סגל הוראה

תוצאות חיפוש עבור האות ה

שםיחידת משנהטלפוןפקסדוא"ל
ד"ר נעמי הגרחוג לתולדות האמנות
03-6408482
03-6409482
ערן הדסחוג לקולנוע וטלויזיה
נועם הולדנגרברחוג לאמנות התיאטרון
מיכל היימןחוג לקולנוע וטלויזיה
רודיקה הימן תלפזביה"ס למוזיקה בוכמן-מהטה
03-6408415
03-6409174
יצחק הלברשטדט ביה"ס לאדריכלות
רני רחל[רוני הלר] הלרחוג לאמנות התיאטרון
ד"ר יוסף הנדלרחוג לתולדות האמנות
מנהלת ודיקנאט אמנויות
פרופ' אופירה הניגחוג לאמנות התיאטרון
מאיה הפנרחוג לקולנוע וטלויזיה
צבי הראל ביה"ס לאדריכלות
03-6405556
03-6407780
מרים רחל הרטמן-בזליביה"ס למוזיקה בוכמן-מהטה
ד"ר פיטר הריסחוג לאמנות התיאטרון
03-6408612
לאונרדו הרף ביה"ס לאדריכלות
ד"ר דרור הרריחוג לאמנות התיאטרון
03-6408612
שמואל הרשקוביה"ס למוזיקה בוכמן-מהטה
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive