סגל מנהלי הפקולטה לאמנויות

שםיחידהתפקידמיקום / זמני קבלהטלפון / פקסדוא"ל
פרופ' ערן נוימןהפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירמכסיקו
03-6408412
הפקולטה לאמנויותדקאןמכסיקו
03-6408412
הפקולטה לאמנויותועדת מינויים יחידתיתמכסיקו
03-6408412
גלי מערבי לויהפקולטה לאמנויותמזכירת דקאןמכסיקו, חדר 214
03-6408412
אסתר לנמןהפקולטה לאמנויותראש מנהל הפקולטה לאמנויותמכסיקו, חדר 214
03-6408673
03-6407474
ליבי ברהפקולטה לאמנויותסגן ראש מינהל לתקציב וכוח אדםמכסיקו, חדר 217
03-6407010
03-6407474
אילנה גרינברגהפקולטה לאמנויותרכזת כוח אדם ומינהלמכסיקו, חדר 203
03-6408674
03-6407474
גלית נבה שינדלרהפקולטה לאמנויותסגן ראש מינהל לתלמידים והוראה הפקו' לאמנויותמכסיקו, חדר 202
03-6405192
03-6406499
הילה ברילהפקולטה לאמנויותרכזת תלמידי מחקר ומלגותגלריה לאומנויות
03-6407293
ענת גינזבורגהפקולטה לאמנויותמזכירת תלמידים בכירהמכסיקו, חדר 205
03-6409006
03-6406499
גלית ליבנת
אורית צילרהפקולטה לאמנויותמזכירת התוכנית בעיצוב במה קולנוע וטלויזיהמכסיקו, חדר 202
03-6423380
03-6409005
03-6408371
אסתר שוורץהפקולטה לאמנויות
03-6405128
לירון אלגםהפקולטה לאמנויותמזכיר מורים וועדת מינוייםמכסיקו, חדר 203
03-6408266
ענת שלומית עמירבהפקולטה לאמנויותמזכירת תלמידים ואחראית בחינות וידיעון
יצחק [איציק] לויהפקולטה לאמנויותראש צוות מחשובמכסיקו, חדר 118
03-6407021
אבי שטיבלהפקולטה לאמנויותטכנאי מחשובמכסיקו, חדר 118
03-6408621
דניאל פלמורהפקולטה לאמנויותרכז/ת מולטימדיה ואתר הפקולטהמכסיקו, חדר 118
0721 (פנימי)
03-6407021
גתית קלנרהפקולטה לאמנויות
03-6408935
גיל חזןהפקולטה לאמנויות
03-6408935
צבי סיגלהפקולטה לאמנויותמנהל גושמכסיקו, חדר 109
03-6408406
03-6408456
שלמה מוני אשכנזיהפקולטה לאמנויותסגן מנהל גושמכסיקו, חדר 109
03-6408406
03-6408456
רוני בסוןהפקולטה לאמנויותעובד תחזוקהמכסיקו, חדר 109
03-6408406
03-6408456
ג'ן [ג'ני] ברקהפקולטה לאמנויותרכז השתלמויות ופרויקטיםמכסיקו
03-6405400
03-6406371
שרון קנטורהפקולטה לאמנויות
ענבל פיאמנטה שמיר
03-6407293
איתן הופמןהפקולטה לאמנויותצ'ק פוינט, חדר 133
03-6407148
ד"ר רועי קוזלובסקיהפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכיר
הפקולטה לאמנויותראש בית הספר
רונית פרומר-לזרובהפקולטה לאמנויותמזכירת תלמידיםדה-בוטון
03-6405552
רבקה חבצקיהפקולטה לאמנויותמזכירת תואר שנידה-בוטון, חדר 212
03-6405455
03-6407780
נילי הולדהייםהפקולטה לאמנויותמזכירת מנהלת בית הספר לאדריכלותדה-בוטון, חדר 212
03-6405556
03-6407780
איריס גרונפלדהפקולטה לאמנויותמנהל ספריית אדריכלותדה-בוטון, חדר ספריה
03-6405096
03-6407780
נעמה סחרהפקולטה לאמנויותספרןדה-בוטון
03-6405535
03-6407780
דניאל מאירהפקולטה לאמנויותספרןדה-בוטון
03-6405535
מרינה חלצקיהפקולטה לאמנויותמתאם מערכות מחשובדה-בוטון, חדר 213
03-6405525
03-6407780
תמיר דגאהפקולטה לאמנויותמנהל בית בכירדה-בוטון, חדר 204א
03-6405545
03-6407780
חוסרו חיים דוד פורהפקולטה לאמנויותעובד תחזוקהאדריכל /או"ש
03-6405545
פרופ' תומר לבהפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירבוכמן-מהטה, חדר 039
03-6408415
אילה עצמון סיטוןהפקולטה לאמנויותרכז ניהולי אקדמיה למוזיקהבוכמן-מהטה
03-6408415
03-6409174
ענת בדרהפקולטה לאמנויותמזכירת ראש בית הספר למוזיקהבוכמן-מהטה, חדר 39
03-6408415
אננה קופלר-דודקובהפקולטה לאמנויותמנהל הספרייה למוסיקהבוכמן-מהטה, חדר 05
03-6406973
03-6406973
בלהה רובינשטייןהפקולטה לאמנויות
03-6407463
03-6405463
דניאל רינגהפקולטה לאמנויות
בלה פיינהולץהפקולטה לאמנויותמרכז לימודים
03-6408418
מירב רבניאןהפקולטה לאמנויותמזכירת תלמידיםבוכמן-מהטה, חדר 37
4821 (פנימי)
מרדכי אריה [מוטי פרלמן] פרלמןהפקולטה לאמנויותבוכמן-מהטה, חדר 5
03-6406757
03-6409174
עידו אנדי פלדבאוהפקולטה לאמנויותבוכמן-מהטה, חדר 05
03-6409505
אלירון טל אלימלךהפקולטה לאמנויותמנהל ביתבוכמן-מהטה, חדר 3
054-8005637
03-6408548
שמאי בנימיניהפקולטה לאמנויות
ד"ר שרון אהרונסון-להביהפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירמכסיקו, חדר 6
03-6408612
ליאורה טופזהפקולטה לאמנויותעוזר מנהלי-חוג לתיאטרוןמכסיקו, חדר 104
03-6408452
03-6406964
דנה אורן בר-חיהפקולטה לאמנויותמזכירת תלמידיםמכסיקו, חדר 105
052-3611126
03-6409506
03-6406964
גיא גודורובהפקולטה לאמנויותרכז הפקותמכסיקו, חדר 9
03-6424054
03-6408299
03-6407479
עינת צ`אקי גואטההפקולטה לאמנויותמזכירת תיאטרון האוניברסיטהמכסיקו, חדר 9
03-6407480
03-6407479
אלכסנדר ולסקיהפקולטה לאמנויותטכנאי הפקות תיאטרוןמכסיקו, חדר 09
03-6424054
03-6407479
גליה יואליהפקולטה לאמנויותמפיקה ראשית של תאטרון האוניברסיטהמכסיקו, חדר 101
052-8833070
03-6407481
ד"ר אולגה לויטןהפקולטה לאמנויותמנהל הארכיון לתיאטרוןסוראסקי ספרי
03-6408304
03-6408403
03-6409970
פול סימון [פול ממרן] ממרןהפקולטה לאמנויותעוזר מפיקמכסיקו, חדר 9
054-7521444
0000 (פנימי)
0000
ד"ר תמר צולקמןהפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירסוראסקי ספרי, חדר 6
03-6407781
הפקולטה לאמנויותראש חוגסוראסקי ספרי, חדר 6
03-6407781
דפנה הורוביץהפקולטה לאמנויותעוזר מנהלי-חוג לתולדות האמנותמכסיקו, חדר 112
03-6408482
03-6407781
הלה פלקהפקולטה לאמנויותמזכירת תלמידיםמכסיקו, חדר 112
03-6409481
ורד דרוריהפקולטה לאמנויותמרכז הארכיון לאמנות ישראליתספרית וינר
03-6406734
03-6406723
הפקולטה לאמנויותעובד מחקרספרית וינר
03-6406734
03-6406723
ד"ר יוסף [ספי] הנדלרהפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירמכסיקו
ד"ר תמר מאירהפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירגלריה לאומנויות
דריה אלופיהפקולטה לאמנויותעוזר אוצר
03-6406481
סליה ענבר-אדיריהפקולטה לאמנויותמזכירת הגלריה האוניברסיטאיתגלריה לאומנויות
03-6408860
03-6409020
נסים [ניסים] עטייההפקולטה לאמנויותעובד תחזוקהגלריה לאומנויות, חדר 01
050-4902929
03-6406480
פרופ' רז יוסףהפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירמכסיקו
רחל מנשההפקולטה לאמנויותעוזר מנהלי-חוג לקולנוע ולטלוויזיהמכסיקו, חדר 116
03-6406846
03-6406096
פרופ' דב רובנשטיןהפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירמכסיקו
03-6406097
03-6406096
ד"ר בועז חגיןהפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירמכסיקו
מיה דרייפוסהפקולטה לאמנויותעמית הוראה
הפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכיר
רפאל רפאליהפקולטה לאמנויותאחראי מחשוב עריכה ומדיה דיגיטליתמכסיקו, חדר 123
03-6406562
סרגיי [ישראל פרידמן] פרידמןהפקולטה לאמנויותטכנאי טלויזיה וציודמכסיקו, חדר 011
03-6406875
03-6409935
נורית סובלסוןהפקולטה לאמנויותמזכירת תלמידים
03-6409483
נילי יבניאלהפקולטה לאמנויותמזכירת תלמידי תואר שנימכסיקו, חדר 116
03-6405288
03-6406096
אשרת שחרהפקולטה לאמנויותעובד לפי שעות
אבישי קרשיןהפקולטה לאמנויותמנהל סינימטק ואחראי ארכיון הסרטיםמכסיקו
03-6409513
לאה לינדרמכסיקו, חדר 116
03-6409483
03-6406096
אמיר טאוזינגרהפקולטה לאמנויותרכז הפקות בקולנועמכסיקו, חדר 18
03-6409008
03-6409935
מרים אלקהלהפקולטה לאמנויותמחסנאי לציוד הסרטהמכסיקו, חדר 06 מח
03-6408527
03-6408527
ליאת אורלוביץהפקולטה לאמנויותמחסנאי לציוד הסרטהמכסיקו, חדר 06
03-6408527
ד"ר דפנה בן-שאולהפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירמכסיקו, חדר 201
03-6408612
אביטל וסרשטרוםהפקולטה לאמנויותמזכירת התכנית הבין תחומית
03-6407230
03-6408349
מיכל גילרוןהפקולטה לאמנויותעוזרת מנהלית של התכניות הרב תחומיות והבינתחומית באמנויומכסיקו, חדר 108
03-6409004
03-6408349
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>