סגל אקדמי בכיר - ביה"ס לאדריכלות

תוצאות חיפוש עבור האות הכל

שםתפקידמקצועטלפוןפקסדוא"ל
מוטי בודקסגל אקדמי בכיראדריכלות
03-6425532
03-6405556
03-6425549
ד"ר אסתר[אתי] בטרמן גרבינרבדימוסאדריכלות
03-6405556
03-6407780
ד"ר אפרת בלומנפלד-ליברטלסגל אקדמי בכיראדריכלות
03-6405556
03-6407780
פרופ' אמנון בר אורסגל אקדמי בכיראדריכלות
03-5163082
03-6405455
03-5163079
פרופ' אלינער ברזקיבדימוסאדריכלות
03-6405556
03-6852284
פרופ' גדי הלרבדימוסאדריכלות
03-6405556
03-5492319
צבי הראלסגל אקדמי בכיראדריכלות
03-6405556
03-6407780
דניאל ווכטלסגל אקדמי בכיראדריכלות
09-7964823
03-6405556
פרופ' ברוך דניאל לזרבדימוסאדריכלות
03-6918099
03-6405556
03-6495545
מורה מן החוץאדריכלות
03-6918099
03-6405556
03-6495545
סלומון מוזססגל אקדמי בכיראדריכלות
02-5666735
03-6405556
ד"ר אברהם מוסריסגל אקדמי בכיראדריכלות
פרופ' משה מרגליתבדימוסאדריכלות
02-5667990
02-5667991
ד"ר טליה מרגליתסגל אקדמי בכיראדריכלות
פרופ' ערן נוימןסגל אקדמי בכיראדריכלות
03-6405556
טל עמירסגל אקדמי בכיראדריכלות
03-6958806
03-6405556
אורית פנחססגל אקדמי בכיראדריכלות
03-6405556
03-6477392
שם טוב צרויהסגל אקדמי בכיראדריכלות
03-6158085
03-6405556
03-6407780
ד"ר רועי קוזלובסקיסגל אקדמי בכיראדריכלות
יחיאל קוריןבדימוסאדריכלות
03-6736090
03-6405556
03-6701304
פרופ' תאה עזה קיסלוב פרימרמןסגל אקדמי בכיראדריכלות
03-6833698
03-6837656
פרופ' שרה קלאוססגל אקדמי בכיראדריכלות
03-6405556
03-6493669
לאונרדו קליכמןסגל אקדמי בכיראדריכלות
02-5639634
02-5639634
פרופ' אילה רונאלסגל אקדמי בכיראדריכלות
03-5248806
03-6405556
02-6738570
ד"ר נועם שוקדסגל אקדמי בכיראדריכלות
פרופ' הלל שוקןסגל אקדמי בכיראדריכלות
03-6405556
03-7447955
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive