סגל הוראה

שםיחידהתפקידמקצועטלפוןפקסדוא"ל
אייל קלספקולטה לאמנויותעמית הוראה
פקולטה לאמנויותעמית הוראה
ד"ר יולי קלרפקולטה לאמנויותמורה מן החוץ
ילנה קלריך דרץ'פקולטה לאמנויותעמית הוראה
ד"ר לב אריה קפיטיקיןפקולטה לאמנויותעמית הוראה
03-6408482
פקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכיר
03-6408482
נעמי קפלןפקולטה לאמנויותעמית הוראה
משה קרבלניקפקולטה לאמנויותעוזר הוראה
מריאנה קרילובפקולטה לאמנויותעוזר הוראה
יעל קרמסקיפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכיראמנות התאטרון
פרופ' עמנואל קרסובסקיפקולטה לאמנויותאמריטוסמוזיקה
03-6408415
פקולטה לאמנויותמורה מן החוץמוזיקה
03-6408415
דליה קרפלפקולטה לאמנויותעמית הוראה
03-6049383
טלי קרקפקולטה לאמנויותעמית הוראה
ערן ראמיפקולטה לאמנויותמורה מן החוץ
יוליה רובינסקיפקולטה לאמנויותמורה מן החוץ
ד"ר בת-שבע רובינשטייןפקולטה לאמנויותבדימוסמוזיקה
03-6407465
פקולטה לאמנויותמורה מן החוץמוזיקה
03-6407465
פרופ' דובי רובינשטייןפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירקולנוע וטלויזיה
03-6406097
03-6406096
מרק רוזנבאוםפקולטה לאמנויותעמית הוראה
03-6871202
03-6871499
אביעד יצחק רוזנבויםפקולטה לאמנויותעוזר הוראה
עדי רוזנקרנץפקולטה לאמנויותעמית הוראה
03-6409052
03-6409174
פקולטה לאמנויותעמית הוראה
03-6409052
03-6409174
עדה רוטנברגפקולטה לאמנויותעמית הוראה
גד רולפקולטה לאמנויותעמית הוראה
פקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכיר
ד"ר אורי בנימין רוםפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירמוזיקה
03-6408415
03-6407358
רות רוןפקולטה לאמנויותעמית הוראה
פרופ' אילה רונאלפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכיראדריכלות
03-5248806
03-6405556
02-6738570
ארז רונןפקולטה לאמנויותעוזר הוראה
פרופ' שרון רוסטורף-זמירפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירמוזיקה
ד"ר סטפני רותםפקולטה לאמנויותעובד מחקר
03-6409022
פקולטה לאמנויותעמית הוראה
03-6409022
פקולטה לאמנויותמורה מן החוץ
03-6409022
גיא רזפקולטה לאמנויותמורה מן החוץ
ד"ר גל רזפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירקולנוע וטלויזיה
פרופ' תמר רחום רוטפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירמוזיקה
03-6408418
03-5407103
דמיטרי רטושפקולטה לאמנויותמורה מן החוץ
גיא רי מורפקולטה לאמנויותעמית הוראה
שוש רייזמןפקולטה לאמנויותמורה מן החוץ
03-6408612
ד"ר חליל רינאויפקולטה לאמנויותעמית הוראה
03-6408403
אורי רשףפקולטה לאמנויותמורה מן החוץ
03-6409483
03-5099824
ד"ר אורלי שביפקולטה לאמנויותעמית הוראה
ד"ר מרק שבינרפקולטה לאמנויותעמית הוראה
03-6408415
חגי שגבפקולטה לאמנויותמורה מן החוץ
ד"ר עדית שגיב חאיקפקולטה לאמנויותעמית הוראה
ד"ר נאוה גרציאלה שדה סביליהפקולטה לאמנויותעמית הוראה
03-6408482
אי אן שופקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירמוזיקה
פקולטה לאמנויותעמית הוראהמוזיקה
ד"ר אריאל שוייצרפקולטה לאמנויותעמית הוראה
עומר שומרוניפקולטה לאמנויותמורה מן החוץ
ד"ר רבקה שוסטרמןפקולטה לאמנויותעמית הוראה
03-6408482
03-6409482
נעמי שחוריפקולטה לאמנויותעמית הוראה
פרופ' חגי שחםפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירמוזיקה
דב שטוירפקולטה לאמנויותעמית הוראה
ד"ר אפרת שטרןפקולטה לאמנויותעמית הוראה
08-9211668
ד"ר יואב שיברפקולטה לאמנויותעמית הוראה
יורם שילהפקולטה לאמנויותעמית הוראה
03-6969428
03-6405556
03-6969984
ד"ר שלומית שלגו איגרפקולטה לאמנויותעמית הוראה
פקולטה לאמנויותעמית הוראה

עמודים

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive