תואר שני - קורסים מתואר ראשון

תלמיד תואר שני יוכל ללמוד קורסים (שיעורים וסמינרים) מלימודי התואר הראשון בהיקף של עד 4 ש"ס באישור יועץ היחידה ובכפוף לתכנית הלימודים. תלמיד תואר שני שמשתתף בסמינר תואר ראשון יוכל להגיש בסמינר זה עבודת רפרט בלבד. אין להגיש עבודה סמינריונית בסמינר ברמת תואר ראשון.

 

התלמיד מחויב בקבלת ציון בכל קורס (שיעור או סמינר).

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive