מועצת פקולטה

רשימת חברי מועצת הפקולטה

שםיחידת משנהתפקידטלפוןדוא"ל
פרופ' צבי סרפרחוג לאמנות התיאטרוןסגל אקדמי בכיר
03-6408412
מנהלת ודיקנאט אמנויותדקאן
03-6408412
מנהלת ודיקנאט אמנויותועדת מינויים יחידתית
03-6408412
פרופ' ניצן בן-שאולביה"ס לקולנוע וטלויזיהסגל אקדמי בכיר
03-6406846
מנהלת ודיקנאט אמנויותועדת מינויים יחידתית
03-6406846
פרופ' זהר איתןביה"ס למוזיקה בוכמן-מהטהסגל אקדמי בכיר
03-6408415
פרופ' איתן גריןביה"ס לקולנוע וטלויזיהסגל אקדמי בכיר
03-6408403
פרופ' תומר לבביה"ס למוזיקה בוכמן-מהטהסגל אקדמי בכיר
03-6408415
פרופ' הלל צריביה"ס למוזיקה בוכמן-מהטהסגל אקדמי בכיר
052-2232513
03-6408415
פרופ' חגי שחםביה"ס למוזיקה בוכמן-מהטהסגל אקדמי בכיר
2616 (פנימי)
פרופ' אסף זהרביה"ס למוזיקה בוכמן-מהטהסגל אקדמי בכיר
פרופ' מרים מריה בילוחוג לאמנות התיאטרוןסגל אקדמי בכיר
03-6408612
מנהלת ודיקנאט אמנויותועדת מינויים יחידתית
03-6408612
פרופ' רות אריאלחוג לאמנות התיאטרוןסגל אקדמי בכיר
03-6776832
03-6408612
פרופ' מיכל גרובר-פרידלנדרביה"ס למוזיקה בוכמן-מהטהסגל אקדמי בכיר
03-6408415
פרופ' ענת זנגרביה"ס לקולנוע וטלויזיהסגל אקדמי בכיר
03-6408403
פרופ' אסתר דורית טנאיביה"ס למוזיקה בוכמן-מהטהסגל אקדמי בכיר
03-6408415
התכנית הרב-תחומית באמנויראש תכנית
03-6408415
פרופ' שולמית אלגים לבחוג לאמנות התיאטרוןסגל אקדמי בכיר
03-6408612
פרופ' רז יוסףביה"ס לקולנוע וטלויזיהסגל אקדמי בכיר
ביה"ס לקולנוע וטלויזיהראש בית הספר
פרופ' אסף פינקוסחוג לתולדות האמנותסגל אקדמי בכיר
03-6408532
מנהלת ודיקנאט אמנויותראש תכנית
03-6408532
התכנית הרב-תחומית באמנויראש תכנית
03-6408532
פרופ' אילן אבישרביה"ס לקולנוע וטלויזיהסגל אקדמי בכיר
03-6429877
03-6408403
פרופ' ערן נוימן ביה"ס לאדריכלותסגל אקדמי בכיר
03-6405556
פרופ' שרון רוסטורף-זמירביה"ס למוזיקה בוכמן-מהטהסגל אקדמי בכיר
ביה"ס למוזיקה בוכמן-מהטהעמית הוראה
פרופ' שבתאי גביזוןביה"ס לקולנוע וטלויזיהסגל אקדמי בכיר
03-6408403
פרופ' דב רובנשטיןביה"ס לקולנוע וטלויזיהסגל אקדמי בכיר
03-6406097
פרופ' אילה רונאל ביה"ס לאדריכלותסגל אקדמי בכיר
03-5248806
03-6405556
פרופ' אמנון בר אור ביה"ס לאדריכלותסגל אקדמי בכיר
03-5163082
03-6405455
פרופ' אופירה הניגחוג לאמנות התיאטרוןסגל אקדמי בכיר
ד"ר הנרי אונגרמנהלת ודיקנאט אמנויותסגל אקדמי בכיר
03-6407230
ביה"ס לקולנוע וטלויזיהסגל אקדמי בכיר
03-6407230
מנהלת ודיקנאט אמנויותראש תכנית
03-6407230
ד"ר אפרת בלומנפלד-ליברטל ביה"ס לאדריכלותסגל אקדמי בכיר
03-6405556
ד"ר שרון אהרונסון-להביחוג לאמנות התיאטרוןסגל אקדמי בכיר
03-6408612
ד"ר דפנה בן-שאולחוג לאמנות התיאטרוןסגל אקדמי בכיר
03-6408612
ד"ר תמר צולקמןחוג לתולדות האמנותסגל אקדמי בכיר
ד"ר דרור הרריחוג לאמנות התיאטרוןסגל אקדמי בכיר
03-6408612
ד"ר יאיר ליפשיץחוג לאמנות התיאטרוןסגל אקדמי בכיר
ד"ר ורד מימוןחוג לתולדות האמנותסגל אקדמי בכיר
03-6408482
ד"ר רועי קוזלובסקי ביה"ס לאדריכלותסגל אקדמי בכיר
ד"ר יוסף הנדלרחוג לתולדות האמנותסגל אקדמי בכיר
חוג לתולדות האמנותראש חוג
ד"ר בועז חגיןביה"ס לקולנוע וטלויזיהסגל אקדמי בכיר
מנהלת ודיקנאט אמנויותחבר ועדה
ד"ר אילת זהרחוג לתולדות האמנותסגל אקדמי בכיר
ד"ר טליה מרגלית ביה"ס לאדריכלותסגל אקדמי בכיר
ד"ר רננה ברטל כהןחוג לתולדות האמנותסגל אקדמי בכיר
ד"ר גל רזביה"ס לקולנוע וטלויזיהסגל אקדמי בכיר
ד"ר עדי לוריאן
פרופ' רונן בורשבסקי-ברביה"ס למוזיקה בוכמן-מהטהעמית הוראה
ביה"ס למוזיקה בוכמן-מהטהסגל אקדמי בכיר
יוסף פיצ'חדזהביה"ס לקולנוע וטלויזיהסגל אקדמי בכיר
03-6406847
ד"ר אירית דגני רזמנהלת ודיקנאט אמנויותסגל אקדמי בכיר
03-6408417
ד"ר אברהם מוסרי ביה"ס לאדריכלותסגל אקדמי בכיר
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive