בחינות במקצועות התיאורטיים

תזמורת
 • תשפ"ד
 • תשפ"ד
 • תשפ"ג
 • תשפ"ב
 • תשפ"א

 

כל המועמדים ללימודים בבית הספר למוזיקה חייבים לעבור את הבחינות במקצועות התיאורטיים . הבחינות דורשות קריאה, שירה וכתיבה במפתח סול ומפתח פה.

 

במבחנים אלו נדרשת מיומנות ותשובות בתוך פרק זמן קצוב

 

 

1. מבחן בפיתוח-שמיעה (סולפז') בכתב לצורך קבלה לכל המגמות:

 

יש לזהות ולכתוב את האלמנטים הבאים במפתחות סול ופה, לאחר השמעתם:

           

 1. מרווחים מלודיים והרמוניים
 2. אקורדים משולשים והיפוכיהם
 3. ספטאקורדים והיפוכיהם:    ספטאקורד מג'ור גדול

ספטאקורד מינור גדול

ספטאקורד מוגדל גדול

ספטאקורד מג'ור קטן (דומיננטי)

ספטאקורד מינור קטן

ספטאקורד מוקטן קטן (חצי מוקטן)

ספטאקורד מוקטן מוקטן (מוקטן)

 

 1. זיהוי משקלים
 2. הכתבה חד-קולית
 3. הכתבת קצב
 4. הכתבה דו-קולית
 5. הכתבה הרמונית, שתכלול אקורדים משולשים והיפוכיהם, וכן ספטאקורדים והיפוכיהם.

 

2. מבחן בפיתוח-שמיעה (סולפג') בע"פ לצורך קבלה לכל המגמות:

 

 1. שירה מהדף של קטע נתון עם מודולציות
 2. שמיעה וזיכרון- יכולת חזרה בשירה על:
 1. משפטים ריתמיים קצרים
 2. משפטים מלודיים קצרים
 3. בניה ושירת מרווחים
 4. בניה ושירת אקורדים משולשים והיפוכיהם
 5. בניה ושירת ספטאקורדים והיפוכיהם
 6. בניה ושירת סולמות ומודוסים בשירה תוך ציון שמות התווים.

 

 

3. מבחן בתיאוריה בכתב:

דרישות המבחן לצורך קבלה למגמות הביצועיות (אינסטרומנטלי ווקאלי) ולמגמה למוזיקולוגיה:

 1. סולמות - בניה וזיהוי של סולמות מז'וריים ומינוריים  (מינור טבעי, הרמוני ומלודי)
 2. מודוסים - בניה וזיהוי של מודוסים: דורי, פריגי, לידי, מיקסולידי.
 3. מרווחים - בניה וזיהוי של מרווחים זכים, גדולים, קטנים, מוגדלים ומוקטנים.
 4. אקורדים משולשים והיפוכיהם - בניה וזיהוי של אקורדים משולשים והיפוכיהם (משולש מז'ורי, משולש מינורי, משולש מוקטן, משולש מוגדל).
 5. ספטאקורדים והיפוכיהם - בניה וזיהוי של הספטאקורדים הבאים:       ספטאקורד מז'ור גדול      
  ספטאקורד מינור גדול                                                            
  ספטאקורד מוגדל גדול                                                          

ספטאקורד מז'ור קטן (דומיננטי)                                                

ספטאקורד מינור קטן                                                             

ספטאקורד מוקטן קטן (חצי מוקטן)                                          
ספטאקורד מוקטן מוקטן (מוקטן)

 1. טרנספוזיציה.
 2. היכרות עם המפתחות הנפוצים: סול, פה, דו אלט ודו טנור.
 3. שליטה בערכים קצביים וארגון מקצב נתון בתיבות ע"פ הנחיות.
 4. היכרות עם מעגל הקווינטות ועם סימני ההיתק של הסולמות המז'וריים והמינוריים.
 5. הרמון קו בס קצר בעזרת הדרגות הסטנדרטיות.
 6. חיבור מהלך הרמוני ארבע-קולי פשוט ע"פ רצף דרגות נתון.
 7. ניתוח הרמוני של קטע מוזיקלי קצר (זיהוי דרגות הרמוניות והיפוכים).
 8. הגדרת מבחר מונחים מוזיקליים בסיסיים ע"פ הרשימה שעל אתר ביה"ס למוזיקה (ראו הסברים להלן).

 

דרישות המבחן לצורך קבלה למגמה לקומפוזיציה, ניצוח ומוזיקולוגיה חד-חוגי:

 1. סולמות - בניה וזיהוי של סולמות מז'וריים ומינוריים  (מינור טבעי, הרמוני ומלודי)
 2. מודוסים - בניה וזיהוי של מודוסים: דורי, פריגי, לידי, מיקסולידי.
 3. מרווחים - בניה וזיהוי של מרווחים זכים, גדולים, קטנים מוגדלים ומוקטנים.
 4. אקורדים משולשים והיפוכיהם - בניה וזיהוי של אקורדים משולשים והיפוכיהם (משולש מז'ורי, משולש מינורי, משולש מוקטן, משולש מוגדל).
 5. ספטאקורדים והיפוכיהם - בניה וזיהוי של הספטאקורדים הבאים:       ספטאקורד מז'ור גדול      
  ספטאקורד מינור גדול                                                            
  ספטאקורד מוגדל גדול                                                          

ספטאקורד מז'ור קטן (דומיננטי)                                                

ספטאקורד מינור קטן                                                             

ספטאקורד מוקטן קטן (חצי מוקטן)                                          
ספטאקורד מוקטן מוקטן (מוקטן)

 1. טרנספוזיציה.
 2. היכרות עם המפתחות המודרניים (סול, פה, סול-טנור) והעתיקים (דו סופרן, דו אלט ודו טנור).
 3. שליטה בערכים קצביים וארגון מקצב נתון בתיבות ע"פ הנחיות.
 4. היכרות עם מעגל הקווינטות ועם סימני ההיתק של הסולמות המז'וריים והמינוריים.
 5. המשך קצר למנגינה נתונה.
 6. הרמון קו בס וקו סופרן נתון בעזרת הדרגות הסטנדרטיות.
 7. חיבור מהלך הרמוני ארבע-קולי ע"פ רצף דרגות נתון (כולל ספטאקורדים והיפוכיהם).
 8. ניתוח הרמוני של קטע מוזיקלי קצר (זיהוי דרגות הרמוניות והיפוכים).
 9. השלמת פערים בקטע נתון תוך התחשבות בקוהרנטיות סגנונית והרמונית.
 10. הגדרת מבחר מונחים מוזיקליים בסיסיים ע"פ הרשימה שעל אתר ביה"ס למוזיקה (ראו הסברים להלן).

 

מונחי יסוד במוזיקה

לקראת לימודיכם בביה"ס למוזיקה הינכם נדרשים לשלוט בשורה של מונחי יסוד במוזיקה, הנמצאים בשימוש שוטף בקורסים השונים המוצעים ע"י ביה"ס. היכרותכם עם המונחים תיבדק במסגרת מבחן הכניסה בתיאוריה של המוזיקה (בכתב). בחלק זה של המבחן תתבקשו להגדיר מבחר מתוך רשימת מונחים נתונה. הרשימה כוללת מבחר מונחים בתחומים הבאים:

1. הגדרת מושגי יסוד בתיאוריה של המוזיקה כגון: קצב, הרמוניה, סולמות/מודוסים לסוגיהם וכד'.

2. סימני יסוד בתיווי המוזיקלי כגון: מפתחות לסוגיהם, פרמטה, סימן חזרה וכד'.

3. מבחר בסיסי של הוראות ביצוע, הבעה, עוצמה, טמפו, ארטיקולציה וקישוטים כגון: לגטו, קרשנדו, אלגרו, טריל וכד'.

4. כלים וגופים מוזיקליים סטנדרטיים: תזמורות ומקהלות לסוגיהן והכלים/קולות המשמשים בהן.

5. צורות מוזיקליות מרכזיות, כגון: סימפוניה, אופרה וכד'.

 

 

הסברים מפורטים יותר בשפה האנגלית ניתן למצוא באתר האינטרנט של אנציקלופדית המוזיקה גרוב (http://www.oxfordmusiconline.com). ניתן להתחבר לאתר זה מכל מחשבי אוניברסיטת ת"א.

 

רשימת המונחים המלאה למבחן מצויה באתר ביה"ס למוזיקה.

 

כל האלמנטים של הבחינות בסולפז' בכתב ותיאוריה בכתב דורשים שליטה בקריאה, שירה וכתיבה במפתחות סול ופה.

 

 

 

 

4. מבחן בהאזנה (ספרות המוזיקה) בכתב לצורך קבלה לכל המגמות:

 

במבחן יושמעו עשרה קטעי יצירות מן הרפרטואר הרשום מטה. הנבחן יתבקש תוך כדי השמעת הקטעים לציין:

 1. זיהוי היצירה
 2. זיהוי המלחין
 3. סגנון היצירה
 4. תקופה
 5. הרכב היצירה  ווקאלי, תזמורתי, קאמרי (תוך ציון הכלים)
 6. צורה ומרקם (צורת סונטה, צורת רונדו, צורת ליד א-ב-א וכו', מרקם - הומופוני, פוליפוני וכו')
 7. אלמנטים בולטים המאפיינים את היצירה ונסיבות כתיבתה.

 

רשימת האזנה

 

 1. באך                      סוויטה מס. 2 לחליל ותזמורת מיתרים  BWV 1067
 2. באך                      קנטטה מס. 147                                                         
 3. בטהובן                 קונצ'רטו לפסנתר מס. 5,  "הקיסר" אופ. 73                 
 4. בטהובן                 רביעית מיתרים "רזומובסקי",  פה מז'ור, אופ. 59 מס. 1
 5. בטהובן                 סימפוניה מס. 8, פה מז'ור, אופ. 93                              
 6. ברג                       קונצ'רטו לכינור                                                         
 7. ברהמס                 הרקוויאם הגרמני, אופ. 45                                         
 8. ברהמס                 סימפוניה מס. 4, מי מינור, אפ. 98                                
 9. ברטוק                  הקונצ'רטו לתזמורת, 1944                                          
 10. דביסי                   מנחת הפאון, פרלוד לתזמורת                                      
 11. היידן                    סימפוניה מס. 104, רה מז'ור, "לונדון"                         
 12. וגנר                      פרלוד ומיתת אהבה מתוך האופרה "טריסטן ואיזולדה"
 13. מהלר                    סימפוניה מס. 1, רה מז'ור                                          
 14. מוצרט                  סימפוניה מס. 35, רה מז'ור, "הפנר"  K. 385              
 15. מוצרט                  האופרה "חליל הקסם"                                               
 16. מוצרט                  המיסה הגדולה, דו מינור,  K. 427                                  
 17. מנדלסון                סימפוניה מס. 3, "הסקוטית", אופ. 56                          
 18. מנדלסון                קונצ'רטו לכינור, מי מינור, אופ. 64                             
 19. סטרוינסקי            פולחן האביב, בלט, 1913                                            
 20. פרוקופייב             סימפוניה מס. 1, "הקלאסית", אופ, 25                         
 21. שוברט                  חמישית מיתרים, דו מז'ור,  D 956                            
 22. שוברט                  סימפוניה מס. 9 בדו מג'ור "הגדולה" D944
 23. שומן                     סימפוניה מס. 1, "האביב", אופ. 38                              
 24. שופן                     קונצ'רטו לפסנתר מס. 1, מי מינור, אופ. 11                  
 25. שנברג                   פיירו הסהרורי, שיר ראשון

 

 

5. מבחן מיומנות מקלדת - מגמות ביצוע ומוזיקולוגיה (למעט מגמת כלי מקלדת)

כל המועמדים ייבחנו בחינה בפסנתר על היצירות הבאות:

א.  י.ס. באך - אינוונציות בשני קולות או סימפוניות (שלושה קולות) או יצירה פוליפונית אחרת. 

ב. סונטה או סונטינה של היידן, מוצרט, או בטהובן - פרק ראשון או פרקים שני ושלישי. 

ג. יצירה רומנטית (המאה ה-19) או יצירה מהמאה ה -20

   לדוגמה: מנדלסון - שירים ללא מילים

   שומן - אופ. 68 

  צ'יקובסקי - אופ. 39

  קבלבסקי - אופ. 27 

 ברטוק - מיקרוקוסמוס III II

​  דביסי/סקריאבין- פרלודים

 

מבחן מיומנות מקלדת - מגמות ניצוח וקומפוזיציה 

כל המועמדים ייבחנו בחינה בפסנתר על היצירות הבאות:

א. יצירה בארוקית פוליפונית.

ב. יצירה קלאסית מאת היידן, מוצרט או בטהובן. פרק ראשון או פרקים שני ושלישי. 

ג. יצירה רומנטית.

ד. יצירה מודרנית או ישראלית.

 

 

הבחינה מתקיימת ביום בו מתקיימות בחינות הכניסה בפיתוח שמיעה בע"פ.

מועמדים שלא יגיעו לרמת פטור בבחינת הכניסה במיומנות מקלדת,

יהיו חייבים בבחינה נוספות בתום שנה א'.

מועמד שלא הגיע לרמת פטור בתום שנה א' לא יוכל להמשיך את לימודיו. 

 

 

הצטרפות לרשימת דיוור מפעל המנויים

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>