סגל אקדמי בכיר - כללי

שםיחידהתפקידמקצועטלפוןפקסדוא"ל
פרופ' בן-ציון מוניץפקולטה לאמנויותבדימוסאמנות התאטרון
03-6408612
03-6291089
ד"ר אברהם מוסריפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכיראדריכלות
ד"ר ורד מימוןפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירתולדות האמנות
03-6408482
פרופ' משה מרגליתפקולטה לאמנויותבדימוסאדריכלות
02-5667990
02-5667991
ד"ר טליה מרגליתפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכיראדריכלות
ד"ר רות מרקוספקולטה לאמנויותבדימוסתולדות האמנות
03-6408482
דפנה מתוקפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכיראדריכלות
03-6918099
03-6405556
03-6959691
פרופ' יהודה נאמןפקולטה לאמנויותאמריטוסקולנוע וטלויזיה
03-6096066
03-6960578
פקולטה לאמנויותמורה מן החוץקולנוע וטלויזיה
03-6096066
03-6960578
פרופ' ערן נוימןפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכיראדריכלות
03-6408412
פקולטה לאמנויותועדת מינויים יחידתיתאדריכלות
03-6408412
אירינה סבטלובהפקולטה לאמנויותבדימוסמוזיקה
03-6408415
פרופ' ראובן סרוסיפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירמוזיקה
פרופ' צבי סרפרפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכיראמנות התאטרון
03-6406362
פרופ' אשר עובדיהפקולטה לאמנויותאמריטוס
03-6409779
02-5355867
טל עמירפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכיראדריכלות
03-6958806
03-6408806
פרופ' יונה פינסוןפקולטה לאמנויותבדימוסתולדות האמנות
02-5637049
03-6408482
03-6407781
פרופ' אסף פינקוספקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירתולדות האמנות
03-6408532
יוסף פיצ'חדזהפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירקולנוע וטלויזיה
03-6406847
פרופ' ראובן פלגי הקרפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירקולנוע וטלויזיה
03-6407940
אורית פנחספקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכיראדריכלות
03-6405556
03-6477392
עודד במבי פרידמןפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכיראמנות התאטרון
03-6408612
פקולטה לאמנויותעמית הוראהאמנות התאטרון
03-6408612
ד"ר תמר צולקמןפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירתולדות האמנות
03-6407781
פרופ' ארנון צוקרמןפקולטה לאמנויותאמריטוס
03-5470791
אסף צפורפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירקולנוע וטלויזיה
שם טוב צרויהפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכיראדריכלות
03-6158085
03-6405556
03-6407780
פרופ' הלל צריפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירמוזיקה
052-2232513
03-6408415
03-6358503
ד"ר רועי קוזלובסקיפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכיראדריכלות
ד"ר אירן קונפינופקולטה לאמנויותבדימוסאמנות התאטרון
03-6408612
09-9553429
יחיאל קוריןפקולטה לאמנויותבדימוסאדריכלות
03-6736090
03-6405556
03-6701304
פרופ' גד קינר(קיסינגר)פקולטה לאמנויותבדימוסאמנות התאטרון
03-6407481
03-5466157
פרופ' תאה עזה קיסלוב פרימרמןפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכיראדריכלות
03-6833698
03-6837656

עמודים

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive