פניות תלמידים - בקשות מיוחדות

 

בקשות מיוחדות שלא באו על פתרונן במסגרת יחידות הלימוד ניתן להפנות לוועדת ההוראה והקבלה של הפקולטה. 

את הבקשות יש להעביר בכתב  ב"טופס פנייה לוועדת הוראה" באמצעות ועדת ההוראה של יחידת הלימוד.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive