סגל מורים, חוקרים ועוזרי הוראה - אדריכלות

שםיחידהיחידת משנהתפקידטלפוןפקסדוא"ל
פרופ' ברוך דניאל לזר ביה"ס לאדריכלותבדימוס
03-6918099
03-6405556
03-6495545
ביה"ס לאדריכלותמורה מן החוץ
03-6918099
03-6405556
03-6495545
ליאור אריה ליבוביץ ביה"ס לאדריכלותמורה מן החוץ
ד"ר אדארד ליבוביץ ביה"ס לאדריכלותעמית הוראה
חוי ליבנה ביה"ס לאדריכלותמורה מן החוץ
03-5467266
יונתן לצטר ביה"ס לאדריכלותעובד מחקר
סרגיו לרמן ביה"ס לאדריכלותמורה מן החוץ
03-6405556
ד"ר נעמי מאירי-דן ביה"ס לאדריכלותמורה מן החוץ
03-6405552
שרון מונטיפיורי גילן ביה"ס לאדריכלותמורה מן החוץ
03-6405455
03-6407780
ד"ר קרן מטרני ביה"ס לאדריכלותעמית הוראה
אליה לוסי מילנר ביה"ס לאדריכלות
אמיר מן ביה"ס לאדריכלותמורה מן החוץ
עמית מנדלקרן ביה"ס לאדריכלותעמית הוראה
ד"ר דנה מרגלית ביה"ס לאדריכלותעמית הוראה
מעין נער צחר ביה"ס לאדריכלותעמית הוראה
ד"ר דוד סעד ביה"ס לאדריכלותעמית הוראה
03-6406323
03-6777508
עמיר פלג ביה"ס לאדריכלותעמית הוראה
ד"ר נטע פניגר ביה"ס לאדריכלותעמית הוראה
איה פרי באדר ביה"ס לאדריכלותסגל אקדמי זוטר
ביה"ס לאדריכלותעמית הוראה
סימון פרידמן ביה"ס לאדריכלותעמית הוראה
03-5244861
ליאורה קיסלוב קיי ביה"ס לאדריכלותעמית הוראה
03-6833698
03-6837656
יונתן קיש ביה"ס לאדריכלותעמית הוראה
03-6405556
072-2766173
גיא רי מור ביה"ס לאדריכלותעמית הוראה
ד"ר אורלי שבי ביה"ס לאדריכלותעמית הוראה
ד"ר יואב שיבר ביה"ס לאדריכלותעמית הוראה
יורם עקיבא שילה ביה"ס לאדריכלותעמית הוראה
03-6969428
03-6405556
03-6969984
רות שפירא ביה"ס לאדריכלותעמית הוראה
03-6405556
03-6913988
דן שלמה שפירא ביה"ס לאדריכלות
03-0000000
0000 (פנימי)
ביה"ס לאדריכלותעמית הוראה
03-0000000
0000 (פנימי)
מוריס שפירו ביה"ס לאדריכלותסגל אקדמי זוטר

עמודים

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive