לימודי התואר הראשון

 

 

מטרות ביה"ס

 

 • הכשרת יוצרים, כותבים וחוקרים מן המעלה הראשונה.
 • מצוינות ביצירה, בהוראה ובמחקר.
 • מעורבות עמוקה בחיי התרבות, החברה והקהילה.
 

תנאי קבלה

 

מועמדים מתקבלים על-פי תנאי הקבלה לביה"ס באתר הרישום  של אוניברסיטת תל-אביב.

ועדת הקבלה של ביה"ס שומרת לעצמה את הזכות לשקול קבלתם של מועמדים, גם אם אינם עומדים בכל הקריטריונים.

 

 

רישום לקורסים:

 

הרישום לקורסים מתבצע בשיטת המכרז - בידינג.

 

הרישום לקורסים בשנה א' בתכנית החד-חוגית הוא במנות. כל קבוצה ברשימה מייצגת מנה חלופית של קורסי חובה. קבלה לקבוצה מסוימת משמעותה קבלת כל השיעורים ו/או התרגילים המוגדרים במנה זו.

הרישום לתלמידי מגמת הפקה שנה ב', מתבצע בשני שלבים:

רישום בשיטת הבידינג לקורסים עיוניים וסמינרים

רישום ידני לקורסי הפקה מותנה בפגישת ייעוץ עם ראש המגמה, רק לאחר הפגישה ניתן להירשם לקורסים.

 פרטים מעודכנים יתפרסמו לקראת הרישום.

 

תכניות הלימודים

 

א. תכנית חד-חוגית, שבה לומדים את רוב שעות הלימוד בביה"ס לצד לימודי העשרה מחוץ לביה"ס.

ב. תכנית דו-חוגית, שבה לומדים שני חוגים, אחד מהם הוא קולנוע וטלוויזיה - מסלול עיוני.

 

 

התכנית החד-חוגית כוללת את מגמות הלימוד הבאות (החל משנה ב'):
 

 1. מגמה עיונית (מסלול 200) B.A.:

  לימודי תולדות הקולנוע, תיאוריות קולנועיות ויישומן בחקר הקולנוע, לימודי טלוויזיה, מדיה דיגיטליים ולימודי קולנוע וטלוויזיה ישראליים ומזרח תיכוניים.

   
 2. מגמת הפקה (מסלול 250) .B.F.A:

  לימודים מעשיים הכוללים את כל תחומי ההפקה לקולנוע, לטלוויזיה ולמדיה דיגיטליים. הלימודים ניתנים בסדנאות יצירה (בימוי, צילום, תסריטאות, עריכה, פס-קול, עריכת תוכן והפקה). ההפקות מפותחות בסדנאות השונות ומופקות בעזרת חונכויות אישיות. לסטודנט ניתנת עצמאות מוחלטת בקביעות האמנותיות ובקבלת ההחלטות.

   
 3. מגמת תסריטאות (מסלול 280) B.A.:
  לימוד כתיבת תסריטים לקולנוע, טלוויזיה ומדיה אינטראקטיביים.
   
 4. מסלול מדיה דיגיטלית – מסלול ייחודי – תואר ראשון  BA ותואר שני MFA  בארבע שנים.
  המסלול מתמקד בלימוד ומחקר בתחום האפקטים הוויזואליים הדיגיטליים ובטכנולוגיות אינטראקטיביות לרבות סביבות וירטואליות מדומות ורבודות. 

 

הקבלה לשנה ב' בכל המגמות מותנית בציון עובר בכל קורסי החובה של שנה א' לרבות קורסים מחוץ לביה"ס וכן בציון ממוצע 80 ומעלה בכל הקורסים.

בנוסף, הקבלה למגמת הפקה ולמגמת תסריטאות מותנית בהצגת סרט/תסריט בפני ועדות המעבר בתום שנה א'. ועדות המעבר עשויות לקבוע דרישות נוספות שיתפרסמו לקראת קיומן. 

 

התכנית הדו-חוגית

התכנית הדו חוגית כוללת לימודים במגמה העיונית בלבד בביה"ס לקולנוע וטלוויזיה.

 

 כל שינוי במסלול לימודים בין התכניות מחייב אישור ראש ביה"ס ופגישה עם יועץ אקדמי.

 

ייעוץ והדרכה אישית

 

ביה"ס מעמיד לרשות תלמידיו ייעוץ והדרכה. כל שינוי או חריגה בתכנית הלימודים יהיה תקף רק לאחר אישורו של יועץ ביה"ס. היועץ  האקמי מקיים שעות קבלה שבועיות קבועות. הרישום לייעוץ הוא במזכירות ביה"ס.

 

"כלים שלובים" - שיעורי העשרה כלל אוניברסיטאיים - חובה

 

 

עבודות פרוסמינריוניות וסמינריוניות

 

תכנית הלימודים כוללת קורסי סמינר ופרוסמינר, בהם הציון נקבע בעיקר על-ידי עבודת מחקר. כל העבודות מוגשות (עותק קשיח) אך ורק למזכירות הסטודנטים ולא ישירות למורה.התלמיד חייב לשמור עותק מהעבודה  , עותק אחד נמסר למזכירות ועותק שני נשמר בידי התלמיד/ה.

כדרישת קדם לסמינרים בשנה ג' חייבים התלמידים ללמוד:

בשנה א' מבוא לתולדות הקולנוע א' וב', מבוא לתיאוריה קולנועית, תרגיל בתיאוריה קולנועית, תרגיל בקריאה וכתיבה מודרכת.

בשנה ב': פרוסמינר "תיאוריות קולנועיות עכשוויות".

 

מועדי הגשת עבודות פרוסמינריוניות ועבודות סמינריוניות

 

 

הקבצים מיוחדים

 

הקבץ התמחות בתחום העיוני

הקבץ זה מציע קורסים יעודים בתחום העיוני. בשנה ב' הקורסים הייעודים פתוחים לתלמידי המגמה העיונית (הן בתכנית החד-חוגית הן בתכנית הדו-חוגית). תלמידים מצטיינים במגמות הפקה ותסריטאות יוכלו להירשם לקורסים אלה באישור מיוחד על בסיס מקום פנוי. בשנה ג' ייתקיים סמינר מצטיינים המיועד לתלמידים בכל המגמות בעלי ציונים מעולים בתחום העיוני. הרישום לסמינר המצטיינים מותנה באישור מיוחד.

 

 

 

 

קורסי הדרכה לתלמידי שנה א'

 

קורס בטיחות כללית, חשמל ועזרה ראשונה (0851-0012-01)

 

כשבוע לפני פתיחת שנה"ל יתקיים שבוע הדרכה אינטנסיבי שיכלול:
סדנאות מקצועיות בנושא: בטיחות, בטיחות בחשמל, עזרה ראשונה.
בסופן תתקיים בחינה מסכמת.
תנאי מעבר בקורס הוא ציון 70 לפחות.
ההשתתפות בסדנאות האלה הינה חובה. 

 

 

חישוב ציון גמר

ביה"ס אינו מקיים בחינות גמר. הציון הסופי ייקבע על-ידי שקלול ציוני התלמיד בשנות לימודיו לפי החלוקה הבאה:

תכנית דו-חוגית

ציוני הקורסים - 65%

ציוני עבודה סמינריונית, רפרט בסמינר ועבודה פרוסמינריונית - 35%

 

תכנית חד-חוגית במגמה העיונית

ציוני הקורסים בביה"ס ובלימודי בחירה מחוץ לביה"ס - 65%

ציוני עבודות סמינריוניות, רפרט בסמינר ועבודה פרוסמינריונית - 35%

 

מסלולי הפקה ותסריטאות

ציוני הקורסים בביה"ס ובלימודי בחירה מחוץ לביה"ס - 65%

ציוני עבודה סמינריוניות, רפרט בסמינר ועבודה פרוסמינריונית - 15%

פרויקט גמר - 20%

 

הציון הסופי משוקלל לפי מספר השעות. לדוגמה, ערכו של ציון קורס בהיקף 4 ש"ס  יהיה כפול מערכו של ציון בשיעור של 2 ש"ס.

 

סיום לימודים

תלמידים שסיימו את כל חובותיהם לתואר והשיגו את כל הציונים מתבקשים לפנות בבקשה לסיכום לימודים באמצעות המידע האישי "טופס טיולים למסיימי לימודים"

 

הקרנת סרטים

בקורסים בהם מתקיימת הקרנה  של סרט מלא, שעות ההקרנה אינן נכללות במניין שעות הלימוד ואינן מחושבות בהיקף הקורס בשקלול הציון הסופי.

 

בחינת בקיאות בסרטים

תלמידי ביה"ס יחויבו לצפות בכמאה סרטים בשנים א' ו-ב' ולעמוד בבחינת בקיאות בסוף כל שנה.

רשימת הסרטים תפורסם באתר הקורס.

 

קורסים ללא קרדיט אקדמי

ביה"ס מציע מבחר שיעורים שמספקים הכשרה מעשית ומיומנויות בסיסיות בנושאים כמו תאורה, הקלטה, תוכנות עריכה, וטכנולוגיות ווידאו. שיעורים אלו מיועדים לתלמידי מגמת ההפקה ולתלמידים ממגמות אחרות על בסיס מקום פנוי ללא קרדיט אקדמי.

 

ארכיון הסרטים ע"ש אנדה זימנד ז"ל

במסגרת ביה"ס פועל ארכיון סרטים ובו כ-20,000 סרטים הכוללים ממיטב הקולנוע העולמי ,העלילתי והדוקומנטרי מאז המצאת הקולנוע, סרטים ישראלים, סרטי סטודנטים, דרמות וסדרות טלוויזיה, סרטים אקספרימנטליים ועוד. שמונה עמדות צפייה אישיות עומדות לרשות המורים והתלמידים לצפייה בסרטים בשעות הפעילות של הארכיון.

מנהל הארכיון: מר ליביו כרמלי

 

 

הפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטים של אוניברסיטת תל-אביב

 

הפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטים של אוניברסיטת תל-אביב החל בשנת 1986 והפך לאחד האירועים החשובים מסוגו בעולם. הוא מוכר כפסטיבל רשמי של CILECT, הארגון הבינלאומי של בתי ספר וחוגים אוניברסיטאיים לקולנוע וטלוויזיה.
הפסטיבל מתקיים אחת לשנה, ומשתתפים בו עשרות בתי ספר מרחבי העולם. הפסטיבל מתקיים בקמפוס האוניברסיטה ובסינמטק ת"א.
במרכז הפסטיבל תחרות בשיפוט חבר שופטים בינלאומי.
יוצרי הפסטיבל הם ציבור הסטודנטים ביה"ס, שמארגנים ומפיקים אותו.
הפסטיבל כולל גם סדנאות יצירה עם אורחים מחו"ל.

 

הכנס הבינלאומי ללימודי קולנוע וטלוויזיה של אוניברסיטת תל-אביב

 

הכנס האקדמי הבינלאומי ללימודי קולנוע וטלוויזיה של אוניברסיטת תל-אביב החל בשנת 1996. הכנס מציע אפשרות לחוקרים להיפגש ולדון בנושאים עכשוויים בלימודי הקולנוע, הטלוויזיה והמדיה החדשה מפרספקטיביות תיאורטיות שונות. הכנס מתקיים אחת לשנתיים (בשנה קלנדרית זוגית) ומשתתפים בו מיטב החוקרים מרחבי העולם. הכנס מופק מאורגן על ידי הסטודנטים של התכנית העיונית וסגל המחקר הבכיר של ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה. מבחר מהרצאות שניתנו בכנסים ראו אור בכתבי עת ובספרים אקדמיים בארץ ובעולם.  

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>