סגל אקדמי בכיר - ביה"ס לאדריכלות

תוצאות חיפוש עבור האות ב

שםתפקידמקצועטלפוןפקסדוא"ל
מוטי[מוטי בודק] בודקסגל אקדמי בכיראדריכלות
03-6425532
03-6425549
ד"ר אסתר בטרמן גרבינרסגל אקדמי בכיראדריכלות
03-6405556
03-6407780
עמית הוראהאדריכלות
03-6405556
03-6407780
ד"ר אפרת בלומנפלד-ליברטלסגל אקדמי בכיראדריכלות
03-6405718
03-6405556
פרופ' אמנון בר אורסגל אקדמי בכיראדריכלות
03-5163082
03-6405455
03-5163079
מורה מן החוץאדריכלות
03-5163082
03-6405455
03-5163079
פרופ' אלינער ברזקיבדימוסאדריכלות
03-6405556
03-6852284
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive