מכינת קיץ

קיץ

מכינת קיץ

 

מועמדים אשר יראו כישורים בולטים אך שליטתם בחומר התיאורטי לא תהיה מספקת, יחויבו בהשלמת החומר במהלך מכינת הקיץ של ביה"ס למוזיקה.

 

קריאת תווים – חובה.

 

המכינה תתקיים בין התאריכים 2/8/20 – 2/9/20.

 

בימים א'-ה' בשעות 13:00-09:00.

 

בשבוע שבין  23/8 – 28/8 האוניברסיטה תהיה סגורה ולא יתקיימו לימודים.

 

עלות המכינה 2280 ₪.

 

בסוף המכינה תיערך בחינת סיום. רק מועמדים שיעמדו בכל דרישות המכינה (לרבות נוכחות רציפה, מילוי כל המטלות והצלחה במבחן הסיום) יורשו להתחיל את לימודיהם בשנה"ל הקרובה.

 

בחינת סיום המכינה תתקיים ב – 2/9/20.

 

תוכנית המכינה:

תאוריה:

מרווחים, סולמות ומודוסים, אקורדים משולשים והיפוכיהם, ספטאקורדים והיפוכיהם, תבניות ריתמיות ופונקציות הרמוניות ראשיות.

פיתוח-שמיעה-מלודי והרמוני:

זיהוי ופענוח כל החומר התיאורטי שילמד.

הכתבות ריתמיות, הכתבות מלודיות { חד-קוליות} והכתבות הרמוניות.

סולפג' טונלי וא-טונלי:

קריאה מן הדף {פרימה ויסטה}, בניה בשירה של כל החומר התיאורטי שנלמד.

האזנה:

הנחיה ללימוד עצמי של חומר ההאזנה הנדרש.

מדי שבוע יקבלו מספר יצירות להאזנה בבית ויבחנו עליהן בשבוע שלאחר מכן.

 

טופס הרשמה

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive