המסלול העיוני עם בחינת גמר .M.A

המסלול העיוני (עם בחינת גמר)

 

המסלול העיוני (עם בחינת גמר) - 36 ש"ס, בסיומו מבחן מסכם בנושא שייבחר על ידי התלמיד ויאושר על יד מנחה ממורי החוג (להלן "מוביל בחינה"). 

 

עבודות סמינר

במסלול עם בחינת גמר התלמיד ישתתף בשמונה סמינרים בהם יגיש שתי עבודות סמינריוניות שלפחות אחת מהן היא בתקופת ההתמחות שבחר ושש עבודות רפרט. שלוש עבודות רפרט לפחות יוגשו בשלוש תקופות שונות שאינן תקופת ההתמחות והאחרות לפי בחירת הסטודנט.

 

 מועדי הגשת עבודות סמינריוניות:

  

בחינת גמר (במסלול עם בחינת גמר)

בחינת  הגמר תיערך לאחר השלמת כל חובות הלימודים כמפורט בידיעון.

הבחינה תיערך בכתב או בעל-פה לפי בחירת התלמיד.

התלמיד ימצא "מוביל בחינה" מבין מורי החוג (כל מורה מדרגת ד"ר), ויתאם אתו את החומר לבחינה.

 

חומר הבחינה

1. יש לבחור נושא עיקרי בו ייבחן התלמיד על פי החלוקה הבאה:

נושא א': סוגיה תיאורטית; ניתוח מושג מחקרי/ביקורתי; ז'אנר; דיוקן של תקופה/דור/חבורה/סגנון; זרם אמנותי/ביקורתי/פילוסופי; פרשיה היסטורית וכיוצ"ב.

נושא ב': קורפוס יצירות: קבוצת יצירות של אמן (בהיקף צנוע – לא כלל היצירה); או: קבוצת יצירות סביב נושא מלכד; או: קבוצת יצירות בחתך של מאפיין נוסף (כגון ז'אנר, דור, תקופה, סגנון, תמה  וכיוצ"ב).

ניתן להיבחן גם על לימוד מונוגרפי של יצירה אחת.

כמן כן, ניתן לבחור שני נושאים שיש ביניהם זיקה ולהדגים את הסוגיה התיאורטית (נושא א') באמצעות קורפוס היצירות הנבחרות (נושא ב').

אין לבחור נושא לבחינת הגמר בנושא שהתלמיד כתב עליו עבודה סמינריונית.

2. התלמיד יכין רשימה ביבליוגרפית של כתבים מחקריים, ביקורתיים, תיאורטיים לחומר הנ"ל ויביאה לאישורו של מוביל הבחינה.

3. היקף החומר: ארבעה ספרים וששה מאמרים. הרשימה תוגש למורה מוביל הבחינה לאישור.

התלמיד והבוחן, בתיאום עם המזכירות, יקבעו תאריך מוסכם לבחינה. המורה יעביר את השאלון בתאריך שייקבע לתלמיד ולמזכירות החוג.

 

עריכת בחינה בכתב

המורה המוביל ימסור למזכירות החוג  את שאלון הבחינה לא יאוחר משבוע לפני המועד שנקבע לבחינה, שאלה אחת לכל נושא. השאלון יועבר לתלמיד על ידי מזכירות החוג במועד שנקבע. התלמיד יגיש את המבחן בעותק קשיח למזכירות בתוך שלושה ימים (72 שעות). 
היקף כל תשובה בין 2100 - 3000 מילים ברווח כפול, גופן 12. היקף הכולל של המבחן יהיה 6000 מילים לכל היותר. יש להתייחס בתשובות אל חומר הקריאה, להוכיח שליטה  בחומרים הביבליוגרפיים הנִלווים ולצרף רשימה ביבליוגרפית. 

את הבחינה המודפסת יש להגיש בשני עותקים.

 

עריכת בחינה בעל-פה

לקראת מועד הבחינה יכין המורה הבוחן שלוש שאלות עבור כל אחד משני הנושאים הנ"ל (ראה חומר הבחינה). השאלות ייצגו את הסוגיות הביקורתיות והפרשנויות המרכזיות בתחום הנושאים שבחומר. הבחינה עצמה תכלול שאלה אחת לכל נושא. השאלות יימסרו לתלמיד שלושה ימים (72 שעות) לפני המועד שנקבע לעריכת המבחן.

הבחינה תיערך באוניברסיטה, בנוכחות המורה המוביל ומורה נוסף, ותימשך כשעה. התלמיד רשאי להביא לבחינה את כל החומר ולעיין בו בשעת הבחינה.

 

 

 

ציון גמר

ציון הגמר מורכב משקלול ציוני השיעורים, הסמינריונים, הרפרטים וציון בחינת הגמר ביחס של:

בחינת גמר                40%

עבודות סמינריוניות      30%

עבודות רפרט            25%

שיעורים                   5%


 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>