סגל מורים, חוקרים ועוזרי הוראה - אדריכלות

שםיחידהיחידת משנהתפקידטלפוןפקסדוא"ל
נעמי כהן ביה"ס לאדריכלותעמית הוראה
03-6405552
03-6588383
ד"ר שלי כהן ביה"ס לאדריכלותעמית הוראה
אסתר כרמון ביה"ס לאדריכלותסגל אקדמי זוטר
03-7326645
03-6405969
03-7313206
רבקה כרמי אדרי ביה"ס לאדריכלותעמית הוראה
תמיר לביא ביה"ס לאדריכלותעמית הוראה
ענת לוסטינגר ביה"ס לאדריכלותעמית הוראה
054-5610886
054-5610886
פרופ' ברוך דניאל לזר ביה"ס לאדריכלותבדימוס
03-6918099
03-6405556
03-6495545
ביה"ס לאדריכלותמורה מן החוץ
03-6918099
03-6405556
03-6495545
ד"ר אדארד ליבוביץ ביה"ס לאדריכלותעמית הוראה
יונתן לצטר ביה"ס לאדריכלותעובד מחקר
סרגיו לרמן ביה"ס לאדריכלותעמית הוראה
03-6405556
ד"ר נעמי מאירי-דן ביה"ס לאדריכלותמורה מן החוץ
03-6405552
איל[איל מגדלוביץ] מגדלוביץ ביה"ס לאדריכלות
סלומון מוזס ביה"ס לאדריכלותסגל אקדמי בכיר
02-5666735
03-6405556
ביה"ס לאדריכלותעמית הוראה
02-5666735
03-6405556
ד"ר קרן מטרני ביה"ס לאדריכלותעמית הוראה
אליה לוסי מילנר ביה"ס לאדריכלות
אמיר מן ביה"ס לאדריכלותמורה מן החוץ
עמית מנדלקרן ביה"ס לאדריכלותעמית הוראה
ד"ר דנה מרגלית ביה"ס לאדריכלותעמית הוראה
ד"ר דוד סעד ביה"ס לאדריכלותעמית הוראה
03-6406323
03-6777508
ליאור עוז ביה"ס לאדריכלותעמית הוראה
טל עזר ביה"ס לאדריכלותעמית הוראה
ג`סי פוקס ביה"ס לאדריכלות
עמיר פלג ביה"ס לאדריכלותעמית הוראה
ד"ר נטע פניגר ביה"ס לאדריכלותעמית הוראה
איה פרי באדר ביה"ס לאדריכלותעמית הוראה
סימון פרידמן ביה"ס לאדריכלותעמית הוראה
03-5244861
יהושע פתאל ביה"ס לאדריכלותעמית הוראה
מעין צחר ביה"ס לאדריכלותעמית הוראה
ליאורה קיסלוב קיי ביה"ס לאדריכלותעמית הוראה
03-6833698
03-6837656
יונתן קיש ביה"ס לאדריכלותעמית הוראה
03-6405556
072-2766173

עמודים

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive