סגל אקדמי בכיר - כללי

שםיחידהתפקידמקצועטלפוןפקסדוא"ל
פרופ' אהובה בלקיןפקולטה לאמנויותאמריטוסאמנות התאטרון
03-6408612
03-6859588
אהוד בן אריהפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירקולנוע וטלויזיה
03-6408403
פקולטה לאמנויותעמית הוראהקולנוע וטלויזיה
03-6408403
אפרת בן נוןפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירמוזיקה
פקולטה לאמנויותעמית הוראהמוזיקה
פרופ' לינדה בן-צביפקולטה לאמנויותאמריטוסאמנות התאטרון
03-6408612
03-6829260
פרופ' ניצן בן-שאולפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירקולנוע וטלויזיה
03-6406846
ד"ר דפנה בן-שאולפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכיראמנות התאטרון
03-6408612
פרופ' גבריאל בן-שמחוןפקולטה לאמנויותאמריטוסקולנוע וטלויזיה
03-6408403
07-7337001
פרופ' אמנון בר אורפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכיראדריכלות
03-5163082
03-6405455
03-5163079
פרופ' אלינער ברזקיפקולטה לאמנויותבדימוסאדריכלות
03-6405556
03-6852284
ד"ר רות ברטלפקולטה לאמנויותבדימוסתולדות האמנות
ד"ר רננה ברטל כהןפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירתולדות האמנות
פרופ' שבתאי גביזוןפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירקולנוע וטלויזיה
03-6408403
פרופ' אימרה גולדשטייןפקולטה לאמנויותבדימוס
03-6916813
פרופ' הרי גולומבפקולטה לאמנויותבדימוסאמנות התאטרון
03-6409004
03-6969485
פקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכיראמנות התאטרון
03-6409004
03-6969485
ביה"ס למוזיקה בוכמן-מהטהסגל אקדמי בכיראמנות התאטרון
03-6409004
03-6969485
פרופ' אלכסנדר גוריןפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירמוזיקה
ד"ר עופר גזיתפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירמוזיקולוגיה
דנה גלזרפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירמוזיקה
פרופ' מיכל גרובר-פרידלנדרפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירמוזיקולוגיה
03-6408415
פרופ' איתן גריןפקולטה לאמנויותאמריטוסקולנוע וטלויזיה
03-6408403
03-5227846
יוסף דגןפקולטה לאמנויותבדימוס
ד"ר אירית דגני רזפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכיראמנות התאטרון
03-6408417
ד"ר אייל דותןפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירספרות
03-6203690
03-6409502
03-5288347
פרופ' ויקטור דרביאנקופקולטה לאמנויותאמריטוסמוזיקה
03-6408418
מיה דרייפוספקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירקולנוע וטלויזיה
פרופ' חנה הכהןפקולטה לאמנויותבדימוס
03-6408612
פרופ' גדי הלרפקולטה לאמנויותבדימוסאדריכלות
03-6405556
03-5492319
ד"ר יוסף הנדלרפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירתולדות האמנות
פקולטה לאמנויותראש חוגתולדות האמנות
פרופ' אופירה הניגפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכיראמנות התאטרון
צבי הראלפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכיראדריכלות
03-6405556
03-6407780
ד"ר דרור הרריפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכיראמנות התאטרון
03-6408612

עמודים

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive