סגל מנהלי הפקולטה לאמנויות

תוצאות חיפוש עבור האות הכל

שםיחידהתפקידמיקום / זמני קבלהטלפון / פקסדוא"ל
פרופ' ערן נוימןהפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירמכסיקו
03-6408412
הפקולטה לאמנויותדקאןמכסיקו
03-6408412
הפקולטה לאמנויותועדת מינויים יחידתיתמכסיקו
03-6408412
גלי מערבי לויהפקולטה לאמנויותרכז/ת אדמיניסטרטיבי/ת לשכת דקאןמכסיקו, חדר 214
03-6408412
רויטל לוסקיהפקולטה לאמנויותראש מינהל הפקולטה לאמנויותמכסיקו, חדר 214
03-6408673
יהודית ג'ודי [ג'ודי] קורןהפקולטה לאמנויותרכז/ת מינהל וכ"אמכסיקו, חדר 214
03-6408673
ליבי ברהפקולטה לאמנויותסגן ראש מינהל לתקציב וכוח אדםמכסיקו, חדר 217
03-6407010
03-6407474
אילנה גרינברגהפקולטה לאמנויותרכז/ת בכיר/ה כוח אדם ולמינהלמכסיקו, חדר 203
03-6408674
03-6407474
גלית נבה שינדלרהפקולטה לאמנויותסגן ראש מינהל לתלמידים והוראה הפקו' לאמנויותמכסיקו, חדר 202
03-6405192
03-6406499
לירן דניאלהפקולטה לאמנויותרכז/ת בכיר/ה לתלמידים/ות
סליה אדיריהפקולטה לאמנויותרכז/ת בכיר/ה למורים, למורות ולוועדת מינוייםמכסיקו, חדר 203
03-6408266
ענת גינזבורגהפקולטה לאמנויותרכז/ת בכיר/ה לתלמידי/ות מחקר ומלגותמכסיקו, חדר 202
03-6407293
03-6406499
גלית ליבנתסוראסקי ספרי, חדר 5
03-6409784
גתית קלנרהפקולטה לאמנויותמכסיקו, חדר 118
03-6405128
יצחק [איציק] לויהפקולטה לאמנויותראש צוות מחשובמכסיקו, חדר 118
03-6407021
אבי שטיבלהפקולטה לאמנויותטכנאי מחשובמכסיקו, חדר 118
03-6408621
רונן יולזריהפקולטה לאמנויותמתאם מחשוב ורכז מולטימדיהמכסיקו, חדר 118
03-6407021
ראדו שפלרהפקולטה לאמנויות
03-6408935
גיל חזןהפקולטה לאמנויותמכסיקו, חדר 118
03-6408935
רחל [חלי] מנשההפקולטה לאמנויותמרכז/ת בינלאומיות ופרויקטיםמכסיקו, חדר 204
03-6405400
03-6406371
ליאת אוריאןהפקולטה לאמנויות
צבי סיגלהפקולטה לאמנויותמנהל גושמכסיקו, חדר 109
03-6408406
03-6408456
שלמה מוני אשכנזיהפקולטה לאמנויותסגן מנהל גושמכסיקו, חדר 109
03-6408406
03-6408456
רוני בסוןהפקולטה לאמנויותעובד תחזוקהמכסיקו, חדר 109
03-6408406
03-6408456
אבי עזרןהפקולטה לאמנויותעובד תחזוקה
פרופ' טליה מרגליתהפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירדה-בוטון, חדר 212
03-6405553
הפקולטה לאמנויותראש בית הספרדה-בוטון, חדר 212
03-6405553
לירון אלגםהפקולטה לאמנויותמנהל/ת המערך המנהלי בביה"ס לאדריכלותדה-בוטון, חדר 212
03-6405553
רונית פרומר-לזרובהפקולטה לאמנויותרכז/ת תלמידים/ותדה-בוטון
03-6405552
רבקה חבצקיהפקולטה לאמנויותרכז/ת תלמידים/ות לתואר שנידה-בוטון, חדר 212
03-6407780
נילי הולדהייםהפקולטה לאמנויותרכז/ת אדמיניסטרטיבי/ת מינהלת ביה"ס לאדריכלותדה-בוטון, חדר 212
03-6405556
03-6407780
איריס גרונפלדהפקולטה לאמנויותמנהל ספריית אדריכלותדה-בוטון, חדר ספריה
03-6405096
03-6407780
נעמה סחרהפקולטה לאמנויותספרןדה-בוטון
03-6405535
03-6407780
דניאל מאירהפקולטה לאמנויותספרןדה-בוטון
03-6405535
מרינה חלצקיהפקולטה לאמנויותמתאם מערכות מחשובדה-בוטון, חדר 213
03-6405525
03-6407780
תמיר דגאהפקולטה לאמנויותמנהל בית בכירדה-בוטון, חדר 204א
03-6405545
03-6407780
חוסרו חיים דוד פורהפקולטה לאמנויותעובד תחזוקהאדריכל /או"ש
03-6405545
ד"ר אורי בנימין רוםהפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירבוכמן-מהטה, חדר 39
03-6408415
03-6407358
הפקולטה לאמנויותראש בית הספרבוכמן-מהטה, חדר 39
03-6408415
03-6407358
אילה עצמון סיטוןהפקולטה לאמנויותמנהל/ת המערך המנהלי בביה"ס למוזיקהבוכמן-מהטה
03-6409815
03-6409174
ענת בדרהפקולטה לאמנויותרכז/ת אדמיניסטרטיבי/ת לשכת ראש בית הספר למוזיקהבוכמן-מהטה, חדר 39
03-6408415
אננה קופלר-דודקובהפקולטה לאמנויותמנהל הספרייה למוסיקהבוכמן-מהטה, חדר 05
03-6406973
03-6406973
בלהה רובינשטייןהפקולטה לאמנויות
03-6407463
03-6405463
דניאל רינגהפקולטה לאמנויותבוכמן-מהטה, חדר 2
בלה פיינהולץהפקולטה לאמנויותמרכז לימודים
03-6408418
מירב רבניאןהפקולטה לאמנויותרכז/ת תלמידיםבוכמן-מהטה, חדר 37
4821 (פנימי)
עדי פלדהפקולטה לאמנויותמרכז/ת לימודים
מרדכי אריה [מוטי פרלמן] פרלמןהפקולטה לאמנויותבוכמן-מהטה, חדר 5
03-6406757
03-6409174
עידו אנדי פלדבאוהפקולטה לאמנויותבוכמן-מהטה, חדר 05
03-6409505
אלירון טל אלימלךהפקולטה לאמנויותמנהל ביתבוכמן-מהטה, חדר 3
03-6408548
שמאי בנימיניהפקולטה לאמנויות
ד"ר דרור הרריהפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכיר
03-6408612
הפקולטה לאמנויותראש חוג
03-6408612
דנה אורן בר-חיהפקולטה לאמנויותאחראי/ת מינהלי/ת בכיר/ה-חוג לתיאטרוןמכסיקו, חדר 104
03-6408452
03-6406964
הלה פלקהפקולטה לאמנויותרכז/ת תלמידים/ותמכסיקו, חדר 105
03-6409506
גיא גודורובהפקולטה לאמנויותמנהל אדמיניסטרטיבי של תיאטרון האוניברסיטהמכסיקו, חדר 9
03-6408299
03-6407479
דני בילינסוןהפקולטה לאמנויותמפיק ראשי של תאטרון האוניברסיטה
עינת צ'אקי גואטההפקולטה לאמנויותרכז/ת אדמיניסטרטיבי/ת- תיאטרון האוניברסיטהמכסיקו, חדר 9
03-6407480
03-6407479
אלכסנדר ולסקיהפקולטה לאמנויותטכנאי הפקות תיאטרוןמכסיקו, חדר 09
03-6407479
רומי גינזבורגהפקולטה לאמנויותעוזר מפיק
פרופ' תמר צולקמןהפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירסוראסקי ספרי, חדר 6
03-6407781
הפקולטה לאמנויותראש חוגסוראסקי ספרי, חדר 6
03-6407781
מיה מורהפקולטה לאמנויותאחראי/ת מנהלי/ת-חוג לתולדות האמנותמכסיקו, חדר 112
03-6408482
ענבל פיאמנטה שמירהפקולטה לאמנויותרכז/ת תלמידים/ות
03-6409481
הילה קופרהפקולטה לאמנויותמרכז/ת מאגרי מידע וטכנולוגיות דיגיטליות
ד"ר יוסף [ספי] הנדלרהפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירמכסיקו
ד"ר תמר מאירהפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירגלריה לאומנויות
דריה אלופיהפקולטה לאמנויותעוזר אוצר
03-6406481
נסים [ניסים] עטייההפקולטה לאמנויותעובד תחזוקהגלריה לאומנויות, חדר 01
03-6406480
פרופ' ירון בלוךהפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירמכסיקו, חדר 19
03-6406848
הפקולטה לאמנויותראש ביה"סמכסיקו, חדר 19
03-6406848
אוסנת נדבהפקולטה לאמנויותמנהל/ת המערך המנהלי בביה"ס לקולנוע וטלוויזיה
פרופ' דב רובנשטיןהפקולטה לאמנויותאמריטוסמכסיקו
03-6406097
03-6406096
ד"ר בועז חגיןהפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירמכסיקו
פרופ' רז יוסףהפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירמכסיקו
מיה דרייפוסהפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכיר
רפאל רפאליהפקולטה לאמנויותאחראי מחשוב עריכה ומדיה דיגיטליתמכסיקו, חדר 123
03-6406562
סרגיי [ישראל פרידמן] פרידמןהפקולטה לאמנויותמנהל טכני של ציוד קולנוע ואולפני טלוויזיהמכסיקו, חדר 011
03-6406875
03-6409935
נורית סובלסוןהפקולטה לאמנויותרכז/ת תלמידים/ות
03-6409483
דניאלה גורדון פרידמןהפקולטה לאמנויותרכז/ת בכירה-מינהלת תלמידים/ות לתואר ראשוןחדר 117
03-6408403
נילי יבניאלהפקולטה לאמנויותרכז/ת תלמידים/ות לתואר שנימכסיקו, חדר 116
03-6405288
03-6406096
אילה ביטמןהפקולטה לאמנויותמכסיקו, חדר 117
03-6406112
אמיר טאוזינגרהפקולטה לאמנויותמרכז/ת הפקות בקולנועמכסיקו, חדר 18
03-6409008
03-6409935
מרים אלקהלהפקולטה לאמנויותמחסנאי לציוד הסרטהמכסיקו, חדר מחסן
052-4560322
03-6408527
ליאת אורלוביץהפקולטה לאמנויותמחסנאי לציוד הסרטהמכסיקו, חדר 06
03-6408527
ד"ר דפנה בן-שאולהפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירמכסיקו, חדר 201
03-6408612
הפקולטה לאמנויותראש תכניתמכסיקו, חדר 201
03-6408612
מיכל גילרוןהפקולטה לאמנויותאחראי/ת מנהלי/ת של התכניות הרב תחומיות והבינתחומית
03-6409004
03-6408349
עודד במבי פרידמןהפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכיר
03-6407230
אורית צילרהפקולטה לאמנויותרכז/ת התוכנית בעיצוב במה קולנוע וטלויזיהמכסיקו, חדר 202
03-6407230
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>