המחלקה למוזיקה קאמרית הנחיות לנרשמים

קאמרית

מוזיקה קאמרית הנחיות לנרשמים – תשפ"ג

 

שימו לב לשינויים בתקנון!

 

 

הנחיות לפי שנתונים (להנחיות כלליות לכל הקורסים ראו בהמשך המסמך)

 

 

תלמידי שנה א'

 

לפסנתרנים - קורס דואטים ל4 ידיים/ 2 פסנתרים – קורס חובה!

הקורס יתקיים בסמסטר ב'.

דרישת סיום קורס: לנגן יצירה רב-פרקית בשלמותה בקונצרט סיום.

הקורס יתקיים ביום ובשעה קבועים במערכת על בסיס שבועי. (סמסטר ב').

שיבוץ הרכבים ומנחים יפורסם לקראת תחילת הקורס.

הרישום לקורס זה באמצעות מערכת הבידינג בלבד, ובאחריות הסטודנטים.

 

לקשתנים (למעט קונטרבס) - קורס רביעיות/שלישיות מיתרים של היידן או מוצרט – קורס חובה!

הקורס יתקיים במתכונת שנתית.

דרישת סיום קורס: לנגן יצירה רב-פרקית בשלמותה בקונצרט סיום.

הקורס יתקיים ביום ושעה קבועים במערכת על בסיס שבועי. (יום ג' בשעות 16:00-18:00)

שיבוץ הרכבים ומנחים יפורסם לקראת תחילת הקורס.

הרישום מתבצע באמצעות הטופס האלקטרוני (קישור בהמשך המסמך)

 

 

תלמידי שנה ב'

 

לפסנתרנים ונגנים נוספים (מלבד ויולה וקונטרבס) – קורס דואטים לכלי מלודי ופסנתר

הקורס יתקיים במתכונת שנתית.

מספר מצומצם של נגני כלי נשיפה מעץ (בשנות לימוד שונות) יוכלו להשתלב בקורס כקורס בחירה לפי צרכי המערכת ובהמלצת ראש המחלקה למוזיקה קאמרית.

דרישת סיום קורס: לנגן יצירה רב פרקית בשלמותה מהרפרטואר הסטנדרטי בקונצרט סיום.

נגני ויולה שנה ב' ישובצו בהרכבים קאמריים יחד עם שנתונים של תלמידי שנה ג', ד' ותואר שני בהתאם לצרכי המחלקה– לכן עליהם למלא את הטופס של שנה ג', ד' ותואר שני ולא את טופס הרישום של שנה ב'.

הקורס יתקיים ביום ושעה קבועים על בסיס שבועי.  זמני הקורס עבור כל הרכב ייקבעו עם תחילת סמסטר א'. בטופס ההרשמה יצוינו הזמנים האפשריים. עליכם לציין מתי אתם פנויים. 

שיבוץ הרכבים ומנחים יפורסם לקראת תחילת הקורס.

הרישום מתבצע באמצעות הטופס האלקטרוני (קישור בהמשך המסמך)

 

שימו לב: היצירה שתבחר לא תחפוף לרפרטואר הסולו של המשתתפים, ולא תנוגן על ידם בבחינות סוף השנה בנגינה.

 

 

תלמידי שנה ג' ד', תואר שני ותעודת אמן – קורס הרכבים קאמרים

 

הקבלה לקורס מוזיקה קאמרית בשנים ג' וד' של התואר הראשון, בתואר השני ובלימודי תעודת אמן היא באישור וועדת ההוראה של ביה"ס למוזיקה ובהתאם לתקנון המוזיקה הקאמרית.

 

הנחיות לפסנתרנים וקשתנים:

 

זכאות להשתתף בהרכבים:

 

כמשתתפים בקורס יאושרו אך ורק סטודנטים אשר במהלך שנים א', ב' הוכיחו:

 

א  –  רצינות והתמדה בעבודת ההרכבים (כולל הכנת התפקידים האישיים);

ב –   רמת נגינה גבוהה אישית וקאמרית באודיצית אמצע שנה, בבחינות ובקונצרטים של ההרכבים בהם  

       השתתפו עד כה.

ג  –  קיבלו המלצה חיובית להמשך עבודה קאמרית ממנחי ההרכבים בהם השתתפו ומראש המחלקה הקאמרית.

 

סטודנטים אשר לא עמדו בכל הקריטריונים הנ"ל –

יומלץ לועדת ההוראה של ביה"ס למוזיקה להמיר את חובת המוזיקה הקאמרית לשנים ג' ד' בקורסי בחירה בהיקף השעות התואם.

 

תלמידי תואר שני ותעודת אמן - תיבחן זכאותם להמשך השתתפות בקורס מוזיקה קאמרית במעבר לשנת לימודיהם השנייה.

 

שיבוץ ופעילות

 

הקורס יתקיים ביום ושעה קבועים על בסיס שבועי. זמני הקורס עבור כל הרכב ייקבעו עם תחילת סמסטר א'.  בטופס ההרשמה יצוינו הזמנים האפשריים. עליכם לציין מתי אתם פנויים.

 

הסטודנטים ישובצו בהתאם להישגיהם בקורסים קאמריים בשנים קודמות, ובהתאם לתוצאות הבחינות שלהם בכלי ראשי ע"י ראש המחלקה למוזיקה קאמרית בהתייעצות עם ראשי המחלקות הרלוונטיים (פסנתר/ קשת/ נשיפה).

      

במסגרת הקורס ניתנת האפשרות להירשם כהרכב מלא (או חסר) עם רפרטואר מבוקש (לפי ההנחיות בטופס ההרשמה)

 

      

הנחיות כלליות לכל הקורסים (למעט קורס 4 ידיים שנה א' פסנתר)

 

     

נשפנים, נבלאים, נקשנים וזמרים :

      הסטודנטים במחלקות אלו רשאים לקחת את הקורס כקורס בחירה, בכפוף להמלצת מורה אישי ואישור של ראש            

      המחלקה למוזיקה  קאמרית, ובהתאם לאפשרות ההדרכה הקיימות במערכת.

      זמרים רשאים לקחת את הקורס כקורס בחירה רק בשנים ג'/ד' בכפוף לאישורו של ראש המחלקה.

      נשפנים – כעיקרון הפעילות הקאמרית של מחלקת כלי נשיפה תתקיים במסגרת סדנאות הנשיפה. ההשתתפות בהרכב      

      קאמרי תחשב כקורס בחירה וטעונה אישור.

      נבלאים מחוייבים בשנתיים מוזיקה קאמרית במסגרת התואר הראשון.

      תלמידי תואר שני ותעודת אמן בכל הכלים מחוייבים בשנתיים מוזיקה קאמרית.

          

    

טופס הרשמה

     

את טופס ההרשמה האלקטרוני ניתן למצוא באתר ביה"ס או דרך הלינק:

 

1) First year Haydn Quartets - https://forms.gle/Cm2av5MBdirEN3iz7

 

2) Second Year Duets- https://forms.gle/65JRok9bJHbPAUt46

 

3) 3rd, 4th, Master's and Artist Diplomahttps://forms.gle/PNNTK4GL487WGtJN9

      

 כל נגן בהרכב חייב למלא את הטופס גם במידה ואינו זקוק לקרדיט. הרכב יאושר רק לאחר שכל חבריו ימלאו טופס הרשמה.

טופס הרשמה שלא ימולא במלואו עם כל הסעיפים לא יתקבל.

 

הזנת הקורס למחשב תתבצע רק לאחר קביעת ההרכב ואישורו.

 

 

בחירת מנחה:

 

ניתן לבקש בטופס ההרשמה שלושה מורים ע"פ סדר עדיפויות. המורים המלמדים בשנה"ל תשפ"ב:

 

פרופ' ארנון ארז, גב' עדית צבי, גב' לילי דורפמן, מר דמיטרי יבלונסקי, מר פליקס נמירובסקי, ד"ר לילך לבנון, גב' ורה ויידמן, גב' ז'אנה גנדלמן.

 

ייעשה מאמץ לשבץ את הקבוצות עפ"י העדפות התלמידים, אך אין אפשרות להבטיח  זאת.

 

מתכונת העבודה:

 

נדרש מינימום של 13 שיעורים במהלך שנת הלימודים עם מנחה, ומינימום של חזרה שבועית עצמאית ללא מנחה.

      

הנגנים נדרשים לפנות זמן שבועי קבוע לקיום חזרה של ההרכב ולידע את מנהל ההרכבים – אנדי פלדבאו.  

      

הרכב שלא ימצא זמן קבוע לחזרות לא יוכל להשתתף בקורס.

 

 

דרישות הקורס:

 

  • ההרכב יידרש ללמוד לפחות יצירה אחת רב-פרקית בשלמותה ולבצעה במלואה באחד מקונצרטי המוזיקה הקאמרית (לחילופין בתחרות או בבחינת סוף שנה)

 

  • בסמסטר א: הרכב שלא יבצע מינימום של 6 שיעורים עד תאריך האודיציה -  השתתפותו בקורס תבוטל.

 

  • במהלך כל השנה: הרכב שעד סוף שנה"ל לא יבצע  מינימום של 13 שעורים לא יקבל קרדיט על הקורס.

              הרכב שלא יעמוד בתנאים הנ"ל לא יוכל לקבל קרדיט על הקורס.

 

  • אודיציה – סוף סמסטר א': בסוף סמסטר א'  תיערך אודיציה לכל ההרכבים על שני פרקים מתוך היצירה או לפי דרישות פרטניות שישלחו מראש.

הרכבים שיעברו את האודיציה בהצלחה יורשו להמשיך ולסיים את הקורס.

הציון על הביצוע באודיציה יהווה חלק מהציון הסופי. (ראה להלן)

 

  • דרישות סיום סמסטר ב': על כל הרכב להופיע במהלך שנה"ל באחד מקונצרטי המחלקה.

השתתפות בתחרות המוזיקה הקאמרית תיחשב כהופעה.

במקרים חריגים ובכפוף להחלטת ראש המחלקה ייקבע מועד לבחינה בסוף סמסטר ב' כתחליף להופעה/תחרות.

תנאי להשתתפות בקונצרט/ בחינה/ תחרות - עמידה במכסת השיעורים הנדרשת.

הרכבים שפעילותם הופסקה עקב אי עמידה בדרישות לעיל או כישלון באודיציות סמסטר א' לא יקבלו קרדיט על הקורס.

 

 

ציונים 

 

שקלול ציוני הקורס יתבצע ע"פ החישוב הבא:

33.3% מהציון עבור ציון אודיציה אמצע שנה.

33.3% מהציון ציון מנחה על רמת מוכנות אישית של כל נגן, רמת מוכנות של ההרכב ונוכחות בשיעורים.

33.3% מהציון עבור רמת הביצוע בתחרות הקאמרית/קונצרט מחלקתי/מבחן.

 

 

__________________________________________

 

 

 

תחרות ביה"ס למוזיקה הקאמרית:

 

 

לתחרות המוזיקה הקאמרית רשאים לגשת אך ורק הרכבים של שלישיה ומעלה הרשומים לאחד מקורסי המוזיקה הקאמרית. רישום לתחרות נעשה באישור ראש המחלקה.

 

מי שאינם רשאים לגשת לתחרות:

 

1 - שלישייה המכילה תלמיד אחד אשר זכה בפרס הראשון בתחרות זו במהלך לימודיו.

2 - רביעייה/חמישייה ובה שני תלמידים אשר זכו בפרס הראשון בתחרות זו במהלך לימודיהם.

3 - שישייה והרכב גדול יותר בהם שלושה תלמידים אשר זכו בפרס הראשון בתחרות זו במהלך לימודיהם. 

4 – הרכבים המשתתפים בקורס מיתרים של הידן או מוצרט.

 

טפסי הרישום ותקנון תחרויות ביה"ס יפורסמו בתחילת השנה באתר ביה"ס.

 

 

בברכת שנת לימודים פורייה ומוצלחת,

 

 

פרופ' ארנון ארז,

ראש המחלקה למוזיקה קאמרית

 

 

 

 

 

הצטרפות לרשימת דיוור מפעל המנויים

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>