סגל הוראה

שםיחידהתפקידמקצועטלפוןפקסדוא"ל
פרופ' הלל צריפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירמוזיקה
03-6408415
03-6358503
נתאי צריפקולטה לאמנויותעמית הוראה
ד"ר ניר קדםפקולטה לאמנויותעמית הוראה
ארז דב קו אלפקולטה לאמנויותעמית הוראה
טל קובופקולטה לאמנויות
תירזה קוגלרפקולטה לאמנויותעמית הוראה
08-9470648
03-6408403
03-6406096
ד"ר רועי קוזלובסקיפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכיראדריכלות
ערן קוליריןפקולטה לאמנויותעמית הוראה
ניר קומפורטיפקולטה לאמנויותמורה מן החוץ
איליה קונובלובפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירמוזיקה
דינה קונסוןפקולטה לאמנויותעמית הוראה
דובר קוסשויליפקולטה לאמנויותעמית הוראה
פרופ' כריסטינה רייקו קופרפקולטה לאמנויותעמית הוראה
03-6041556
אודליה קופרברגפקולטה לאמנויותעמית הוראה
דניאל קיזרפקולטה לאמנויותמורה מן החוץ
03-6495530
פרופ' גד קינר(קיסינגר)פקולטה לאמנויותבדימוסאמנות התאטרון
03-6407481
03-5466157
פקולטה לאמנויותמורה מן החוץאמנות התאטרון
03-6407481
03-5466157
פרופ' תאה עזה קיסלוב פרימרמןפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכיראדריכלות
03-6833698
03-6837656
ליאורה קיסלוב קייפקולטה לאמנויותעמית הוראה
03-6833698
03-6837656
יונתן קישפקולטה לאמנויותעמית הוראה
03-6405556
07-2766173
שרה קלאוספקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכיראדריכלות
03-6405556
03-6493669
ד"ר בוריס קליינרפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירמוזיקה
לאונרדו קליכמןפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכיראדריכלות
02-5639634
02-5639634
אייל קלספקולטה לאמנויותעמית הוראה
פקולטה לאמנויותעמית הוראה
ד"ר יולי קלרפקולטה לאמנויותמורה מן החוץ
ילנה קלריך דרץ'פקולטה לאמנויותעמית הוראה
ד"ר לב אריה קפיטיקיןפקולטה לאמנויותעמית הוראה
03-6408482
פקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכיר
03-6408482
נעמי קפלןפקולטה לאמנויותעמית הוראה
מריאנה קרילובפקולטה לאמנויותעוזר הוראה
יעל קרמסקיפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכיראמנות התאטרון
פרופ' עמנואל קרסובסקיפקולטה לאמנויותאמריטוסמוזיקה
03-6408415
פקולטה לאמנויותמורה מן החוץמוזיקה
03-6408415
דליה קרפלפקולטה לאמנויותעמית הוראה
03-6049383
טלי קרקפקולטה לאמנויותעמית הוראה
ערן ראמיפקולטה לאמנויותמורה מן החוץ
יוליה רובינסקיפקולטה לאמנויותמורה מן החוץ
ד"ר בת-שבע רובינשטייןפקולטה לאמנויותבדימוסמוזיקה
03-6407465
פקולטה לאמנויותמורה מן החוץמוזיקה
03-6407465
פרופ' דב רובנשטיןפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירקולנוע וטלויזיה
03-6406097
03-6406096
מרק רוזנבאוםפקולטה לאמנויותעמית הוראה
03-6871202
03-6871499
עדי רוזנקרנץפקולטה לאמנויותעמית הוראה
03-6409052
03-6409174
פקולטה לאמנויותעמית הוראה
03-6409052
03-6409174
עדה רוטנברגפקולטה לאמנויותעמית הוראה
גד רולפקולטה לאמנויותעמית הוראה
פקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכיר
ד"ר אורי בנימין רוםפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירמוזיקה
03-6408415
03-6407358
רות רוןפקולטה לאמנויותעמית הוראה
פרופ' אילה רונאלפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכיראדריכלות
03-5248806
03-6405556
02-6738570
ארז רונןפקולטה לאמנויותעוזר הוראה
פרופ' שרון רוסטורף-זמירפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירמוזיקה
ד"ר סטפני רותםפקולטה לאמנויותעובד מחקר
03-6409022
פקולטה לאמנויותעמית הוראה
03-6409022
פקולטה לאמנויותמורה מן החוץ
03-6409022
גיא רזפקולטה לאמנויותמורה מן החוץ
ד"ר גל רזפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירקולנוע וטלויזיה
פרופ' תמר רחום רוטפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירמוזיקה
03-6408418
03-5407103
דמיטרי רטושפקולטה לאמנויותמורה מן החוץ

עמודים

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive