סגל מורים, חוקרים ועוזרי הוראה - אדריכלות

תוצאות חיפוש עבור האות מ

שםיחידהיחידת משנהתפקידטלפוןפקסדוא"ל
ד"ר נעמי מאירי-דן ביה"ס לאדריכלותמורה מן החוץ
03-6405552
איל[איל מגדלוביץ] מגדלוביץ ביה"ס לאדריכלות
סלומון מוזס ביה"ס לאדריכלותסגל אקדמי בכיר
02-5666735
03-6405556
ביה"ס לאדריכלותעמית הוראה
02-5666735
03-6405556
ד"ר קרן מטרני ביה"ס לאדריכלותעמית הוראה
אליה לוסי מילנר ביה"ס לאדריכלות
אמיר מן ביה"ס לאדריכלותמורה מן החוץ
עמית מנדלקרן ביה"ס לאדריכלותעמית הוראה
ד"ר דנה מרגלית ביה"ס לאדריכלותעמית הוראה
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive