קורסים - התכנית הרב תחומית באמניות - תשע"ח

תשע"חסמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
התכנית הרב-תחומית באמנויות
•יש לשים לב לדרישות קדם של קורסים
• אין להרשם לקורס שמספרו זהה לקורס שכבר נלמד
שיעורי ליבה - חטיבה רב-תחומית
שיעורי חובה - לתלמידי שנה א'
אב0861121001תחנות בתרבות המערבד"ר אונגר הנריך
שיעורא12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו4
א'0861158901האמנות המערבית משחר ההיסטוריה ועד הרנסנסד"ר שטרן אפרת
שיעורד10:0012:00א206מכסיקו2
•לתלמידים במסלול דו-חוגי:חובה להקבץ אדריכלות
•דו-חוגי בהקבץ תולדות האמנות לא ילמדו קורס זה
ב'0861159001האמנות המערבית מהרנסנס ועד ימינו **ד"ר שטרן אפרת
שיעורד10:0012:00א206מכסיקו2
• דרישת קדם: האמנות המערבית משחר ההיסטוריה ועד הרנסנס
•לתלמידים במסלול דו-חוגי: חובה להקבץ אדריכלות
•דו-חוגי בהקבץ תולדות האמנות לא ילמדו קורס זה
א'0861130101מבוא לשפת המוזיקהד"ר אופנהיים רועי
שיעורד12:0016:00א206מכסיקו4
א'0861110601תיאטרון ומחול כשפה בימתיתד"ר מלכא ליאורה
שיעורג14:0016:00א206מכסיקו2
•לתלמידים במסלול דו-חוגי:חובה בהקבץ תיאטרון וקולנוע
ב'0861110701מבוא לשפת הקולנועד"ר דובדבני שמוליק
שיעורג16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0861110701מבוא לשפת הקולנועד"ר דובדבני שמוליק
שיעורג18:0020:00א206מכסיקו2
• היקף הקורס 2 ש"ס בלבד
•בקורס מתקיימות הקרנות שאינן נכללות בשעות הקורס
•לתלמידים במסלול דו-חוגי:חובה בהקבץ תיאטרון וקולנוע
• לימודי אנגלית
א'2171811401מתקדמים ב' אמנויותגב' אביבה סוסמן
שו"תב18:0020:00212מכסיקו0
א'2171811401מתקדמים ב' אמנויותגב' אביבה סוסמן
שו"תד18:0020:00212מכסיקו0
א'2171811402מתקדמים ב' אמנויותגב' אביבה סוסמן
שו"תג08:0010:00212מכסיקו0
א'2171811402מתקדמים ב' אמנויותגב' אביבה סוסמן
שו"תה14:0016:00209מכסיקו0
שיעורי חובה לתלמידי שנה ב' ג'
•תלמידים במסלול דו-חוגי ייבחרו 4 ש"ס מהקורסים:
א'0861158801אמנות ופילוסופיה: מבוא לאסתטיקהד"ר בליך ברוך
שיעורג10:0014:00211מכסיקו4
•או:
א'0861158501אמת וייצוג באמנויותד"ר רז-דגני אירית
שיעורב14:0016:00א206מכסיקו2
ב'0861158601זרמים בביקורת המאה העשריםד"ר רז-דגני אירית
שיעורד10:0012:00203דן-דוד2
סמינריון בחטיבה הרב-תחומית
ב'0861405501ריקוד חוצה גבולות:מחול עכשווי בהקשר תרבותיד"ר מלכא ליאורה
סמינרג12:0016:00ג206מכסיקו4
הקבצים חוגיים
אמנות התיאטרון
שנה א' - שיעורי חובה:
א'0811120001תולדות הדרמה והתיאטרון:יוון ורומאד"ר שלגו שלומית
שיעורב10:0012:0001קיקואין2
ב'0811119501תולדות התיאטרון: ימי הביניים והרנסנסד"ר מלכא ליאורה
שיעורג10:0012:00א206מכסיקו2
א'0811114901קריאת מחזותד"ר בן - שאול דפנה
שיעורד08:0010:00א206מכסיקו2
א'0811119301שיטות מחקר של האירוע התיאטרוניד"ר בן - שאול דפנה
שיעורד10:0012:00211מכסיקו2
• צפייה בהצגות + כתיבה
ב'0811107201כתיבה אקדמית- מבוא למחקר בתיאטרוןמר צ'ך לוקאס
שיעורד16:0018:00201דן-דוד2
שנים ב+ג
שיעורי חובה בשנה ב'-יש לבחור את שני הקורסים להלן:
ב'0811213601תולדות הדרמה והתיאטרון מהמאה ה- 17 ועד איבסןד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא08:0010:00א206מכסיקו2
א'0811213701מבוא לתיאטרון המודרניד"ר הררי דרור
שיעורד10:0012:00203דן-דוד2
או את שני הקורסים להלן:
ב'0811213801תיאוריות וביקורת : תיאוריות לינגוויסטיות ומעבר להןד"ר בן - שאול דפנה
שיעורד08:0010:00213מכסיקו2
ב'0811210001תיאוריות וביקורת : גישות תרבותיות-חברתיותד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא10:0012:00א206מכסיקו2
שיעורי בחירה
ב'0811220201מבוא לתיאטרון היהודי והעבריד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורב12:0014:0001קיקואין2
ב'0811113401מבוא לתיאטרון הישראלי והפלסטיניד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורב10:0012:00213מכסיקו2
ב'0811121501תיאטרון, חברה,קהילהד"ר חן אלון
שיעורד10:0012:0001קיקואין2
ב'0811134301מבוא לתיאטרון הפוסט מודרניד"ר הררי דרור
שיעורג12:0014:00209מכסיקו2
א'0811022801לקראת הצגה: מחקר, דרמטורגיה, תכנייהמר עירא אבנרי
שיעורא10:0012:00120מכסיקו2
ב'0811022801לקראת הצגה: מחקר, דרמטורגיה, תכנייהמר עירא אבנרי
שיעורב12:0014:00213מכסיקו2
א'0811123301רוח האוונגרד בתיאטרון המודרני:בין העממי לקיצוניד"ר הררי דרור
שיעורא12:0014:00212מכסיקו2
אב0811123501זרקור על הבמה: מבוא לתאורת במהמר פרידמן במבי עודד
שיעורא10:0012:00ב207מכסיקו4
ב'0811154501מבט על תפקיד הצופהד"ר בן - שאול דפנה
שיעורא14:0016:00213מכסיקו2
א'0811100701תיאוריות בימוימר משה פרלשטיין
שיעורה12:0014:00120מכסיקו2
ב'0811124001אחרים בתיאטרון ובמופע הישראליד"ר הררי דרור
שיעורג10:0012:00211מכסיקו2
•שיעורי בחירה מעשיים
א'0811135101משחק :מטקסט עצמי לעצמי כטקסטפרופ' לב אלג'ם שולי
עבודה מעשיתג10:0013:00א207מכסיקו3
א'0811135101משחק: מטקסט עצמי לעצמי כטקסטפרופ' לב אלג'ם שולי
עבודה מעשיתב12:0015:00121מכסיקו3
א'0811140101עבודת השחקן-גוף,קול,טקסטגב' קרק טלי
עבודה מעשיתב10:0013:00315ביה"ס להנדסאים3
ב'0811140101עבודת השחקן-גוף,קול,טקסטגב' קרק טלי
עבודה מעשיתג14:0017:00121מכסיקו3
א'0811024801פלאי קלעים - מבוא מעשי להרכבת הצגהמר אלון גיא
שיעורה16:0018:00209מכסיקו2
א'0811024801שיבוץ בהפקות-שנה א'עבודה מעשיתה18:0020:00 0
סמינריונים
ב'0861405501ריקוד חוצה גבולות:מחול עכשווי בהקשר תרבותיד"ר מלכא ליאורה
סמינרג12:0016:00ג206מכסיקו4
א'0811021501מופע הריק: עיונים בתיאטרון מאייןד"ר בן - שאול דפנה
סמינרא14:0018:00209מכסיקו4
א'0811024401שיקספיר ותרבות חזותיתד"ר מלכא ליאורה
סמינרג10:0014:00212מכסיקו4
א'0811024601תיאטרון משנה מציאותד"ר הררי דרור
סמינרד14:0018:00א119מכסיקו4
ב'0680421801חנוך לוין: על גופניות, כוח וזהותד"ר דנה אולמרט
סמינרה10:0014:00458 חדר עיון ע"שגילמן0
אב0811101001פרויקט תיאטרון בקהילהד"ר חן אלון
עבודה מעשיתב17:0020:00 6
•הסמינר מחייב השתתפות בקורס תיאטרון קהילתי 0811.1010.01
•הסמינר יתקיים מחוץ לאוניברסיטה
תולדות האמנות
•תלמיד שלומד בהקבץ תולדות האמנות
•לא יוכל ללמוד גם הקבץ אמנות ישראלית
שנה א
שיעורי חובה
יש להירשם ל-2 קורסים בהיקף 4 ש"ס מהקורסים להלן:
א'0821100501מבוא לאמנות קלאסית: מבוא לאמנות יווניתד"ר שדה נאוה
שיעורד10:0012:0001קיקואין2
ב'0821113101מבוא לאמנות קלאסית : רומא ויהודה, מרכז ושוליים באמנות הרומיתד"ר פישר מתי
שיעורג14:0016:00209מכסיקו2
א'0821130601מבוא לאמנות ימי הביניים: דימויי פולחן, משלהי העת העתיקה ועדפרופ' פינקוס אסף
שיעורב12:0014:0001קיקואין2
ב'0821131201מבוא לימי הביניים בשיאם: אמנות בתום האלף - רומנסק וגותיקהפרופ' פינקוס אסף
שיעורד14:0016:0001קיקואין2
א'0821133101מבוא לאמנות עמי האסלאם: הראשיתד"ר אריה קפיטיקין
שיעורא14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0821134101מבוא לאמנות עמי האסלאם: התפארתד"ר אריה קפיטיקין
שיעורא14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0821143001מבוא לאמנות הרנסנס: ממיכלאנג'לו עד קרוואג'יו: האמנות האיטלקיד"ר ספי הנדלר
שיעורג10:0012:0001קיקואין2
ב'0821143101מבוא לאמנות הרנסנס: אמנות חדשה מציאות ישנה: משחק הראליזם ברד"ר צ'ולקמן תמר
שיעורג16:0018:00א206מכסיקו2
א'0821143201מבוא לאמנות הרנסנס: על הציור: אמנות ותאוריה ברנסנסד"ר צ'ולקמן תמר
שיעורג14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0821100901מבוא לאמנות קלאסית: המיתולוגיה באמנות - קורס חתךד"ר יעל יונג
שיעורב18:0020:00א206מכסיקו2
ב'0821131401מבוא לאמנות ימי הביניים: הנרטיב הנוצרי באמנות-טקסט ודימוי (קד"ר ברטל רננה
שיעורה10:0012:0001קיקואין2
א'0821171101יסודות הכתיבה האקדמית: "העט היא לשון המחשבה"ד"ר צ'ולקמן תמר
תרגילג12:0014:00200מכסיקו2
ב'0821171102יסודות הכתיבה האקדמיתד"ר ברטל רננה
תרגילה12:0014:00212מכסיקו2
ב'0821171103יסודות הכתיבה האקדמיתד"ר ברטל רננה
תרגילא10:0012:00200מכסיקו2
שנים ב+ג
בשנה ב' יש להירשם לקורסים בהיקף 8 ש"ס :
ב'0821150901מבוא לאמנות מודרנית: אמנות המאה ה-19ד"ר שוסטרמן רבקה
שיעורג12:0014:0001קיקואין2
א'0821152801מבוא לאמנות מודרנית: אמנות האוונגרדד"ר לוריא-חיון עדי
שיעורא10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0821162001מבוא לאמנות ישראלית: סוגיות נבחרות באמנות ישראליתד"ר שבי אורלי
שיעורב14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0821162201מבוא לאמנות עכשוויתד"ר מיימון ורד
שיעורב10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
שיעורי בחירה
א'0821600101סמלי עושר ויוקרה בעולם היווני והרומי: מסתורי הגמות ואבני החןד"ר עדית שגיב
שיעורא12:0014:00213מכסיקו2
א'0821665301האמנות בפירנצה 1400-1600: בין רפובליקה לדוכסותד"ר בלס גולדה
שיעורג12:0014:00א206מכסיקו2
א'0821668001ההיסטוריה של הצילום במאה ה-19ד"ר שבי אורלי
שיעורב16:0018:0001קיקואין2
א'0821600901נשים קוראות, כותבות ומאיירות בימי הבינייםד"ר ברטל רננה
שיעורב10:0012:00213מכסיקו2
א'0821601301פוסט-אימפרסיוניזם, קוביזם, סוריאליזם, ואקספרסיוניזם במצריםדר' קרן צדפי
שיעורג16:0018:00120מכסיקו2
ב'0821668301Post War: Art after the Atomic Bomb, 1945-1969ד"ר רייצ'ל פרי
שיעורה14:0016:00א206מכסיקו2
ב'0821645501בדרך לגן העדן: מוות וקבורה בארכיטקטורה המוגוליתד"ר הגר נעמי
שיעורד18:0020:00213מכסיקו2
ב'0821603401ארוטיקה ומיניות באמנות האסלאמיתדר' קרן צדפי
שיעורג14:0016:00212מכסיקו2
ב'0821612501לבוש ועירום באמנות יוון ורומא: ייצוגים של זהויותד"ר יעל יונג
שיעורג16:0018:00120מכסיקו2
ב'0821668101צילום עכשוויד"ר מיימון ורד
שיעורב14:0016:00א206מכסיקו2
א'0881121101מבוא לניתוח יצירות אמנותד"ר מאירי-דן נעמי
שיעורה12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0881121201מבוא לניתוח יצירות אמנות - מבט על אדריכלותד"ר מאירי-דן נעמי
שיעורה12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0821635901הגבולות המשתנים של המדיום האמנותי והשלכותיו על האמנות החזותיד"ר מירה בנאי
שיעורד16:0018:0001קיקואין2
ב'0821668601הרס הדימוי: איקונוקלזם מימה"ב לדאע"שד"ר עינת קלפטר
שיעורג18:0020:00213מכסיקו0
א'0821645401סיפורים גותיים: זהות ורגש ופנטזיה בגרמניה של ימי-הבינייםפרופ' פינקוס אסף
שיעורד14:0016:00209מכסיקו0
ב'0821665901גופניות ומיניות ביצירתו של פיטר פול רובנסד"ר שרה בנינגה
שיעורד12:0014:00212מכסיקו0
ב'0821662101צילום משחק ופרפורמטיביות: היבטים פוליטייםד"ר קלורמן-עראקי נעמה
שיעורג10:0012:00209מכסיקו0
ב'0821643201ראשים מדברים: ברניני ואמנות הפורטרט המפוסלד"ר ספי הנדלר
שיעורב16:0018:00א206מכסיקו0
א'0821190001אמנות על ציר הזמן א': העת העתיקה-ממצרים ועד סוף ימי הבינייםד"ר ברטל רננה
ד"ר שדה נאוה
שיעורא16:0018:0001קיקואין2
ב'0821190201אמנות על ציר הזמן ב': מהרנסנס ועד לאמנות המודרניתד"ר ספי הנדלר
ד"ר הגר נעמי
שיעורא16:0018:0001קיקואין2
א'0821172001מבוא לאמנות גלובלית:תרבות חזותית,קולוניאליזם וגלובליזציה באסד"ר אילת זהר
שיעורד14:0016:0001קיקואין2
סמינריונים
א'0821368401חוד לי חידה-אמנות האמבלמה בעת החדשה המוקדמתד"ר צ'ולקמן תמר
סמינרד16:0020:00200מכסיקו4
א'0821371301אמנות ואידיאולוגיה במודרניזם של המאה ה-20ד"ר ארונוב איגור
סמינרד12:0016:00200מכסיקו4
א'0821312301כנסיית הקבר בין עבר, הווה ונצחד"ר קשמן אנסטסיה
סמינרא12:0016:00ג206מכסיקו4
ב'0821373701מחשבות על צילום: ארכיון, עדות, זהותד"ר מיימון ורד
סמינרה16:0020:00200מכסיקו4
ב'0821343401מיסטריה: משחק חברתי או נשגב אלוהי? סוגיות בניתוח פסיפס וציורד"ר שדה נאוה
סמינרב10:0014:00ג206מכסיקו4
ב'0821359001תל אביב בציור הישראליד"ר שוסטרמן רבקה
סמינרה10:0014:00213מכסיקו4
א'0687448901רגעים נשגבים בתולדות הציור והקליגרפיה בסיןפרופ' יואב אריאל
סמינרא16:0020:00282גילמן0
מוזיקולוגיה
הרישום לקורסים יהיה ידני במזכירות ביה"ס למוזיקה,
•מותנה בריאיון קבלה בביה"ס למוזיקה
•ובעמידה בבחינות הכניסה
שנה א
א'0845100101תולדות המוזיקה ימה"ב והרנסאנספרופ' טנאי דורית
שיעורא16:0020:00ג206מכסיקו4
אב0842141201מבוא ליסודות המוזיקהמר רוזנקרנץ עדי
שו"תב12:0014:00מ002ביה"ס למוזיקה0
שנים ב+ג
שיעורי חובה בשנים ב' וג' - 4 ש"ס מהרשימה להלן:
אב0845210901המוזיקה במאה ה-20שו"ת 4
א'0845200101תולדות המוזיקה-קלסיקה רומנטיקהפרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
שיעורב10:0012:00מ014ביה"ס למוזיקה2
אב0842120601יסודות המרקם והצורה Iד"ר גוטר ענבל
שו"תב12:0014:00מ017ביה"ס למוזיקה4
אב0845100501פיתוח שמיעה וסולפג' Iמר רוזנקרנץ עדי
תרגילב16:0017:00מ002ביה"ס למוזיקה2
אב0845100501פיתוח שמיעה וסולפג' Iמר רוזנקרנץ עדי
תרגילה16:0017:00מ002ביה"ס למוזיקה2
שיעורי בחירה:
א'0842182601תולדות המוזיקה Iשיעור 2
א'0842282601תולדות המוזיקה IIד"ר קליינר בוריס
שיעורג10:0012:00041 טארגביה"ס למוזיקה2
ב'0845100201תולדות המוזיקה-בארוקפרופ' טנאי דורית
שיעורא16:0020:00200מכסיקו4
סמינרים
ב'0845410801בימוי קולות באופרהפרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
סמינרב12:0014:00מ014ביה"ס למוזיקה0
ב'0845310201ניתוח מוזיקאלי והמאזיןפרופ' איתן זהר
סמינרד10:0012:00מ002ביה"ס למוזיקה0
אב0845215901סוגיות באתנוגרפיה של סאונדד"ר גזית עופר
סמינרב16:0018:00מ014ביה"ס למוזיקה0
קולנוע וטלוויזיה
שנה א
שיעורי חובה
א'0861158201מבוא לתולדות הקולנוע א'ד"ר דובדבני שמוליק
שיעורב16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0861158301מבוא לתולדות הקולנוע ב' **ד"ר דובדבני שמוליק
שיעורב16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
• דרישת קדם : מבוא לתולדות הקולנוע א'
ב'0851654601קריאה וכתיבה מודרכתמר אלחליבי עובד
תרגילא14:0016:00211מכסיקו2
ב'0851654603קריאה וכתיבה מודרכתגב' גלסטיאן דיאנה
תרגילד16:0018:0002קיקואין2
ב'0851654605קריאה וכתיבה מודרכתמר נדלר גל
תרגילג16:0018:00213מכסיקו2
ב'0851654607קריאה וכתיבה מודרכתמר נדלר גל
תרגילה16:0018:00212מכסיקו2
ב'0851654608קריאה וכתיבה מודרכתמר ארבל יואב
תרגילה14:0016:00120מכסיקו2
שיעורי חובה בשנים א' וב' :
א'0851652401מבוא לתיאוריות קולנועיותד"ר חגין בועז
שיעורג16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
•יש לבחור אחד מהתרגילים הרשומים להלן:
א'0851652701תרגיל בתיאוריות קולנועיותמר רוזנבוים אביעד
תרגילא18:0020:00211מכסיקו2
א'0851652703תרגיל בתיאוריות קולנועיותמר נהלוני מתן
תרגילד16:0018:00119מכסיקו2
א'0851652705תרגיל בתיאוריות קולנועיותגב' גלסטיאן דיאנה
תרגילא14:0016:00213מכסיקו2
א'0851652706תרגיל בתיאוריות קולנועיותמר נהלוני מתן
תרגילא14:0016:00א117מכסיקו2
א'0851652707תרגיל בתיאוריות קולנועיותגב' בקרמן אביטל
תרגילד16:0018:00120מכסיקו2
א'0851652708תרגיל בתיאוריות קולנועיותמר אלחנן גל
תרגילג14:0016:00211מכסיקו2
א'0851652710תרגיל בתיאוריות קולנועיותמר ארבל יואב
תרגילג14:0016:00א117מכסיקו2
ב'0851653101מבוא ללימודי טלוויזיהד"ר חרל"פ איתי
שיעורד12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0851659501מבוא לקולנוע ישראליד"ר דובדבני שמוליק
שיעורב12:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
שנה ב+ג - שיעורי בחירה
ב'0851653901מבוא לתסריטאות [1]מר צפור אסף
שיעורד10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0851619001מבוא לקולנוע תיעודי [1]ד"ר דובדבני שמוליק
שיעורד10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0851654801מבע קולנועימר אינגבר נחמן
שיעורד12:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0851621001בין משחקיות לסרטד"ר רז גל
שיעורא14:0016:00א206מכסיקו2
א'0851861201היצ'קוקד"ר כהן רז אודיה
שיעורג16:0020:00209מכסיקו2
ב'0851761501פילם נוארד"ר כהן רז אודיה
שיעורה14:0018:00211מכסיקו2
ב'0851614301מיכלאנג'לו אנטוניוני: מודרניזם וקולנועמר אינגבר נחמן
שיעורד12:0016:00א206מכסיקו2
א'0851669801תחנות יסוד בקולנוע הלטינו-אמריקאי:הסטוריה, אסתטיקה ופוליטיקהד"ר אוטין פבלו
שיעורב10:0014:00א206מכסיקו2
ב'0851622601"המערבון":מג'ון פורד ועד קוונטין טרנטינוד"ר חיוטין דן
שיעורג16:0020:00212מכסיקו2
א'0851621801הקולנוע הגרמני החדש:ממניפס אוברהאוזן ועד נפילת חומת ברליןגב' דן ענת
שיעורג12:0014:00120מכסיקו2
ב'0851669901בקצה אירופה: קולנוע מזרח אירופאי בשנות ה -60ד"ר דובדבני שמוליק
שיעורא14:0018:00א206מכסיקו2
א'0851670101רטוריקה ותמטיקה בקולנוע של מרטין סקורסזהד"ר אונגר הנריך
שיעורה14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0851670001תמטיקה ורטוריקה בסרטי טרנטינו האחרוניםד"ר אונגר הנריך
שיעורה14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0851670201אורסון וולסד"ר אונגר הנריך
שיעורה12:0014:00א206מכסיקו2
ב'0851771201אסתטיקה פאשיסטיתמר דבורה ארז
שיעורב10:0012:00211מכסיקו2
ב'0851615001קולנוע ופילוסופיה :כל ההקשריםד"ר בידרמן שי
שיעורג08:0010:00213מכסיקו2
א'0851670301רטוריקה פוליפונית בקולנועד"ר אונגר הנריך
שיעורה16:0018:00א206מכסיקו2
ב'0851670401קולנוע אילם:אטרקציות, בידור המונים, סלפסטיק והסחות דעתגב' לוין אורי
שיעורב16:0018:00211מכסיקו2
א'0662223701מבוא לתיאוריות של מיתוסים**ד"ר מעין מזור
שיעורג10:0012:00280גילמן0
א'0662116001כוכבים נופלים: קולנוע יידיש בין מזרח ומערבד"ר אביב לבנת
שיעורד10:0012:00279גילמן0
ב'0662134001יצורים פנטסטיים ונפשות אחרותד"ר רונן סלמן צדקה
שיעורב10:0012:00280גילמן0
א'0680211601שרלוק הולמס בספרות, בקולנוע ובטלוויזיהמר דרור משעני
שיעורג14:0016:00279גילמן0
א'0680211601שרלוק הולמס בספרות, בקולנוע ובטלוויזיהמר דרור משעני
שיעורה14:0016:00278גילמן0
ב'0861301501קולנוע צרפתי חדש והחברה הצרפתית העכשוויתד"ר שביט אבנר
שיעורה12:0014:00281גילמן0
סמינרים
א'0851509201הגל החדש הצרפתיד"ר שוייצר אריאל
סמינרה16:0020:00200מכסיקו4
ב'0851511601הקולנוע האמריקאי: המחקר העכשווי של הוליווד והקולנוע העצמאיד"ר חגין בועז
סמינרד14:0018:00ג206מכסיקו4
ב'0851511901"העולם מצחיק אז צוחקים" : קומדיה בטלוויזיה וברשתד"ר ברנשטיין עלינא
סמינרג10:0014:00א119מכסיקו4
א'0851903301קולנוע ומלחמהפרופ' נאמן יהודה
סמינרד14:0018:00211מכסיקו4
א'0851510001ז'אנרים טלוויזיונייםד"ר חרל"פ איתי
סמינרה14:0018:00213מכסיקו4
א'0851507301הרחק מגן עדן: מלודרמה וקולנועפרופ' יוסף רז
סמינרא10:0016:00117מכסיקו4
א'0851511701לראות את האור:על אסתטיקה רוחנית בקולנועד"ר חיוטין דן
סמינרב16:0020:00119מכסיקו4
ב'0851904601בין תיעוד לבדיון:גבולות הקולנוע הדוקומנטריד"ר דובדבני שמוליק
סמינרה10:0014:00120מכסיקו4
א'0851902301מבנה מתח והפתעה בקולנועפרופ' בן שאול ניצן
סמינרה10:0014:00ב122מכסיקו4
א'0851511501קולנוע- פילוסופיה: כיוונים חדשיםד"ר בידרמן שי
סמינרג08:0012:00א119מכסיקו4
ב'0851906601טלוויזיה וגלובליזציה:מגעים בין תרבותיים בטלוויזיה הגד"ר טלמון מירי
סמינרא12:0016:00א117מכסיקו4
א'0687335501הקולנוע היפניפרופ' סרפר צביקה
סמינרה14:0018:00262גילמן0
אדריכלות
שנה א
שיעורי חובה :
ב'0881121201מבוא לניתוח יצירות אמנות - מבט על אדריכלותד"ר מאירי-דן נעמי
שיעורה12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0881421601מבוא לתיאוריות ביקורתיותד"ר שיבר יואב
שיעורא12:0014:0001קיקואין2
•שיעורי חובה בשנה ב'- 6 ש"ס מתוך הקורסים להלן:
א'0881120701תולדות אדריכלות א': העת העתיקהד"ר קוזלובסקי רועי
שיעורג10:0012:0001קיקואין2
ב'0881121701תולדות אדריכלות ב' + ג': מנפילת האמפריה הרומית ועד הברוקד"ר בטרמן גרבינ אסתר
שיעורג12:0016:00א206מכסיקו4
ב'0881320701תולדות אדריכלות ה': אדריכלות במאה ה- 20ד"ר קוזלובסקי רועי
שיעורג08:0010:00א206מכסיקו2
ב'0881320701תולדות אדריכלות ה': אדריכלות במאה ה- 20ד"ר קוזלובסקי רועי
שיעורה08:0010:00א206מכסיקו2
שנים ב+ג - שיעורי בחירה
ב'0881350901תולדות התיכנון הנוף והמרחבד"ר קוזלובסקי רועי
שיעורא08:0010:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0881121101מבוא לניתוח יצירות אמנותד"ר מאירי-דן נעמי
שיעורה12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0881350301תולדות האדריכלות בא"י למן המאה ה-19 ועד ימינופרופ' בר-אור אמנון
שיעורא14:0016:0001קיקואין2
ב'0881440701מבוא לתרבות דיגיטאלית באדריכלותד"ר שיבר יואב
שיעורא14:0016:0001קיקואין2
א'0881350501סוגיות ותיאוריות בתכנון עירוניאדר' גולדמן ענת
שיעורא09:0012:0001קיקואין3
א'0881450601מרחבים ירוקיםגב' רונן-רותם אורלי
שיעורב10:0012:00203דן-דוד2
א'0881312801מבוא לעיצוב עירוניד"ר מרגלית טליה
שו"תה10:0013:0001קיקואין3
ב'0662133801מהי יצירתיות?ד"ר ירון כהן צמח
שיעורג18:0020:00326גילמן0
א'0687206201אדריכלות וסביבה ביפן המסורתיתמר אריה קוץ
שיעורב18:0020:00326גילמן0
ב'0687245401הפילוסופיה של האין בראי האדריכלות והאסתטיקה בסין וביפןגב' גליה דור
שיעורא10:0012:00279גילמן0
סמינרים
ב'0881452201תרבות חזותית - בין מקור למקוריותד"ר מאירי-דן נעמי
סמינרב14:0018:00 4
ב'0881451601מקום אדריכלות מקוםד"ר בטרמן גרבינ אסתר
סמינרב14:0018:00ג206מכסיקו4
ב'0881452301סוגיות בהסטוריה ותיאוריה של האדריכלות:ילדות ואדריכלותד"ר קוזלובסקי רועי
סמינרא12:0016:00200מכסיקו4
א'0821312301כנסיית הקבר בין עבר, הווה ונצחד"ר קשמן אנסטסיה
סמינרא12:0016:00ג206מכסיקו4
הקבצים רב תחומיים
הקבץ אמנות ישראלית
•תלמיד בהקבץ תולדות האמנות לא יוכל ללמוד
•הקבץ אמנות ישראלית
א'0821162001מבוא לאמנות ישראלית: סוגיות נבחרות באמנות ישראליתד"ר שבי אורלי
שיעורב14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0881350901תולדות התיכנון הנוף והמרחבד"ר קוזלובסקי רועי
שיעורא08:0010:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0881350301תולדות האדריכלות בא"י למן המאה ה-19 ועד ימינופרופ' בר-אור אמנון
שיעורא14:0016:0001קיקואין2
ב'0851659501מבוא לקולנוע ישראליד"ר דובדבני שמוליק
שיעורב12:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0851670601קולנוע תיעודי ישראלי עכשוויד"ר דובדבני שמוליק
שיעורב10:0014:00212מכסיקו2
ב'0851622901ייצוג- עצמי מזרחי בטלוויזיה ובקולנוע הישראליים העכשווייםד"ר אלוש לברון מירב
שיעורג16:0020:00209מכסיקו2
ב'0851669201דרמה ישראלית בטלוויזיהד"ר חרל"פ איתי
שיעורד14:0016:00212מכסיקו2
א'0851670701קולנוע ישראלי חדשד"ר שוייצר אריאל
שיעורה14:0016:0002קיקואין2
ב'0811124001אחרים בתיאטרון ובמופע הישראליד"ר הררי דרור
שיעורג10:0012:00211מכסיקו2
ב'0811113401מבוא לתיאטרון הישראלי והפלסטיניד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורב10:0012:00213מכסיקו2
ב'0811220201מבוא לתיאטרון היהודי והעבריד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורב12:0014:0001קיקואין2
ב'0662133801מהי יצירתיות?ד"ר ירון כהן צמח
שיעורג18:0020:00326גילמן0
סמינרים
א'0851906701נוסטלגיה, רטרו וזיכרון בטלוויזיה ובקולנוע בישראל ובארה"בד"ר טלמון מירי
סמינרא16:0020:00120מכסיקו4
ב'0821359001תל אביב בציור הישראליד"ר שוסטרמן רבקה
סמינרה10:0014:00213מכסיקו4
ב'0881451601מקום אדריכלות מקוםד"ר בטרמן גרבינ אסתר
סמינרב14:0018:00ג206מכסיקו4
הקבץ נשים באמנות
א'0608100301תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרניתד"ר טל דקל
שיעורה14:0016:00001ווב0
א'0608111001מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשיםד"ר מירי רוזמרין
שיעורה08:0010:00144 (אולם אתינגר)גילמן2
ב'0608100501ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיותד"ר להד כנרת
שיעורג16:0018:00281גילמן0
א'0821604601פטרונות נשים ודימויי נשים באסלאם הטרום מודרניד"ר הגר נעמי
שיעורד18:0020:00211מכסיקו2
ב'0821612501לבוש ועירום באמנות יוון ורומא: ייצוגים של זהויותד"ר יעל יונג
שיעורג16:0018:00120מכסיקו2
ב'0821603401ארוטיקה ומיניות באמנות האסלאמיתדר' קרן צדפי
שיעורג14:0016:00212מכסיקו2
א'0821656501זכרון, זהות ומגדר: אמנות עכשווית באסיה (1945-2017)ד"ר אילת זהר
שיעורד16:0018:00א206מכסיקו2
ב'0821665901גופניות ומיניות ביצירתו של פיטר פול רובנסד"ר שרה בנינגה
שיעורד12:0014:00212מכסיקו0
א'0821600901נשים קוראות, כותבות ומאיירות בימי הבינייםד"ר ברטל רננה
שיעורב10:0012:00213מכסיקו2
א'0608340101כשפסיכואנליזה פוגשת מגדרד"ר אפי זיו
שיעורג12:0014:00144 (אולם אתינגר)גילמן0
א'0851622701שוברות שתיקה: קולנוע של נשיםגב' עוזרי יערה
שיעורא16:0020:00212מכסיקו2
א'0851622801תיאוריות פמיניסטיות של הטלוויזיהגב' לוי יעל
שיעורא14:0016:00212מכסיקו2
א'0851669601קולנוע קווירי חדשד"ר ניר קדם
שיעורג14:0018:00213מכסיקו2
ב'0662133801מהי יצירתיות?ד"ר ירון כהן צמח
שיעורג18:0020:00326גילמן0
ב'0662196501פוסט פורנוגרפיה ברשת: מין, אהבה וזהות דיגיטלייםד"ר עופר נורדהיימר נור
שיעורג16:0018:00326גילמן0
סמינרים
ב'0851506001מפסיכה ועד ביונסה :מיתוסים ונשים בקולנוע ובטלוויזיהפרופ' זנגר ענת
סמינרב10:0016:00117מכסיקו4
ב'0680421801חנוך לוין: על גופניות, כוח וזהותד"ר דנה אולמרט
סמינרה10:0014:00458 חדר עיון ע"שגילמן0
הקבץ אמנויות במזרח הרחוק והקרוב
ב'0821134101מבוא לאמנות עמי האסלאם: התפארתד"ר אריה קפיטיקין
שיעורא14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0821133101מבוא לאמנות עמי האסלאם: הראשיתד"ר אריה קפיטיקין
שיעורא14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0821603401ארוטיקה ומיניות באמנות האסלאמיתדר' קרן צדפי
שיעורג14:0016:00212מכסיקו2
ב'0821645501בדרך לגן העדן: מוות וקבורה בארכיטקטורה המוגוליתד"ר הגר נעמי
שיעורד18:0020:00213מכסיקו2
א'0821172001מבוא לאמנות גלובלית:תרבות חזותית,קולוניאליזם וגלובליזציה באסד"ר אילת זהר
שיעורד14:0016:0001קיקואין2
א'0821604601פטרונות נשים ודימויי נשים באסלאם הטרום מודרניד"ר הגר נעמי
שיעורד18:0020:00211מכסיקו2
א'0821656501זכרון, זהות ומגדר: אמנות עכשווית באסיה (1945-2017)ד"ר אילת זהר
שיעורד16:0018:00א206מכסיקו2
א'0821601301פוסט-אימפרסיוניזם, קוביזם, סוריאליזם, ואקספרסיוניזם במצריםדר' קרן צדפי
שיעורג16:0018:00120מכסיקו2
א'0821190001אמנות על ציר הזמן א': העת העתיקה-ממצרים ועד סוף ימי הבינייםד"ר ברטל רננה
ד"ר שדה נאוה
שיעורא16:0018:0001קיקואין2
א'0687206201אדריכלות וסביבה ביפן המסורתיתמר אריה קוץ
שיעורב18:0020:00326גילמן0
ב'0687245401הפילוסופיה של האין בראי האדריכלות והאסתטיקה בסין וביפןגב' גליה דור
שיעורא10:0012:00279גילמן0
ב'0687245601אנשים,מוסיקה וגלובליזציה בטאיוואןד"ר עדיאל פורטוגלי
שיעורה08:0010:00279גילמן0
א'0687248101סוגיות באמנות יפןד"ר שלמית בג'רנו
שיעורה10:0012:00281גילמן0
ב'0687246401מנגה ואנימה: בין המקומי לגלובלי בקומיקס ובאנימציה של יפןד"ר רז גרינברג
שיעורא12:0014:00279גילמן0
א'0851670501הקולנוע הפלסטיני:זהות, מרחב, וזיכרוןד"ר שיטרית אריאל
שיעורג14:0018:0001קיקואין2
א'0662116001כוכבים נופלים: קולנוע יידיש בין מזרח ומערבד"ר אביב לבנת
שיעורד10:0012:00279גילמן0
ב'0671246301מבוא לאמנות חזותית בדרום הלבנט: 5,000 - 300 לפני הספירהד"ר עדו קוך
שיעורא12:0014:00277גילמן0
א'0687241101מדיה ומסורת ביפן ובקוריאהד"ר ליאורה צרפתי
שיעורג10:0012:00307גילמן0
סמינרים
א'0851906101האביב הערבי: מהפכת הקולנוע בעולם הערביד"ר רינאוי חליל
סמינרד10:0014:00212מכסיקו4
א'0851511701לראות את האור:על אסתטיקה רוחנית בקולנועד"ר חיוטין דן
סמינרב16:0020:00119מכסיקו4
א'0687448901רגעים נשגבים בתולדות הציור והקליגרפיה בסיןפרופ' יואב אריאל
סמינרא16:0020:00282גילמן0
א'0687335501הקולנוע היפניפרופ' סרפר צביקה
סמינרה14:0018:00262גילמן0
הקבץ תקשורת אמנותית בעידן הדיגיטלי
ב'0851618901מבוא לקולנוע בעידן הדיגיטליד"ר לנדסמן אוהד
שיעורד14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0851618901מבוא לקולנוע בעידן הדיגיטלי ( הקרנה)ד"ר לנדסמן אוהד
שיעורג14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו0
ב'0851620601עולמות מונפשים:אנימציה בקולנועד"ר לנדסמן אוהד
שיעורד10:0012:00213מכסיקו2
ב'0881440701מבוא לתרבות דיגיטאלית באדריכלותד"ר שיבר יואב
שיעורא14:0016:0001קיקואין2
ב'0821662101צילום משחק ופרפורמטיביות: היבטים פוליטייםד"ר קלורמן-עראקי נעמה
שיעורג10:0012:00209מכסיקו0
ב'0821669001ההיסטוריה של הצילום במאה ה-20ד"ר שבי אורלי
שיעורב18:0020:00א206מכסיקו2
ב'0821668101צילום עכשוויד"ר מיימון ורד
שיעורב14:0016:00א206מכסיקו2
א'0662222701לאלוהים לחץ כאן: דת בעידן הדיגיטלי והטכנולוגיה כדת מודרניתד"ר וייסמן כרמל
שיעורג12:0014:00326גילמן0
ב'0662310301שיח דיגיטליד"ר וייסמן כרמל
שיעורב16:0018:00326גילמן0
ב'0662196501פוסט פורנוגרפיה ברשת: מין, אהבה וזהות דיגיטלייםד"ר עופר נורדהיימר נור
שיעורג16:0018:00326גילמן0
ב'0662225301תרבות הסייבר כתרבות נוערד"ר יובל גוז'נסקי
שיעורה08:0010:00326גילמן0
א'0662212901האנשים שעשו את האינטרנט: חוזים, הוזים ומהנדסיםד"ר משה אלחנתי
שיעורד12:0014:00279גילמן0
ב'0662134001יצורים פנטסטיים ונפשות אחרותד"ר רונן סלמן צדקה
שיעורב10:0012:00280גילמן0
ב'0687246401מנגה ואנימה: בין המקומי לגלובלי בקומיקס ובאנימציה של יפןד"ר רז גרינברג
שיעורא12:0014:00279גילמן0
א'0687241101מדיה ומסורת ביפן ובקוריאהד"ר ליאורה צרפתי
שיעורג10:0012:00307גילמן0
סמינרים
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>