חדר הבארוק

חדר הבארוק ע"ש הברר

 

חדר הבארוק מכיל כלי מקלדת האופיניים לתקופת הבארוק. בחדר צ'מבלו צרפתי, קלויקורד, פסנתר פטישים ועוגב, ומתקיימות בו הרצאות השיעורים העוסקים בין השאר ברפרטואר המוזיקה העתיקה ותקופת הבארוק.

 

העוגב שבחדר נבנה ע"י בונה העוגבים גדעון שמיר. לעוגב 17 רגיסטרים, שתי מקלדות ומקלדת פדל, ומנגנוני נגינה ורגיסטרציה מכאניים.

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive