המסלול העיוני עם בחינת גמר MA

המסלול העיוני (עם בחינת גמר)

 

 

סה"כ השעות לתואר 36 ש"ס

 

חובות המסלול העיוני (עם בחינת גמר)

 

התלמידים במסלול זה ילמדו 36 ש"ס (לא כולל שעות השלמה למי שמחויב בהן), במסגרת לימודיהם יגישו התלמידים 2 עבודות סמינריוניות ו- 6 עבודות רפרט וייבחנו בבחינת גמר לאחר הגשת כל חובות הלימודים. 

 

להלן ההנחיות לבחירת הקורסים ולמילוי חובות המסלול:

התלמידים יבחרו את הקורסים שלהם  מרשימת הסמינרים של  התואר השני של החוג. תינתן להם אפשרות לבחור גם מלימודי התואר הראשון של החוג (מקורסים שמוריהם  בדרגת ד"ר או פרופ'), בהיקף שלא יעלה על 4 ש"ס. שעות אלה נועדו בראש ובראשונה לשמש בסיס לתואר השני בתחומים שהתלמיד לא למד בלימודי התואר הראשון שלו.

עבודות סמינריוניות: התלמידים יכתבו שתי עבודות סמינריוניות אצל שני מורים שונים. יש לכתוב אחת מהן בשנת הלימודים הראשונה.

 

בחינת הגמר: התלמידים במסלול יסיימו את לימודיהם בבחינת גמר. בסיום הסמסטר השלישי ללימודיו יבחר התלמיד  מנחה בחינה, מבין מורי החוג (כל מורה מדרגת ד"ר ומעלה), ויתאם אתו את החומר למבחן. המבחן יכלול שני נושאים: האחד: סוגיה תיאורטית; ניתוח מושג מחקרי או ביקורתי; ז'אנר; דיוקן של תקופה, דור, או סגנון; זרם אמנותי, ביקורתי, פילוסופי; פרשיה היסטורית וכיו"ב. השני: קורפוס יצירה: קבוצת יצירות של אמן (בהיקף צנוע – לא כלל היצירה); או: קבוצת יצירות סביב נושא מלכד; או: קבוצת יצירות בחתך של מאפיין נוסף (כגון ז'אנר, דור, תקופה, סגנון, תימה וכיו"ב). היקף הביבליוגרפיה הוא כ-320 עמודים של מאמרים ו/או פרקים מספרים. 

לפרטים נוספים לחץ כאן

חומר המבחן
יש לבחור שני נושאים: האחד: סוגיה תיאורטית; ניתוח מושג מחקרי/ביקורתי; ז'אנר; דיוקן של תקופה/דור/חבורה/סגנון; זרם אמנותי/ביקורתי/פילוסופי; פרשיה היסטורית וכיוצ"ב. השני: קורפוס יצירה: קבוצת יצירות של אמן (בהיקף צנוע-לא כלל היצירה); או: קבוצת יצירות סביב נושא מלכד; או: קבוצת יצירות בחתך של מאפיין נוסף (כגון: ז'אנר, דור, תקופה, סגנון, תימה וכיוצ"ב). בין שני הנושאים תתקיים זיקה תיאורטית, ז'אנרית , היסטורית או אחרת (למשל: קורפוס היצירות מדגים את הסוגיה התיאורטית או שייך לזרם האמנותי הנידון בנושא הראשון).

התלמיד יכין רשימה ביבליוגרפית של כתבים מחקריים, ביקורתיים, תיאורטיים לחומר הנ"ל: לנושא הראשון תקיף הרשימה סה"כ של כ- 200 עמודים; לנושא השני - מלבד היצירות עצמן - תקיף הרשימה סה"כ של כ- 120 עמודים. יש לבחור בכל רשימה לפחות חמישה פריטים שונים שיבטאו את המחקר העיקרי והמשמעותי בתחום הנושא; אין לבחור בספר מחקר שלם גם אם הוא עוסק כולו בנושא, אלא בפרק מתוכו;  אפשר לכלול ברשימה מאמרים ממקורות אלקטרוניים (לכל היותר אחד בכל תחום) אם הם בעלי איכות מוכחת.

הרשימה תוגש למורה מוביל הבחינה לאישור. התלמיד והבוחן יקבעו תאריך מוסכם לבחינה.

מבחן הגמר ייערך לאחר השלמת כל חובות הלימודים כמפורט בידיעון. במתכונתו ייערך המבחן בכתב, או בעל-פה מול פאנל של שניים או שלושה מורים. 

אין לבחור נושא לבחינת הגמר בנושא שהתלמיד כתב עליו עבודה סמינריונית.

עריכת מבחן בכתב: המורה המוביל יכתוב שאלון המורכב משלוש שאלות המתייחסות אל שני הנושאים שנבחרו ונובעות מן המפגש ביניהם. התלמיד יבחר לענות על שתיים מבין שלוש השאלות. השאלון יועבר לתלמיד בדואר אלקטרוני על-ידי המזכירות במועד שנקבע. התלמיד יגיש את תשובותיו למזכירות בתוך שלושה  ימים. התשובות צריכות להיות מודפסות, היקף כל תשובה בין 2100 - 3000 מילים ברווח כפול, גופן 12. היקף הכולל של המבחן יהיה 6000 מילים לכל היותר. יש להתייחס בתשובות אל חומר הקריאה, להוכיח שליטה בחומרים הביבליוגרפיים הנלווים ולצרף רשימה ביבליוגרפית. המבחן ייבדק על-ידי המורה המוביל ומורה נוסף.

עריכת מבחן בעל-פה: לקראת מועד הבחינה ינחה המורה את התלמיד לקראת פרזנטציה של כ - 45 דקות שבה יציג התלמיד את הסוגיות הביקורתיות והפרשניות המרכזיות בתחום הנושאים שבחומר. על התלמיד להוכיח בקיאות בביבליוגרפיה הנתונה, ולהתייחס לשאלות שיופנו אליו במהלך הפרזנטציה או לאחריה. המבחן ייערך באוניברסיטה בנוכחות המורה המוביל ומורה נוסף ויימשך כשעה. התלמיד רשאי להביא למבחן את כל החומר ולעיין בו בשעת המבחן.
 

ציון הגמר: 

הציון ייקבע לפי השקלול הבא:

ציוני העבודות הסמינריוניות 40%;

קורסים ועבודות רפרט 30%;

ציון בחינת הגמר 30%.

 

לרשימת קורסים מפורטת

תכנית הלימודים במסלול עם בחינת גמר (36 ש"ס)

 

שנה א'

מסגרת

מס' שעות

סמינרים בחוג ( עבודה סמינריונית וכתיבת שלוש עבודות רפרט)

602

16 ש"ס

שיעורי בחירה  או סמינר בפקולטה

603

4 ש"ס

סה"כ

20 ש"ס

 

 

שנה ב'

מסגרת

מס' שעות

סמינרים בחוג ( עבודה סמינריונית וכתיבת שלוש עבודות רפרט)

602

16 ש"ס

סה"כ

16 ש"ס

 
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>