סגל מנהלי הפקולטה לאמנויות

שםיחידהתפקידמיקום / זמני קבלהטלפון / פקסדוא"ל
פרופ' צבי סרפרפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירמכסיקו, חדר 204
03-6408412
03-6409482
פקולטה לאמנויותועדת מינויים יחידתיתמכסיקו, חדר 204
03-6408412
03-6409482
גלי מערבי לויפקולטה לאמנויותמזכירת דקאןמכסיקו, חדר 204
03-6408412
03-6409482
אסתר לנמןפקולטה לאמנויותראש מנהל הפקולטה לאמנויותמכסיקו, חדר 202
03-6408673
03-6407474
ליבי ברפקולטה לאמנויותסגן ראש מינהל לתקציב וכוח אדםמכסיקו, חדר 203
03-6407010
03-6407474
הילה ברילפקולטה לאמנויותמזכירת מינהל וכ"אמכסיקו, חדר 203
03-6408673
אילנה גרינברגפקולטה לאמנויותרכזת כוח אדם ומינהלמכסיקו, חדר 203
03-6408674
03-6407474
גלית נבה שינדלרפקולטה לאמנויותסגן ראש מינהל לתלמידים והוראה הפקו' לאמנויותמכסיקו, חדר 202
03-6405192
03-6406499
לנה כהןפקולטה לאמנויותמזכירת תלמידיםמכסיקו, חדר 202
03-6409006
03-6406499
אורית צילרפקולטה לאמנויותמזכירת בחינות וידיעוןמכסיקו, חדר 202
03-6423380
03-6409005
03-6408371
אסתר שוורץפקולטה לאמנויות
לירון אלגםפקולטה לאמנויותמזכיר מורים וועדת מינוייםמכסיקו, חדר 205 א
03-6408266
יצחק לויפקולטה לאמנויותראש צוות מחשובמכסיקו, חדר 118
03-6407021
אבי שטיבלפקולטה לאמנויותטכנאי מחשובמכסיקו, חדר 118
03-6408621
דפנה מידן בצלאלפקולטה לאמנויותרכז משק וציוד מוליטמדיה
03-6407021
גיל חזןפקולטה לאמנויותמכסיקו, חדר 118
ראדו כריסטיאן[ראדו] שפלרפקולטה לאמנויותמכסיקו, חדר 118
03-6408935
צבי סיגלפקולטה לאמנויותמנהל גושמכסיקו, חדר 109
03-6408406
03-6408456
שלמה מוני אשכנזיפקולטה לאמנויותסגן מנהל גושמכסיקו, חדר 109
03-6408406
03-6408456
ג'ן ברקפקולטה לאמנויותרכז השתלמויות ופרויקטיםמכסיקו
03-6405400
03-6406371
ענבל שמירפקולטה לאמנויות
פרופ' ערן נוימןפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירדה-בוטון
03-6405556
חיים אלעדפקולטה לאמנויותרכז מינהלי בית הספר לאדריכלותדה-בוטון, חדר 212
03-6405553
03-6407780
ענת גינזבורגפקולטה לאמנויותמזכירת תלמידיםדה-בוטון
03-6405552
03-6407780
רבקה חבצקיפקולטה לאמנויותמזכירת תואר שנידה-בוטון, חדר 212
03-6407780
נילי הולדהייםפקולטה לאמנויותמזכירת מנהלת בית הספר לאדריכלותדה-בוטון
03-6405556
03-6407780
איריס גרונפלדפקולטה לאמנויותמנהל ספריית אדריכלותדה-בוטון, חדר הירפס
03-6405096
03-6407780
נעמה סחרפקולטה לאמנויותספרןדה-בוטון
03-6405535
03-6407780
דניאל מאירפקולטה לאמנויותספרןדה-בוטון
03-6405535
03-6405535
מרינה חלצקיפקולטה לאמנויותמתאם מערכות מחשובדה-בוטון, חדר 213
03-6405525
03-6407780
חמי בן בסטפקולטה לאמנויותאחראי סדנת אדריכלותמכסיקו
03-6407477
תמיר דגאפקולטה לאמנויותמנהל בית
03-6405545
03-6407780
חוסרו חיים דוד פורפקולטה לאמנויותעובד תחזוקהאדריכל /או"ש
03-6405545
פרופ' תומר לבפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירבוכמן-מהטה, חדר 039
03-6408415
אילה עצמון סיטוןפקולטה לאמנויותרכז ניהולי אקדמיה למוזיקהבוכמן-מהטה
03-6408415
03-6409174
מריאן צוקרמןפקולטה לאמנויותמזכירת מינהל
03-6408415
03-6409174
טובה צורפקולטה לאמנויותמזכירת תלמידיםבוכמן-מהטה, חדר 37
03-6408415
03-6407358
אננה קופלר-דודקובפקולטה לאמנויותמנהל הספרייה למוסיקה
03-6406973
03-6406973
בלהה רובינשטייןפקולטה לאמנויותבוכמן-מהטה, חדר 2
03-6407463
03-6405463
מירב רבניאןפקולטה לאמנויותמזכירת מינהלבוכמן-מהטה, חדר 37
4821 (פנימי)
מרדכי אריה[מוטי פרלמן] פרלמןפקולטה לאמנויותבוכמן-מהטה, חדר 5
03-6406757
03-6409174
סוזן לואיס-אוזרפקולטה לאמנויותמרכז לימודיםבוכמן-מהטה, חדר 4
03-6488418
03-6408418
03-6409174
אלירון טל אלימלךפקולטה לאמנויותמנהל ביתבוכמן-מהטה, חדר 3
03-6408548
משה מזרחיפקולטה לאמנויותמורה מן החוץ
ד"ר אסתר שרון לוינסוןשרת, חדר 341
09-7426681
03-6407107
ליאורה טופזפקולטה לאמנויותעוזר מנהלי-חוג לתיאטרוןמכסיקו, חדר 104
03-6408452
03-6406964
דנה אורן בר-חיפקולטה לאמנויותמזכירת תלמידיםמכסיקו, חדר 105
03-6409506
03-6406964
גיא גודורובפקולטה לאמנויותרכז הפקותמכסיקו, חדר 9
03-6424054
03-6408299
03-6407479
אלכסנדר ולסקיפקולטה לאמנויותטכנאי הפקות תיאטרוןמכסיקו, חדר 09
03-6424054
03-6407479
גיא אלוןפקולטה לאמנויותמפיק
03-6407481
ד"ר אולגה לויטןפקולטה לאמנויותמנהל הארכיון לתיאטרוןסוראסקי ספרי
03-6408304
03-6408403
03-6409970
עידן שורץפקולטה לאמנויות
דפנה הורוביץפקולטה לאמנויותעוזר מנהלי-חוג לתולדות האמנותמכסיקו, חדר 112
03-6408482
03-6407781
הלה פלקפקולטה לאמנויותמזכירת תלמידיםמכסיקו, חדר 112
03-6409481
ז'נה פלבסקיפקולטה לאמנויותמנהלת הארכיון הדיגיטלימכסיקו, חדר 201
03-6408889
ורד דרוריפקולטה לאמנויותמרכז הארכיון לאמנות ישראליתספרית וינר
03-6406734
03-6406723
פקולטה לאמנויותעובד מחקרספרית וינר
03-6406734
03-6406723
ד"ר אילת זהרפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירמכסיקו, חדר 8
יפעת שר פרלפקולטה לאמנויותעוזר אוצרגלריה לאומנויות
03-6408860
03-6406481
03-6409020
סליה ענבר-אדיריפקולטה לאמנויותמזכירת הגלריה האוניברסיטאיתגלריה לאומנויות
03-6406480
03-6408860
03-6409020
ד"ר ילנה טרטקובסקיפקולטה לאמנויות
פרופ' רז יוסףפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירמכסיקו
פקולטה לאמנויותראש בית הספרמכסיקו
רחל מנשהפקולטה לאמנויותעוזר מנהלי-חוג לקולנוע ולטלוויזיהמכסיקו, חדר 116
03-6406846
03-6406096
דוד רוןפקולטה לאמנויותמנהל טכני-אולפנים וציוד אור-קולימכסיקו, חדר 214
03-6406562
03-6406096
יוסף פיצ'חדזהפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירמכסיקו, חדר 20
03-6406847
אירית לןפקולטה לאמנויותמזכירת תלמידים בכירהמכסיקו, חדר 116
03-6408403
03-6406096
לירז אורןפקולטה לאמנויותמזכירת תלמידיםמכסיקו
03-6409483
פקולטה לאמנויותמכסיקו
03-6409483
נילי יבניאלפקולטה לאמנויותמזכירת תלמידי תואר שנימכסיקו, חדר 116
03-6405288
03-6406096
ליביו כרמליפקולטה לאמנויותמנהל סינימטק ואחראי ארכיון הסרטיםמכסיקו, חדר 05-07
03-6409513
03-6405533
רחלי[גולדי] גולדיפקולטה לאמנויותמכסיקו, חדר 17
03-6409892
אמיר טאוזינגרפקולטה לאמנויותרכז הפקות בקולנועמכסיקו, חדר 18
03-6409008
03-6409935
מרים אלקהלפקולטה לאמנויותמחסנאי לציוד הסרטהמכסיקו, חדר 06 מח
03-6408527
03-6408527
ליאת אורלוביץפקולטה לאמנויות
03-6408527
משה זרפקולטה לאמנויותטכנאי טלויזיה וציודמכסיקו, חדר 11
03-6406875
03-6406875
פרופ' אסף פינקוספקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירמכסיקו
03-6408532
פקולטה לאמנויותראש תכניתמכסיקו
03-6408532
פקולטה לאמנויותראש תכניתמכסיקו
03-6408532
אביטל וסרשטרוםפקולטה לאמנויותמזכירת התכנית הבין תחומית
03-6407230
03-6408349
מיכל גילרוןפקולטה לאמנויותמזכירת התכנית הרב תחומיתמכסיקו, חדר 108
03-6409004
03-6408349
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive