המגמה לקומפוזיציה ולניצוח - קורסי חובה - תשפ"א

תשפ"אסמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
אב0843150001פיתוח שמיעה וסולפג' Iד"ר רובינשטיין בת-שבע
תרגילב12:0013:00013ביה"ס למוזיקה2
אב0843150001פיתוח שמיעה וסולפג' Iד"ר רובינשטיין בת-שבע
תרגילה12:0013:00013ביה"ס למוזיקה2
•לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
אב0843150501הרמוניה Iמר סרוסי ראובן
שו"תג14:0016:00032ביה"ס למוזיקה4
אב0843151501קונטרפונקט בסגנון פלסטרינה Iד"ר קליינר בוריס
שו"תד12:0014:00 4
אב0843153201ניתוח וכתיבה לפי מודלים Iד"ר קליינר בוריס
שו"תד14:0016:00 4
אב0843152301תורת הכליםמר שרון ישראל
שיעורה10:0012:00מ017ביה"ס למוזיקה4
ב'0843100101כתיבה אקדמית הלכה למעשהגב' בלושטיין מירי
שו"תב10:0012:00מ001ביה"ס למוזיקה2
א'0842182601תולדות המוזיקה Iד"ר קליינר בוריס
שיעורג10:0012:00 2
ב'0842182701תולדות המוזיקה Iד"ר קליינר בוריס
שיעורג10:0012:00 2
א'0842182801Music History I - Part 1ד"ר גזית עופר
שיעורא14:0016:00מ014ביה"ס למוזיקה
•הקורס יועבר בשפה האנגלית
ב'0842182901Music History I - Part 2ד"ר גזית עופר
שיעורא14:0016:00מ014ביה"ס למוזיקה
•הקורס יועבר בשפה האנגלית
אב0842139401מקהלה אורטוריתמר בורשבסקי רונן
סדנהד16:0019:00041 טארגביה"ס למוזיקה6
ב'9843150701יסודות תורת הצליל ומבוא למחשבשו"ת 2
•הקורס לא יתקיים בתשפ"א
אב0842101501האזנה א'מר רוזנקרנץ עדי
בחינה 0
אב0842122601מיומנות מקלדתמר רוזנקרנץ עדי
בחינה 0
שיעורים מיוחדים לקומפוזיציה
אב0843333333סמינריון מחלקתי לקומפוזיציהמר סרוסי ראובן
סמינרג16:0018:00מ014ביה"ס למוזיקה0
אב0843151301אולפן הקלטות - הלכה למעשהמר אשל רפאל
שו"תה16:0018:00מ013 אולפן הקלטותביה"ס למוזיקה4
•יש לשים לב כי מועדי המפגשים ישתנו במהלך סמסטר ב'. ראו בסיל
שיעורים מיוחדים בניצוח תזמורת
אב0843254001יסודות ניצוח תזמורתמר שו אי אן
שו"תא10:0012:00017ביה"ס למוזיקה4
אב0843129001נוכחות בתזמורתמורים שונים
סדנה 0
אב0843129001נוכחות בתזמורתמורים שונים
סדנה 0
שיעורים מיוחדים בניצוח מקהלה
אב0843139501יסודות ניצוח מקהלהמר בורשבסקי רונן
גב' קירשטיין רחל
שו"תא14:0016:00014ביה"ס למוזיקה4
אב0842138701היגוי א'גב' גלזר דנה
שו"תג09:0010:00032ביה"ס למוזיקה2
שנה ב'
אב0843250001פיתוח שמיעה וסולפג' IIמר רוזנקרנץ עדי
תרגילב14:0015:00מ002ביה"ס למוזיקה2
אב0843250001פיתוח שמיעה וסולפג' IIמר רוזנקרנץ עדי
תרגילה14:0015:00מ002ביה"ס למוזיקה2
•לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
אב0843250501הרמוניה IIד"ר ליבוביץ ניצן
שו"תה12:0014:00מ001ביה"ס למוזיקה4
אב0842140401הרמוניה ליד המקלדתד"ר גוטר ענבל
שו"תב15:0017:00014ביה"ס למוזיקה4
א'0843251501קונטרפונקט בסגנון פלסטרינה IIמר יוהס דן
שו"תד14:0016:00מ017ביה"ס למוזיקה2
ב'0843251601קונטרפונקט בסגנון באך Iד"ר קליינר בוריס
שו"תד08:0010:00 2
אב0843253201ניתוח וכתיבה לפי מודלים IIמר סרוסי ראובן
שו"תד12:0014:00032ביה"ס למוזיקה4
אב0845210901המוזיקה במאה ה-20ד"ר יצחקי עפרה
שו"תג12:0014:00041 טארגביה"ס למוזיקה4
•קורס חובה לשנה ב' או ג' המתקיים פעם בשנתיים
אב0845210902Music in the 20th Centuryד"ר יצחקי עפרה
שיעורה10:0012:00032ביה"ס למוזיקה4
•יועבר באנגלית. לשנה ב' או ג'; מתקיים פעם בשנתיים
אב9845310301מוזיקה אמנותית בישראלשו"ת 4
•לא יתקיים בתשפ"א
•קורס חובה לשנה ב' או ג' המתקיים פעם בשנתיים
אב0843255501תיזמור Iמר ברדנשוילי יוסף
שו"תד10:0012:00מ017ביה"ס למוזיקה4
אב0843254501קריאת פרטיטורה Iד"ר גלפרין איגור
שו"תג09:0010:00031ביה"ס למוזיקה2
א'9842282601תולדות המוזיקה IIשיעור 2
•הקורס לא יתקיים בתשפ"א
ב'9842282701תולדות המוזיקה IIשיעור 2
•הקורס לא יתקיים בתשפ"א
אב0842139401מקהלה אורטוריתמר בורשבסקי רונן
סדנהד16:0019:00041 טארגביה"ס למוזיקה6
א'0842128401הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידיםמר סרוסי ראובן
סדנהג18:0020:00016ביה"ס למוזיקה2
ב'0842128501הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידיםמר סרוסי ראובן
סדנהג18:0020:00016ביה"ס למוזיקה2
אב0842201501האזנה ב'מר רוזנקרנץ עדי
בחינה 0
שיעורים מיוחדים בקומפוזיציה
אב0843257101שיעור אישי בקומפוזיציהשיעור 1
אב0843232401הלחנה נתמכת טכנולוגיהגב' פארי הדס
שו"תב12:0014:00מ019 מרכז מחשביםביה"ס למוזיקה4
אב0843254001יסודות ניצוח תזמורתמר שו אי אן
שו"תא10:0012:00017ביה"ס למוזיקה4
אב0843333333סמינריון מחלקתי לקומפוזיציהמר סרוסי ראובן
סמינרג16:0018:00מ014ביה"ס למוזיקה0
שיעורים מיוחדים בניצוח תזמורת
אב0843254101ניצוח תזמורת מתקדמיםמר שו אי אן
שו"תב10:0012:00017ביה"ס למוזיקה4
אב0843254101ניצוח תזמורת מתקדמיםמר שו אי אן
שו"תה16:0018:00041 טארגביה"ס למוזיקה
אב0843254102ניצוח תזמורת מתקדמיםמר תלמי יואב
שו"תב12:0014:00017ביה"ס למוזיקה2
אב0843254102ניצוח תזמורת מתקדמיםמר תלמי יואב
שו"תה16:0018:00017ביה"ס למוזיקה2
אב0843139501יסודות ניצוח מקהלהמר בורשבסקי רונן
גב' קירשטיין רחל
שו"תא14:0016:00014ביה"ס למוזיקה4
אב0843229001נוכחות בתזמורתמורים שונים
סדנה 0
אב0843229001נוכחות בתזמורתמורים שונים
סדנה 0
שיעורים מיוחדים בניצוח מקהלה
אב0843239401ניצוח מקהלה מתקדמיםמר בורשבסקי רונן
שו"תא09:0012:00014ביה"ס למוזיקה4
אב0843254001יסודות ניצוח תזמורתמר שו אי אן
שו"תא10:0012:00017ביה"ס למוזיקה4
אב0842238701היגוי ב'גב' אפרתי ענת
שו"תה09:0010:00031ביה"ס למוזיקה2
שנה ג'
אב0843350001פיתוח שמיעה וסולפג' IIIד"ר יצחקי עפרה
תרגילג11:0012:00014ביה"ס למוזיקה2
אב0843350001פיתוח שמיעה וסולפג' IIIד"ר יצחקי עפרה
תרגילה09:0010:00014ביה"ס למוזיקה2
•לימודים בקורס זה יתקיימו פעמיים בשבוע כמפורט
אב0842139401מקהלה אורטוריתמר בורשבסקי רונן
סדנהד16:0019:00041 טארגביה"ס למוזיקה6
אב0842340701הרמוניה IIIד"ר ליבוביץ ניצן
שו"תד12:0014:00מ001ביה"ס למוזיקה4
אב0843351601קונטרפונקט בסגנון באך IIד"ר קליינר בוריס
שו"תד10:0012:00 4
אב0843353201ניתוח וכתיבה לפי מודלים IIIמר קלרטג יאיר
שו"תד14:0016:00033ביה"ס למוזיקה4
אב0845210901המוזיקה במאה ה-20ד"ר יצחקי עפרה
שו"תג12:0014:00041 טארגביה"ס למוזיקה4
•קורס חובה לשנה ב' או ג' המתקיים פעם בשנתיים
אב0845210902Music in the 20th Centuryד"ר יצחקי עפרה
שיעורה10:0012:00032ביה"ס למוזיקה4
•יועבר באנגלית. לשנה ב' או ג'; פעם בשנתיים
אב9845310301מוזיקה אמנותית בישראלשו"ת 4
•הקורס לא יתקיים בתשפ"א
•קורס חובה לשנה ב' או ג' המתקיים פעם בשנתיים
אב0843355501תיזמור IIמר ברדנשוילי יוסף
שו"תג14:0016:00033ביה"ס למוזיקה4
אב0843354501קריאת פרטיטורה IIד"ר גלפרין איגור
שו"תג08:0009:00031ביה"ס למוזיקה2
•חלוקה לפי רמות ע"פ קביעת המורה
א'0842128401הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידיםמר סרוסי ראובן
סדנהג18:0020:00016ביה"ס למוזיקה2
ב'0842128501הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידיםמר סרוסי ראובן
סדנהג18:0020:00016ביה"ס למוזיקה2
אב0842301501האזנה ג'מר רוזנקרנץ עדי
בחינה 0
שיעורים מיוחדים בקומפוזיציה
אב0843357101שיעור אישי בקומפוזיציהשיעור 1
אב0843333333סמינריון מחלקתי לקומפוזיציהמר סרוסי ראובן
סמינרג16:0018:00מ014ביה"ס למוזיקה0
אב0843139501יסודות ניצוח מקהלהמר בורשבסקי רונן
גב' קירשטיין רחל
שו"תא14:0016:00014ביה"ס למוזיקה4
שיעורים מיוחדים בניצוח תזמורת
אב0843354001ניצוח תזמורת מתקדמיםמר שו אי אן
שו"תב10:0012:00017ביה"ס למוזיקה4
אב0843354001ניצוח תזמורת מתקדמיםמר שו אי אן
שו"תה16:0018:00041 טארגביה"ס למוזיקה2
אב0843329001נוכחות בתזמורתמורים שונים
סדנה 0
אב0843329001נוכחות בתזמורתמורים שונים
סדנה 0
שיעורים מיוחדים בניצוח מקהלה
אב0843339501ניצוח מקהלה מתקדמיםמר בורשבסקי רונן
גב' קירשטיין רחל
שו"תא09:0012:00014ביה"ס למוזיקה4
אב0842338701היגוי ג'גב' נזרי סופי
שו"תב17:0018:00032ביה"ס למוזיקה2
אב0842139501מקהלה קאמריתמר בורשבסקי רונן
סדנהא12:0014:00041 טארגביה"ס למוזיקה3
אב0842139501מקהלה קאמריתמר בורשבסקי רונן
סדנהה12:0014:00041 טארגביה"ס למוזיקה3
אב0843339201נוכחות במקהלה הקאמריתמר בורשבסקי רונן
סדנהא12:0014:00041 טארגביה"ס למוזיקה
אב0843339201נוכחות במקהלה הקאמריתמר בורשבסקי רונן
סדנהה12:0014:00041 טארגביה"ס למוזיקה
•לתלמידי ניצוח מקהלה שאינם משתתפים באופן פעיל במקהלה הקאמרי
שנה ד'
אב0842440701הרמוניה IVמר סרוסי ראובן
שו"תד14:0016:00032ביה"ס למוזיקה4
א'0843451601קונטרפונקט בסגנון באך IIIד"ר קליינר בוריס
שיעורג14:0016:00 2
א'0842128401הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידיםמר סרוסי ראובן
סדנהג18:0020:00016ביה"ס למוזיקה2
ב'0842128501הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידיםמר סרוסי ראובן
סדנהג18:0020:00016ביה"ס למוזיקה2
אב0842401501האזנה ד'מר רוזנקרנץ עדי
בחינה 0
שיעורים מיוחדים בקומפוזיציה
אב0843457101שעור אישי בקומפוזיציהשיעור 2
אב0843333333סמינריון מחלקתי לקומפוזיציהמר סרוסי ראובן
סמינרג16:0018:00מ014ביה"ס למוזיקה0
שיעורים מיוחדים בניצוח תזמורת
אב0843454001ניצוח תזמורת מתקדמיםמר שו אי אן
שו"תב10:0012:00017ביה"ס למוזיקה
אב0843454001ניצוח תזמורת מתקדמיםמר שו אי אן
שו"תה16:0018:00041 טארגביה"ס למוזיקה4
אב0843429001נוכחות בתזמורתמורים שונים
סדנה 0
אב0843429001נוכחות בתזמורתמורים שונים
סדנה 0
שיעורים מיוחדים בניצוח מקהלה
אב0843439501ניצוח מקהלה מתקדמיםמר בורשבסקי רונן
גב' קירשטיין רחל
שו"תא09:0012:00014ביה"ס למוזיקה4
אב0842139401מקהלה אורטוריתמר בורשבסקי רונן
סדנהד16:0019:00041 טארגביה"ס למוזיקה6
אב0842139501מקהלה קאמריתמר בורשבסקי רונן
סדנהא12:0014:00041 טארגביה"ס למוזיקה3
אב0842139501מקהלה קאמריתמר בורשבסקי רונן
סדנהה12:0014:00041 טארגביה"ס למוזיקה3
אב0843439101נוכחות במקהלה הקאמריתמר בורשבסקי רונן
סדנהא12:0014:00041 טארגביה"ס למוזיקה
אב0843439101נוכחות במקהלה הקאמריתמר בורשבסקי רונן
סדנהה12:0014:00041 טארגביה"ס למוזיקה
•לתלמידי ניצוח מקהלה שאינם משתתפים באופן פעיל במהקהלה הקאמר
המגמה למוזיקולוגיה ע"ש סמואל רובין
תואר ראשון במסלול דו-חוגי - שיעורי חובה
שנה א'
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>