רשימת קורסים - התכנית הבינתחומית באמנויות - תשע"ח

תשע"חסמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
רשימת השיעורים
•קורס ליבה של התכנית הבינתחומית באמנויות
א'0810600301מודלים של אסתטיקה אובייקטיביסטיתד"ר אונגר הנריך
שיעורד10:0012:00213מכסיקו2
סמינריונים של התכנית הבינתחומית באמנויות.
א'0810506801משייקספיר להוליווד: אמנויות ופסיכואנליזהדר' אלפנדרי עידית
סמינרה10:0014:00209מכסיקו4
ב'0810504601עולמות אפשריים. מסע בין דיסציפלינות: מהפילוסופיה של הלוגיקהד"ר רז-דגני אירית
סמינרג10:0014:00213מכסיקו4
ב'0810506901הרומן/הסרט על הוליוודדר' אלפנדרי עידית
סמינרד14:0016:00213מכסיקו2
א'0810508601אמנות כתקשורת, או: האם ניתן ללמוד מתמונות?ד"ר ברוך בליך
סמינרג14:0018:00212מכסיקו4
ב'0810504301לחשוב מוזיאונים מחדש - מייצוג לפרפורמנסד"ר יעל אילת ון-אסן
סמינרה10:0014:00209מכסיקו4
ב'0810508001מושגי יסוד בתרבות חזותיתד"ר אהד זהבי
סמינרד10:0014:00209מכסיקו4
א'0810507101אידאולוגיה, חול ומלטד"ר שוש רותם
סמינרב12:0016:00209מכסיקו4
ב'0810506701אמנות המקריד"ר אייל דותן
סמינרב12:0014:00א119מכסיקו2
א'0810503601הסובייקט: קווים לדמותוד"ר אייל דותן
סמינרד12:0016:00213מכסיקו4
ב'0810505901אמנות חיים: החיים כמדיום ליצירהד"ר רועי ברנד
סמינרג14:0018:0002קיקואין4
א'0810508501הפילוסופיה מתבוננת באמנויות: נושאים נבחרים באסתטיקה מערביתד"ר שכטר מדלן
סמינרד08:0010:00209מכסיקו2
ב'0810508501הפילוסופיה מתבוננת באמנויות: נושאים נבחרים באסתטיקה מערביתד"ר שכטר מדלן
סמינרד08:0010:00200מכסיקו2
א'0810506401סכיזואנליזהד"ר אהד זהבי
סמינרד16:0018:00112דן-דוד2
ב'0810506401סכיזואנליזהד"ר אהד זהבי
סמינרד16:0018:00120מכסיקו2
ב'0810508701המבט כמפתח פרשניד"ר שירה שלם
סמינרד10:0014:0002קיקואין4
סמינריון מחלקתי של התכנית הבינתחומית.
ב'0810508401אמנות - מרכז ושולייםד"ר שוש רותם
סמינרד16:0018:00א206מכסיקו2
סמינריונים של החוגים
סמינריונים מהחוג לתולדות האמנות
א'0821501101בראשית: מקור, בריאה ויצירה באמנות הרנסנס באיטליהד"ר ספי הנדלר
סמינרג14:0018:00200מכסיקו4
א'0821569501הרומנטיקה וניאו רומנטיקה באמנות הבריטיתד"ר שוסטרמן רבקה
סמינרג10:0014:00213מכסיקו4
א'0821567701תיאוריות ומתודות בתולדות האמנותד"ר לוריא-חיון עדי
סמינרב16:0020:00200מכסיקו4
א'0821568801הפוליטיקה העכשווית של הדימוי החזותיד"ר אהד זהבי
סמינרד10:0014:00209מכסיקו4
א'0821568601אלף לילה ולילה:טקסים,אמנות ובידור בארמונות אסלאמיים(1500-700ד"ר אריה קפיטיקין
סמינרה12:0016:00200מכסיקו4
ב'0821505101"שיקוף האמת": היסטוריה אלטרנטיבית של הצילום ביפן 1848-1940ד"ר אילת זהר
סמינרג16:0020:00200מכסיקו4
ב'0821568501אמניות בישראל-סוגיות מגדריות בשדה האמנות המקומיד"ר דקל טל
סמינרה12:0016:00200מכסיקו4
ב'0821580101חומר, שריד ומקום בתרבות ימי הבינייםד"ר ברטל רננה
סמינרג10:0012:00200מכסיקו4
ב'0821506001מלחמות דימויים במזרח התיכוןדר' מעין אמיר
סמינרא10:0014:00ג206מכסיקו4
ב'0821570901'אזרחי רפובליקת המילה?' אמנים,אמנות ומלומדים בעת החדשה המוקדד"ר צ'ולקמן תמר
סמינרד16:0020:00200מכסיקו4
א'0821534501גותיקה: דימוי, צלם, סימולקרום (מאות 13-12)פרופ' פינקוס אסף
סמינרד16:0020:00201דן-דוד4
שעורים מביה"ס למוזיקה
•נדרש רקע במוזיקה וידיעת תווים
הקורסים מופיעים ברשימת הקורסים של ביה"ס למוזיקה
סמינריונים מהחוג לקולנוע וטלויזיה
א'0851987401מחקרים עכשווים בקולנוע טלוויזיה ומדיהד"ר חגין בועז
סמינרד14:0018:0002קיקואין4
ב'0851986701מגדר,מיניות והסוף של הנורמלי:תיאוריה וקולנועפרופ' יוסף רז
סמינרא10:0016:00117מכסיקו4
ב'0851904401מנטליות ומצור בקולנוע העולמיפרופ' בן שאול ניצן
סמינרב10:0014:00120מכסיקו4
א'0851984401ה"אחר" הפוסטקולוניאלי:גזע, כוח וייצוגפרופ' יוסף רז
סמינרב10:0016:00117מכסיקו4
ב'0851982601חשיבה אופציונלית וקולנוע נארטיביפרופ' בן שאול ניצן
סמינרג16:0020:00א119מכסיקו4
ב'0851987801אהבה ישראלית:יצוגים של זוגיות רומנטית בקולנוע ובטלוויזיהד"ר טלמון מירי
סמינרג12:0016:00211מכסיקו4
א'0851987601שקרים אמיתיים:החמקמקות של האמת הדוקומנטריתד"ר דובדבני שמוליק
סמינרה16:0020:00117מכסיקו4
ב'0851987701הקולנוע של הריאליזם הפנטסטיפרופ' נאמן יהודה
סמינרד14:0018:00209מכסיקו4
א'0851987901האמת והתשוקה של הסובייקט: קולנוע כפסיכואנליזהדר' אלפנדרי עידית
סמינרד10:0014:00א119מכסיקו4
ב'0851988001"המאמר הויזואלי" :קולנוע כמדיום של מחשבהפרופ' פיק ענת
סמינרב16:0020:00א119מכסיקו4
ב'0851988001"המאמר הויזואלי" :קולנוע כמדיום של מחשבהפרופ' פיק ענת
סמינרד10:0014:00 0
א'0851988101אורבניות וקולנוע :דימויים של ירושליםפרופ' זנגר ענת
סמינרב10:0014:00א117מכסיקו4
א'0851903301קולנוע ומלחמהפרופ' נאמן יהודה
סמינרד14:0018:00211מכסיקו4
ב'0851904601בין תיעוד לבדיון:גבולות הקולנוע הדוקומנטריד"ר דובדבני שמוליק
סמינרה10:0014:00120מכסיקו4
א'0851902301מבנה מתח והפתעה בקולנועפרופ' בן שאול ניצן
סמינרה10:0014:00ב122מכסיקו4
ב'0851906501אמפתיה והיטמעות בקולנוע ובמדיה דיגיטליתד"ר רז גל
סמינרב14:0018:00א117מכסיקו4
א'0851906701נוסטלגיה, רטרו וזיכרון בטלוויזיה ובקולנוע בישראל ובארה"בד"ר טלמון מירי
סמינרא16:0020:00120מכסיקו4
א'0851906101האביב הערבי: מהפכת הקולנוע בעולם הערביד"ר רינאוי חליל
סמינרד10:0014:00212מכסיקו4
סמינריונים מהחוג לאמנות התאטרון
א'0811459901מאלפרד ג'ארי ועד תום סטופרד:על האבולוציה של רעיון האבסורדד"ר רז-דגני אירית
סמינרה10:0014:00212מכסיקו4
ב'0811024501תיאטרון ומופע בימי הבינייםד"ר להבי שרון
סמינרב14:0018:00120מכסיקו4
א'0811481001מחקר היסטורי והיסטוריוגרפיה של תיאטרון ישראליד"ר להבי שרון
סמינרג10:0014:00ג206מכסיקו4
ב'0811452801פרפורמנס ופוסטמודרניזםד"ר הררי דרור
סמינרא14:0018:00212מכסיקו4
ב'0811404801אתר המופע: מופעים תלויי-מקום ושיח המרחבד"ר בן - שאול דפנה
סמינרא10:0014:00209מכסיקו4
סמינריונים מהתכנית ללימודי נשים ומגדר
א'0607531301"משפחות טובות" - דיון במגדר ובמשפחהד"ר להד כנרת
סמינרד16:0020:00455גילמן0
ב'0607540501תיאוריות פמיניסטיות של זמן, גיל ומהלך חייםד"ר להד כנרת
סמינרד16:0020:00212רוזנברג
ב'0607541301מיניות, מגדר, ולהטב"יות: נשים, גברים וילדים בהיסטוריה מודרניד"ר מיכל שפירא
סמינרג10:0012:00א361גילמן
ב'0607530401מגדר וטראומהד"ר אפי זיו
סמינרג12:0014:00212רוזנברג0
א'0607540701פמיניזמים מזרחיים בישראל בראשית המאה ה- 21: מבואד"ר השש יאלי
שיעורד10:0012:00278גילמן
ב'0607540201חיות בסרטד"ר רוני הלפרן
שיעורה16:0018:00281גילמן0
א'0607531201הגישה הפרקטית לשינוי מגדרי בארגוניםד"ר לרר זאב
גב' בן אליהו הדס
סמינרג14:0018:00105ווב0
א'0607531801תנועות נשים ופמיניזמים במזה"תד"ר תגריד יחיא-יונס
סמינרד12:0016:00212רוזנברג
א'0607531901רווקות כמקרה מבחןד"ר להד כנרת
סמינרה16:0018:00212רוזנברג
א'0607540801גבריות במלכודד"ר להד כנרת
סמינרה14:0016:00105ווב
א'0607542001יסודות המחשבה הקווירית*ד"ר ניר קדם
סמינרג12:0014:00319א ע"ש אלקובגילמן
ב'0607542101מגמות עכשוויות בתיאוריה קווירית ולימודי טרנסג'נדר*ד"ר ניר קדם
סמינרג16:0018:00455גילמן
ב'0607542201פמיניזם מזרחי: סדר יום פוליטי - בין הפרטיקולרי לאוניברסליד"ר השש יאלי
סמינרד10:0012:00212רוזנברג
ב'0607542401משפחתיות ומגדר בעידן הגלובליות המוגבלתפרופ' דפנה הקר
סמינרה14:0016:00101דן-דוד
ב'0607542501אמהות - מבטים פמיניסטייםד"ר מירי רוזמרין
סמינרה10:0012:00212רוזנברג
שיעורים מביה"ס לאדריכלות
ב'0881440701מבוא לתרבות דיגיטאלית באדריכלותד"ר שיבר יואב
שיעורא14:0016:0001קיקואין2
א'0881421601מבוא לתיאוריות ביקורתיותד"ר שיבר יואב
שיעורא12:0014:0001קיקואין2
ב'0881603801פריפריה ומרכז בתכנון עירוניד"ר מרגלית טליה
סמינרג08:0012:00ג206מכסיקו4
ב'0881604001המרחב הציבורי:תכנון ואתגרי העתידד"ר טלי חתוקה
סמינרד10:0014:00104יד אבנר 4
א'0881603701סוגיות בהסטוריה של האדריכלות נוף ותשתיותד"ר קוזלובסקי רועי
סמינרב16:0020:00ג206מכסיקו4
ב'0881603601מקום קדוש: זמן, מרחב ואידיאולוגיה באדריכלות האסלאםפרופ' טרגן חנה
סמינרג16:0020:00ג206מכסיקו4
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>