בחינות במקצועות התיאורטיים

 • תשע"ז
 • תשע"ו
 • תשע"ה
 

כל המועמדים ללימודים בבית הספר למוזיקה חייבים לעבור את הבחינות במקצועות התיאורטיים . הבחינות דורשות קריאה, שירה וכתיבה במפתח סול ומפתח פה.

 

במבחנים אלו נדרשת מיומנות ותשובות תוך זמן קצוב:

 

1. מבחן פיתוח-שמיעה (סולפג') בכתב:

 

יש לזהות ולכתוב את האלמנטים הבאים במפתחות סול ופה, לאחר השמעתם:

 

   1.  מרווחים מלודיים והרמוניים


   2. אקורדים משולשים והיפוכיהם


   3. ספטאקורדים והיפוכיהם:

 • ספטאקורד מז'ור גדול
 • ספטאקורד מינור גדול
 • ספטאקורד מוגדל גדול
 • ספטאקורד מז'ור קטן (דומיננטי)
 • ספטאקורד מינור קטן
 • ספטאקורד מוקטן קטן (חצי מוקטן)
 • ספטאקורד מוקטן מוקטן (מוקטן)

 

   4.  זיהוי משקלים


   5.  הכתבה חד-קולית


   6.  הכתבת קצב


   7. הכתבה דו-קולית


   8.  הכתבה הרמונית שתכלול אקורדים משולשים והיפוכיהם וכן ספטאקורדים והיפוכיהם

 

 

2. מבחן פיתוח-שמיעה (סולפג') בע"פ:

 

שירה מהדף של קטע נתון עם מודולציות שמיעה וזיכרון - יכולת חזרה בשירה על:

 • משפטים ריתמיים קצרים 
 • משפטים מלודיים קצרים
 • בניה ושירת מרווחים
 • בניה ושירת אקורדים משולשים והיפוכיהם
 • בניה ושירת ספטאקורדים והיפוכיהם
 • בניה ושירת סולמות ומודוסים בשירה תוך ציון שמות התווים

 

 

3. מבחן בתיאוריה בכתב:

 

 דרישות המבחן לצורך קבלה למגמות הביצועיות (אינסטרומנטלי ווקאלי) ולמגמה למוזיקולוגיה:

 

1. סולמות - בניה וזיהוי של סולמות מז'וריים ומינוריים (מינור טבעי, הרמוני ומלודי)

 

2. מודוסים - בניה וזיהוי של מודוסים: דורי, פריגי, לידי, מיקסולידי.

 

3. מרווחים - בניה וזיהוי של מרווחים זכים, גדולים, קטנים, מוגדלים ומוקטנים.

 

4. אקורדים משולשים והיפוכיהם - בניה וזיהוי של אקורדים משולשים והיפוכיהם (משולש מז'ורי, משולש מינורי, משולש מוקטן, משולש מוגדל)

 

5. ספטאקורדים והיפוכיהם - בניה וזיהוי של הספטאקורדים הבאים:  

 • ספטאקורד מז'ור גדול 
 • ספטאקורד מינור גדול 
 • ספטאקורד מוגדל גדול     
 • ספטקרוד מז'ור קטן (דומיננטי)
 • ספטקרוד מינור קטן    
 • ספטאקורד מוקטן קטן (חצי מוקטן)
 • ספטאקורד מוקטן מוקטן (מוקטן)   

 

6. טרנספוזיציה

 

7. היכרות עם המפתחות הנפוצים: סול, פה, דו אלט ודו טנור.

 

8. שליטה בערכים קצביים וארגון מקצב נתון בתיבות ע"פ הנחיות.

 

9. היכרות עם מעגל הקווינטות ועם סימני ההיתק של הסולמות המז'וריים והמינוריים.

 

10. הרמון קו בס קצר בעזרת הדרגות הסטנדרטיות.  

 

11. חיבור מהלך הרמוני ארבע-קולי פשוט ע"פ רצף דרגות נתון.  

 

12.   ניתוח ניתוח הרמוני של קטע מוזיקלי קצר (זיהוי דרגות הרמוניות והיפוכים). 

 

13. הגדרת הגדרת מבחר מונחים מוזיקליים בסיסיים ע"פ הרשימה שעל אתר ביה"ס למוזיקה (ראו הסברים להלן).

 

 

דרישות המבחן לצורך קבלה למגמה לקומפוזיציה, ניצוח ומוזיקולוגיה חד-חוגי:

 

1. סולמות - בניה וזיהוי של סולמות מז'וריים ומינוריים (מינור טבעי, הרמוני ומלודי)
 

2. מודוסים - בניה וזיהוי של מודוסים: דורי, פריגי, לידי, מיקסולידי.
 

3. מרווחים - בניה וזיהוי של מרווחים זכים, גדולים, קטנים מוגדלים ומוקטנים.
 

4. אקורדים משולשים והיפוכיהם - בניה וזיהוי של אקורדים משולשים והיפוכיהם (משולש מז'ורי, משולש מינורי, משולש מוקטן, משולש מוגדל).
 

5. ספטאקורדים והיפוכיהם - בניה וזיהוי של הספטאקורדים הבאים:

 • ספטאקורד מז'ור גדול    
 • ספטאקורד מינור גדול    
 • ספטאקורד מוגדל גדול    
 • ספטקרוד מז'ור קטן (דומיננטי)  
 • ספטקרוד מינור קטן    
 • ספטאקורד מוקטן קטן (חצי מוקטן)
 • ספטאקורד מוקטן מוקטן (מוקטן)      

 

6. טרנספוזיציה.
 

7. היכרות עם המפתחות המודרניים (סול, פה, סול-טנור) והעתיקים (דו סופרן, דו אלט ודו טנור).
 

8. שליטה בערכים קצביים וארגון מקצב נתון בתיבות ע"פ הנחיות.
 

9. היכרות עם מעגל הקווינטות ועם סימני ההיתק של הסולמות המז'וריים והמינוריים.
 

10. המשך קצר למנגינה נתונה.
 

11. הרמון קו בס וקו סופרן נתון בעזרת הדרגות הסטנדרטיות.
 

12. חיבור מהלך הרמוני ארבע-קולי ע"פ רצף דרגות נתון (כולל ספטאקורדים והיפוכיהם).
 

13. ניתוח הרמוני של קטע מוזיקלי קצר (זיהוי דרגות הרמוניות והיפוכים).
 

14. השלמת פערים בקטע נתון תוך התחשבות בקוהרנטיות סגנונית והרמונית.
 

15. הגדרת מבחר מונחים מוזיקליים בסיסיים ע"פ הרשימה שעל אתר ביה"ס למוזיקה (ראו הסברים להלן).

 

 

מונחי יסוד במוזיקה

 

לקראת לימודיכם בביה"ס למוזיקה הינכם נדרשים לשלוט בשורה של מונחי יסוד במוזיקה, הנמצאים בשימוש שוטף בקורסים השונים המוצעים ע"י ביה"ס. היכרותכם עם המונחים תיבדק במסגרת מבחן הכניסה בתיאוריה של המוזיקה (בכתב). בחלק זה של המבחן תתבקשו להגדיר מבחר מתוך רשימת מונחים נתונה. הרשימה כוללת מבחר מונחים בתחומים הבאים:

 

1. הגדרת מושגי יסוד בתיאוריה של המוזיקה כגון: קצב, הרמוניה, סולמות/מודוסים לסוגיהם וכד'.
 

2. סימני יסוד בתיווי המוזיקלי כגון: מפתחות לסוגיהם, פרמטה, סימן חזרה וכד'.


3. מבחר בסיסי של הוראות ביצוע, הבעה, עוצמה, טמפו, ארטיקולציה וקישוטים כגון: לגטו, קרשנדו, אלגרו, טריל וכד'. 

 

4. כלים וגופים מוזיקליים סטנדרטיים: תזמורות ומקהלות לסוגיהן והכלים/קולות המשמשים בהן. 

 

5. צורות מוזיקליות מרכזיות, כגון: סימפוניה, אופרה וכד'. 

 

הסברים מפורטים יותר בשפה האנגלית ניתן למצוא באתר האינטרנט של אנציקלופדית המוזיקה גרוב (http://www.oxfordmusiconline.com ). ניתן להתחבר לאתר זה מכל מחשבי אוניברסיטת ת"א.

 

רשימת המונחים המלאה למבחן מצויה על אתר ביה"ס למוזיקה - ניתן לגשת לרשימה דרך קישור זה.

 

כל האלמנטים של הבחינות בסולפז' בכתב ותיאוריה בכתב דורשים שליטה בקריאה, שירה וכתיבה במפתחות סול ופה.

 

 

4. מבחן בהאזנה (ספרות המוזיקה) בכתב:

 

במבחן יושמעו עשרה קטעי יצירות מן הרפרטואר הרשום מטה. הנבחן יתבקש תוך כדי השמעת הקטעים לציין:

 

 1. זיהוי היצירה

 2. זיהוי המלחין

 3. סגנון היצירה

 4. תקופה

 5. הרכב היצירה: ווקאלי, תזמורתי, קאמרי (תוך ציון הכלים)

 6. צורה ומרקם (צורת סונטה, צורת רונדו, צורת ליד א-ב-א וכו', מרקם -הומופוני, פוליפוני וכו')

 7. אלמנטים בולטים המאפיינים את היצירה ותולדות כתיבתה.

 

1. באך - סוויטה מס. 2 לחליל ותזמורת מיתרים  BWV 1067

 

2. באך - קנטטה מס. 147            

                                             

3. בטהובן - קונצ'רטו לפסנתר מס. 5,  "הקיסר" אופ. 73        

         

4. בטהובן - רביעית מיתרים "רזומובסקי",  פה מז'ור, אופ. 59 מס. 1

 

5. בטהובן -סימפוניה מס. 8, פה מז'ור, אופ. 93          

                    

6. ברג - קונצ'רטו לכינור      

                                                   

7. ברהמס - הרקוויאם הגרמני, אופ. 45        

                                 

8. ברהמס - סימפוניה מס. 4, מי מינור, אפ. 98        

                        

9. ברטוק -  הקונצ'רטו לתזמורת, 1944   

                                       

10. דביסי - מנחת הפאון, פרלוד לתזמורת     

                                 

11. היידן - סימפוניה מס. 104, רה מז'ור, "לונדון"     

                          

12. וגנר - פרלוד ומיתת אהבה מתוך האופרה "טריסטן ואיזולדה"

 

13. מהלר - סימפוניה מס. 1, רה מז'ור      

                                    

14. מוצרט - סימפוניה מס. 35, רה מז'ור, "הפנר"  K. 385     

         

15. מוצרט - האופרה "חליל הקסם"          

                                     

16. מוצרט - המיסה הגדולה, דו מינור,  K. 427  

                                

17. מנדלסון -  סימפוניה מס. 3, "הסקוטית", אופ. 56      

                    

18. מנדלסון - קונצ'רטו לכינור, מי מינור, אופ. 64       

                      

19. סטרוינסקי - פולחן האביב, בלט, 1913   

                                         

20. פרוקופייב - סימפוניה מס. 1, "הקלאסית", אופ, 25       

                  

21. שוברט - חמישית מיתרים, דו מז'ור,  D 956       

                     

22. שוברט - סימפוניה מס. 9 בדו מג'ור "הגדולה" D944

 

23. שומן  - סימפוניה מס. 1, "האביב", אופ. 38             

                 

24. שופן - קונצ'רטו לפסנתר מס. 1, מי מינור, אופ. 11    

              

25. שנברג - פיירו הסהרורי, שיר ראשון

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive