מכינת קיץ

קיץ

מכינת קיץ

 

מועמדים אשר יראו כישורים בולטים אך שליטתם בחומר לא תהיה מספקת, יחויבו בהשלמת החומר במהלך מכינת הקיץ של ביה"ס למוזיקה.

 

קריאת תווים – חובה.

 

המכינה תיערך כ- 4 שבועות בין התאריכים 5/8/18 – 5/9/18 

בימים א'-ה' בשעות 13:00-09:00.

 

בשבוע שבין  26/8 – 31/8 האוניברסיטה תהיה סגורה ולא יתקיימו לימודים.

 

עלות המכינה 1900 ₪.

 

בסוף המכינה תיערך בחינת סיום. רק מועמדים שיעמדו בכל דרישות המכינה (לרבות נוכחות רציפה, מילוי כל המטלות והצלחה במבחן הסיום) יורשו להתחיל את לימודיהם בשנה"ל הקרובה.

 

בחינת סיום המכינה תתקיים ב – 5/9/18.

 

תוכנית המכינה:

 

תאוריה:

מרווחים, סולמות ומודוסים, אקורדים משולשים והיפוכיהם.ספטאקורדים והיפוכיהם,תבניות ריתמיות ופונקציות הרמוניות ראשיות.

 

פיתוח-שמיעה-מלודי והרמוני:

 

זיהוי ופענוח כל החומר התיאורטי שילמד.

הכתבות ריתמיות, הכתבות מלודיות { חד-קוליות} והכתבות הרמוניות.

 

סולפג' טונלי וא-טונלי:

 

קריאה מן הדף {פרימה ויסטה}, בניה בשירה של כל החומר התיאורטי שנלמד.

 

האזנה:

 

הנחיה ללימוד עצמי של חומר ההאזנה הנדרש.

מדי שבוע יקבלו מספר יצירות להאזנה בבית ויבחנו עליהן בשבוע שלאחר מכן.

 

להורדת טופס ההרשמה למכינה - לחצו כאן

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive