קורסים - התמחות בימוי/הפקה - ביה"ס לקולנוע - תשע"ח

תשע"ח

-סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
לימודי תואר שני (MFA)
מסלול בימוי/הפקה
•ניתן ללמוד עד 25% מהשעות בתואר שני משעורי תואר ראשון
חטיבת שיעורים מעשית
הדרכות חובה/ סדנאות מקצועיות
א'0851001202בטיחות כללית וחשמלסדנה
• חובה להשתתף בכל תאריכי הסדנה
16.10.17
•08:45-09:00 - התכנסות ורישום
•09:00-10:30 - הרמה נכונה
• 10:30-10:45 הפסקה
• 10:45-12:15 בטיחות בחשמל
• 12:15-12:30 הפסקה
• 12:30-13:15 המשך בטיחות בחשמל
• 13:15-14:00 הפסקת צהריים
• 14:00-15:30 בטיחות בעבודה בגובה
17.10.17
•08:45-09:00 - התכנסות ורישום
•09:00-10:30 - בטיחות כללית,בטיחות אש, בטיחות עבודה בצבע
• 10:30-10:45 הפסקה
• 10:45-12:15 עזרה ראשונה והחייאה
• 12:15-13:00 הפסקת צהריים
• 13:00-14:30 המשך עזרה ראשונה והחייאה
•14:30-15:00 - מבחן
א'0851001002סדנה לשימוש בציודמר גולדווסר תום
סדנהד11:3013:30
• הסדנה תתקיים ב-18.10.17
ב'0851001102סדנה למקצועות הסטיפורסם
סדנה
• סדנה מרוכזת תאריכים יפורסמו בהמשך
שנה א'
שיעור חובה בשנה א'
סדנאות בימוי- יש להרשם לשתי סדנאות מתוך שלוש סדנאות בימוי
א'0851911901סדנת בימוי דוקומנטרי א'פרופ' הקר ראובן
סדנהד10:0012:00א117מכסיקו2
ב'0851913901סדנת בימוי דוקומנטרי ב'פרופ' אביעד מיכל
סדנהד14:0016:00119מכסיקו2
א'0851932401סוגיות בימוי בקולנוע דוקומנטריפרופ' הקר ראובן
סדנהה16:0018:00119מכסיקו2
• שיעור חובה לתלמידים הרשומים לסדנת בימוי דוקומנטרי
א'0851911801סדנת תסריט ובימוי עלילתי א'פרופ' גביזון שבתאי
סדנהה12:0014:00א117מכסיקו2
ב'0851912201סדנת תסריט ובימוי עלילתי ב'פרופ' גביזון שבתאי
סדנהה12:0014:00117מכסיקו2
אב0851916001תסריט לדרמה קצרהמר בלוך ירון
סדנהה10:0012:00א117מכסיקו4
•שיעור חובה לתלמידים הרשומים לסדנת בימוי עלילתי
ב'0851912901עבודה עם שחקניםגב' שלום עזר טלי
סדנהה14:0018:00א122מכסיקו4
•שיעור חובה לתלמידים הרשומים לסדנת בימוי עלילתי
ב'0851953701חונכות בימוי עלילתי תשע"חמר טל רן
הדרכה אישיתד18:0020:00ג122מכסיקו2
א'0851916201סדנת בימוי קולנוע נסיונימר מוגרבי אברהם
סדנהא10:0014:00211מכסיקו4
•תלמידים הרשומים לסדנאות הבימוי חייבים להרשם ל:
•סדנת צילום אחת, סדנת עריכה אחת וסדנת הקלטה אחת
א'0851911401סגנונות בעריכה אמר שטויר דב בוריס
סדנהא16:0018:00א119מכסיקו2
ב'0851932201סגנונות בעריכה במר גרינפלד יוסף
סדנהג14:0016:00א119מכסיקו2
א'0851932001סגנונות בצילום אמר כצנלסון רוני
סדנהא14:0016:00א119מכסיקו2
ב'0851266801עיצוב הצליל 2מר רשף אורי
סדנהג12:0014:00א117מכסיקו2
א'0851931801פסקול- פוסט פרודקשןגב' דרור רותם
סדנהה14:0016:00ב122מכסיקו2
א'0851258601פרוייקט תיעודי חברתימר טאוזינגר אמיר
סדנהד18:0020:00119מכסיקו2
סדנאות מקצועיות: יש לבחור סדנאות בהיקף עד 6 ש"ס
א'0851250901סינמטוגרפיה 1מר פיצ'חדזה יוסף
שו"תב12:0016:00213מכסיקו2
א'0851258901ביצוע וכתיבת תחקירגב' קרפל דליה
סדנהג14:0016:00א119מכסיקו2
א'0851258301פיתוח רעיון מקורי לתכנית טלוויזיהגב' בן נתן נעמי
סדנהג10:0012:00120מכסיקו2
א'0851258101צילום סטילס במאה ה -21גב' היימן מיכל
סדנהב16:0018:00212מכסיקו2
א'0851258301פיתוח רעיון מקורי לתכנית טלוויזיהגב' בן נתן נעמי
סדנהג10:0012:00120מכסיקו2
ב'0851259001מתחקיר לתסריטגב' קרפל דליה
סדנהג14:0016:00119מכסיקו2
ב'0851362101צילום דוקומנטרימר כצנלסון רוני
סדנהא12:0014:00ב122מכסיקו2
ב'0851669401סדנה - דוד פרלובפרופ' הקר ראובן
סדנהא16:0020:00209מכסיקו2
א'0851380201עריכה ממוחשבת 1מר שטויר דב בוריס
סדנהא18:0020:00א119מכסיקו0
ב'0851380301עריכה ממוחשבת 2מר שטויר דב בוריס
סדנהה16:0018:00א119מכסיקו0
ב'0851380001סדנת עריכה למתקדמיםפרופ' הולין נורמן
סדנה 2
ב'0851269901הבמאי כמנצח מתסריט לסרטמר קוסושווילי דובר
סדנהג18:0020:00117מכסיקו2
שנה ב'
שיעורי חובה לשנה ב' - יש להרשם לשני הסמסטרים
א'0851914601ליווי פרוייקט גמר א'פרופ' רובינשטיין דובי
סדנהה16:0018:00א119מכסיקו2
•יש להגיש בשיעור הראשון טריטמנט או הצעה דוק' לפרוייקט גמר
ב'0851914701ליווי פרוייקט גמר ב'מר פיצ'חדזה יוסף
שו"תה12:0014:00א117מכסיקו2
•יש להגיע לשיעור הראשון עם תקציר של פרויקט גמר לעבודה בשעו
רשימת החונכויות המיועדות לתלמידים שעובדים על פרויקט גמר
ב'0851953201חונכות בימוי תשע"חפרופ' אביעד מיכל
הדרכה אישיתד12:0014:00119מכסיקו2
ב'0851953401חונכות בימוי עלילתימר שני ירון
הדרכה אישיתה10:0012:00א119מכסיקו2
סדנאות מקצועיות לשנה ב'
אב0851914901בימוי דוקומנטרי 3מר טל רן
סדנהד12:0014:00ב122מכסיקו2
•מתקיים לאורך כל השנה, אחת לשבועיים
ב'0851914101הפקה והפצהמר שחורי כתריאל
סדנה 2
• סדנה מרוכזת בסוף חודש יוני
ב'0851962701מטריטמנט לתסריט לסרט גמרפרופ' גרין איתן
שו"תה10:0012:00212מכסיקו2
א'0851362801חונכות עריכה לסרטי קיץ וגמרגב' פרלוב יעל
הדרכה אישיתה16:0018:00א014מכסיקו0
• באחריות התלמיד לתאם חדר עריכה לפגישה
סדנאות לבחירה ממסלול הפקה תואר ראשון
א'0851359001פיתוח סדרת טלוויזיהגב' ויס ברקוביץ רונית
סדנהד10:0012:00120מכסיקו4
א'0851250901סינמטוגרפיה 1מר פיצ'חדזה יוסף
שו"תב12:0016:00213מכסיקו2
א'0851258901ביצוע וכתיבת תחקירגב' קרפל דליה
סדנהג14:0016:00א119מכסיקו2
א'0851258301פיתוח רעיון מקורי לתכנית טלוויזיהגב' בן נתן נעמי
סדנהג10:0012:00120מכסיקו2
א'0851358201פיתוח סדרת אינטרנט להפקהמר צפור אסף
שיעורג10:0012:00117מכסיקו2
א'0851362901עריכת תוכןגב' להט קרמן מאיה
שיעורה18:0020:00120מכסיקו2
א'0851358701דרמה סינגולריתמר שני ירון
סדנהג10:0014:00א122מכסיקו4
א'0851931801פסקול- פוסט פרודקשןגב' דרור רותם
סדנהה14:0016:00ב122מכסיקו2
א'0851258101צילום סטילס במאה ה -21גב' היימן מיכל
סדנהב16:0018:00212מכסיקו2
ב'0851259001מתחקיר לתסריטגב' קרפל דליה
סדנהג14:0016:00119מכסיקו2
ב'0851669401סדנה - דוד פרלובפרופ' הקר ראובן
סדנהא16:0020:00209מכסיקו2
ב'0851362101צילום דוקומנטרימר כצנלסון רוני
סדנהא12:0014:00ב122מכסיקו2
ב'0851352701עריכה 4גב' פרלוב יעל
סדנהה12:0014:00ג206מכסיקו2
ב'0851352702עריכה 4מר גרינפלד יוסף
סדנהג12:0014:00119מכסיקו2
סדנאות מרוכזות
א'0851352401סינמטוגרפיה 3מר גולדמן שי
סדנה 2
ב'0851352501סינמטוגרפיה 4מר קלמן פרד
סדנה 2
א'0851380201עריכה ממוחשבת 1מר שטויר דב בוריס
סדנהא18:0020:00א119מכסיקו0
ב'0851380301עריכה ממוחשבת 2מר שטויר דב בוריס
סדנהה16:0018:00א119מכסיקו0
ב'0851380001סדנת עריכה למתקדמיםפרופ' הולין נורמן
סדנה 2
א'0851362801חונכות עריכה לסרטי קיץ וגמרגב' פרלוב יעל
הדרכה אישיתה16:0018:00א014מכסיקו0
א'0851362802חונכות עריכה לסרטי קיץ וגמרמר שטויר דב בוריס
הדרכה אישיתא14:0016:00ג122מכסיקו0
חטיבת לימודים עיונית-(מסגרת שיעורים עיוניים) לתלמידי בימוי
שיעור מתודולוגי-חובה לתלמידי שנה א'
א'0851900101נרטיב טלוויזיוניד"ר ברנשטיין עלינא
שיעורד12:0016:00120מכסיקו4
סמינר חובה
ב'0851932901תיאוריות קולנועיות בנות זמננוד"ר בן דוד בני
סמינרד10:0014:00201דן-דוד4
סמינר מחלקתי עיוני-חובה לתלמידי שנה ב'
ב'0851900601סמינר מחלקתי עיוניפרופ' בורשטיין יגאל
סמינרה14:0016:00ג122מכסיקו2
•הקורס יתקיים כפגישות אישיות בתאום מראש
סמינרים
ב'0851511601הקולנוע האמריקאי: המחקר העכשווי של הוליווד והקולנוע העצמאיד"ר חגין בועז
סמינרד14:0018:00ג206מכסיקו4
א'0851507301הרחק מגן עדן: מלודרמה וקולנועפרופ' יוסף רז
סמינרא10:0016:00117מכסיקו4
ב'0851506001מפסיכה ועד ביונסה :מיתוסים ונשים בקולנוע ובטלוויזיהפרופ' זנגר ענת
סמינרב10:0016:00117מכסיקו4
א'0851510501קולנוע תיעודי וטכנולוגיות חדשותד"ר לנדסמן אוהד
סמינרב10:0016:0002קיקואין4
א'0851511501קולנוע- פילוסופיה: כיוונים חדשיםד"ר בידרמן שי
סמינרג08:0012:00א119מכסיקו4
ב'0851904401מנטליות ומצור בקולנוע העולמיפרופ' בן שאול ניצן
סמינרב10:0014:00120מכסיקו4
א'0851906701נוסטלגיה, רטרו וזיכרון בטלוויזיה ובקולנוע בישראל ובארה"בד"ר טלמון מירי
סמינרא16:0020:00120מכסיקו4
א'0851906101האביב הערבי: מהפכת הקולנוע בעולם הערביד"ר רינאוי חליל
סמינרד10:0014:00212מכסיקו4
א'0851511701לראות את האור:על אסתטיקה רוחנית בקולנועד"ר חיוטין דן
סמינרב16:0020:00119מכסיקו4
ב'0851904601בין תיעוד לבדיון:גבולות הקולנוע הדוקומנטריד"ר דובדבני שמוליק
סמינרה10:0014:00120מכסיקו4
א'0851902301מבנה מתח והפתעה בקולנועפרופ' בן שאול ניצן
סמינרה10:0014:00ב122מכסיקו4
ב'0851906501אמפתיה והיטמעות בקולנוע ובמדיה דיגיטליתד"ר רז גל
סמינרב14:0018:00א117מכסיקו4
ב'0851906601טלוויזיה וגלובליזציה:מגעים בין תרבותיים בטלוויזיה הגד"ר טלמון מירי
סמינרא12:0016:00א117מכסיקו4
ב'0851987801אהבה ישראלית:יצוגים של זוגיות רומנטית בקולנוע ובטלוויזיהד"ר טלמון מירי
סמינרג12:0016:00211מכסיקו4
א'0851987601שקרים אמיתיים:החמקמקות של האמת הדוקומנטריתד"ר דובדבני שמוליק
סמינרה16:0020:00117מכסיקו4
ב'0851987701הקולנוע של הריאליזם הפנטסטיפרופ' נאמן יהודה
סמינרד14:0018:00209מכסיקו4
א'0851987901האמת והתשוקה של הסובייקט: קולנוע כפסיכואנליזהדר' אלפנדרי עידית
סמינרד10:0014:00א119מכסיקו4
ב'0851988001"המאמר הויזואלי" :קולנוע כמדיום של מחשבהפרופ' פיק ענת
סמינרב16:0020:00א119מכסיקו4
ב'0851988001"המאמר הויזואלי" :קולנוע כמדיום של מחשבהפרופ' פיק ענת
סמינרד10:0014:00 0
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>