:0014:00120מכסיקו4
א'0851902301מבנה מתח והפתעה בקולנועפרופ' בן שאול ניצן
סמינרה10:0014:00ב122מכסיקו4
ב'0851906501אמפתיה והיטמעות בקולנוע ובמדיה דיגיטליתד"ר רז גל
סמינרב14:0018:00א117מכסיקו4
א'0851510501קולנוע תיעודי וטכנולוגיות חדשותד"ר לנדסמן אוהד
סמינרב10:0016:0002קיקואין4
א'0851511501קולנוע- פילוסופיה: כיוונים חדשיםד"ר בידרמן שי
סמינרג08:0012:00א119מכסיקו4
ב'0851906601טלוויזיה וגלובליזציה:מגעים בין תרבותיים בטלוויזיה הגד"ר טלמון מירי
סמינרא12:0016:00א117מכסיקו4
•סטודנטים שהשלימו את הפרו"ס "תיאוריה קולנועית עכשווית"
•יכולים לקחת סמינריון כבר בסמ' ב שנה ב'.
קולנוע וטלוויזיה ישראליים ומזרח תיכוניים
שיעורים
ב'0851622901ייצוג- עצמי מזרחי בטלוויזיה ובקולנוע הישראליים העכשווייםד"ר אלוש לברון מירב
שיעורג16:0020:00209מכסיקו2
א'0851670501הקולנוע הפלסטיני:זהות, מרחב, וזיכרוןד"ר שיטרית אריאל
שיעורג14:0018:0001קיקואין2
א'0851670601קולנוע תיעודי ישראלי עכשוויד"ר דובדבני שמוליק
שיעורב10:0014:00212מכסיקו2
א'0851670701קולנוע ישראלי חדשד"ר שוייצר אריאל
שיעורה14:0016:0002קיקואין2
ב'0851669201דרמה ישראלית בטלוויזיהד"ר חרל"פ איתי
שיעורד14:0016:00212מכסיקו2
קולנוע וטלוויזיה ישראליים ומזרח תיכוניים
סמינריונים
ב'0851904401מנטליות ומצור בקולנוע העולמיפרופ' בן שאול ניצן
סמינרב10:0014:00120מכסיקו4
א'0851906701נוסטלגיה, רטרו וזיכרון בטלוויזיה ובקולנוע בישראל ובארה"בד"ר טלמון מירי
סמינרא16:0020:00120מכסיקו4
א'0851906101האביב הערבי: מהפכת הקולנוע בעולם הערביד"ר רינאוי חליל
סמינרד10:0014:00212מכסיקו4
•סטודנטים שהשלימו את הפרו"ס "תיאוריה קולנועית עכשווית"
•יכולים לקחת סמינריון כבר בסמ' ב שנה ב'.
שיעורי תסריטאות - שנה ב'
שיעורי חובה
א'0851205601יסודות מתקדמים בכתיבת תסריטפרופ' גרין איתן
שו"תב10:0012:00119מכסיקו2
א'0851212201מספור לסרט - פרוזה מול דרמהמר יואב כץ
שו"תא18:0020:00119מכסיקו2
א'0851200501הרגע הדרמטי 1מר צפור אסף
שו"תג08:0010:00117מכסיקו2
א'0851210401תיאוריות בתסריטאותגב' נמדר אסתר
שו"תג10:0012:00119מכסיקו2
א'0851209501משחק לתסריטאיםגב' שרון טלי
שו"תב12:0014:00ב122מכסיקו2
שיעורי חובה
ב'0851206001מרעיון לתקציר בסרט קולנועפרופ' גרין איתן
שו"תב10:0012:00119מכסיקו2
ב'0851212301רעיון לסדרת טלוויזיהגב' מרום תמר
שו"תב18:0020:00א117מכסיקו2
ב'0851212101הרגע הדרמטי 2מר צפור אסף
שיעורה10:0012:00117מכסיקו2
ב'0851212501קונפליקט בדרמהמר קו אל ארז
שיעורג16:0018:00119מכסיקו2
שיעורי תסריטאות - שנה ג'
שיעורי חובה
א'0851300101מתקציר לטריטמנט בסרט קולנועפרופ' גרין איתן
שו"תב14:0016:00119מכסיקו2
א'0851300501פיתוח סדרת טלוויזיהגב' מרום תמר
שו"תב08:0010:00א117מכסיקו2
א'0851302601כתיבה דרמטית לילדיםגב' נמדר אסתר
שו"תג12:0014:00א117מכסיקו2
א'0851301101פורמטים אלטרנטיביים לסדרת טלוויזיה ואינטרנטמר צפור אסף
שו"תד08:0010:00117מכסיקו2
בחירה שנה ג' סמ' א'
א'0851922601תחבולות בכתיבה קולנועיתפרופ' גביזון שבתאי
שו"תה10:0012:00119מכסיקו2
•או
א'0851211401פרקטיקות בעבודת התסריטאיגב' הפנר מאיה
שו"תא12:0014:00א117מכסיקו2
•או
א'0851302801כתיבה בז'אנריםמר צפור אסף
שו"תד10:0012:00117מכסיקו2
• או
א'0851211601כתיבה קומיתגב' מרום תמר
שו"תא10:0012:00א117מכסיקו2
שיעורי חובה
ב'0851300601מטריטמנט לתסריט באורך מלאפרופ' גרין איתן
שו"תב14:0016:00119מכסיקו2
ב'0851300301פרק בסדרת טלוויזיהגב' נמדר אסתר
שו"תג12:0014:00117מכסיקו2
ב'0851302901התסריטאי היוצרמר זגורי מאור
שו"תג10:0012:00117מכסיקו2
ב'0851302501כתיבה לניו מדיהמר צפור אסף
שו"תד08:0010:00א117מכסיקו2
• חונכות אישית לשנה ג' בלבד
• יש לבחור אחת מהחונכויות
א'0851302201חונכות אישית לפרוייקט הגמר קולנועמר קו אל ארז
שו"תג14:0016:00ג122מכסיקו2
• או
ב'0851302401חונכות אישית לפרוייקט הגמר טלוויזיהמר צפור אסף
שו"תד12:0014:00ג122מכסיקו2
בחירה שנה ג' סמ' ב'
• או
ב'0851211801סצינה סיפור בתמונותגב' הפנר מאיה
שו"תא10:0012:00א117מכסיקו2
• או
ב'0851303001בין תסריט לבימויגב' ויניק מיכל
שו"תד10:0012:00212מכסיקו2
הפקה
הקבץ הפקה 1 - שנה ב 24 ש"ס
•סמסטר א'
סדנאות מקצועיות מרוכזות
• הסדנאות ללא קרדיט אקדמי
א'0851001001סדנה לשימוש בציודמר גולדווסר תום
סדנהג11:0013:00 0
א'0851001001סדנה לשימוש בציודמר גולדווסר תום
סדנהג13:3015:30 0
• הסדנה תתקיים ב-17.10.17בשתי קבוצות לפי השעות
ב'0851001101סדנה למקצועות הסטיפורסם
סדנה 0
סדנה מרוכזת תאריכים יפורסמו במשך
• הקבץ הפקה 1
• סדנאות ושיעורים
• שיעורים שנתיים
אב0851253401סדנת בימוי לסרט קיץמר פיצ'חדזה יוסף
סדנהב10:0012:00ב122מכסיקו4
א'0851253402סדנת בימוי לסרט קיץמר שני ירון
סדנהה12:0014:00117מכסיקו4
ב'0851253402סדנת בימוי לסרט קיץמר שני ירון
סדנהה12:0014:00211מכסיקו4
אב0851253403סדנת בימוי לסרט קיץמר קוסושווילי דובר
סדנהג16:0018:00117מכסיקו4
אב0851253404סדנת בימוי לסרט קיץגב' דרייפוס מיה
סדנהד14:0016:00ב122מכסיקו4
אב0851252901סדנת תסריט לסרט קיץמר בלוך ירון
סדנהב16:0018:00117מכסיקו4
א'0851252902סדנת תסריט לסרט קיץגב' דרייפוס מיה
סדנהד12:0014:00211מכסיקו4
ב'0851252902סדנת תסריט לסרט קיץגב' ויניק מיכל
סדנהד12:0014:00211מכסיקו4
אב0851252903סדנת תסריט לסרט קיץמר בלוך ירון
סדנהד10:0012:00119מכסיקו4
אב0851252904סדנת תסריט לסרט קיץפרופ' גרין איתן
סדנהה14:0016:00א119מכסיקו4
א'0851256201משחק 1גב' בת אדם מיכל
סדנהא14:0016:00ב122מכסיקו2
א'0851256202משחק 1גב' בת אדם מיכל
סדנהא16:0018:00ב122מכסיקו2
א'0851256203משחק 1מר שני ירון
סדנהג14:0016:00א122מכסיקו2
א'0851256204משחק 1גב' דרייפוס מיה
סדנהד10:0012:00ב122מכסיקו2
א'0851255801עריכה 1גב' פרלוב יעל
סדנהה10:0012:00213מכסיקו2
א'0851255802עריכה 1גב' פרלוב יעל
סדנהה14:0016:00119מכסיקו2
א'0851255803עריכה 1מר גרינפלד יוסף
סדנהג10:0012:00ב122מכסיקו2
א'0851250901סינמטוגרפיה 1מר פיצ'חדזה יוסף
שו"תב12:0016:00213מכסיקו2
א'0851261501כתיבה לטלוויזיה 1מר צפור אסף
סדנהג12:0014:00117מכסיקו2
א'0851258901ביצוע וכתיבת תחקירגב' קרפל דליה
סדנהג14:0016:00א119מכסיקו2
א'0851252101מבוא לסרט דוקומנטריפרופ' הקר ראובן
שיעורה10:0012:00120מכסיקו2
א'0851266701עיצוב הצליל 1מר חן נפתלי
סדנהו09:0013:00117מכסיקו2
• הקורס מתקיים אחת לשבועיים
א'0851269801בימוי על נייר - סטורי בורדפרופ' קמינסקי חנן
סדנהא16:0018:00א117מכסיקו2
א'0851250501הפקה 1מר רוזנבאום מארק
סדנהג18:0020:00120מכסיקו2
א'0851258301פיתוח רעיון מקורי לתכנית טלוויזיהגב' בן נתן נעמי
סדנהג10:0012:00120מכסיקו2
א'0851380201עריכה ממוחשבת 1מר שטויר דב בוריס
סדנהא18:0020:00א119מכסיקו0
א'0851462101סדנת צילוםמר פרידמן סרגיי
הדרכה אישיתא09:0012:00ב122מכסיקו0
הקבץ הפקה 2 - שנה ב'
• סדנאות ושיעורים
ב'0851261801סינמטוגרפיה 2מר כצנלסון רוני
סדנהא14:0017:00ב122מכסיקו3
ב'0851261802סינמטוגרפיה 2מר לרנר דן
סדנהד10:0013:00120מכסיקו3
ב'0851261803סינמטוגרפיה 2מר רז גיא
סדנהג13:0016:00ב122מכסיקו3
ב'0851255901עריכה 2גב' פרלוב יעל
סדנהה10:0012:00ג206מכסיקו2
ב'0851255902עריכה 2גב' פרלוב יעל
סדנהה14:0016:00א117מכסיקו2
ב'0851255903עריכה 2מר גרינפלד יוסף
סדנהג10:0012:00א117מכסיקו2
ב'0851256401משחק 2גב' בת אדם מיכל
סדנהב16:0019:00ב122מכסיקו3
ב'0851256402משחק 2מר קוסושווילי דובר
סדנהה11:0014:00ב122מכסיקו3
ב'0851256403משחק 2גב' שרון טלי
סדנהג10:0013:00א122מכסיקו3
ב'0851262701כתיבה לטלוויזיה 2גב' מרום תמר
סדנהד08:0010:00117מכסיקו2
ב'0851259001מתחקיר לתסריטגב' קרפל דליה
סדנהג14:0016:00119מכסיקו2
ב'0851252601ניתוח תסריטים לבימויפרופ' רובינשטיין דובי
שו"תה14:0016:00209מכסיקו2
ב'0851258001בימוי דוקומנטרי 1פרופ' הקר ראובן
סדנהא10:0012:00ב122מכסיקו2
ב'0851266801עיצוב הצליל 2מר רשף אורי
סדנהג12:0014:00א117מכסיקו2
ב'0851269101ליהוק שחקניםגב' אזולאי אורית
סדנהד10:0012:00ב122מכסיקו2
ב'0851380301עריכה ממוחשבת 2מר שטויר דב בוריס
סדנהה16:0018:00א119מכסיקו0
ב'0851268601סדנת תאורהמר' לפלמן ויקטור
סדנהג14:0016:00א122מכסיקו0
• חונכויות אישיות
ב'0851252401חונכות תסריט לסרט קיץפרופ' רובינשטיין דובי
הדרכה אישיתה16:0018:00116מכסיקו0
ב'0851252402חונכות תסריט לסרט קיץפרופ' רובינשטיין דובי
הדרכה אישיתג18:0020:00116מכסיקו0
ב'0851252801חונכות לסרטי קיץמר פיצ'חדזה יוסף
הדרכה אישיתא14:0016:00ב020מכסיקו0
ב'0851252802חונכות לסרטי קיץגב' דרייפוס מיה
הדרכה אישיתד12:0014:00117מכסיקו0
ב'0851252803חונכות לסרטי קיץפרופ' הקר ראובן
הדרכה אישיתד12:0014:00 0
לימודי הפקה שנה ג' - סה"כ 20 ש"ס
הקבץ הפקה 3
סמסטר א'
סדנאות מרוכזות
א'0851352401סינמטוגרפיה 3מר גולדמן שי
סדנה 2
• אסיסטנט - יפורסם
•סדנה מרוכזת בסוף סמסטר א'
שבועיים מרוכזים בחודש פברואר
ב'0851352501סינמטוגרפיה 4מר קלמן פרד
סדנה 2
•סדנה מרוכזת בסוף סמסטר ב'
• אסיסטנט יפורסם
ב'0851380001סדנת עריכה למתקדמיםפרופ' הולין נורמן
סדנה 2
• אסיסטנט יפורסם
• סדנה מרוכזת בחופשת סמ' ב'
• תאריכים סופיים יפורסמו
ב'0851914101הפקה והפצהמר שחורי כתריאל
סדנה 2
• סדנה מרוכזת בשבוע הפסטיבל
סדנאות ושיעורים
אב0851366201בימוי דוקומנטרי 2פרופ' הקר ראובן
סדנהד14:0016:00117מכסיקו4
א'0851359001פיתוח סדרת טלוויזיהגב' ויס ברקוביץ רונית
סדנהד10:0012:00120מכסיקו4
ב'0851359001פיתוח סדרת טלוויזיהגב' ויס ברקוביץ רונית
סדנהד10:0012:00117מכסיקו4
אב0851359801בימוי דרמה לטלוויזיהמר סער רן
סדנהא10:0014:00א122מכסיקו8
א'0851354801סדנת במאי דמות שחקןפרופ' לוי רם
סדנהד14:0020:00א122מכסיקו4
א'0851354601סדנת רעיון לסרט גמרמר בלוך ירון
סדנהב12:0016:00א119מכסיקו4
א'0851352601עריכה 3גב' פרלוב יעל
סדנהה12:0014:00213מכסיקו2
א'0851352602עריכה 3מר גרינפלד יוסף
סדנהג12:0014:00ב122מכסיקו2
א'0851115301הפקת ארועי קולנועד"ר רגב נועה
סדנהב10:0012:00120מכסיקו2
א'0851352201ניתוח סרטי קיץפרופ' רובינשטיין דובי
סדנהג16:0020:00א117מכסיקו4
א'0851367101סדנת בימוי - אדפטציהמר פיצ'חדזה יוסף
סדנהה10:0012:00117מכסיקו2
א'0851369701סדנת בימוי - ז'אנריםמר לרנר דן
סדנהג14:0016:00ג206מכסיקו2
א'0851258101צילום סטילס במאה ה -21גב' היימן מיכל
סדנהב16:0018:00212מכסיקו2
א'0851358701דרמה סינגולריתמר שני ירון
סדנהג10:0014:00א122מכסיקו4
א'0851355101תמונה - פוסט פרודקשןמר רז גיא
סדנהד10:0012:00א122מכסיקו2
א'0851263701מבוא לקולנוע נסיוני 1גב' לוין אורי
סדנהא12:0014:00119מכסיקו2
א'0851931801פסקול- פוסט פרודקשןגב' דרור רותם
סדנהה14:0016:00ב122מכסיקו2
א'0851258601פרוייקט תיעודי חברתימר טאוזינגר אמיר
סדנהד18:0020:00119מכסיקו2
א'0851380201עריכה ממוחשבת 1מר שטויר דב בוריס
סדנהא18:0020:00א119מכסיקו0
א'0851911401סגנונות בעריכה אמר שטויר דב בוריס
סדנהא16:0018:00א119מכסיקו2
א'0851353801סרט גמר - סדנת בימוי מתקדמתפרופ' רובינשטיין דובי
סדנהד18:0020:00117מכסיקו2
חונכויות
א'0851362801חונכות עריכה לסרטי קיץ וגמרגב' פרלוב יעל
הדרכה אישיתה16:0018:00א014מכסיקו0
א'0851362802חונכות עריכה לסרטי קיץ וגמרמר שטויר דב בוריס
הדרכה אישיתא14:0016:00ג122מכסיקו0
א'0851380101חונכות פוסט פרודקשן לסדנאות בימוי קולנועי א'מר פיצ'חדזה יוסף
הדרכה אישיתה12:0014:00ב020מכסיקו0
• פגישות אשיות בתיאום עם המרצה
סמסטר ב'
סדנאות ושיעורים
ב'0851369801סדנת בימוי - אגדהמר קולירין ערן
סדנהג18:0020:00119מכסיקו2
ב'0851369901סדנת בימוי - ריאליזםגב' ויניק מיכל
סדנהד14:0016:00א117מכסיקו2
ב'0851380401חונכות לסדנאות בימוי- אגדה וריאליזםמר בלוך ירון
הדרכה אישיתד14:0016:00 2
ב'0851362101צילום דוקומנטרימר כצנלסון רוני
סדנהא12:0014:00ב122מכסיקו2
ב'0851352301יצוגי המרחב הקולנועיפרופ' רובינשטיין דובי
שיעורג14:0016:00117מכסיקו2
ב'0851352701עריכה 4גב' פרלוב יעל
סדנהה12:0014:00ג206מכסיקו2
ב'0851352702עריכה 4מר גרינפלד יוסף
סדנהג12:0014:00119מכסיקו2
ב'0851263901מבוא לקולנוע נסיוני 2גב' לוין אורי
סדנהה10:0012:00203דן-דוד2
ב'0851352801תסריט לסרט גמר 1מר בלוך ירון
שו"תב14:0016:00א119מכסיקו2
ב'0851352802תסריט לסרט גמר 1גב' דרייפוס מיה
סדנהד16:0018:00א117מכסיקו2
ב'0851359101הפקה 2מר שחורי כתריאל
סדנהב12:0016:00ב122מכסיקו2
• הקורס ניתן אחת לשבועיים
ב'0851669401סדנה - דוד פרלובפרופ' הקר ראובן
סדנהא16:0020:00209מכסיקו2
ב'0851380301עריכה ממוחשבת 2מר שטויר דב בוריס
סדנהה16:0018:00א119מכסיקו0
ב'0851258701פרוייקט תיעודי חברתימר טאוזינגר אמיר
סדנהד18:0020:00א119מכסיקו2
סרטי גמר חונכויות
א'0851355001חונכות תסריט לסרט גמרמר בלוך ירון
הדרכה אישיתד14:0016:00ג122מכסיקו0
א'0851355002חונכות תסריט לסרט גמרגב' דרייפוס מיה
הדרכה אישיתה10:0012:00ג122מכסיקו0
א'0851355003חונכות תסריט לסרט גמרפרופ' רובינשטיין דובי
הדרכה אישיתג14:0016:00 0
ב'0851355004חונכות תסריט לסרט גמרמר בלוך ירון
הדרכה אישיתד12:0014:00 0
א'0851370901חונכות לסרט גמר דוקומנטריפרופ' הקר ראובן
הדרכה אישיתה14:0016:00ג122מכסיקו0
א'0851370301חונכות ליהוק לסרט גמרגב' אזולאי אורית
הדרכה אישיתד14:0016:00212מכסיקו0
א'0851367001חונכות בימוי לסרט גמרמר פיצ'חדזה יוסף
הדרכה אישיתה14:0016:00ב020מכסיקו0
א'0851962801חונכות תסריטפרופ' גרין איתן
שו"תה10:0012:00124מכסיקו2
ב'0851366901חונכות בימוי לסרט גמרמר פיצ'חדזה יוסף
הדרכה אישיתה10:0012:00ב020מכסיקו0
ב'0851366902חונכות תסריט ובימוי לסרט גמרפרופ' גביזון שבתאי
הדרכה אישיתה10:0012:00ג122מכסיקו0
ב'0851363001חונכות תסריט לסרט גמרפרופ' רובינשטיין דובי
הדרכה אישיתד18:0020:00117מכסיקו0
ב'0851371101חונכות פוסט פרודקשן לסדנאות בימוי קולנועי ב'מר פיצ'חדזה יוסף
הדרכה אישיתב12:0014:00ב020מכסיקו0
ב'0851380501חונכות פרויקט אוריינטל אקספרסמר. דרור דוקי
הדרכה אישיתג09:3013:00ג122מכסיקו0
מדיה דיגיטלית שנה ב'
מדיה דיגיטלית סדנאות הפקה
• סדנאות מרוכזות לפני סמ' א'
א'0851001003סדנה לשימוש בציודמר גולדווסר תום
סדנהד09:0011:00
• סדנה מרוכזת לפני תחילת הלימודים ב 18.10.17
סדנאות הפקה משותפות לשתי ההתמחויות
א'0851830101סדנה לטכנולוגיות אינטראקטיביותמר שוורצנברג עמית
סדנהא16:0018:00208 מולטימדיהמכסיקו0
א'0851830102סדנה לטכנולוגיות אינטראקטיביותמר שוורצנברג עמית
סדנהא18:0020:00208 מולטימדיהמכסיקו0
ב'0851830001הפקה לפלטפורמות דיגיטליותמר בן אריה אהוד
סדנהא12:0015:00208 מולטימדיהמכסיקו3
התמחות ביצירה בטכנולוגיות אינטראקטביות 1
ריכוז : אודי בן אריה
א'0851830201מבוא ליצירה בטכנולוגיות אינטראקטיביותמר בן אריה אהוד
סדנהא12:0014:00200מכסיקו2
א'0851830301סודות האינטראקטיבגב' זיתוני שדה אורית
סדנהג16:0018:00208 מולטימדיהמכסיקו2
א'0851830601כלים ליצירה בסביבת רשת אמר הדס ערן
סדנהה12:0014:00208 מולטימדיהמכסיקו2
א'0851831401תרגיל כלים ליצירה בסביבת רשת אמר חיות אמיר
תרגילה14:0016:00208 מולטימדיהמכסיקו0
ב'0851830701כלים ליצירה בסביבת רשת במר הדס ערן
סדנהה12:0014:00208 מולטימדיהמכסיקו2
ב'0851831601תרגיל כלים ליצירה בסביבת רשת במר חיות אמיר
תרגילה16:0018:00208 מולטימדיהמכסיקו0
ב'0851830401פיתוח רעיון לסדרת רשת/טרנסמדיהמר צפור אסף
סדנהג08:0010:00117מכסיקו2
ב'0851830501מציאות מדומהמר בהט יותם
סדנהה14:0016:00208 מולטימדיהמכסיקו2
התמחות ביצירת אפקטים ויזואליים-VFX 1
ריכוז: אפי וייזן
ב'0851830801אפקטים דיגיטליים לקולנוע וטלוויזיהמר. שיף איתי
סדנהא18:0020:00208 מולטימדיהמכסיקו2
א'0851830901אנימציה תלת מימד א'מר כצמן יונתן
סדנהג12:0015:00208 מולטימדיהמכסיקו3
ב'0851831001אנימציה תלת מימד ב'מר כצמן יונתן
סדנהג12:0015:00208 מולטימדיהמכסיקו3
א'0851831101אפקטים דיגיטליים- קומפוזיטינג א'מר וואדניצקי עומר
סדנהג10:0012:00208 מולטימדיהמכסיקו2
ב'0851831201אפקטים דיגיטליים- קומפוזיטינג ב'מר גבע יהונתן
סדנהג10:0012:00208 מולטימדיהמכסיקו2
מעבדת קיץ - חובה שנה ב'
ב'0851831301מעבדת מאיץ פרוייקט גמרמר בן אריה אהוד
מר שפירא ערן
הדרכה אישית 2
• 4 ימים מרוכזים בחופשת סמסטר ב' - יפורסם
קורסי בחירה מתוך הקבץ הפקה (בהיקף 6 ש"ס)
א'0851255801עריכה 1גב' פרלוב יעל
סדנהה10:0012:00213מכסיקו2
א'0851255802עריכה 1גב' פרלוב יעל
סדנהה14:0016:00119מכסיקו2
א'0851255803עריכה 1מר גרינפלד יוסף
סדנהג10:0012:00ב122מכסיקו2
א'0851250901סינמטוגרפיה 1מר פיצ'חדזה יוסף
שו"תב12:0016:00213מכסיקו2
א'0851258901ביצוע וכתיבת תחקירגב' קרפל דליה
סדנהג14:0016:00א119מכסיקו2
א'0851252101מבוא לסרט דוקומנטריפרופ' הקר ראובן
שיעורה10:0012:00120מכסיקו2
א'0851266701עיצוב הצליל 1מר חן נפתלי
סדנהו09:0013:00117מכסיקו2
א'0851250501הפקה 1מר רוזנבאום מארק
סדנהג18:0020:00120מכסיקו2
א'0851258301פיתוח רעיון מקורי לתכנית טלוויזיהגב' בן נתן נעמי
סדנהג10:0012:00120מכסיקו2
א'0851380201עריכה ממוחשבת 1מר שטויר דב בוריס
סדנהא18:0020:00א119מכסיקו0
א'0851462101סדנת צילוםמר פרידמן סרגיי
הדרכה אישיתא09:0012:00ב122מכסיקו0
ב'0851261801סינמטוגרפיה 2מר כצנלסון רוני
סדנהא14:0017:00ב122מכסיקו3
ב'0851269901הבמאי כמנצח מתסריט לסרטמר קוסושווילי דובר
סדנהג18:0020:00117מכסיקו2
ב'0851261802סינמטוגרפיה 2מר לרנר דן
סדנהד10:0013:00120מכסיקו3
ב'0851261803סינמטוגרפיה 2מר רז גיא
סדנהג13:0016:00ב122מכסיקו3
ב'0851255901עריכה 2גב' פרלוב יעל
סדנהה10:0012:00ג206מכסיקו2
ב'0851255902עריכה 2גב' פרלוב יעל
סדנהה14:0016:00א117מכסיקו2
ב'0851255903עריכה 2מר גרינפלד יוסף
סדנהג10:0012:00א117מכסיקו2
ב'0851259001מתחקיר לתסריטגב' קרפל דליה
סדנהג14:0016:00119מכסיקו2
ב'0851252601ניתוח תסריטים לבימויפרופ' רובינשטיין דובי
שו"תה14:0016:00209מכסיקו2
ב'0851258001בימוי דוקומנטרי 1פרופ' הקר ראובן
סדנהא10:0012:00ב122מכסיקו2
ב'0851266801עיצוב הצליל 2מר רשף אורי
סדנהג12:0014:00א117מכסיקו2
ב'0851380301עריכה ממוחשבת 2מר שטויר דב בוריס
סדנהה16:0018:00א119מכסיקו0
ב'0851268601סדנת תאורהמר' לפלמן ויקטור
סדנהג14:0016:00א122מכסיקו0
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>