סגל אקדמי בכיר - כללי

שםיחידהתפקידמקצועטלפוןפקסדוא"ל
ד"ר דרור הרריפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכיראמנות התאטרון
03-6408612
מיכל וויניקפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירקולנוע וטלויזיה
054-6643007
דניאל ווכטלפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכיראדריכלות
09-7964823
03-6405556
ד"ר אנבל וינוגרדפקולטה לאמנויותבדימוס
ד"ר אילת זהרפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירתולדות האמנות
פרופ' אסף זהרפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירמוזיקה
03-6701936
פרופ' דוד זינדרפקולטה לאמנויותאמריטוסאמנות התאטרון
03-6429285
פרופ' ענת זנגרפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירקולנוע וטלויזיה
03-6408403
פרופ' יהונתן[יוני] זקפקולטה לאמנויותאמריטוס
03-6023958
03-6408418
ד"ר בועז חגיןפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירקולנוע וטלויזיה
ד"ר יהודית טורנהייםפקולטה לאמנויותבדימוס
03-5361602
03-6408482
03-5361602
רן טלפקולטה לאמנויותעמית הוראה
פקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכיר
פרופ' אסתר דורית טנאיפקולטה לאמנויותבדימוסמוזיקולוגיה
03-6408415
03-6407358
פרופ' חנה טרגןפקולטה לאמנויותבדימוסתולדות האמנות
03-6409481
03-6409482
פרופ' רז יוסףפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירקולנוע וטלויזיה
פקולטה לאמנויותראש בית הספרקולנוע וטלויזיה
פרופ' יוסף יזרעאליפקולטה לאמנויותאמריטוסאמנות התאטרון
03-6408612
פרופ' נורית יעריפקולטה לאמנויותבדימוסאמנות התאטרון
03-6408612
03-6406964
פרופ' סמיון ירושביץפקולטה לאמנויותאמריטוס
03-6408415
פרופ' רינה ירושלמיפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכיראמנות התאטרון
03-6408612
פרופ' יהודית כהןפקולטה לאמנויותבדימוסמוזיקולוגיה
03-6408415
03-6409174
פרופ' סימונה כהןפקולטה לאמנויותבדימוסתולדות האמנות
03-6408482
09-7421454
פרופ' תומר לבפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירמוזיקה
03-6408415
פקולטה לאמנויותראש בית הספרמוזיקה
03-6408415
פרופ' שמעון לויפקולטה לאמנויותאמריטוסאמנות התאטרון
03-5466466
03-6408612
03-5466466
פרופ' תום לויפקולטה לאמנויותאמריטוס
03-6408612
ד"ר אורי לויןפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירקולנוע וטלויזיה
ד"ר עדי מיכל לוריא חיוןפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירתולדות האמנות
פרופ' ברוך דניאל[דני] לזרפקולטה לאמנויותבדימוסאדריכלות
03-6918099
03-6405556
03-6495545
ד"ר יאיר ליפשיץפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכיראמנות התאטרון
ד"ר טטיאנה לנדאפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכיראחר
ד"ר אוהד לנדסמןפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירקולנוע וטלויזיה

עמודים

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive