המגמה האינסטרומנטלית (כולל המסלולים לכלי תזמורת + מסלול לפסנתר) - קורסי חובה - תשפ"א

תשפ"אסמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
אב0842000000שיעור אישי בכלישיעור 2
אב0842141201מבוא ליסודות המוזיקהמר רוזנקרנץ עדי
שו"תב19:0021:00מ002ביה"ס למוזיקה4
אב0842120601יסודות המרקם והצורה Iד"ר גוטר ענבל
שו"תב12:0014:00מ017ביה"ס למוזיקה4
אב0842120602יסודות המרקם והצורה Iד"ר גוטר ענבל
שו"תב17:0019:00מ017ביה"ס למוזיקה4
•יש לבחור באחת הקבוצות לעיל
אב0842120603Fundamentals of Musical Styles and Forms Iמר שרון ישראל
שו"תה12:0014:00 4
•הקורס יועבר באנגלית ומיועד לתלמידי חו"ל בלבד
אב0842140001פיתוח שמיעה וסולפג' Iגב' בורשטיין דבורה
תרגילב14:0015:00016ביה"ס למוזיקה2
אב0842140001פיתוח שמיעה וסולפג' Iגב' בורשטיין דבורה
תרגילה14:0015:00016ביה"ס למוזיקה2
אב0842140002פיתוח שמיעה וסולפג' Iגב' בורשטיין דבורה
תרגילב16:0017:00016ביה"ס למוזיקה2
אב0842140002פיתוח שמיעה וסולפג' Iגב' בורשטיין דבורה
תרגילה16:0017:00016ביה"ס למוזיקה2
אב0845100501פיתוח שמיעה וסולפג' Iמר רוזנקרנץ עדי
תרגילב16:0017:00מ002ביה"ס למוזיקה2
אב0845100501פיתוח שמיעה וסולפג' Iמר רוזנקרנץ עדי
תרגילה16:0017:00מ002ביה"ס למוזיקה2
• לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
• החלוקה לקבוצות תתבצע ע"י המזכירות
אב9842140003Ear training Iתרגיל 2
•הקורס לא יתקיים בתשפ"א
ב'0842100102Academic writingפרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
שו"תד14:0016:00מ002ביה"ס למוזיקה2
•הקורס יועבר באנגלית ומיועד לתלמידי חו"ל בלבד
א'0842100101כתיבה אקדמית הלכה למעשהגב' בלושטיין מירי
שו"תה17:0019:00 2
א'0842182601תולדות המוזיקה Iד"ר קליינר בוריס
שיעורג10:0012:00 2
ב'0842182701תולדות המוזיקה Iד"ר קליינר בוריס
שיעורג10:0012:00 2
א'0842182801Music History I - Part 1ד"ר גזית עופר
שיעורא14:0016:00מ014ביה"ס למוזיקה
•הקורס יועבר בשפה האנגלית
ב'0842182901Music History I - Part 2ד"ר גזית עופר
שיעורא14:0016:00מ014ביה"ס למוזיקה
•הקורס יועבר בשפה האנגלית
אב0842139401מקהלה אורטוריתמר בורשבסקי רונן
סדנהד16:0019:00041 טארגביה"ס למוזיקה6
אב0842129201תזמורת סימפוניתמר תלמי יואב
מר שו אי אן
סדנהא16:0019:00042 קלרמונטביה"ס למוזיקה6
אב0842129201תזמורת סימפוניתמר תלמי יואב
מר שו אי אן
סדנהד16:0019:00042 קלרמונטביה"ס למוזיקה6
•לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
אב0842129401רפרטואר תזמורתיסדנה 2
אב0842129401רפרטואר תזמורתיסדנה 2
•לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
אב0842130001מוזיקה קאמריתפרופ' צרי הלל
סדנהג16:0018:00 2
•לקשתנים בלבד
אב0842130002מוזיקה קאמריתגב' ויידמן ורה
סדנהג16:0018:00 2
•לקשתנים בלבד
אב0842101501האזנה א'מר רוזנקרנץ עדי
בחינה 0
אב0842122601מיומנות מקלדתמר רוזנקרנץ עדי
בחינה 0
•לכלי תזמורת בלבד
שיעורים מיוחדים למחלקה לפסנתר
אב0842133301Music for Keyboard Instruments until 1750פרופ' גורין אלכסנדר
שיעורג16:0018:00015ביה"ס למוזיקה4
•הקורס יועבר בשפה האנגלית
אב0842120301בימת ביצועגב' אפלבוים (צבי) עידית
סדנהא16:0018:00041 טארגביה"ס למוזיקה4
ב'0842130301מוזיקה קאמרית ב-4 ידיים/2 פסנתריםפרופ' ארז ארנון
מר אדמוני יובל
סדנהג14:0015:00016ביה"ס למוזיקה1
שיעורים מיוחדים לכלי נשיפה
אב0842128701סדנת כלי נשיפה מעץמר כרמל דוד
סדנהג16:0018:00041 טארגביה"ס למוזיקה4
אב0842118701סדנת כלי נשיפה ממתכתמר סלטקין מיכאל
סדנהג16:0018:00042 קלרמונטביה"ס למוזיקה4
•כולל מוזיקה קאמרית לכלי נשיפה. ראה בטבלת המגמה
שיעורים מיוחדים לכלי הקשה
אב0842122001סדנת כלי הקשהמר יריב תומר
סדנה 4
שנה ב'
אב084200000שיעור אישי בכלישיעור 2
אב0842220601יסודות המרקם והצורה IIד"ר ליבוביץ ניצן
שו"תה10:0012:00מ001ביה"ס למוזיקה4
אב0842220602יסודות המרקם והצורה IIד"ר ליבוביץ ניצן
שו"תה14:0016:00מ001ביה"ס למוזיקה4
אב9842220603Fundamentals of Musical Styles and Forms IIשו"ת 4
•לא יתקיים בשנה"ל תשפ"א
אב0842240001פיתוח שמיעה וסולפג' IIגב' בורשטיין דבורה
תרגילב13:0014:00016ביה"ס למוזיקה2
אב0842240001פיתוח שמיעה וסולפג' IIגב' בורשטיין דבורה
תרגילה13:0014:00016ביה"ס למוזיקה2
אב0842240002פיתוח שמיעה וסולפג' IIגב' בורשטיין דבורה
תרגילב17:0018:00016ביה"ס למוזיקה2
אב0842240002פיתוח שמיעה וסולפג' IIגב' בורשטיין דבורה
תרגילה17:0018:00016ביה"ס למוזיקה2
אב0845200501פיתוח שמיעה וסולפג' IIמר רוזנקרנץ עדי
תרגילב17:0018:00מ002ביה"ס למוזיקה2
אב0845200501פיתוח שמיעה וסולפג' IIמר רוזנקרנץ עדי
תרגילה17:0018:00מ002ביה"ס למוזיקה2
אב0845200502פיתוח שמיעה וסולפג' IIמר רוזנקרנץ עדי
תרגילב18:0019:00מ002ביה"ס למוזיקה
אב0845200502פיתוח שמיעה וסולפג' IIמר רוזנקרנץ עדי
תרגילה18:0019:00מ002ביה"ס למוזיקה
•לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
אב0842240003Ear training IIגב' בורשטיין דבורה
תרגילב11:0012:00016ביה"ס למוזיקה2
•הקורס יועבר באנגלית ומיועד לתלמידי חו"ל בלבד
א'9842282601תולדות המוזיקה IIשיעור 2
ב'9842282701תולדות המוזיקה IIשיעור 2
•הקורס לא יתקיים בתשפ"א
א'9842282801The History of Music IIשיעור 2
ב'9842282901The History of Music IIשיעור 2
•הקורס לא יתקיים בתשפ"א
אב0842139401מקהלה אורטוריתמר בורשבסקי רונן
סדנהד16:0019:00041 טארגביה"ס למוזיקה6
אב0842129201תזמורת סימפוניתמר תלמי יואב
מר שו אי אן
סדנהא16:0019:00042 קלרמונטביה"ס למוזיקה6
אב0842129201תזמורת סימפוניתמר תלמי יואב
מר שו אי אן
סדנהד16:0019:00042 קלרמונטביה"ס למוזיקה6
•לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
אב0842129401רפרטואר תזמורתיסדנה 2
אב0842129401רפרטואר תזמורתיסדנה 2
•לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
אב0842230001מוזיקה קאמריתפרופ' ארז ארנון
מורים שונים
סדנה 2
אב0842201501האזנה ב'מר רוזנקרנץ עדי
בחינה 0
שיעורים מיוחדים למחלקה לפסנתר
אב0842140402הרמוניה ליד המקלדתד"ר יצחקי עפרה
תרגילג14:0016:00014ביה"ס למוזיקה4
•יש לשים לב לדרישות קדם בסילבוס הקורס
אב9842221001ספרות הפסנתר IIשו"ת 4
•הקורס לא יתקיים בתשפ"א
אב9842321001ספרות הפסנתר IIIשו"ת 4
•הקורס לא יתקיים בתשפ"א
אב0842421001ספרות הפסנתר במאה העשרים IVד"ר זמל דרור
שו"תא18:0020:00 4
•הקורסים ספרות הפסנתר II-III-IV מתקיימים לסירוגין בכל שנה
•על התלמיד ללמוד את הקורס המוצע בשנה הנוכחית.
אב0842221101ליווי כליפרופ' ארז ארנון
שו"תג16:0018:00016ביה"ס למוזיקה4
אב0842120301בימת ביצועגב' אפלבוים (צבי) עידית
סדנהא16:0018:00041 טארגביה"ס למוזיקה4
שיעורים מיוחדים לכלי נשיפה
אב0842128701סדנת כלי נשיפה מעץמר כרמל דוד
סדנהג16:0018:00041 טארגביה"ס למוזיקה4
אב0842118701סדנת כלי נשיפה ממתכתמר סלטקין מיכאל
סדנהג16:0018:00042 קלרמונטביה"ס למוזיקה4
•כולל מוזיקה קאמרית לכלי נשיפה. ראה טבלת המגמה
שיעורים מיוחדים לכלי הקשה
אב0842122001סדנת כלי הקשהמר יריב תומר
סדנה 4
א'0842128401הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידיםמר סרוסי ראובן
סדנהג18:0020:00016ביה"ס למוזיקה2
ב'0842128501הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידיםמר סרוסי ראובן
סדנהג18:0020:00016ביה"ס למוזיקה2
שנה ג'
אב0842000000שיעור אישי בכלישיעור 2
אב0845210901המוזיקה במאה ה-20ד"ר יצחקי עפרה
שו"תג12:0014:00041 טארגביה"ס למוזיקה4
•קורס חובה לשנה ג' או ד' המתקיים פעם בשנתיים.
אב0845210902Music in the 20th Centuryד"ר יצחקי עפרה
שיעורה10:0012:00032ביה"ס למוזיקה4
•יועבר בשפה האנגלית. לשנה ג' או ד'; פעם בשנתיים
אב9845310301מוזיקה אמנותית בישראלשו"ת 4
•הקורס לא יתקיים בתשפ"א
•קורס חובה לשנה ג' או ד' המתקיים פעם בשנתיים
אב0842139401מקהלה אורטוריתמר בורשבסקי רונן
סדנהד16:0019:00041 טארגביה"ס למוזיקה6
•ניתן להמיר קורס זה בקורסי בחירה בהיקף 6 ש"ס
אב0842129201תזמורת סימפוניתמר תלמי יואב
מר שו אי אן
סדנהא16:0019:00042 קלרמונטביה"ס למוזיקה6
אב0842129201תזמורת סימפוניתמר תלמי יואב
מר שו אי אן
סדנהד16:0019:00042 קלרמונטביה"ס למוזיקה6
•לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
אב0842129401רפרטואר תזמורתיסדנה 2
אב0842129401רפרטואר תזמורתיסדנה 2
•לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
אב0842330001מוזיקה קאמריתפרופ' ארז ארנון
מורים שונים
סדנה 2
א'0842128401הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידיםמר סרוסי ראובן
סדנהג18:0020:00016ביה"ס למוזיקה2
ב'0842128501הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידיםמר סרוסי ראובן
סדנהג18:0020:00016ביה"ס למוזיקה2
אב0842301501האזנה ג'מר רוזנקרנץ עדי
בחינה 0
שיעורים מיוחדים המחלקה לפסנתר
אב9842221001ספרות הפסנתר IIשו"ת 4
•הקורס לא יתקיים בתשפ"א
אב9842321001ספרות הפסנתר IIIשו"ת 4
•קורס זה לא יתקיים בתשפ"א
אב0842421001ספרות הפסנתר במאה העשרים IVד"ר זמל דרור
שו"תא18:0020:00 4
•הקורסים ספרות הפסנתר II-III-IV מתקיימים לסירוגין בכל שנה
•על התלמיד ללמוד את הקורס המוצע בשנה הנוכחית
אב0842221101ליווי כליפרופ' ארז ארנון
שו"תג16:0018:00016ביה"ס למוזיקה4
•הקורס מתקיים פעם בשנתיים. קורס חובה לשנה ב' או ג'
אב0842322401ליווי ווקאלימר דויטש דן
שו"תג14:0016:00סטודיו ווקאליביה"ס למוזיקה4
אב0842322402ליווי ווקאלימר דויטש דן
שו"תג16:0018:00סטודיו ווקאליביה"ס למוזיקה
•בשנת תשפ"א הקורס מיועד לפסנתרנים בלבד
•מתקיים במקביל לקורס כיתת ליד לזמרים
•החלוקה לקבוצות תתבצע ע"י המזכירות
אב0842120301בימת ביצועגב' אפלבוים (צבי) עידית
סדנהא16:0018:00041 טארגביה"ס למוזיקה4
אב0842320701מתודיקה של הוראת הפסנתרד"ר טל מיכל
שו"תד14:0016:00030ביה"ס למוזיקה4
אב0842323101פרקטיקום בהוראת הפסנתרד"ר טל מיכל
תרגיל 2
שיעורים מיוחדים לכלי קשת
אב0842325801מתודיקה של הוראת הכינור והויולהדר' לבנון לילך
שו"תד12:0014:00030ביה"ס למוזיקה4
שיעורים מיוחדים לכלי נשיפה מעץ
אב0842128701סדנת כלי נשיפה מעץמר כרמל דוד
סדנהג16:0018:00041 טארגביה"ס למוזיקה4
אב0842310701מתודיקה של הוראת כלי נשיפה מעץגב' רון רותי
שו"תד12:0014:00מ002ביה"ס למוזיקה4
שיעורים מיוחדים לכלי נשיפה ממתכת
אב0842118701סדנת כלי נשיפה ממתכתמר סלטקין מיכאל
סדנהג16:0018:00042 קלרמונטביה"ס למוזיקה4
•כולל מוזיקה קאמרית לכלי נשיפה. ראה טבלת המגמה
שיעורים מיוחדים לכלי הקשה
אב0842122001סדנת כלי הקשהמר יריב תומר
סדנה 4
א'0842128401הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידיםמר סרוסי ראובן
סדנהג18:0020:00016ביה"ס למוזיקה2
ב'0842128501הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידיםמר סרוסי ראובן
סדנהג18:0020:00016ביה"ס למוזיקה2
שנה ד'
אב0842000000שעור אישי בכלישיעור 2
אב0845210901המוזיקה במאה ה-20ד"ר יצחקי עפרה
שו"תג12:0014:00041 טארגביה"ס למוזיקה4
•קורס חובה לשנה ג' או ד' המתקיים פעם בשנתיים
אב0845210902Music in the 20th Centuryד"ר יצחקי עפרה
שיעורה10:0012:00032ביה"ס למוזיקה4
•יועבר באנגלית. לשנה ג' או ד'; פעם בשנתיים
אב9845310301מוזיקה אמנותית בישראלשו"ת 4
•קורס חובה לשנה ג' או ד' המתקיים פעם בשנתיים
אב0842129201תזמורת סימפוניתמר תלמי יואב
מר שו אי אן
סדנהא16:0019:00042 קלרמונטביה"ס למוזיקה6
אב0842129201תזמורת סימפוניתמר תלמי יואב
מר שו אי אן
סדנהד16:0019:00042 קלרמונטביה"ס למוזיקה6
•לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
אב0842129401רפרטואר תזמורתיסדנה 2
אב0842129401רפרטואר תזמורתיסדנה 2
•לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
אב0842430001מוזיקה קאמריתפרופ' ארז ארנון
מורים שונים
סדנה 2
אב0842401501האזנה ד'מר רוזנקרנץ עדי
בחינה 0
שיעורים מיוחדים המחלקה לפסנתר
אב0842320701מתודיקה של הוראת הפסנתרד"ר טל מיכל
שו"תד14:0016:00030ביה"ס למוזיקה4
אב0842323101פרקטיקום בהוראת הפסנתרד"ר טל מיכל
תרגיל 2
אב9842221001ספרות הפסנתר IIשו"ת 4
•הקורס לא יתקיים בתשפ"א
אב9842321001ספרות הפסנתר IIIשו"ת 4
•הקורס לא יתקיים בתשפ"א
אב0842421001ספרות הפסנתר במאה העשרים IVד"ר זמל דרור
שו"תא18:0020:00 4
•הקורסים ספרות הפסנתר II-III-IV מתקיימים לסירוגן בכל שנה
•על התלמיד ללמוד את הקורס המוצע בשנה הנוכחית
אב0842120301בימת ביצועגב' אפלבוים (צבי) עידית
סדנהא16:0018:00041 טארגביה"ס למוזיקה4
שיעורים מיוחדים לכלי קשת
אב0842325801מתודיקה של הוראת הכינור והויולהדר' לבנון לילך
שו"תד12:0014:00030ביה"ס למוזיקה4
שיעורים מיוחדים לכלי נשיפה מעץ
אב0842128701סדנת כלי נשיפה מעץמר כרמל דוד
סדנהג16:0018:00041 טארגביה"ס למוזיקה4
אב0842310701מתודיקה של הוראת כלי נשיפה מעץגב' רון רותי
שו"תד12:0014:00מ002ביה"ס למוזיקה4
שיעורים מיוחדים לכלי נשיפה ממתכת
אב0842118701סדנת כלי נשיפה ממתכתמר סלטקין מיכאל
סדנהג16:0018:00042 קלרמונטביה"ס למוזיקה4
•כולל מוזיקה קאמרית לכלי נשיפה. ראה טבלת המגמה
שיעורים מיוחדים לכלי הקשה
אב0842122001סדנת כלי הקשהמר יריב תומר
סדנה 4
א'0842128401הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידיםמר סרוסי ראובן
סדנהג18:0020:00016ביה"ס למוזיקה2
ב'0842128501הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידיםמר סרוסי ראובן
סדנהג18:0020:00016ביה"ס למוזיקה2
המסלול לזמרה ואנסמבל האופרה
שנה א'
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>