סגל הוראה

שםיחידת משנהטלפוןפקסדוא"ל
פרופ' מיכל אביעדחוג לקולנוע וטלויזיה
03-6405288
אריאל אבישרחוג לקולנוע וטלויזיה
פרופ' אילן אבישרחוג לקולנוע וטלויזיה
03-6429877
03-6408403
עירא אבנריחוג לאמנות התיאטרון
ד"ר אירית אדלר ביה"ס לאדריכלות
03-6405998
03-6405997
ד"ר שרון אהרונסון-להביחוג לאמנות התיאטרון
03-6408612
03-6408612
שונית אהרניהתכנית הרב-תחומית באמנוי
ד"ר פבלו אוטיןחוג לקולנוע וטלויזיה
03-6409513
ד"ר הנריך אונגרמנהלת ודיקנאט אמנויות
03-6407230
חוג לקולנוע וטלויזיה
03-6407230
יבגני אוסלוןביה"ס למוזיקה בוכמן-מהטה
ד"ר רועי אופנהייםהתכנית הרב-תחומית באמנוי
03-6409004
מיכל אופנהיים לנדאוחוג לאמנות התיאטרון
רם[רמי] אורןביה"ס למוזיקה בוכמן-מהטה
03-6312503
אורית אזולאיחוג לקולנוע וטלויזיה
03-6290613
ד"ר יעל אילת ון-אסןמנהלת ודיקנאט אמנויות
נחמן אינגברחוג לקולנוע וטלויזיה
03-6408403
פרופ' זהר איתןביה"ס למוזיקה בוכמן-מהטה
03-6408415
03-6409174
פרופ' שולמית אלגים לבחוג לאמנות התיאטרון
03-6408612
ד"ר חן אלוןחוג לאמנות התיאטרון
מנהלת ודיקנאט אמנויות
גיא אלוןחוג לאמנות התיאטרון
03-6407481
ד"ר מירב אלוש לברוןחוג לקולנוע וטלויזיה
עובד עדי אלחליביחוג לקולנוע וטלויזיה
גל אלחנןחוג לקולנוע וטלויזיה
אלי אליקים ביה"ס לאדריכלות
03-6206001
03-6206002
ד"ר עידית אלפנדרימנהלת ודיקנאט אמנויות
03-5242663
03-6408711
03-5242663
חוג לקולנוע וטלויזיה
03-5242663
03-6408711
03-5242663
ד"ר מעין אמירחוג לתולדות האמנות
שלי אמריו ביה"ס לאדריכלות
גל אסאהתכנית הרב-תחומית באמנוי
עדית[עדית צבי] אפלבויםביה"ס למוזיקה בוכמן-מהטה
03-6856684
03-6854924
ענת אפרתיביה"ס למוזיקה בוכמן-מהטה
יואב ארבלחוג לקולנוע וטלויזיה
ד"ר איגור ארונובחוג לתולדות האמנות
02-5662062
פרופ' ארנון ארזביה"ס למוזיקה בוכמן-מהטה
03-6408418
ניר ארזביה"ס למוזיקה בוכמן-מהטה
פרופ' רות אריאלחוג לאמנות התיאטרון
03-6776832
03-6408612
פרופ' יוסף ארנהייםביה"ס למוזיקה בוכמן-מהטה
גי גדעון אשד חסלביה"ס למוזיקה בוכמן-מהטה
ביה"ס למוזיקה בוכמן-מהטה
רפאל אשלביה"ס למוזיקה בוכמן-מהטה
יותם בהטחוג לקולנוע וטלויזיה
אלון בורביה"ס למוזיקה בוכמן-מהטה
07-7703093
רונן בורשבסקי-ברביה"ס למוזיקה בוכמן-מהטה
ביה"ס למוזיקה בוכמן-מהטה
איתמר בורשטיין ביה"ס לאדריכלות
פרופ' יגאל בורשטייןחוג לקולנוע וטלויזיה
03-5243095
03-6408403
03-5243095
דבורה בורשטיןביה"ס למוזיקה בוכמן-מהטה
ד"ר אסתר בטרמן גרבינר ביה"ס לאדריכלות
03-6405556
03-6407780
ד"ר שי בידרמןחוג לקולנוע וטלויזיה
פרופ' מרים מריה בילוחוג לאמנות התיאטרון
03-6408612
מנהלת ודיקנאט אמנויות
03-6408612
ירון בלוךחוג לקולנוע וטלויזיה
03-6406848
ד"ר אפרת בלומנפלד-ליברטל ביה"ס לאדריכלות
03-6405718
03-6405556
ד"ר מרים בלושטייןביה"ס למוזיקה בוכמן-מהטה

עמודים

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive