תקנון הפקולטה

פרק זה כולל את תקנון הפקולטה לאמנויות ואת ההנחיות לתלמיד. התקנון נקבע ע"י ועדת ההוראה והקבלה של הפקולטה.
 

תחולת התקנון

 

 1. התקנון החל על התלמיד הוא התקנון המתפרסם בידיעון השנה בה התחיל את לימודיו ביחידה האקדמית בפקולטה או בשנה בה חידש את לימודיו לאחר הפסקת לימודים.
 2. תקנות חדשות חלות על כל התלמידים, ללא תלות בשנה בה החלו ללמוד, אלא אם נאמר בהן אחרת. 
 3. בנוסף על תקנון הפקולטה חלים על התלמיד הנחיות היחידה בה הוא לומד.  
 4. התקנון חל על כל תלמידי הפקולטה, כולל תלמידי פקולטות אחרות הלומדים בה.
 5. ועדת ההוראה של הפקולטה היא הגוף היחיד המוסמך לדון בפניות מיוחדות הקשורות לתקנון ולהנחיות הקיימות.

   

 

 

תחולת תכניות לימודים

 

 1. תכנית הלימודים המחייבת את התלמיד היא התכנית הנוהגת בידיעון בשנה בה החל התלמיד ללמוד בחוג, במסלול הלימודים בו בחר או בשנה שחידש לימודיו.
   
 2. תלמיד המחליף חוג לימוד, חלה עליו חובת תכנית הלימודים של השנה בה החל ללמוד בחוג הלימודים החדש (ולא של השנה בה החל ללמוד בפקולטה).

 

תכנית הלימודים של כל תלמיד מוגדרת באמצעות המושגים הבאים:

מסלול -  כלל הדרישות הלימודיות של החוג לצורך קבלת תואר.

מסגרת - כל מסלול יכיל מסגרת או מסגרות אחדות. המסגרת היא קבוצת קורסים בעלי מכנה משותף (לדוגמה: קורסי שנה א' המהווים תנאי מעבר לשנה ב', קורסי חובה שנה ב', קורסי בחירה וכו').

כל מסגרת מזוהה ע"י קוד מספרי בעל 3 ספרות. כל קורס שאליו נרשם התלמיד חייב להשתבץ באחת המסגרות (לא ניתן להזין למחשב קורס שלגביו לא צוין שיוך למסגרת).

תלמיד הנרשם לקורס מחוץ לחוג האם שלו, חייב לציין על גבי טופס הרישום את קוד המסגרת אליה הוא מעוניין לשייך את הקורס.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>